کد خبر: ۳۲۸۳
۳۶۰۷ بازدید
۲۱۰ دیدگاه (۲۱۰ تایید شده)

شهردار میانه ؛

از شعار تا عمل

۱۳۹۰/۱/۲۸
۲۲:۴۶

مقاله زير حاصل بيش از يک ماه تحقيق و تلاش بنده در بررسي عملکرد شهردار کنوني ميانه جناب آقاي ميعاد مي باشد که بنا بر پرهيز از ايجاد تنش و اختلاف، از ذکر معايب و نواقص موجود پرهيز کردم و بسياري از مطالب را حذف کردم تا شايد شهردار محترم تشويق شوند تا در سال جاري با اصلاح کمبودهاي سال گذشته، کارنامه مثبتي از خود ارائه دهند و مجبور نباشيم ناگفته ها را بازگو و ناکرده ها را اعلام کنيم.

 تمام اسناد و مدارک مطالب ارائه شده موجود است و درصورت نياز يا ردّ از طرف مخاطب ، ارائه خواهند شد.

در اينجا جا دارد تشکر ويژه کنم از حدود 20 نفري که در تکميل، تصحيح و ارائه اسناد و مدارک لازم به بنده ياري دادند.

*****************************************

 شهرداري ميانه از ابتداي سال 1314 شمسي با "شهردار"ي به نام "عبدالله خان انصاري" رسماً آغاز به كار كرده و اكنون پا به 77 سالگي تأسيس خود گذاشته است. شهرداري ميانه در عمر خود 44 شهردار و 18 سرپرست (كفيل) را تجربه کرده که ميانگين عمر شهرداران 18 ماه بوده است ( کتاب مشاهير و مفاخر ميانه، محمدصادق نائبي، صفحه 191).

در عمر 76 ساله شهرداري ميانه، 62 ـ مين متولّي (اعم از شهردار و سرپرست) و 44ـ مين شهردار كه سكّان هدايت اين سازمان عريض و طويل و در واقع فرمان هدايت اين شهر كهن 90 هزار نفري را عهده دار شد " مجيد ميعاد" يا " مجيد پناه برخدا" بود. "مجيد ميعاد" که در سالهاي اخير از دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه مدرك كارشناسي اقتصاد بازرگاني گرفته بود، سالهاي طولاني مسئوليت حراست شهرداري را عهده دار بود و با بسياري از شهرداران و پرسنل شهرداري رابطه تنگاتنگ داشت، اين بار با بركناري مهندس تيزپاز از سمت شهرداري، با ارائه برنامه 15 بندي که کلّي و فاقد زمان بود، آمادگي خود را براي برعهده گرفتن سمت شهرداري ميانه اعلام كرد و توانست با كمترين شرايط، نظر 4 نفر از اعضاي شورا را جلب كند. اعضاي شوراي شهر ميانه که بخاطر دو انتخاب اضطراري و غيرتوافقي قبلي اين بار نيز در فشار رواني جوّ عمومي قرار داشتند، ديگر فرصتي براي انتخاب عادي و متّحد نداشتند. مجيد ميعاد با 11 سال سابقه مسئوليت حراست شهرداري نيک مي دانست که اعضاي شوراي شهر دو شهردار را جابجا کرده و ديگر حق ندارند(!)شهردار سوم را برکنار کنند. شهردار منتخب مي دانست جو عمومي در مورد دو برکناري پيشين رضايتبخش نيست لذا مي توانست بدون تعامل و همکاري با اعضاي شوراي شهر در سه سال باقي مانده تا آخر عمر شوراي شهر دوره سوم بطور مستقل به رياست خود ادامه دهد.

اعضاي شوراي شهر نيز هرچند ابتدا با 4 عضو ايشان را به عنوان شهردار انتخاب کردند اما به انصاف بايد گفت تمام 7 عضو شورا دست در دست هم چنان اختياراتي به اين شهردار دادند که تاکنون هرگز در اختيار شهرداران قبلي نبوده است. آنها در قالب ماده واحده امتيازات خاصي به "مجيد ميعاد" دادند از جمله: انجام کار و خريد بدون مناقصه و مزايده و بدون اخذ مجوز از شوراي شهر تا سقف220 ميليون ريال ، اعطاي مجوز استخدام، مجوز اعطاي پاداش، تصويب ترک تشريفات مناقصات ومزايده ها براي پيشبرد سريع کارهاي عمراني و ساير امور و ... . اما قابل پيش بيني بود كه بنا بر رشته تحصيلي و سمت غيرمرتبط ايشان با مسئوليت تخصصي شهرداري، انتظار نداشته باشيم اين شعارها جامه عمل به خود بپوشند.

در اينجا با اغماض از كمبودهاي سال گذشته و عدم انتقاد از عملكرد ضعيف ايشان، تنها به توصيه هايي براي سال جديد اكتفا کرده و  اميدواريم معايب و نواقص مذكور در سال جاري رفع گردند. دراينصورت نيازي نيست تمام سوابق و مدارک درباره ضعف عملكردي ايشان را به اطلاع عموم برسانيم. اين حق (نقد عملكرد)، كه حق طبيعي هر شهروندي است فعلاً محفوظ مي ماند با اميد به اينکه ايشان با تلاش فراوان به رفع نواقص موجود همت گمارند. طبيعتاً در انتهاي امسال، شهروندان ميانه نه از شهردار محترم بلکه از منتخبين خود، اعضاي شوراي شهر، خواستار پيگيري و پاسخگوئي در اين زمينه خواهند بود كه:  شهردار ميانه در سال 1389 و 1390 با بودجه اي در حدود 200 ميليارد ريال چه فعاليتي انجام داده است؟ آيا فقط و فقط يک چهارم از اين بودجه هنگفت را براي طرح هاي عمراني شهر استفاده کرده است؟

ذيلاً با تکيه بر برنامه هاي 15 گانه اين شهردار، با اغماض از تمام کمبودها و سوءمديريتهاي سال گذشته انتظارات زير را براي سال جديد داريم:

ـ انتظار شهروندان از شهردار محترم اين است كه در سال جديد و در آغاز 18 ماهگي مديريتشان، بي انگيزگي و بي برنامگي را كنار گذاشته و مانند 3 ماه نخست كاري با همت عالي نهضت آباداني شهر را آغاز كنند. شهردار عزيز بايد بداند مردم ميانه با برکناري احساساتي مخالفند ولي از برکناري مديري که کار نمي کند راضي هستند. 

ـ شهردار محترم در انتهاي سال جديد اعلام كنند كه چند درصد از بودجه حدود 200 ميليارد ريالي شهرداري در دو سال اخير را صرف امور عمراني شهر كردند؟

ـ از شهردار ميانه خواهيم پرسيد: غير از وظايف ذاتي و روزمره خود مانند نظافت، ترميم، انتقال زباله و ... چه كار زيربنائي و ماندگار مانند بازگشائي معابر، تجديد بافت قديمي شهر، راه اندازي كمربندي جنوبي و شمالي و ... انجام داده اند؟

ـ ما شهروندان ميانه در انتهاي سال 1390 خداي ناكرده انتظار نخواهيم داشت كه مانند سال 1389 ، شهردار محترم 20 ميليارد ريال از بودجه را بصورت بلاتکليف در حساب شهرداري ذخيره كند بلکه تا ريال آخر به عمران شهر هزينه خواهند کرد.

ـ ما انتظار نخواهيم داشت شهردار محترم باز هم مانند جنگ شادي ميانه كه از شبكه استاني نيز پخش گرديد، ادعا نمايند كه قرارداد 150 ميليارد ريالي با يك سرمايه گذار منعقد کرده اند تا يك مجتمع فرهنگي ـ هنري عظيم در ميانه راه اندازي کنند. اگر چنين ادعايي شود اين بار لااقل بايد نام سرمايه گذار، محتواي قرارداد و زمان اجراي آن را اعلام کنند.

ـ امسال انتظار داريم اقدامي درخور براي بازگشائي كمربندي جنوبي (و شمالي) (برنامه شماره 10 شهردار فعلي)، بازگشائي بافتهاي فرسوده شهري(برنامه شماره 11)، راه اندازي شهرداري الكترونيكي (در بودجه سال 89 بالغ بر 2 ميليارد ريال بودجه مفروض شده بود) (برنامه شماره 13)، ارتقاي درجه شهرداري ميانه (برنامه شماره 3) که شرط آن تصويب سه دوره متوالي تفريغ بودجه سنواتي شهرداري مي باشد و اعضاي شوراي شهر تفريغ بودجه سالهاي 85 و86 و87 را تصويب و به شهردار براي پيگيريهاي بعدي ارائه داده اند، ارتقاي علمي و كاري پرسنل شهرداري(برنامه شماره 2) و ... انجام گيرد.

ـ در سال جهاد اقتصادي مي خواهيم شهرداري ببينيم مانند شهرداران دهه 70  اما آنها با كمترين بودجه، كمترين امكانات و با كمترين كارشناسان، نفس شهر را باز كرده و با بازگشائي چندين خيابان جان تازه اي به شهر دادند، شهردار كنوني نيز با تكيه بر قريب 100 ميليارد ريال بودجه و با اتكاء به چندين كارشناس مجرب و توانمند خود لااقل يك خيابان جديد بازگشائي كرد؟ (برنامه شماره 10)

ـ انتظار ما اين است كه شهردار ميانه طبق وعده خود اقداماتي براي افزايش منابع تأمين بودجه شهرداري انجام دهد که ابتدايي ترين روش آن انجام مصالحه و يا تهاتر با صاحبان املاک و اقع در مسير هاي متعدد موجود ازجمله کمربندي جنوبي و بخصوص باغ معروف حاجي محمود و املاک واقع در مسير کمربندي مذکور حدفاصل پل حصار تا هنرستان است که علاوه بر بازگشايي مسير سبب کسب درآمد سرشار براي شهرداري از محل تغيير و فروش کاربري مي گردد.

ـ ما امسال از شهردار ميانه و از شوراي شهر خواهيم پرسيد: چه اقدامي براي دريافت طلب هاي كلان شهرداري (اعم از عوارض نوسازي،عوارض کسب وپيشه،عوارض حق الارض ادرات خدمات رسان، جرايم و عوارض ناشي تخلفات ساختماني و يا تغيير از مسکوني به تجاري و غيره، عوارض صنايع خصوصاً فولاد آذربايجان) کردند؟

ـ خواهيم پرسيد: باتوجه به اينكه تصويب گرديده تا با اعمال قانون ماليات بر ارزش افزوده، 1.5 % از ماليات بر ارزش افزوده (جديداً مطابق برنامه پنجم توسعه 1.8 %) به شهرداري ها تعلق گيرد، شهردار محترم ميانه با توجه به حمايت دولت و سازمان شهرداري ها، چه اقدامي در برابر دهها ميليارد ريال بودجه واريز شده كرده است؟

ـ شهردار محترم بايد گزارش دهند كه مطابق بند 9 برنامه خود چند متر به فضاي سبز ميانه اضافه كردند و چه تلاشي براي پيشگيري از كاهش فضاي سبز داشتند؟ (مانند 16 بار آتش سوزي در پارك جنگلي فقط در تابستان قبل)

ـ ما امسال انتظار داريم برخلاف 16 ماه گذشته، شدت عمل بيشتري در مقابل افزايش بي رويه ساخت و سازهاي غيرمجاز در مسير کمربندي جنوبي، اراضي بالاي جاده ترانزيت، اطراف شهرك انديشه و ... نشان داده شود.

