کد خبر: ۸۰۷۵۶
۴۷۵ بازدید
۳۸ دیدگاه

نعره بلندگوی وانت بارها ونان خشکی ها در خیابان ها و کوچه های شهر

۹۶/۱۲/۱۹
۲۰:۲۸

بسم الله الرحمن الرحیم

متاسفانه در روز های اخیر که به پایان سال جاری منتهی می شود. وحتی سایر روزهای سال  وقتی از سرکار ،مدرسه وبیرون می آییم (ساعت های بعداز ظهر) ومی خواهیم کمی استراحت کنیم . تا اینکه سرمان را روی بالش می گذاریم .نعره های گوش خراش بلندگوهای وانت بارها ونان خشکی ها به گوش می خورد که با صدای بلند در کوچه ها وخیابان ها فریاد می زنند : آهای هرکسی ،نان خشک دارد ، نایلون دارد، مس دارد ، آهن دارد ، روف دارد(نایلون پاراسی ،چوره خیرداسی ،میس قاب ، روف و...)و به طور خلاصه هر آشغالی که برای فروش دارد بردارد وبیاورد.

این کار این افراد محترم !!! باعث می شود تا آرامش شهروندان برهم بخورد ونتوانند استراحت کنندو اغلب هم اگر دقت کنیم مشاهده می کنیم که این افراد ساعت های میانی روز( یاهمان بعداز ظهر ) راکه مردم مشغول استراحت هستند به این کار اختصاص می دهند وعلت آن هم این است که این آقایان بزگروار!!!!(چوره خیرداسی، نایلون پاراسی ،مس قابی) شب ها تانصف شب بیدار می مانند ویکف می کنندو حدود ساعت های دو ،سه وحتی چهارنصف شب استراحت می فرمایند و سر ظهر از خواب بیدار می شوند(حدود ساعت های دوازده) وبعد درهنگام استراحت مردم برای کسب به راه می افتند و بانعره های وحشت ناک خود آرامش شهروندان را به هم می زنند و استراحت را مختل می کنند. 

اینجانب از مسئولین محترم و عزیز خواهشمندم که باساماندهی این موارد آرامش رابه شهروندان عزیز برگردانند

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۶/۱۲/۲۵ ۱۹:۳۷

بابا بزارین اینها هم نان به خانه هایشان ببرند اینها رو اذیت نکنید

۹۶/۱۲/۲۱ ۱۴:۰۳

بابا تو رو خدا نون این بندگان خدا رو نبرید
زورتان به اینها رسیده

۹۶/۱۲/۲۱ ۱۳:۴۸

سلام
جالب است بازرسی فرمانداری میانه اعلام نمودند که هیچ بخشنامه ای در رابطه با مبارزه با الودگی صوتی وجود ندارد . از جناب اقای فرماندار که مجری فرمایشات اقای روحانی در رابطه با حقوق شهروندی هستند بخشنامه را اجرا فرمایند ضمنا جناب اقای امامی دادستان محترم هم به عنوان مدعی العموم مدافع حقوق شهروندان میانه در این رابطه باشند .

۹۶/۱۲/۲۰ ۲۳:۳۲

آیین نامه مبارزه با آلودگی صوتی مصوب سال ۱۳۷۸ درسایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به آدرس http://rc.majlis.ir/fa/law/show/119297 موجود است خواهشمنداست عزیزان مطالعه فرمایند.
اگر امکان هم دارد صدای میانه این آیین نامه رانشردهد.

