روابط عمومی اداره دامپزشکی میانه هنوز کسی را دنبال نمی‌کند.