ـ ما انتظار داريم طرح تفصيلي شهر که اعتبار 10 ساله آن دو سال پيش به اتمام رسيده، مجدداً بروزرساني شود؟

ـ دوست داريم شهردار محترم طبق بند 12 وعده هايشان، جهت نظارت بر ساخت و ساز شهري تعامل بيشتري بين شهرداري و سازمان نظام مهندسي داشته باشند.

ـ شهردار محترم بايد امسال پاسخ دهد طبق بند 14 از برنامه هاي خود، كدام سرمايه گذار را براي سرمايه گذاري در ميانه دعوت كردند؟ نه! بلكه با سرمايه گذاراني که با اختيار خود به ميانه آمدند تا در ميانه سرمايه گذاري کنند چه کردند؟ گزارش دهند كه تکليف شرکت تابليه که قصد داشت در محل حمام بلور يعني بهترين نقطه شهر يک برج مجلل 15 طبقه با رستوران گردون در طبقه آخر احداث کند چه شد؟ و آن سرمايه گذاري که قصد داشت بزرگترين و پيشرفته ترين مرکز تفريحي کشور را در محل حمام تاج سابق(خيام) ايجاد کند کجا رفت؟!

ـ اميدواريم امسال شهردار ميانه را ببينيم كه براي عمران و آباداني شهر از تمام كارشناسان خبره و سابقه دار شهرداري و مشاوران خارج از شهرداري بهره مي برند؟

ـ مردم ميانه خوشحال خواهند شد اگر ببينند شهردار ميانه همانطور كه در بند 4 شعارهاي خود وعده داده اند: در كنار آباداني شهر، با اعضاي شوراي شهر و مسوولين شهر و نمايندگان تعامل داشته باشند. در جلسات حضور داشته باشند و به سئوالات بحق اعضاي شورا پاسخ دهند و به توصيه هاي مسئولين ارشد شهرستان مانند امام جمعه، فرماندار و نمايندگان گوش دهند.

ـ انتهاي سال جديد آرزو داريم با تشكيل ستاد استقبال از نوروز، شاهد بروشورهاي تبليغي، آذين بندي ورودي شهر، طراحي سفره هفت سين و ... باشيم و ديگر در مقابل مهمانان و رهگذران شرمنده نباشيم؟

ـ مردم ميانه از بوي آزاردهنده و پر از آفت ناشي از سوزاندن زباله در غربي ترين نقطه شهر و مسير باد شهر در رنج و عذابند. اگر شهردار ميانه قادر به ايجاد كارخانه كمپوست (طرح صنعتي براي تبديل زباله به كود كشاورزي) نيستند لااقل محل دفع زباله را در شرقي ترين نقطه پيش بيني کنند.

ـ ما دوست نداريم پرسنل باسابقه و خدوم شهرداري را در حالت بي انگيزگي و بي برنامگي ببينيم. بعضي از آنها توانائي اداره يك شهر و محقق كردن بودجه 200 ميليارد ريالي براي شهرداري ميانه را دارند. تعدادي از آنها وزنه و توانائي شهرداري دارند. اكنون در شهرداري ميانه كارشناساني وجود دارند كه اگر شهردار محترم از توانائي آنها بهره ببرد مي تواند وعده هاي خود را تحقق بخشند.

ـ كمترين انتظار ما اين خواهد بود كه لااقل يك چهارم بودجه 100 ميلياردي امسال صرف عمران و آباداني شهر شود.

ـ اميدواريم امسال بندهاي اجرانشده بودجه تصويبي سال گذشته بخصوص واگذاري يک سوم خدمات شهري، طرح تکميل  GIS      ، بازگشايي مسير خيابانهاي پيش بيني شده ، اصلاح و تكميل آسفالت خيابان ارتش محقق شود و بجاي اجراي اين همه طرح اجرا نشده، بودجه شهرداري را در بانكها ذخيره نكنيم.

ـ مردم ميانه با طيب خاطر از گوشت كشتارگاه صنعتي ميانه استفاده مي كنند و به شهرداري اعتماد دارند كه گوشتي كه مي خورند كاملاً بهداشتي و صنعتي است.  

ـ دوست نداريم وظايف ذاتي و بديهي شهرداري براي ما يك آرزوي بزرگ باشد. نظافت شهر، ايجاد فضاي سبز، ترميم آسفالت، اصلاح جوي هاي آب و ... مانند نفس کشيدن انسان، بديهي ترين مشخصه شهرداري است.

ـ در سالهاي اخير برج سازي يا آپارتمان سازي رونق زيادي در شهر ميانه داشته كه خود برج سازان بدون اجبار و نظارت قانوني، به نماي زيباي ساختمانها اهميت داده و شمال شهر را به يكي از زيباترين نقاط تبديل كردند. دوست داريم با نظارت و اجبار شهرداري، بعد از اتمام سفت كاري و قبل از مرحله نازك كاري تمام ساختمانها به نماي زيبا آراسته شوند.

ـ دوست داريم در انتهاي امسال شهردار ميانه بر سر كسري بودجه تلاش مضاعف كند نه اينكه 20 ميليارد ريال در حساب بانكي نگه دارد درحاليكه صدها طرح اجرا نشده بر روي زمين مانده است.

ـ اميد داريم برخلاف گذشته ، چارت سازماني شهرداري را باثبات و استوار ببينيم و هر روز شاهد تغييرات در مديريتها نباشيم. بديهي است وقتي در يك مدت كوتاه 3 بار مسئول امور مالي تغيير يابد، يا واحد املاك فاقد مسئول باشد، شهرداري نيز از ثبات لازم برخوردار نخواهد بود.

شهردار کنوني ميانه، آقاي ميعاد، اكنون در بهترين شرايط ممكن در مسند شهرداري قرار گرفته و دوست داريم يك مدير بومي موفق را شاهد باشيم که با تكيه بر دانش و تجربه كارشناسان خود و زحمت و تلاش كادر عملياتي خود، بودجه 200 ميلياردي را براي شهرداري ميانه محقق كند. اين امر، محال نيست و واقعاً شدني است. شهردار كنوني مي تواند نام خود را مانند اندك شهرداران خوشنام ميانه، جاويدان كند. كافيست عوارض نوسازي و مميزي 25 هزار واحد مسكوني در ميانه را دريافت كنيم. كافيست دهها ميلياردها ريال طلب خود را از عوارضي كارخانجات (خصوصاً فولاد آذربايجان) دريافت كنيم، كافيست در تغيير كاربري ها ضمن درآمدزائي براي شهرداري، به زيباسازي و رونق شهر نيز بيانديشيم، كافيست ضمن مصالحه با مالكان، علاوه بر بازگشائي معابر به حل معضل ترافيك و زيباسازي شهر و رونق اقتصادي آن فكر كنيم، كافيست به ارزش افزوده در بخش هاي صنعتي توجه كنيم، در بخش خدمات شهري كافيست اين فكر را از ذهن مالكان خارج كنيم كه عوارض خود را نبايد به زمان فروش موكول كنند.

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

امکان درج دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.