۹۶/۱۲/۲۰ ۲۳:۲۶

آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی

‌آیین نامه اجرایی نحوه
جلوگیری از آلودگی صوتی
1378.03.19 - 60742 .ت 16525 هـ - 1378.04.01 - 285
&‌سازمان حفاظت محیط زیست - وزارت کشور - وزارت مسکن و شهرسازی
&‌جرایم و مجازاتهای عمومی ـ حفاظت محیط زیست ـ وزارتخانه‌ها ـ سازمانهای مستقل ـ
شهرداری ـ صنایع ـ واردات و صادرات ـ هواپیمایی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.3.19 بنا به پیشنهاد شماره 132 - 21 مورخ
1375.1.20 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (27)‌قانون نحوه جلوگیری از
آلودگی هواـ مصوب 1374 - آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری صوتی را به شرح زیر تصویب
نمود:
‌آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی
‌ماده 1 - تعاریف:
1 - صدا یا صوت عبارت است از امواج طولی که از ارتعاش سریع اجسام و مواد اعم از
جامد، مایع و گاز تولید می‌شود.
2 - آلودگی صوتی عبارت است از پخش و انتشار هر گونه صوت و صدا و ارتعاش مربوط بیش
از حد مجاز و مقرر در فضای باز (‌غیر سر پوشیده).
3 - حد مجاز آلودگی صوتی که استاندارد آلودگی صوتی هم نامیده می‌شود ،‌عبارت است
از میزان و مشخصات ویژه‌ای که با توجه به اصول حفاظت‌محیط زیست و برمبنای واحد
اندازه‌گیری صدا برای منابع مولد آلودگی صوتی و فضای مورد انتشار و محیط‌های مختلف
تعیین می‌شود.
4 - واحد اندازه‌گیری صدا یا صوت دسی بل می‌باشد
5 - عامل آلودگی صوتی که به اختصار عامل آلودگی نیز نامیده می‌شود، عبارت است از
هر شخص حقیقی که اداره یا تصدی منابع ثابت و هدایت منابع‌سیار مولد آلودگی صوتی را
خواه برای خود، یا به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص حقیقی دیگر بر عهده داشته و یا
شخصاً به طرق مختلف عامل‌ایجاد آلودگی است.
6 - منابع و کانونهای آلودگی صوتی که به اختصار منابع آلوده کننده نامیده می‌شود،
عبارتند از:
‌الف - نیروگاهها و پالایشگاهها
ب - کارخانه‌ها و کارگاهها
ج - وسایل نقلیه موتوری اعم از هوایی، دریایی، زمینی و زیر زمینی
‌د - فرودگاهها، پایانه‌های حمل و نقل و توقفگاههای دائمی وسایل نقلیه موتوری
‌هـ - تعمیرگاههای وسایل نقلیه موتوری و آن دسته از واحدهای صنفی که فعالیت آنها
با آلودگی صوتی ملازمه دارد.
‌و - میادین تیر و محلهای تمرین نظامی.
‌ز - سایر منابع مانند ژنراتورها و موتورهای تولید برق ، استقرار بلندگوها در
اماکن عمومی و محوطه‌های غیر سرپوشیده، مباشرت به هر عمل یا ترک‌عمل که ایجاد
آلودگی صوتی نماید.
7 - منظور از سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست و مقصود از قانون، قانون نحوه
جلوگیری از آلودگی هوا - مصوب 1374.2.3 - می‌باشد.
‌ماده 2 - مبادرت به هر گونه اقدامی که موجبات آلودگی صوتی را فراهم نماید ممنوع
می‌باشد. حد مجاز یا استاندارد آلودگی صوتی توسط سازمان‌حفاظت محیط زیست با همکاری
دستگاههای ذی ربط تهیه و به تصویب شورای عالی محیط زیست می‌رسد.
‌ماده 3 - سازمان ضمن شناسایی منابع و کانونهای آلودگی موضوع بند(6) ماده (1) این
آیین نامه و تعیین میزان آلودگی آنها بر اساس استانداردهای‌موضوع ماده (2) مراتب
را به عامل یا عاملین منابع مذکور اعلام نموده و مهلت مناسبی را برای رفع آلودگی
تعیین می‌کند.
‌عاملین منابع صوتی مذکور مکلفند در مهلت مناسب تعیین شده حسب موردنسبت به رفع
آلودگی صوتی اقدامی نمایند.
‌تبصره - روشهای سنجش میزان آلودگی صوتی و شرایط ارائه نتایج مربوط توسط سازمان
تعیین و بنا به مورد به عاملین اعلام خواهد شد.
‌ماده 4 - در صورتی که عاملین آلودگی در کارخانجات و کارگاهها در پایان مهلت مقرر
نسبت به رفع آلودگی صوتی اقدام ننمایند، از فعالیت اینگونه منابع‌به ترتیب مقرر در
ماده (16) قانون ممانعت به عمل خواهد آمد.
