ستاد برگزاری نماز جمعه میانه هنوز کسی را دنبال نمی‌کند.