۹۰/۲/۲۸ ۱۴:۱۷
: 1390/2/26 - 10:47:19 لایکلف الله الا وسعها خداوند تا ظرفیتش نباشه چیزی رو به آدم نمیده آقای میعاد حتما ظرفیتشو داشته که شهردار شده ----------------------------------------------------------- ضمن اينكه اين قياس سست واز نوع قياس مع الفارق است مفعول به ايه ي مباركه هم عمدا" يا سهوا"كه همانا كلمه ي (نفسا")ميباشد حذف شده است بنابر اين بهتر است دقت شود.
۹۰/۲/۲۸ ۰۰:۴۹
نائبی پتتو تو یک وبلاگ می ریزم بیرون و اطلاع رسانی می کنم ... ************ محمدصادق نائبي : اين راه را پيش از تو رفته اند پس از تو هم خواهند رفت تا با تهديد و تخريب به سكوت وادارند ولي اين ، نخواهد شد.
۹۰/۲/۲۷ ۲۱:۳۲
آقای محمد صادق نائبی مردی جواب کلاغ رو درست حسابی بده چون به نفع جنابعالی سخن نگفتن بدبختانه البته حرف دهنتون رو بلد نیستید ادعای ادبیات می کنید. ******************** محمدصادق نائبی: عذر می خواهم ببخشید من چی رو باید جواب بدم؟ اینکه کار می کنم آنهم با یار دبستانی و دوستی که حکم برادر را دارد؟! چه چیزی را باید ایضاح کنم؟ دنبال چه هستید؟ آیا شهر میانه باید تاوان یک دریافت مجوز شما برای ال.ای.دی را بدهد؟ چرا در اضطرابید؟ آیا خیال می کنید شهردار عوض می شود و مجوز شما بهم می مالد؟ نه نگران نباش من تضمین می کنم. این انتقاد دوستانه و مشفقانه از شهردار همشهری و بومی چرا شما را نگران کرده است؟ چقدر باید ذهن کوچک باشد که راضی به نابودی شهر شود ولی شهردار تغییر نکند تا مجوز یک تلویزیون ابطال نشود. چرا سعی در تغییر مسیر این نقد می کنید؟ چرا با رفتار کوچه بازاری و ادبیات محلی خود شهردار بومی مان را تخریب می کنید؟ چرا سعی می کنید شهردار را به خود منسوب کنید؟ من شهردار میانه را تاحال ندیده ام ولی دوست دارم یک مدیر بومی کارنامه مثبتی داشته باشد و راهی شهرهای دیگر شود و مدیر دیگری تربیت شود. از موفقیت تک تک میانه ایها در سرتاسر دنیا خوشحال می شویم. من دلم نیآمد کامنت شما را تأیید کنم. دوست داشتم حذف کنم تا بیش از این خودتان و منظور نظرتان را تخریب نکنید اما چه کنم که خودتان اینرا می خواهید.
۹۰/۲/۲۷ ۱۷:۴۷
: لایکلف الله الا وسعها خداوند تا ظرفیتش نباشه چیزی رو به آدم نمیده آقای میعاد حتما ظرفیتشو داشته که شهردار شده ********************* محمدصادق نائبي : بي زحمت انتخاب شهردار ميانه توسط شوراي شهر را به خدا حواله ندهيد. لايكلف الله گفته نه لايكلف الشورا!
۹۰/۲/۲۷ ۱۷:۳۹
آگهي تغييرات شرکت قافلان سازه صبا سهامي خاص به شماره ثبت 620 به شناسه ملي 10200048703 شماره8389/5/104 به استناد صورتجلسات مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده به مورخه7/5/89 و هيئت‌مديره به مورخه9/5/89 شرکت فوق، تغييرات زير در شرکت مذکور به عمل آمده است: 1ـ آقايان محمدصادق نائبي و ... (محفوظ) به عنوان اعضاء هيئت‌مديره براي مدت2 سال تعيين شدند که صادق واعظي به سمت رئيس و مديرعامل و ... به سمت عضو هيئت‌مديره تعيين شدند و کليه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبيل چک، سفته، و... و اوراق عادي با امضاء منفرد مديرعامل (صادق واعظي) همراه با مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک ميانه ش18980 نائبي جون ما كلاغها مي دونيم كه مهندس جونت (واعظي ) بهت ميرسه كه چوب لاي چرخ شهردار مي كني عرضه داري چوب لاي چرخ شورا بخصوص واعظي بكن كه خوب منافع كشي مي كنين باهم + سمت اخيرت مبارك! راستي صداي ميانه اميدوارم مطلبم رو تاييد بكنه ********************* محمدصادق نائبي : كلاغ جون! شما كلاغها در طول تاريخ در ادبيات فارسي نقش خبرچين را داشته ايد ولي در ادبيات تركي ، قارقا نقش خيلي بدتري دارد كه خدا نكند به مناصبي برسند وگرنه روزگار خلق را سياه مي كنند! اجازه دهيد اين مناصب براي غيركلاغ ها محفوظ باشد!
۹۰/۲/۲۶ ۱۰:۴۷
لایکلف الله الا وسعها خداوند تا ظرفیتش نباشه چیزی رو به آدم نمیده آقای میعاد حتما ظرفیتشو داشته که شهردار شده
۹۰/۲/۲۴ ۱۵:۴۸
ساناز صبحی(sanaz ) 1390/2/21 - 21:14:07 .... اما احساس می کنم در حق آقای مهندس حاجی اصغری قضاوت تندی کردید. .... __________________ سینا میانه: سرکار خانم صبحی با سلام و احترام به نظر سرکار عالی عملکرد یک شخص را محترمانه جمع آوری نمودن و به صورت علمی بررسی نمودن برخورد تند است؟؟؟ من اینجا شخصا از جناب آقای مهندس نائبی تشکر می نمایم که با بررسی مسائل شهرمان راهکارهای خوبی را به ما ارائه می کنند. مطمئن باشید اگر این حرکت ها ادامه نیابد نه میانه ای باقی خواهد ماند نه شهری که فرد مورد نظر شما نماینده مجلس آن باشد.
۹۰/۲/۲۱ ۲۱:۱۴
آقای نائبی من به شما به عنوان یک چهره علمی و ادبی که احاطه بسیار زیادی به مسائل روزمره اطراف دارد اعتقاد و اعتماد دارم اما احساس می کنم در حق آقای مهندس حاجی اصغری قضاوت تندی کردید. من می بینم که خیلی مردمی هستند و فاصله ای از مردم خود نگرفته اند. در مورد شما هم خیلی حرمتتان را نگه داشتند. شما در نقدتان هیچ خوبی از این نماینده نگفته اید. واقعاً اینگونه بود؟ الان در این نقدتان کلی هوای آقای میعاد را داشته اید و هیچ انتقاد تندی نکرده اید فقط توصیه کرده اید روشش را اصلاح کند. همین روش را می توانستید در گفتمان با آقای حاجی اصغری داشته باشید. ****************** محمدصادق نائبی: جایگاه مهندس حاجی اصغری که بین 80هزار رای توانستند 20هزار رای کسب کنند و به پارلمان ملی راه یابند خیلی متفاوت است با جایگاه شهرداری که از بین 7 رای توانستند 4 یا 5 رای کسب کنند و بر کرسی صدارت شهرداری جلوس نمایند. آن شخص (هر نماینده ای) در مقابل 75 میلیون نفر پاسخگوست این شخص در مقابل 7 نفر. آن شخص به طرح های ملی باید بیاندیشد این شخص به طرح های یک شهر. آن شخص باید روی بودجه 500 هزار میلیارد تومانی برنامه ریزی کند این شخص روی 5 میلیارد تومان. آن شخص (هر نماینده ای) از نظر جایگاه کشوری همتراز با وزیر ولی از نظر قانونی بالاتر از وزیر است، این شخص (هر شهردار) زیر نظر چند عضو شوراست. آن شخص (هر نماینده ای) تنها کسی است که احدالناسی حق برکناری اش را ندارد ولی این شخص با اخم 4 عضو باید با صندلی خود وداع گوید. مبرهن است که انتظارات از این دو نیز یکسان نباید باشد. در مورد روش انتقاد نیز به زعم ادعای شما، برخورد ایشان خیلی تند بود و هرگز هم عذرخواهی نکرد اما شاید همان برخورد تند مهندس باعث شد که روش نرمتر و ملایمتری در بیان انتقاد از شهردار محترم داشته باشم. انتقاد بنده از شهردار محترم یا نماینده محترم کاملاً کاری و مربوط به عملکرد بوده است. در عمرم توفیق زیارت آقای شهردار را نداشته ام اما با مهندس حاجی اصغری و برادرشان از قدیم دوست بودیم و در عمرم غیر از خوبی چیزی نه دیده و نه شنیده ام. پدر مرحوم و عموی شهیدشان را هم که همه به نیکی می شناسیم. نیازی احساس نکردم به ذکر محاسن چون همه می دانستند.
۹۰/۲/۲۱ ۱۹:۱۵
آقای مهندس یکی از دوستانم در شهرداری میانه کار میکنه. میگفت احتمال داره شهردار کاندیدای مجلس بشه. با این کارنامه ای که شما نشان می دهید آیا چنین احتمالی وجود دارد؟ آیا مردم رای می دهند؟ ******************** محمدصادق نائبی: قبل از تلف کردن میلیونها تومن پیشنهاد می کنم بین 500 پرسنل یک نظرکاوی نمایند اگر 50 نظر مثبت داشت حتماً این کار را بکنند.
۹۰/۲/۲۱ ۱۹:۱۳
شهردار میانه باید به شورا و شورا هم باید به مردم پاسخ بگوید. مردم حق دارند نتیجه رای و اعتماد خود را بپرسند. چه کردید؟ چه قدمی برداشتید؟
۹۰/۲/۲۰ ۲۲:۳۸
آتش فتنه ای که افروخته ای دامن خودت را هم خواهد گرفت. ما شهردار زحمتکش و نمونه را دوست داریم. به زودی در دادگاه باید پاسخگو باشی. اسناد و مدارک در مورد شما کافیست نائبی جان به زودی می بینیمت. **************** محمدصادق نائبی: آنکه سر در بیابان گذارد، بیمی از خار مغیلان ندارد.
۹۰/۲/۲۰ ۲۲:۱۲
****************** محمدصادق نائبی: چشم! روش خود را اصلاح می کنیم تا خوشبين باشيم: به به چه هوایی! چه ستاره هایی! چه مهتاب زیبایی! اي خداي مهربان! ماه و ستاره هايت را دوست دارم. مسئولين و مديران شهر را دوست دارم. چه كار بكنند و چه كار نكنند آنها را دوست دارم. آنها هيچ عيبي ندارند. شهرمان نيز بدون عيب است. از بس در اين شهر مشكلي وجود ندارد به ديگران گير مي دهيم! بلدّیه عزیز هم به خواب خوش رود که داروغه بیدار است و شهر در امن و امان. -------------------------------------------------------- یادگرفتم: 1. با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند. 2. با وقیح جدل نکنم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحم را تباه می کند . 3. از حسود دوری کنم چون حتی اگر دنیا را هم به او تقدیم کنم باز هم از من بیزار خواهد بود . 4.با کودک بحث نکنم چون مرا با دانش خویش می سنجد و هم سطح خویش میپندارد
۹۰/۲/۱۹ ۲۱:۱۴
همه چیز را همگان دانند. یک نفر نمی تواند همه چیز را بداند. ـ شهردار محترم باید از مشورت اهل اندیشه کمک بگیرد ـ مگسان دور شیرینی را از خود دور کند ـ اگر لایق آن صندلی نیست یا شور و شوق خدمت در آن صندلی را ندارد کنار رود.
