هنوز کسی روابط عمومی اداره دامپزشکی میانه را دنبال نمی‌کند.