کد خبر: ۱۰۷۱۱۸
۵۱۷ بازدید
۰ دیدگاه (۰ تایید شده)

آگهی مزایده زمینهای شهرداری آچاچی

۱۴۰۰/۳/۳
۱۰:۵۵

شهرداری آچاچی با اتکال به خداوند متعال در نظر دارد شش قطعه(۶ قطعه) از زمین های خود را با سند قولنامه ای با استناد به مجوز شماره ۲۳۱ تاریخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر آچاچی با رعایت آئین نامه مالی شهرداری ها با قیمت مبنای کارشناس دادگستری به شماره ۲۹/ک/۱۴۰۰ تاریخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۰ هر قطعه به شرح ذیل از طریق مزایده مرحله اول به فروش برساند.
۱- متقاضیان بایستی مبلغ پنج درصد قیمت پایه زمین را به عنوان سپرده به شماره حساب ۸۴۷۵۲۶۳۴۸ شهرداری آچاچی نزد بانک کشاورزی آچاچی واریز و همراه با پیشنهادات کتبی قیمت و اعلام آدرس و شماره تلفن خود به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
۲- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد به برنده مزایده مسترد نخواهد شد.
۳- رعایت قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی ضروری می باشد.
۴- تقاضای مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد و پس از اتمام مهلت مقرر در آگهی هیچ تقاضا و درخواستی پذیرفته نخواهد شد.
۵- برنده مزایده باید حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت وجه المعامله اقدام نماید ، در غیر اینصورت سپرده آن ضبط و قرارداد به ترتیب با نفرات بعدی منعقد خواهد شد.
۶- شرکت کنندگان در مزایده بایستی فیش واریزی بابت سپرده را به همراه اسناد مزایده (کروکی و آگهی مزایده) کپی شناسنامه و کارت ملی خود پس از امضا در پاکت سربسته “الف” و قیمت پیشنهادی خود را پس از امضاء در پاکت سربسته “ب” و سپس هر دوی آنها را در یک پاکت سربسته قرار داده و ضمن درج مشخصات فردی، آنها را تحویل دبیرخانه شهرداری آچاچی نموده و رسید دریافت نمایند.
۷- مهلت شرکت در مزایده عمومی مرحله اول از روز دوشنبه تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۰ تا آخر وقت اداری روز شنبه تاریخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۰ به مدت ۲۰ روز می باشد.
۸- پیشنهادات راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخه ۰۹/۰۳/۱۴۰۰ با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملات شهرداری مفتوح و برنده مزایده مشخص خواهد شد.
۹- جهت اخذ اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر شماره تلفن ۵۲۲۷۳۰۳۴ داخلی ۱۴ در وقت اداری با پیش شماره ۰۴۱ تماس و برای بازدید حضوری از قطعات به غیر از روزهای تعطیل به واحد عمران و شهرسازی شهرداری آچاچی مراجعه فرمایید.
۱۰- کلیه مراحل مربوط به دریافت و صدور سند مالکیت رسمی برای قطعات با سند عادی قولنامه ای این مزایده بعهده خریدار می باشد و همچنین پرداخت کلیه حق و حقوق دولتی ثبتی و نقل و انتقال و … بعهده خریدار است و ربطی به شهرداری ندارد.
۱۱- کلیه هزینه آماده سازی زمین بعهده مالک اصلی زمین که با شهرداری مصالحه نموده است می باشد.
۱۲- هزینه نشر و چاپ آگهی در مرحله اول و دوم و کارشناسی قیمت قطعات بعهده برندگان مزایده می باشد.
– چاپ آگهی مزایده در روزنامه در مرحله اول، نوبت اول، تاریخ چاپ روز دوشنبه تاریخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۰
– چاپ آگهی مزایده در روزنامه در مرحله اول، نوبت دوم، تاریخ چاپ روز دوشنبه تاریخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۰

علی تقی پور
شهردار آچاچی

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

امکان درج دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.

اخبار روز