چرا به اختلافات در شهر دامن می زنید؟ چرا نمی گذارید شهر رشد کند؟ ****************** محمدصادق نائبی: چشم! روش خود را اصلاح می کنیم تا خوشبين باشيم: به به چه هوایی! چه ستاره هایی! چه مهتاب زیبایی! اي خداي مهربان! ماه و ستاره هايت را دوست دارم. مسئولين و مديران شهر را دوست دارم. چه كار بكنند و چه كار نكنند آنها را دوست دارم. آنها هيچ عيبي ندارند. شهرمان نيز بدون عيب است. از بس در اين شهر مشكلي وجود ندارد به ديگران گير مي دهيم! بلدّیه عزیز هم به خواب خوش رود که داروغه بیدار است و شهر در امن و امان.
۹۰/۲/۱۸ ۲۲:۱۷
ده میلیارد تومن پول کمی نیست. فکر کنم مناقصه چهاربانده کردن میانه تا سرچم هشت میلیارد تومن بود. یعنی با هزینه یک سال شهرداری میانه اگر کار دیگری نکنیم (که نمی کنیم) می توان میانه تا سرچم را اتوبانی کرد. جالب نیست؟!
۹۰/۲/۱۸ ۱۷:۱۰
آقای درراه مانده چرا مثل خیلی از همشهریانمان متلک می اندازید؟ من گفتم آرزویم این است که آقای نائبی با این هوش و تبحر وارد بحثهای سیاسی نشوند تا هم هر از راه نرسیده ای بهش چیزی نگه هم آثار ماندگارتری به جامعه بدهند حالا وقتی غیرتشان اجازه نمی دهد جامعه را رها کنند بهتر که از این فرصت خوب استفاده شود. مطمئنم شما به اندازه من آثار آقای نائبی را نخوانده اید و به اندازه من به ایشان ارادت ندارید. باز هم می گویم دوست دارم آقای نائبی در مسائل ادبی و فرهنگی حضور داشته باشند ولی اگر در مسائل روز هم حضور دارند باید صریح باشند. حتما احترام و اعتبار آقای نائبی آنقدر هست که مسئولین به حرف ایشون گوش بدند.
۹۰/۲/۱۸ ۱۵:۱۴
نوشين سادات حسيني(noshin ) 1390/2/5 - 20:49:10 از دیدن این سایت زیبا خیلی خوشحال شدم. دنبال یافتن کتاب واژگان زبان ترکی در فارسی آقای نائبی بودم که بصورت اتفاقی به این سایت رسیدم. برای استاد عزیز آقای نائبی در هرجایی هستند آرزوی موفقیت دارم ولی دوست دارم این شخصیت را در شاخه علمی و ادبی ببینم نه سیاست. ------------------------------------------------------------- نوشين سادات حسيني(noshin ) 1390/2/17 - 22:00:58 ماها عادت کردیم تا زمانیکه با برانکارد به بیمارستان نبرده اند سراغ دکتر نرویم. در این زمینه هم باید حتما شهر عزیزمان از دست برود تا دنبال مقصر و متهم و مجرم بگردیم. آقای نائبی عزیز از شما انتظار بیشتری می رود. شما نباید ملاحظه کاری کنید. چه چیزی بالاتر از مردم میانه؟ -------------------------------------------------------------- اونوقت سياسي كاري نميشه؟!ويا كار سياسي؟خانوم؟ميشه بفرمايين به كدوم ساز شما بايد رقصيد ؟دوباره نظراتتون رو بفاصله ي 15 روز بخوانيد !
۹۰/۲/۱۷ ۲۲:۰۰
ماها عادت کردیم تا زمانیکه با برانکارد به بیمارستان نبرده اند سراغ دکتر نرویم. در این زمینه هم باید حتما شهر عزیزمان از دست برود تا دنبال مقصر و متهم و مجرم بگردیم. آقای نائبی عزیز از شما انتظار بیشتری می رود. شما نباید ملاحظه کاری کنید. چه چیزی بالاتر از مردم میانه؟
۹۰/۲/۱۷ ۱۱:۲۱
هرچقدر هم شما بگویید دنبال پاسخ دادن نیستیم ولی بعضی از موارد باید شفاف سازی شوند. شهردار و شورای شهر باید پاسحگوی موارد ادعا شده باشند وگرنه مردم انها را نمی بخشند.
۹۰/۲/۱۵ ۲۲:۰۴
آقای نائبی شما که همه اطلاعات رو دارید و هر حرفی زده اید ادعا می کنید مستدل و مستند است چرا رو نمی کنید؟ ببینید آقای عبادی رو؟ شما چرا این اسناد رو به مردم نشون نمی دید تا ببینند اعضای شورا و شهردار چه دسته گلهایی زدند؟ ***************** محمدصادق نائبی: بنده ابتدای مقاله هم نوشته ام که موارد ذکر شده فقط برای راهنمایی و تذکر به شهردار محترم است تا بدانند چشم هایی هست که عملکرد ایشان را کنترل می کند و اگر احساس شود تأثیری در ایشان نداشته قطعاً اسناد مربوطه به مردم ارائه خواهد شد.
۹۰/۲/۱۵ ۱۸:۴۴
سرکار خانم زندی با سلام و احترام ما هر چه داریم از زحمات این روستایی ها است. جملات و نحوه نگارش شما به سمت خان و رعیت پیش می رود. ولی متاسفانه باید عرض نمایم که این دوره با انقلاب شکوهمند مردم ایران به تاریخ پیوسته دیر تشریف آورده اید. هیچ کس هم به حضور شهردار میانه نخواهد رسید این شهردار میانه است که بایستی دست مردم میانه را ببوسد و از اینکه فرصت خدمت برای ایشان فراهم شده است شکر نماید ولی این صندلی همیشگی نیست تا فرصت است زمینه خدمت وجود دارد
۹۰/۲/۱۵ ۰۰:۴۴
خانم معصومه زندي مدارك استخدام را بيآوريد...
۹۰/۲/۱۴ ۲۲:۳۸
آقای بختیاری که فرمودید: یکی از هم ولایتی هایم آمده بود تهران می گفت در شهرداری آغکند می گفتند: شهردار میانه به زودی برکنار میشه. آیا درسته؟ نمیدونم روستای شما کجاست ولی دهاتی ها خیلی شایعه ها ممکنه بکنند شما باید گوش کنید؟ انسان باشخصیت و باسواد نباید گوش ول انگاری داشته باشه که هرچه شنید راه بده گوشش. خلایق هرچه لایق. لیاقت شما همان همدهاتی هاتون هستند نه شهرداری که برای اولین بار اقدامات اساسی برای شهر کرده. آقای نائبی بازم تاکید می کنم بعدا اگر خواستید توبه هم بکنید دیگه نمی تونید چون چنین شایعات و انحرافاتی رو دیگه نمی تونید جمع کنید. خواهشا جمع کنید. تشریف ببرید شهرداری با ایشون صحبت کنید حتما با جان و دل این انتقادات شما استاد عزیز را خواهند پذیرفت. ********************* محمدصادق نائبی: من؟ بروم پیش شهردار؟! لابد کمی هم پشت درشان منتظر بمانم؟!
۹۰/۲/۱۲ ۲۲:۳۷
یکی از هم ولایتی هایم آمده بود تهران می گفت در شهرداری آغکند می گفتند: شهردار میانه به زودی برکنار میشه. آیا درسته؟
۹۰/۲/۱۲ ۲۲:۳۲
با توجه به اینکه خیابانهای یک شهر در حکم شریانهای ارتباطی یک شهر محسوب می شوند . علیرغم توسعه شهر میانه و ایجاد محله ها و شهرکهای جدید در سالهای اخیر ، هیچ خیابان جدیدی احداث نگردیده است . فعالیت شهرداری محدود به روکش آسفالت خیابان های موجود و بازسازی پیاده روهای اصلی شهر بوده است در حالیکه بخشی از بودجه شهر باید به آینده نگری و توسعه شهر اختصاص یابد. پروژه خیابان کمربندی جنوبی شهر یکی از مهمترین پروژه های زیربنایی شهر میانه می باشد که اجرای آن هم در تسهیل ترافیک شهری و هم در آبادانی محلات واقع در مسیر کمر بندی ، تاثیر فراوانی دارد . متاسفانه سالهاست که این پروژه معطل مانده و نیمه تمام رها شده است .مسئولین محترم شهرداری علت ناتمام ماندن عملیات احداث آن را وجود معارضین واقع در مسیر (باغ مشایخی و ... ) عنوان می کنند ولی چند سوال در این مورد مطرح می شود که توسط مسئولین باید پاسخ داده شود: 1- برای حل مشکل معارضین چند سال زمان لازم است؟ آیا در پروژه های مشابه که در شهرهای دیگر احداث می گردد.معارض وجود ندارد و همه زمینها متعلق به شهرداری است؟ 2- آیا هیچ راهکار قانونی برای معطل نماندن چنین پروژه هایی وجود ندارد ؟ 3- آیا مسئولین و مشاوران حقوقی شهرداری آنقدر ناتوانند که چند نفر (مالکان زمین واقع در مسیر خیابان کمربندی ) می توانند مانع توسعه و آبادانی شهر به مدت چندین سال شوند؟؟؟؟؟؟
۹۰/۲/۱۲ ۱۱:۰۸
در يك گفتمان دو نفره : چه كسي شروع به داد و هوار مي كند؟ چه كسي براي فرار از حقيقت و عقب كشاندن نفر مقابل، موبايل خودش را به ديوار مي كوب؟ چه كسي براي اثبات كم نيآوردن خود در مقابل استدلال و برهان، طرف مقابل را به سخره مي گيرد؟ كداميك در اوج عصبانيت تلاش مي كند لبخند يا خنده اي داشته باشد ولي نمي تواند؟ چه كسي تلاش مي كند با تخريب طرف مقابل براي خود يكي دو نفر همدل پيدا كند؟ چه كسي شروع به فحش و ناسزا مي كند؟ كداميك شروع به تهديد و ارعاب مي كند؟ كدام يكي دست به استفاده از ابزارهاي ديگري مانند افشا مي نمايد؟ چه كسي ممكن است يقه گيري كرده و دعوا را شروع كند؟ چه كسي تلاش مي كند با اجير كردن افرادي ديگر شخص مقابل را تخريب و تهديد كند؟ چه كسي لبخند بر لب و چه كسي اخم در ابرو دارد؟ كداميك آرام و صبور و كداميك بي تاب و عجول است؟ كداميك شمرده شمرده پاسخ مي دهد و كداميك از اين شاخه به آن شاخه مي رود؟ كداميك رشته كلام را حفظ كرده و به سمت هدفي معلوم سوق مي دهد و كداميك تلاش مي كند بحث را به موضوعات ديگر و نفرات ديگر منحرف كند؟ كداميك سرخ و كداميك سفيد است؟ كداميك حرارتي و كداميك خونسرد است؟ كداميك ديگري را دوست خود مي داند و كداميك ديگري را دشمن خود مي پندارد؟
۹۰/۲/۱۲ ۰۰:۲۵
شنیده ها حاکی از آن است استیضاح شهردارآماده و توسط منتخبین مردم تقدیم شورا خواهد شد ، یکی از بند های استیضاح حیف و میل اموال عمومی و بیت المال است .بنظرم حرفهای نائبی از روی دلسوزی و به مستند است شهردار پاسخگو باشند
۹۰/۲/۱۱ ۲۳:۴۲
تقابل عقل و احساس!
۹۰/۲/۱۱ ۲۰:۵۹
استعداد و نبوغ آقای نایبی بر من پوشیده نیست و هوش بالای این انسان را بارها دیده ام ولی همیشه انصاف و عدل را رعایت کرده. این ادعا درست نیست که بگیم با تسلط به زبان و بیان و اطلاعات زیادشان اثبات می کنند که ماست سیاهه. رفتار و حمایتهای اشتباه حامیان آقای حاجی اصغری هر چقدر هم اثر منفی نداشتند حداقل رای من را پس گرفتند حالا می بینم حامیان احساساتی و فاقد اطلاعات آقای شهردار مثل مورچه شیره به پر و بال آقای نائبی ریخته اند. حامیان عزیز! صد سال هم بگذره با این روش نمی تونید با یک اهل قلم(اونهم از نوع مزدورش