‌ماده 5 - سازمان مجاز است در اجرای وظایف قانونی خود و اطمینان از رعایت مفاد
قانون و این آیین نامه هر زمانی که لازم بداند هریک از منابع آلوده‌کننده را
بازرسی نماید.
‌تبصره - با عاملین و یا هر شخص دیگری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از انجام
بازرسی و یا تعیین میزان آلودگی صوتی جلوگیری نموده و یا از ارائه‌آمار و اطلاعات
مورد نیاز سازمان خود داری نماید طبق ماده (30) قانون رفتار خواهد شد.
‌ماده 6 - مراکز معاینه و آزمایش وسایل نقلیه موتوری موضع ماده (5) قانون موظفند
انواع وسایل نقلیه موتوری مورد بازدید را از جهت استانداردها و‌حد مجاز آلودگی
صوتی نیز تحت آزمایش و معاینه قرار دهند.
‌ماده 7 - به کار انداختن و تردد هر گونه وسیله نقلیه موتوری مولد آلودگی صوتی
ممنوع می‌باشد. نیروی انتظامی از تردد هر نوع وسیله نقلیه موتوری‌فاقد گواهینامه
موضوع ماده (6) ممانعت به عمل آورده و عاملین یا رانندگان اینگونه وسایل نقلیه را
به مجازاتهای مقرر در ماده (32) قانون محکوم‌خواهند نمود:
‌ماده 8 - تولید کنندگان، سازندگان و وارد کنندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند
هنگام ساختن و تولید یا وارد کردن وسایل نقلیه موتوری و قطعات آنها(‌انباره -
اگزوز - لاستیک - بوق - لنت ترمز - انواع یاتاقان و بلبرینگ) استانداردها و حد
مجاز آلودگی صوتی حاصل از اینگونه منابع را که توسط‌سازمان در اختیار آنان قرار
خواهد گرفت، رعایت نمایند.
‌ماده 9 - کلیه هواپیماهایی که در ایران ثبت می‌شوند و یا در آسمان ایران به پرواز
در می‌آیند یا در فرودگاههای آن تردد می‌نمایند، ملزم به رعایت‌ضوابط و
استانداردهای سازمان هوانوردی بین‌المللی (1974 - IOCAO ) می‌باشند.
‌تبصره 1 - نظارت بر اجرای این ماده بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.
‌تبصره 2 - رسیدگی به شکایتهای واصله به سازمان محیط زیست از طریق سازمان
هواپیمایی انجام خواهد شد.
‌ماده 10 - احداث و توسعه و تغییر محل فرودگاهها، پایانه‌های حمل و نقل و
توقفگاههای دائمی وسایل نقلیه موتوری سنگین موکول به انجام ارزیابی‌زیست محیطی بر
اساس الگوی مصوب شورای عالی محیط زیست و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست برای
استقرار در محل مناسب از جهت‌رعایت حد مجاز آلودگی صوتی می‌باشد.
‌تبصره: انجام ارزیابی زیست محیطی در فرودگاهها ،‌با همکاری سازمان هواپیمایی
کشوری انجام خواهد شد.
‌ماده 11 - استقرار و فعالیت تعمیرگاههای وسایل نقلیه موتوری و واحدهای صنفی آلوده
کننده موضوع بند هـ ردیف (6) ماده (1) این آیین نامه موکول‌به رعایت حد مجاز
آلودگی صوتی می‌باشد.
‌عاملین اینگونه منابع آلوده کننده موظفند حد مجاز آلودگی مربوط را رعایت نمایند
در غیر این صورت به مجازاتهای مقرر در ماده 32 قانون محکوم‌خواهند شد.
‌ماده 12 - در صورتی که رفع آلودگی صوتی ناشی از فعالیت منابع آلوده کننده موضوع
ماده (12) این آیین نامه که در داخل محدوده شهرها و نقاط‌مسکونی استقرار دارند به
طرق دیگری جز انتقال آنها به محلهای مناسب امکان پذیر نباشد، طرح انتقال اینگونه
منابع توسط سازمان و با همکاری‌وزارت کشور (‌شهرداریها و بخشداریها)،‌وزارت مسکن و
شهرسازی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
‌ماده 13 - سازمان موظف است به منظور کنترل و جلوگیری از ایجاد آلودگی صوتی توسط
سایر منابع آلوده کننده (‌موضوع بندهای "ح"، "‌و"، "‌ز" جزء(6) ماده (1) ممنوعیتها
و محدودیتهای نوعی، کمی، زمانی و مکانی را تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط
زیست برساند.
‌تبصره - عاملین این قبیل منابع آلوده کننده که به علت رعایت ممنوعیتها و
محدودیتهای برقرار شده توسط سازمان موجبات آلودگی صوتی را فراهم‌نمایند، به مجازات
مقرر در ماده (32) قانون محکوم خواهند شد.
‌حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهوری

۹۶/۱۲/۲۰ ۲۳:۰۱

جالبه همین مردم که دارن به صدای بلندگوی یه مرد که داره با زحمت روزی حلال در میاره اعتراض میکنن. در برابر نعره زنان شاخ سی واخ سی ! بستن خیابون! صدای بلندگو هایی که شهر رو میلزونه و اسایش رو ازمون میگیره سکوت میکنن. دین ندارین انسان باشید!

۹۶/۱۲/۲۰ ۲۲:۴۴

آقا احد واقعا شما فردی دانا هستی ممنونم از ملاحضاتتان .‌ احسنت .احسنت

۹۶/۱۲/۲۰ ۲۲:۳۸

اگر درمناطقی مانند ولیعصرتبریزونیاوران تهران یک مورد پیدا کنی من بهت جایزه میدم

۹۶/۱۲/۲۰ ۲۱:۴۲

با سلام بنده در رابطه با این موضوع به بازرسی فرمانداری مراجعه کردم اینجانب را به شورای دوره قبل ارجاع دادند و گفتند به فرمانداری ارتباطی ندارد رییس شورای شهر دوره قبل هم فرمودند این موضوع حل شدنی نیست .وضمنا گفتند این موضوع از وظایف فرمانداری است وقتی به بازرسی فرمانداری زنگ زدم گفتند شما دست از سر ما بر نمی دارید !

۹۶/۱۲/۲۰ ۱۵:۵۱

نه بابااونجاهم ازسروصدای وانتی هااسایش ندارندمن خودم انجابودم دیدم,شایدیکی دومحله استثناباشد.ولی درکل عمومیت دارد.

۹۶/۱۲/۲۰ ۱۵:۵۱

زورشان نرسید معضل بیکاری را حل کند، زورشان نرسید راه میانه تبریز را درست کنندو..... زورشان به اینها رسید.

۹۶/۱۲/۲۰ ۱۵:۰۰

امیدوارم حداقل یکبارهم که شده کتاب ( بیشعوری ) را مطالعه کنیم ، چون همه ما فکر میکنیم که ( من ) آدم خوب و قانونمندی هستم ، ابتدا این کتاب را مطالعه کنیم سپس در مورد خود فقط قضاوت کنیم ، بنده اول فکر میکردم که کارهای من درست و قانونی و انسانی هست ولی پس از مطالعه کتاب ، به بیشعوری خود پی بردم

۹۶/۱۲/۲۰ ۱۳:۴۶

امیدوارم که مسئولین محترم رسیدگی کنند. من که مغازه کپسول وپیک نیک پرکنی دارم هم ملاحظه مردم رامی کنم وبعد از ظهرها پیک نیک پرنمی کنم. تا اینکه بوی گاز پیک نیک وصدای خروج گاز از پیک نیک مردم را ازیت نکند.

۹۶/۱۲/۲۰ ۱۲:۴۲

تو بالاشهر تهران اصلا ازین بساطها نیست مردم با پلاستیک جدا میذارن با آشغال تو مجتمعها نگهبان اینا رو جدا برمیداره حالا نمیدونم کجا میذاره
تو پایین شهر هم نون‌خشکیها میان در خونه رو میزنند نه اینکه نعره بزنند در خونه رو زدن بهتر هست چون میانه کوچیکه و اینها چندین ساله که مشتریهاشون و شناختن

۹۶/۱۲/۲۰ ۱۲:۲۲

من از مردم عذر خواهی می کنم و از امروز بلندگو راکنارخواهم گذاشت وامیدوارم که مردم مرا ببخشند.

۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۴۹

کلا مردم بی فرهنگی هستیم. در همه زمینه ها. دوبله پارک رو ببینین. یه نفر با خودخواهی دوبله پارک میکنه و میگه فوری از مغازه خرید میکنم و میام و گند مینه به کل ترافیک خیابون.

۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۳۸

آقای نائبی سخن شما صحیح است باید شهرداری ونیروی انتظامی با ایم افراد برخوردکند.

۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۳۷

من خودم دیروز درخیابان معلم جنوبی نعره بلندگوهای وانتی هارامشاهده کردم.

۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۳۰

اخیراً که نعره هم نمی زنند و به برکت تکنولوژی، یک جمله را ضبط کرده و گزینه ریپیت را زده و با بلندگو صدای ضبط شده را تکرار میکنند. تهران و میانه هم نداریم و همه جا در سیطره اینهاست و متولی برخورد با اینها شهرداری و نیروی انتظامی است که نظاره گر هستند. 

