هنوز کسی ستاد برگزاری نماز جمعه میانه را دنبال نمی‌کند.