۹۰/۲/۱۱ ۱۸:۳۹
ابتدای کامنت خانم معصومه زندي: "عموم مردم مسئولین دلسوز و مجرب را می شناسند و دیگر گذشت آن زمانی که به تخریبها توجه کنند" انتهای کامنت خانم معصومه زندي: "مردم عوام هم که ماشالله کم نیست.دیگه وقتی اهل اینترنتش اینجوری هستند وای به حال بیسوادش" ............................................... پدرام نائبی: خانم محترم! تکلیف ما را مشخص کنید. ما مردم میانه از نظر شما چه هستیم؟
۹۰/۲/۱۱ ۱۸:۰۹
خانم زندی احتمالا یا توسط شهردار اجیر شده اید که این اراجیف را تحویل مردم دهید یا دنبال استخدام در شهرداری هستید. یا .........
۹۰/۲/۱۱ ۱۸:۰۸
قابل توجه شورای شهر ، فرماندار و آقای نائبی عزیز و سایر همشهریان چند نمونه از شهکارهای شهرداری آقای مهندس اصغری (شهردار سابق) با هزاران مکافات بازار روز را راه انداز کرد و کلیه دست فروشها را به آنجا انتقال داد ولی الان وضعیت آنجا شده خرابه ، پارکینگ چند خودرو و گاری عکسهای آن در آدرس ذیل مشخص است http://www.vom.ir/all/158 در ثانی با مدیریت عالی شهردار محترم ، کلیه معابر پر است از سد معبر ک قضیه جالبتر اینکه طبق اطلاعات واصله آقای شهردار جایگاه سی ان جی را بدون قرارداد واگذار کرده و بیش از یک سال است که پولی از آن دریافت نمی کند. وضعیت شرکت بهروشکاران نیز بدتر از همه
۹۰/۲/۱۱ ۱۷:۵۳
معصومه زندي(mzandi ) 1390/2/11 - 17:08:25 ببخشید "آگاه به مسائل شهرداری" که ناآگاه از قوانین و مقررات هستید: +++++++++++++ سینا میانه : با سلام خدمت همشهری خوبمان سرکار خانم شما که آگاه هستید نظرتون چیه شهردار خوب کار می کنه یا بایستی تلاششو بیشتر کنه؟ نظرتون چیه +++++++++++++++++++ معصومه زندي(mzandi ) 1390/2/11 - 17:08:25 اگر قرار بود آقای نائبی شهردار زحمتکش را استیضاح کنند ؟؟؟؟ ------------- سینا میانه :آقای مهندس فقط عملکرد ایشان را نقد می کند. سرکار خانم ما را یاری کنید مطلب را دوباره بخوانید ++++++++++++++++++++++++++++ معصومه زندي(mzandi ) 1390/2/11 - 17:08:25 فلسفه تشکیل شورای شهر و انتخابات و اینهمه هزینه و دفتر و دستک برای چی بود؟ _____________ سینا میانه : یکی بیاد به این توضیح بده فلسفه شورا و اعضا آن برای چی ؟؟؟ مشاور کیه؟ کارشناس چکاره است ؟؟ ما چه وظیفه داریم حق ایشان چیه؟ +++++++++++++++++++++++++++ معصومه زندي(mzandi ) 1390/2/11 - 17:08:25 آقای نائبی فقط به اندازه یک نفر رای و نظر دارند و در حد همین چند نفر هم گوش شنوا دارند. _____________________________ سینا میانه : اگر اینگونه که می فرمائید باشد این بی قراری شما ناشی از چیست؟ چرا آقای چهره بی تابی می کند چرا شما اینقدر سنگ آقای شهردار را برسینه می زنید نکند این نوشته بازتاب زیادی داشته !!!!!!! +++++++++++++++++++++++++ معصومه زندي(mzandi ) 1390/2/11 - 17:08:25 عموم مردم مسئولین دلسوز و مجرب را می شناسند و دیگر گذشت آن زمانی که به تخریبها توجه کنند _______________________ سینا میانه : شما هم می شناسید مهم این است من و شما هم به اندازه همین مردم بشناسیم آن وقت دیگر بی قراری نمی کنیم و دلمان با مردم خواهد بود نظر شما چیه اندکی فکر کنیم حداقل پرس و جو کنیم شاید این توفیق حاصل گردد ان شاا... +++++++++++++++++++++++++++++++ معصومه زندي(mzandi ) 1390/2/11 - 17:08:25 اما آقای نائبی! تازه فهمیدم رشته شما ادبیات یا فلسفه یا هنر نبوده بلکه مکانیک خوندید. _____________________ سینا میانه : می توانیم اجازه بگیریم یک سوال بپرسیم از کجا متوجه شدید؟ اطلاعات را کی به شما منتقل می کنه. به نظر ما بهتر است شما مستقل باشید و یا از منبع مستقل بی طرفی مشاوره بگیرید ++++++++++++++++++++++++++++ معصومه زندي(mzandi ) 1390/2/11 - 17:08:25 پس برای همینه قدرتتان برای جفت و جور کردن مسائل خیلی خوبه. خیلی راحت اینو به اون می بافید و یک چیزی به خورد مردم بیچاره می دید. ______________________ سینا میانه : آنچه که سرکار خانم به عنوان بیچاره می نامید مردم بزرگی هستند چرا باور نمی کنید این شهر زادگاه نخبگان بسیار بزرگی بوده هست و خواهد بود و نیازی به افراد بیسوادی مثل من ندارند که ... کمی عاقلانه بنویسم +++++++++++++++++++++++ معصومه زندي(mzandi ) 1390/2/11 - 17:08:25 مردم عوام هم که ماشالله کم نیست. دیگه وقتی اهل اینترنتش اینجوری هستند وای به حال بیسوادش. ________________________ سینا میانه : باز هم توصیه می کنم نسبت به آنچه که می نویسید نگران باشید مردم میانه بسیار فهیم و با شعور هستند؟ من و شما چطور؟ ++++++++++++++++++++++++++++++ معصومه زندي(mzandi ) 1390/2/11 - 17:08:25 هدف شما هم معلومه ____________________ سینا میانه : کاش یکبار مطلب را می خواندید و هدف از نگارش آن را متوجه می شدید حداقل بهتر از فرد مورد علاقه تان دفاع می نمودید. +++++++++++++++++++++++++ معصومه زندي(mzandi ) 1390/2/11 - 17:08:25 ولی بهتر و منصفانه تر از اینها می توانید در انتخابات شرکت کنید ___________________ سینا میانه : بهتر به فکر خدمت به مردم شهرمان باشیم الان دوره انتخابات نیست و شما نیز لطفا با معیار انتخابات مطالب را مطالعه نفرمائید. +++++++++++++++++++++++ معصومه زندي(mzandi ) 1390/2/11 - 17:08:25 چرا راه ناجوانمردانه انتخاب می کنید؟ خدا آن دنیا در قبال این گمراهی قوم شما را بازخواست خواهد کرد. _______________________ سینا میانه : سرکار خانم مطمئن باشید من و شما هم در پیشگاه خداوند متعال بایستی پاسخگو باشیم فکر آن لحظات را کرده اید یا ... خدایا عاقبت همه ما را ختم به خیر فرما آمین یا رب العالمین
۹۰/۲/۱۱ ۱۷:۵۲
معصومه زندي(mzandi ) 1390/2/11 - 17:08:25 اما آقای نائبی! تازه فهمیدم رشته شما ادبیات یا فلسفه یا هنر نبوده بلکه مکانیک خوندید. پس برای همینه قدرتتان برای جفت و جور کردن مسائل خیلی خوبه... -------------------------------------------------- اين معصمه خانيم ظاهرا"خيلي با انگيزه واهتمام جدي از دوستشون حمايت مي كنن!خدا به داد مهندس برسه اگه ادبيات وفلسفه وهنر مي خواند ميخواست چي بگه؟اونايي كه كارشناس ارشد مكانيك وکارشناس پایه یک سازمان نظام مهندسی ساختمان وشهرسازي و...هستن نمي تونن اظهارنظر كنن اما اونايي كه مثل جناب شهردار ما ليسانسي دارد كه همين اواخر گرفته اند اونهم در رشته اي غير مرتبط!كارشون ايراداتي نداره؟عجب دوره وزمانه اي شده والله!معصمه خانيم اگه حرف حساب داري بزن والا از اين شاخه به اون شاخه نپر بولاردان فاطييا تومان اولماز!در مورد ديلاجي هم راست و درست بود حرفات كاملا"قبول دارم كاراشم مشكوكه!خانيم كارا گاه!
۹۰/۲/۱۱ ۱۷:۳۹
من هنوز متوجه نشده ام که از بابت جابجایی شهردار چه ضرری ممکن است به خانم زندی برسد. مطمئناً از رفتار احساساتی و پرتنش و غیرآرام این خانم معلوم است که اعتدال ندارد. اگر این خانم آنطوریکه می گویند از کتابها و مقالات استاد عزیزم نائبی مستفید و مستفیض شده اند نباید اینگونه اهانت آمیز صحبت کنند. دوستان عزیز رفتار این خانم را به تمام خانمها تعمیم ندهند.
۹۰/۲/۱۱ ۱۷:۰۸
ببخشید "آگاه به مسائل شهرداری" که ناآگاه از قوانین و مقررات هستید: اگر قرار بود آقای نائبی شهردار زحمتکش را استیضاح کنند فلسفه تشکیل شورای شهر و انتخابات و اینهمه هزینه و دفتر و دستک برای چی بود؟ آقای نائبی فقط به اندازه یک نفر رای و نظر دارند و در حد همین چند نفر هم گوش شنوا دارند. عموم مردم مسئولین دلسوز و مجرب را می شناسند و دیگر گذشت آن زمانی که به تخریبها توجه کنند اما آقای نائبی! تازه فهمیدم رشته شما ادبیات یا فلسفه یا هنر نبوده بلکه مکانیک خوندید. پس برای همینه قدرتتان برای جفت و جور کردن مسائل خیلی خوبه. خیلی راحت اینو به اون می بافید و یک چیزی به خورد مردم بیچاره می دید. مردم عوام هم که ماشالله کم نیست. دیگه وقتی اهل اینترنتش اینجوری هستند وای به حال بیسوادش. هدف شما هم معلومه ولی بهتر و منصفانه تر از اینها می توانید در انتخابات شرکت کنید چرا راه ناجوانمردانه انتخاب می کنید؟ خدا آن دنیا در قبال این گمراهی قوم شما را بازخواست خواهد کرد. ***************** محمدصادق نائبی: باجی بوندان آرتیق اؤزووو گولدورمه!
۹۰/۲/۱۱ ۱۵:۵۳
دو نفر رد می شدند صدای اذان اومد یکی نامسلمان بود گفت چی میگه مسلمان در گوشش گفت دورغ میگه نامسلمان گفت تودورغ میگی که در گوش من یواش میگی از آن بلندی و مناره و بلندگو مگه مشیه دورغ گفت نایبی اطلاعاتی خوبی داردمسئولین شهرداری و شهردار و شورای اسلامی شهر باید پاسخگو باشند بنظرم حق با نائبی است واسه حل مشکل من یک پیشنهاد دارم بهتر است رو در ور اعضای شورا ، شهرداری و نائبی در یک جلسه ای مناظره کنند مستندا!!!!!!!!!!! **************** محمدصادق نائبی: البته تأکید می کنم که بنده نیت بنده مچ گیری یا افشای تخلفات نیست و هنوز برای این کار زود است. فرصتی می دهیم تا شهردار عزیز خود را نشان دهد و برای ما افتخار بیآفریند. کسی نیاز نیست پاسخ بگوید. پاسخ به عمل است.