۹۶/۱۲/۲۰ ۱۰:۲۰

راه آن است که رهروان رفتند راه گفتند وبعد از آن رفتند

۹۶/۱۲/۲۰ ۰۹:۲۹

آقای رضایی خودتان را با نیاوران مقایسه نکنید ، اون بیچاره ها هم ازدست ماها خونه هایشان را میفروشند و از مملکت فرار میکنند ، وقتی روشن فکر شما در همین شهر زباله خانه اش را سر ظهر به کنار خیابان میگذارد و راننده ها جهت پارک ماشینشان آن را له میکنند انتظاری بیش از این نیست ، وماهم چندتا گاو و گوساله خودرا فروخته وبا هر حیله و نیرنگی پولی بدست آورده ایم و در نیاوران خانه خریده ایم نیاورانی های اصیل نیز بدبخت شده اند

۹۶/۱۲/۲۰ ۰۹:۲۰

شما میفرمائیدنیاوران اصلا تو میدان معلم ودوربرش هم این کاررا نمیتوان کرد

۹۶/۱۲/۲۰ ۰۸:۲۶

انتقاد خوب است ، اما راهکار چیست ، لطفا راهکارنشان دهید

۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۳۰

اینجا هیچکس اعتراض نمی کنه میگه بزار کسب وکارش رو بکنه اگه همه اعتراض کنیم خوبه

۹۶/۱۲/۲۰ ۰۱:۲۸

واقعا حرف دلم رو گفتی اینها باید بلندگوهایشان جمع آوری شود

۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۳۰

بنظر شما کدوم ارگان دولتی به این جور مسایل رسبدگی میکنه مخصوصا وضع در خیابان پرستار واقعا وخیمه از این لحاظ روزی حداقل 6 تا از این نون خشکیا با بلند گوهاشون میان دیگه آرامش نداربم از دست اینها

۹۶/۱۲/۲۰ ۰۰:۰۹

آقا رضا ممنونم از مطلب بسیار بجا وصحیح جنابعالی ،امیدورام که به این کارناشایست وانتی ها ،نیسانی ها وترترچی ها رسیدگی شود.

۹۶/۱۲/۱۹ ۲۳:۵۳

آیا درمناطقی مانند نیاوران تهران هم اینگونه می توانند نعره بکشند و فریاد بزنند.

۹۶/۱۲/۱۹ ۲۳:۵۲

اگر این افراد خودشان مردم را درک کنند این کار رانمی کنند. واقعاً برایشان متاسفام که آرامش مردم را گرفته اند.

۹۶/۱۲/۱۹ ۲۲:۵۳

خواهشا رسیدگی فرمایید.بخدا آرامش و آسایش مارا سلب کرده اند.

۹۶/۱۲/۱۹ ۲۱:۵۲

سلام آخه اینها حرف هم گوش نمی کنند در طول یک دقیقه چند ین با ر تکرار میکنند آن هم با صدای بلند من خودم یک بار تذکر دادم ولی برعکس هم صدا یش زیاد کرد هم ایستاد سر کوچه دیگه نرفت

۹۶/۱۲/۱۹ ۲۰:۵۸

درشهرهایی مانندتبریز یواش یواش فرهنگ اینکه وانتی ها فریاد بزنند وموجب ناراحتی شهروندان شوند دارد ازبین می رود وماشاهد کاهش تعداد اینگونه افراد درسطح شهرتبریز هستیم . امیدوارم که درمیانه نیز اینگونه شود

۹۶/۱۲/۱۹ ۲۰:۵۶

ممنون از نگارنده ی مطب الحق که حرف دل اینجانب نیز همین بود. من الان وقتی از مغازه به خانه می آیم وبسیار خسته هستم از دست این ها حتی نمی توانم که حتی یک دقیقه هم بخوابم. امیدوارم که مسئولین به این امر رسیدگی کنند.

۹۶/۱۲/۱۹ ۲۰:۵۲

به نظرمن باید مسئولین باید به شدت با این افراد بی ملاحظه که حقوق شهروندی را رعایت نمی کنند برخوردکرد.

۹۶/۱۲/۱۹ ۲۰:۴۶

اگر این افراد شخصیت داشته باشند به مردم احترام می گذارند و موجب برهم زدن آسایش مردم نمی شوند

۹۶/۱۲/۱۹ ۲۰:۴۴

از مسئولین محترم به خصوص فرماندارمحترم ،شهردارمحترم وسایرعزیزان خواهشمندم که رسیدگی کنند واقعاً آسایش مردم گرفته شده است.

اخبار روز