۹۰/۲/۱۱ ۰۰:۰۵
جناب افضل افضلا نائبیه بزرگ از کجا مرا کشف کردی ... ************ محمدصادق نائبي : من كه اسم نبردم !
۹۰/۲/۱۰ ۲۲:۳۸
مهدي جهره:" lقای نائبی شما با بیانات هیجان‌آور و شورانگیز که دنبال اهداف خودتان هستید و حمایت هایی از جانب دوستانتان که شب و روز برای شما زحمت میکشند و تنهایتان نمیگذارند با عمل فریبانه احساسات و عواطف مردم را تحریک می‌کنید و با تکیه بر همین شور و هیجان عوام، آن‌ها را نسبت به نتیجه و ادعای خودتون متقاعد می کنید این درست نیست! این شیوه ارائه شما مبتنی بر تحریک عواطف مخاطبان در رابطه با استدلال شما صحیح نیست ..."=معصومه زندي:"دو ماه گذشته را مرور میکنم بیش از بیست تا مطلب یه دفه علیه شهرداری می نویسید. همه شون هم از پیش برنامه ریزی شده. عین نوحه خوانها اول بجای آماده کردن دلها، ذهنها را آماده می کنید بعد یه دفعه سر و کله شما پیدا میشه با حرفهایی که آدم در مقابل بدترین دشمنش هم این حرفارو نمی زنه. پشتبندش هم دوباره افراد اجیر شما وارد میشند. یک طومار، چند تا عکس از جوبها و کوچه های پایین شهر، یک نقشه رویائی بجای حمامی که موشها در آن زندگی می کنند و ... . اگر به رویاپروری و اوهام پروری هست ..." ==?مهندس نايبي:"محمدصادق نائبی: آقای چهره! التماس می کنم جبران نکنید و هیچ خوبی از من ننویسید که از هر که تعریف کرده اید تا هفت اصل و نسلش را تخریب کرده اید. راستی! شما از کجا این خانم باشخصیت حامی شهردار را می شناسید؟! آیا یکی هستید یا دو؟ اگر معنای این شعر را بدانید وصف حال افرادی مانند "آگاهی و بصیرت" ، "خانم زندی" ، "بیر میانالی"، ، "کارمند بازنشسته شهرداری"، "..." (محفوظ) و غیره است: آن "یکی" باشد در این ره، "در" یکی گر بسی بینی عدد، گر اندکی آن "یک اندر یک" ، "یکی" باشد تمام چون بسی باشد "یک اندر یک" مدام"
۹۰/۲/۱۰ ۲۱:۳۸
معصومه زندي(mzandi ):"آقای نائبی...من خیلی به شما ارادت دارم و از هر حیث شمارو قبول دارم ولی توی مسائل سیاسی نه. شما چرچیلم درس میدید."..."عین نوحه خوانها اول بجای آماده کردن دلها، ذهنها را آماده می کنید بعد یه دفعه سر و کله شما پیدا میشه..." ----------------------------------------------------------- خوب ننه جون!وقتي قوم وخويشاي اين آدم از اين ور وآن ور از تهرون حتي راست ودروغ رو بهم مي بافن و جانماز فاميلشونو آب ميكشن ونقش خانم آ گاتاكريستي رو بازي ميكنن مهندس هم مجبوره چرچيل رو هم بنشونه پاي درس!در ضمن سعي كن منبعدازاين به قشر نه!به طبقه ي بسياز محترم ومعزز نوحه خوانها هم ايراد وطعنه نزني كه هرچه داريم فعلا"از بركت حضور و وجود ملكوتي اين عزيزان است اينا نباشن نماينده وشهردار معني نداره اصلا".آره تو باغ نيستي والا بايد مي فهميدي تا حالا!
۹۰/۲/۱۰ ۲۰:۵۰
آقای نائبی یک ماهه مقدمه چینی کردید تا رسیدید به اینجا. چنان بوق تبلیغاتی راه انداختید که انگار می خواهید اسرائیل را از فلسطین بیرون کنید. من از مشتریان قدیمی این سایتم. فقط دو ماه گذشته را مرور میکنم بیش از بیست تا مطلب یه دفه علیه شهرداری می نویسید. همه شون هم از پیش برنامه ریزی شده. عین نوحه خوانها اول بجای آماده کردن دلها، ذهنها را آماده می کنید بعد یه دفعه سر و کله شما پیدا میشه با حرفهایی که آدم در مقابل بدترین دشمنش هم این حرفارو نمی زنه. پشتبندش هم دوباره افراد اجیر شما وارد میشند. یک طومار، چند تا عکس از جوبها و کوچه های پایین شهر، یک نقشه رویائی بجای حمامی که موشها در آن زندگی می کنند و ... . اگر به رویاپروری و اوهام پروری هست که بیایید تمام خیابانها را اتوبان کنید و تمام چهارراه ها را روگذر و زیرگذر بکنید. این چه حرفیه آقای نائبی؟ همه ندونند شما می دونید که نشدنیه. من خیلی به شما ارادت دارم و از هر حیث شمارو قبول دارم ولی توی مسائل سیاسی نه. شما چرچیلم درس میدید. **************** محمدصادق نائبی : یافتم! یافتم! درد شهر را یاقتم! این مشاوران دور رئیسان باعث عقب افتادگی شهرمان شده اند. فقط مروری بکنیم به گفته های انواع حامیان شهردار و نماینده تا شما نیز کشف من را بکنید!
۹۰/۲/۱۰ ۱۹:۳۶
"اعتصموا بحبل الله و لا تفرقوا" چند نکته ی استخراجی از اظهار نظر طرفدارن مهندس حاجی اصغری: ...هرچند ما با این شهردار اختلاف اساسی داریم ولی در مقابل دشمن باید متحد شد... ...در نهایت دیدیم که مردم بیش از پیش به این نماینده عزیز علاقمند شدند... ...مسئولین نیز در صورت نیاز از دادگاه عدل اسلامی کمک خواهند گرفت... _______________________________________ پدرام نائبی: طرفدارن محترم مهندس حاجی اصغری با سلام با توجه به اظهار نظرتان در مورد این مطلب لازم دیدم نکاتی را خدمتتان عارض شوم: ۱)طرفدارن محترم مهندس حاجی اصغری و سایر عزیزان و همشهریان توجه کنید که همه ی ما اهالی شهرستان میانه ایم طرفدار هرکه هستیم با هر تفکر و جبهه بندی سیاسی و با هر نظر و عقیده ای که داریم یک هدف بیشتر نداریم و آن هدف نیز فقط و فقط آبادانی میانه ی عزیز است چرا همدیگر را با کلمه ی زشت دشمن خطاب می کنیم ؟چرا بین خودمان اختلاف افکنی میکنیم ؟اگر از مهندس حاجی اصغری یا شهردار محترم انتقادي کرده می شود فقط برای این است که به روند پیشرفت میان سرعت بخشیده شود.پس چرا مقابل این انتقادات دلسوزانه جبهه بندی میکنیم و چرا دشمن تراشی میکنیم . ۲)شما با چه سنگ محکی میزان محبوبیت خود را سنجیده اید آیا رفراندمی برگزار شده؟ آیا رای گیری انجام شده ؟آیا آمار گیری کارشناسی شده ای انجام یافته ؟شما با چه دلیل و مدرک و بینه ای این همه از محبوبیت خود اطمینان دارید. 3)آیا تهدید و ارعاب عکس العمل مناسب و منطقی در مقابل انتقاد می باشد؟چرا وقتی از عزیزان انتقاد میشود فرد منتقد را تهدید میکنند؟آیا بهتر نیست به جای این عکس العمل های ناشیانه و غیر معقول و زننده عکس العملی منطقی نسبت به انتقاد نشان داده شود؟آیا بهتر نیست خودمان را اصلاح کنیم؟(عزیزان که نعوذ بالله ادعای معصومیت ندارند؟؟)
۹۰/۲/۱۰ ۱۶:۲۹
ا.مختاری(meeanaji به نقل از هواداران ..."هزار تا دلیل هم بیاورید مردم به مسئولین علاقه و اعتماد دارند. با همین استدلالهای مزخرف و مسخره تان بود که نماینده محبوب و مورد علاقه مردم را خواستید تخریب کنید..." --------------------------------------------------------- نسخه شماره 1759 سايت مردمسالاري: رئيس سازمان بازرسي کل کشور: وعده هاي توخالي و خارج از وظايف نمايندگي مخرب است رييس سازمان بازرسي کل کشور، وعده هاي غيرعملي، توخالي و خارج از حدود اختيارات و وظايف نمايندگي را جريان "مخرب و سو»دانست و گفت: اين گونه تبليغات، زيبنده يک داوطلب نمايندگي مجلس در نظام جمهوري اسلامي نيست و موجب بي اعتمادي و دلسردي مردم مي شود که لازم است براي اين مساله فکري بشود تا افراد نتوانند عوام فريبي کنند. ايشان اطلاع رساني و افزايش آگاهي هاي عمومي نسبت به شرح وظايف و حدود اختيارات نمايندگان را در انتخابات نمايندگان شايسته، موثر دانست و افزود: اگر مردم بدانند که وظيفه نماينده چيست بهتر مي توانند تشخيص دهند که کدام داوطلب با شعارهايش دنبال عوام فريبي است.
۹۰/۲/۱۰ ۱۶:۰۱
امام علی(ع) در نامه ی به فرزندش امام مجتبی(ع) می‌فرماید:" من اگرچه با گذشتگان نبوده‌ام ،اما چنان در آثار و اخبار ایشان غور کرده‌ام که گویی یکی از آنان شده‌ام." چه خوب است که آدمی بتواند هزاران سال عمر کند و سرد و گرم ایام را بچشد و باز هم جوان باشد و پرنشاط. بیاییم از آنان که راه را رفته‌اند، راهنمایی بخواهیم. آن‌کسي سخنش ارزش استماع دارد، كه خودش راه‌شناس باشد و نیز خیرخواه ما. باید ما را وسیله تحقق اهداف خود نداند، بلکه هدایتش را وسیله سعادت ما بداند. باید دلسوز باشد و خیرخواه و چنین کسی اگر یافت شد باید از او نصیحت خواست و سخنش را با جان و دل شنید. باید به دنبال چنین پند‌آموزانی گشت و به سراغ آنها رفت. حتی اگر سخن آنها تکرار دانسته‌هایمان باشد. باید بدانیم که در شنیدن اثری است که در دانستن نیست. از بعضی اولیا دین نقل است که حتي به شاگردانشان دستور می‌فرمودند تا ایشان را نصیحت کنند، چرا که شنیدن را اثری دیگر است. سمع قبول و گوش حق نیوش و نصیحت پذیر، چه سرمیه گرانقدری است؟!
۹۰/۲/۱۰ ۱۶:۰۰
حامیان مهندس حاجی اصغری(hajasghari ) 1390/2/9 - 17:01:33 * "هرچند ما با این شهردار اختلاف اساسی داریم ولی در مقابل دشمن باید متحد شد" ** (همشهری عزیز! دشمن ما آمریکای جهانخوار و اسرائیل هست. نه همشهریمان
۹۰/۲/۱۰ ۱۵:۳۲
دکتر اسماعیل انصاری(ansari ) 1390/2/9 - 22:31:21 ) اگر من شهردار بودم طاق نصرت بر سر و فرش زمردین بر کف و تاج گل بر گردن استاد جوان و نابغه مان می انداختم و برای رفاه شهر و صلاح خودم از مشاورت این دوست دانا (حتی اگر دشمن دانا باشد) استفاده می کردم. ----------------------------------------------------------- باسلام واحترام به حضور استاد عزيز و سپاس از اين اندرز پرمغز و سراسر نغز. و این هم قطعه ای زیبا از سعدی علیه الرحمه: خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم ما کشته نفسیم و بسی آه برآید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم؟! افسوس بر این عمر گرانمایه که بگذشت ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم دنیا که در او مرد خدا گل نسرشته است نامرد که ماییم، چرا دل بسرشتیم؟ ایشان چو ملخ در پس زانوی ریاضت ما، مور میان بسته روان بر در و دشتیم ایام جوانی چو شب و روز برآمد ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم واماندگی اندر پس دیوار طبیعت حیف است دریغا که در صلح بٍهَشتیم چون مرغ بر این کنگره تا کی بتوان خواند؟ یک روز نگه کن که بر این کنگره خشتیم ما را عجب ار پشت و پناهی بود آن روز! کامروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم گر خواجه شفاعت بکند روز قیامت شاید که ز مشّاطه نرنجیم که زشتیم باشد که عنایت برسد ورنه مپندار با این عمل دوزخیان ک اهل بهشتیم "سعدی" مگر از خرمن اقبال بزرگان یک خوشه ببخشند که ما تخم نکشتیم.
اگر من شهردار بودم طاق نصرت بر سر و فرش زمردین بر کف و تاج گل بر گردن استاد جوان و نابغه مان می انداختم و برای رفاه شهر و صلاح خودم از مشاورت این دوست دانا (حتی اگر دشمن دانا باشد) استفاده می کردم. جوان عزیز و همشهری آقای میعاد (پناه برخدا) اشکالی ندارد اگر بی تجربه ای، اشکالی ندارد اگر متخصص نیستی، اشکال ندارد اگر تا الآن موفق نبودی ولی اشکال دارد اگر از این پس دوست و دشمن دانا را جذب نکنی و دوست نادان را طرد نکنی. میعاد عزیز! می دانم جوان هستی و غرور داری و جلوی مردم مقام و منزلتی داری ولی مواظب باش رفتار نماینده جوانمان را تکرار نکنی و در مقابل اهل قلم شمشیر نکشی که اگر این کار را بکنی قلم بر شمشیر پیروز خواهد شد. این نصیحت من را به عنوان یک پدر گوش کن و مغرور نباش. در تاریخ تنها پادشاهانی جاودان مانده اند که یا مانند انوشیروان خودشان عاقل و عادل بوده اند یا مانند شاه عباس از دوست دانا و مشاور آگاهی مانند شیخ بهایی سود جسته اند.
۹۰/۲/۹ ۲۰:۴۹
میتا : 1390/2/9 - 18:50:48 سینا میانه شما غافل نباش اینجا ترکیو است صدای جمهوری اسلامی میانه. ----------------------------------------------------------- ميتا!لازم نيست زير نوشته هات كارتون بذاري همون عكس خودتو بزني خنده دارتره!
۹۰/۲/۹ ۱۹:۴۶
محمدرضا سرابی(sarabi ) 1390/2/9 - 18:29:22 آقای نائبی! .... برای همین من هم می پذیرم که میانه توکیو نیست و باید به افرادی در همین حد بسنده کنیم. ... لذا باید این سرنوشت تلخ را بپذیریم. ______________________ سینا میانه می فرمائید کشور را دو دستی تحویل بدهیم به اجانب ... زهی خیال باطل. این تصورات باطل و مردود بیرون بیائید. برای ساختن یک شهر بایستی سال ها تلاش کرد مثل یک سرباز آن چنان باید کار کنیم تا بمیریم چه زود فراموش کردیم رشادت هموطنانمان را در قالب لباس بسیج، سپاه و ارتش پ. آنها جان خود را فدا نمودند ما میانه را ؟ ما میانه را؟ ما میانه را؟ صرفا کسی پیدا نمی شود سرنوشت برای ما تصمیم بگیرد کجا کار قرار داریم برای ساختن بزرگترین سد جهان 125 نفر مردند؟ ما چطور؟ آقای نائبی چکار کنیم بایستیم و نگاه کنیم؟!
۹۰/۲/۹ ۱۸:۵۴
معصومه زندي(mzandi ) 1390/2/8 - 22:45:11 .... توی یه شهر و یه سازمان بزرگ مثل شهرداری هر روز یکی یه خوابی می بینه فرداش میاد طرح میده انتظار هم داره میانه بشه توکیو. .... ____________________ سرکار خانم همین تعبیرات ضعیف همین تفکرات کوچک من و شماست باعث شده بسیاری از زبده ترین نفرات ایران از کشور خارج شده و الان به عنوان برترین طراحان در صنایع مختلف حضور داشته باشند افرادی که خودرو بی ام وی را طراحی می کنند مدیریت رباتهای ناسا را برعهده دارند مجری کنترل بزرگترین شبکه ناوبری دنیا هستند ولوو به داشتن آنها می نازد و هزاران نمونه دیگر ... اینها کافی نیست تا به قول حضرت امام و مقام معظم رهبری از این خواب غفلت بیدار شوید و اینقدر خود را کوچک نکنید شهردار توکیو نه شهردار فوکوشیما با داشتن به قول شما آخرین تکنولوژی روز از مردم حودشان به خاطر غفلت عدرخواهی نمودند. جلو میلیاردها چشم در کانال تلویریونی از مردم عدرخواهی نمودند به خاطر قصور آیا حتما میانه بایستی روی سرمان خراب بشه تا اربابان شما از خواب غفلت بیدار شوند حتما بایستی حادثه ای مثل زلزله بم و رودبار و ... بیاید تا ما را بیدار کند چرا اجازه نمی دهید وقتی بیدار هستیم حداقل جان شما را حفظ نمائیم نگران این پست ها و صندلی ریاست اربابان خود نباشید از این صندلی ها زیاد است ولی صندلی خدمت همیشگی نیست. کاش شهرداری یک سازمان بزرگ بود افسوس از این افکار و وای بر ما با این ......
۹۰/۲/۹ ۱۸:۵۰
سینا میانه شما غافل نباش اینجا ترکیو است صدای جمهوری اسلامی میانه
۹۰/۲/۹ ۱۸:۳۹
حامیان مهندس حاجی اصغری(hajasghari ) 1390/2/9 - 17:01:33 هرچند ما با این شهردار اختلاف اساسی داریم ولی در مقابل دشمن باید متحد شد. شما نمی توانید همه را محکوم کنید. نمی توانید ادعا کنید که همه بی کفایت هستند. هزار تا دلیل هم بیاورید مردم به مسئولین علاقه و اعتماد دارند. با همین استدلالهای مزخرف و مسخره بود که نماینده محبوب و مورد علاقه مردم را خواستید تخریب کنید ولی در نهایت دیدیم که مردم بیش از پیش به این نماینده عزیز علاقمند شدند. حالا می خواهید بچرخید به سمت شهردار بعدش هم فرماندار و بقیه. بچرخ تا بچرخیم. هر روز بدتر از دیروز خودتان را جلوی چشم مردم متنفر کنید. مردم از شما متنفرند. مردم اجازه اهانت به ساحت مسئولین دلسوز و زحمتکش را به هیچ فرد مغرور و مخرب نخواهند داد. مسئولین نیز در صورت نیاز از دادگاه عدل اسلامی کمک خواهند گرفت تا آنهایی که شهر را تخریب می کنند و باعث عقب ماندگی شهر می شوند به سزای ننگین خود برسانند. _________________________ سینا میانه با سلام و احترام به حامیان جناب آقای مهندس حاجی اصغری این طرز تفکر غلط این روش برداشت ناصحیح این عدم مطالعه شما عالیجنابان مطلب بر غافل است که میانه رابه سمت سراشیبی سقوط سوق داده است. چه فکر کوچکی دارید که همشهریان را دشمن خود کارشناسان را ... می پندارید. ما هیچ اختلاف با شهردار نداریم و ایشان را به عنوان شهردار بومی میانه همانطوریکه د ر ابتدای مطلب آمده است مورد تشویق قرار می دهیم. ایشان اگر انصاف را ضمیمه درکشان از این مطلب نمایند قطعا غیر از مشاوره نکته دیگری از این مباحث نخواهند یافت مگر اینکه شما غافلان دشمن پندار به این مجموعه سم پاشی نمائید. کسانی که غیر از القا دشمن و دشمن تراشی تابحال به چیز دیگری فکر ننموده اند. کسی اینجا به خود اجازه نداده فرد دیگری را بی کفایت معرفی نماید. این کارنامه فعالیت های صورت گرفته در دوره شهردار محترم می باشد که ظرفیت میانه را بطور کامل پر ننموده است و می توان گفت این طرح های انجام شده کفایت تایید شهردار را نمی نماید در این فرصت کم باید راه حل دیگری ارائه نمود تا مردم بیشتر در معرض ارائه خدمات قرار گیرند. این مردم شایسته بهترین ها هستند و اعضا سایت صدای میانه به هیچ وجه ار این مسیر برنخواهند گشت. مسئولین در این سایت صرفا با ارائه خدمات به مردم میانه مورد سوال و سنجش قرار می گیرند. همه در مقابل مردم مسئولند و بس. " اهدنا الصراط المستقیم " دوستان عزیز، تعدای گمراه که عقیده دارند دیگران را نیز بایستی گمراه کنند تا سفره ننگین خودشان را رنگین تر نمایند خواستار رخنه در این مباحث می باشند ولی غافلند و نمی دانند ما و شما جدای از ایشان هستیم و خواهیم ماند.
۹۰/۲/۹ ۱۸:۲۹
آقای نائبی! چند روز پیش یکی از کارمندان شهرداری بمن می گفت تمام حرفهای آقای نائبی مو به مو درسته ولی اگر دست خود آقای نائبی باشه بیشتر از آقای اصغری را که معرفی نمی کند؟ این کارمند می گفت: آقای اصغری سفارش شده نائبی بود. برای همین من هم می پذیرم که میانه توکیو نیست و باید به افرادی در همین حد بسنده کنیم. حتی دست شما باشد باز از این بیشتر کسی را پیدا نخواهید کرد. لذا باید این سرنوشت تلخ را بپذیریم. *************** محمدصادق نائبی: همشهری عزیز! نمی دانم تحصیلات یا مطالعات یا باورهای شما چقدر است ولی "به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل" چه برسد به "به راه صحیح رفتن". ما نباید بنشینیم و ماتم بگیریم و وضعیت موجود را جبر بدانیم. اختیار با ماست یا صلاح و فلاح یا سیاهی و تباهی. ما در مسائل طراحی مهندسی اصطلاحی داریم به نام اوپتیمایزیشن یا بهینه سازی که بین چند وضعیت موجود به صرفه ترین حالت را انتخاب می کنیم نه بهترین حالت را. قبول دارم که با وضعیت موجود شهر و شهرداری و شورای شهر و درآمدها و حقوق ها نمی توان شهردار تهران را برای میانه آورد ولی می توان شهرداران لایقی آورد که با پذیرش شرایط حاضر، بهترین عملکرد را داشته باشند. شهردار منتخب یا منتصب نباید خود بر مشکلات موجود اضافه گردد و بنشیند و فقط حقوق دهد. او باید با همت عالی و توان مالی شروع به ساختن کن. چند طرح کلیدی اجرا کند تا نفس شهر باز شود. اتفاقاً حمایت بنده از آقای اصغری بابت همین مسئله بود. ایشان کسی بود که همت عالی داشت و عاشق کار بود. برنامه هایش مدون و از پیش طراحی شده بود: برنامه های کوتاه مدت مانند راه اندازی تره بار، نهضت آسفالت ریزی و ... ، برنامه میان مدت و برنامه بلند مدت که عمرش کفاف نداد و کنار گذاشتند و شهرداری تهران و سپس شهرداری بستان آباد او را صید کرد. آن زمان هم شهردار و شهرداری مشکلاتی داشت که کم کم حل می شد و می توانستیم بعد از سه یا چهار سال یک شهر مقبول یا قابل تحمل داشته باشیم.
۹۰/۲/۹ ۱۷:۴۶
جناب قریشی .اون دو خطي را كه بالاي خط اورده بودم نقل قولي بود از (مهدی چهرهء)واون مطلب كه در زير خط اومده متعلق به حقير است شايد برداشت شما جور ديگري باشد.
هرچند ما با این شهردار اختلاف اساسی داریم ولی در مقابل دشمن باید متحد شد. شما نمی توانید همه را محکوم کنید. نمی توانید ادعا کنید که همه بی کفایت هستند. هزار تا دلیل هم بیاورید مردم به مسئولین علاقه و اعتماد دارند. با همین استدلالهای مزخرف و مسخره تان بود که نماینده محبوب و مورد علاقه مردم را خواستید تخریب کنید ولی در نهایت دیدیم که مردم بیش از پیش به این نماینده عزیز علاقمند شدند. حالا می خواهید بچرخید به سمت شهردار بعدش هم فرماندار و بقیه. بچرخ تا بچرخیم. هر روز بدتر از دیروز خودتان را جلوی مردم متنفر کنید. مردم از شما متنفرند. مردم اجازه اهانت به ساحت مسئولین دلسوز و زحمتکش را به هیچ فرد مغرور و مخرب نخواهند داد. مسئولین نیز در صورت نیاز از دادگاه عدل اسلامی کمک خواهند گرفت تا آنهایی که شهر را تخریب می کنند و باعث عقب ماندگی شهر می شوند به سزای ننگین خود برسانند. ******************** محمدصادق نائبی: شما سخنگوی مردمید یا علم غیب دارید و از باطن مردم خبردار هستید که می دانید میزان منفوریت یا محبوبیت یک شخص بالا رفته یا پایین؟ راستی! چقدر ادبیات شما حامیان، شبیه هم هست؟!
۹۰/۲/۹ ۱۶:۴۵
آقای نائبی آیا واقعیت دارد که بعضی از اعضای شورا و کارمندان شهرداری برخلاف قانون با شهرداری معاملات اقتصادی دارند؟ **************** محمدصادق نائبی : بله مع الاسف! اگر تغییری در رویّه ی شهردار دیده نشود اسناد آنرا به تدریج در سایت قرار خواهیم داد تا مردم قضاوت کنند.
۹۰/۲/۹ ۱۵:۳۰
بازنشسته شهرداری : اینجا بقول خانم زندی توکیو نیست میانه است با شهردار تازه به میدان آمده حق ندارین فورا دست و پایش را ببندید و بر علیه ایشان عوام فریبی کنید ........................................... قریشی : ما عوام نیستیم بلکه عوام آن شهرداری هست که در زمان او کارمندش بودید و بعد از سی سال متوجه نشد دور و برش کیا هستند که بین او و مردم فاصله انداخته اند و برای او بادبزن می آورند و باد غبغب در گلویش می اندازند و در گوشش می گویند: شهر در امن و امان است آسوده بخواب! بازنشسته عزیز! آیا میانه که توکیو نیست باید سر جایش درجا بزند و بماند؟ آیا در پیشانی توکیو نوشته اند که تو پیشرفت کن و میانه پسرفت کند؟
۹۰/۲/۹ ۱۳:۴۷
مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/9 - 00:06:52 سرکار خانم زندی با تقدیم سلام و احترام. درست است واقعیت با رویا پروری فرق دارد به اعتقاد من (چ) يكي از محوري ترين عواملی که میتواند باعث عقب ماندگي یک شهر شود و عدم توسعه در جامعه در حال رشد، همین عوام فریبی هایی هستند که این اشخاص (نائبی) و همراهانشان میتواند نتيجتاً پايه هاي توسعه يافتگي شهر را بيش از پيش متزلزل تر و سست تر نمايند. در ... nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn بيچاره(چ)واقعا" اگر مي توانستي يك صفحه مطلب بدون غلط املايي نه غلط مفهومي البته! مانند اين بنويسي مارا غمي نبود.مثل تو مثل كلاغي است كه مي خواهد براي خودنمايي در بين ساير پرندگان پر طاووس را به دمش ببندد اما كمي بعد با وزش باد تيرگي وسياهي پرهايش معلوم شده و روسياه وسرافكنده صحنه را ترك مي كند.راستي خوش به حال خانمي كه تو اورا با شخصيت بخواني اونهم اهل وساكن ميانه نباشه و از بستگان اربابت باشه!در تهران؟
۹۰/۲/۹ ۱۱:۲۳
...این شیوه ارائه شما مبتنی بر تحریک عواطف مخاطبان در رابطه با استدلال شما صحیح نیست اینجا بقول خانم زندی توکیو نیست میانه است با شهردار تازه به میدان آمده حق ندارین فورا دست و پایش را ببندید و بر علیه ایشان عوام فریبی کنید با صبر میتوان آن چیز هایی که نیستند و باید باشند را خواهید دید کمی مجال دهید . !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! شهردار محترم.خانم معصومه زندي محترمه.كمي صبر كنيد.در اين سراشيبي تند نرويد .كلمه كلمه.يكي گفتی؟خيلي خوب يكي هم بشنو.ميانه توكيو نيست درسته اما جوانان متعهد ميانه خواستن تبديلش كنن به توكيو !جوانان ميانه سرمايه ي ده ميليارد تومانی را بهمراه يكي دوتا مهندس توكيويي آورده بودن خواستن سالن موجهاي آبي مثل مال مشهد رو بسازن اما شما فراريشون دادين سرمايه رو بردن يه كشور خارجي!بجاش الان تو ميانه دارن ساختمانسازي مي كنن.ودرصورت انكارتون عكسهاي زمين احداث ساختمان رو مياوريم . اعتراض جدید آقای فرماندار هم بابت همین خیانتهاست. اقاي شهردار خيانت به ميانه معنايش جيست؟ ميخواهيد بگويم براي خاطر چه طردشان كرديد؟ ميخواهيد بگويم براي خاطر چه اين خانم نگران افشا شدن بعضي مطالب هستن؟؟؟
۹۰/۲/۹ ۱۱:۰۲
...در میانه اي كه براي مردمانش معيارهاي ديني و ارزشهاي اعتقادي وعلمي و سعی، تلاش صادقانه شهردار محترم در خدمت به مردم حرف اول را مي زند همین عوام فريبان با تظاهر به پايبندي به اين معيارهای غلط براي جلب توجه و حفظ وضع موجود سعي در فريب مردم دارند. آقای نائبی شما با بیانات هیجان‌آور و شورانگیز که دنبال اهداف خودتان هستید ................................................................... براي معنا كردن كلمات قصار حضرتعالي صرفا"به لحاظ مفهومي وجمله بندي يك مشاور فرهنكي لازم است !تظاهر به معيارهاي غلط؟؟؟بيانات هيجان اور؟؟؟عوام فريبي ؟اونهم تو سايت اينترنتي؟؟؟يا تو بنرهاي رنگي وسر خيابونها؟؟؟اهداف خودتان؟اصلاح وضعيت شهر وشهرداري مثلا"؟؟؟حفظ وضعيت موجود!!!؟؟؟اونكه كار شماست؟و...
۹۰/۲/۹ ۰۰:۱۶
من نمیخواستم دیگه حرفی بزنم اما بی ادبی و بی احترامی در راه مانده به خانم زندی که انگاری تحت فشار قرار دارند کم مانده اند منفجر شوند باعث شد ناراحت بشم و نظر قبلیمو بنویسم این چه طرز برخورد با یک خانم با شخصیته . باز معذرت میخواهم از آقای نائبی که این حرف ها رو به شما زدم انشالا در مطالب دیگرتون جبران کنیم
۹۰/۲/۹ ۰۰:۰۶
سرکار خانم زندی با تقدیم سلام و احترام. درست است واقعیت با رویا پروری فرق دارد به اعتقاد من (چ) يكي از محوري ترين عواملی که میتواند باعث عقب ماندگي یک شهر شود و عدم توسعه در جامعه در حال رشد، همین عوام فریبی هایی هستند که این اشخاص (نائبی) و همراهانشان میتواند نتيجتاً پايه هاي توسعه يافتگي شهر را بيش از پيش متزلزل تر و سست تر نمايند. در میانه اي كه براي مردمانش معيارهاي ديني و ارزشهاي اعتقادي وعلمي و سعی، تلاش صادقانه شهردار محترم در خدمت به مردم حرف اول را مي زند همین عوام فريبان با تظاهر به پايبندي به اين معيارهای غلط براي جلب توجه و حفظ وضع موجود سعي در فريب مردم دارند. آقای نائبی شما با بیانات هیجان‌آور و شورانگیز که دنبال اهداف خودتان هستید و حمایت هایی از جانب دوستانتان که شب و روز برای شما زحمت میکشند و تنهایتان نمیگذارند با عمل فریبانه احساسات و عواطف مردم را تحریک می‌کنید و با تکیه بر همین شور و هیجان عوام، آن‌ها را نسبت به نتیجه و ادعای خودتون متقاعد می کنید این درست نیست! این شیوه ارائه شما مبتنی بر تحریک عواطف مخاطبان در رابطه با استدلال شما صحیح نیست اینجا بقول خانم زندی توکیو نیست میانه است با شهردار تازه به میدان آمده حق ندارین فورا دست و پایش را ببندید و بر علیه ایشان عوام فریبی کنید با صبر میتوان آن چیز هایی که نیستند و باید باشند را خواهید دید کمی مجال دهید
۹۰/۲/۸ ۲۳:۳۸
********************* محمدصادق نائبی: خوشحال می شوم فقط یکی از موارد را تکذیب کنید تا سند مربوطه را ارائه کنم تا باز بگویید عوام!!فریبی است یا نه؟ لطفاً فرافکنی کنید. فراموش نکنید که من از در دوستی و دلسوزی وارد شده ام تا راه و چاه را نشان دهم!
۹۰/۲/۸ ۲۳:۲۰
معصومه زندي(mzandi ) 1390/2/8 - 22:45:11 آقای مهندس نائبی زشته این کارهاتون. شما شخصیت برجسته و محترمی هستید. این کارها در شأن و مقام شما نیست... ------------------------------------------------ بهتره اول ارتباط خودت رو با اين ارشاد وانتقاد نه افشاكردن شهردار مشخص كنيد بعدا"نقش دايه ي مهربانتر از مادر رو بازي كنيد فقط بدونيد حتي اگه شهردار ميعاد دفاع جانانه ي شما رو خونده هم باشه فرصتي براي جبران اين فداكاري را ندارد وشما به نوايي نخواهيد رسيد .همين افرادي مثل شما دور وبر مديران ضعيف را مي گيريد نمي گذاريد به كار ووظيفه اش فكر كند اصلا"منظورت از اين نوشته را ميداني؟انتقاد مستند ومدلل در شأن مهندس نايبي نباشه حتما"در شأن خودتونه كه بجاي انتقاد سازنده دست بزنيد وبراي خطاهايش تشويق كنيد وكوركورانه حمايتش كنيد و وقتي بدبختش كرديد تو دبيرخونه يا توي آبدارخونه ي شهرداري با همكاراتون سر صحبت وغيبت رو باز كنيدو بگيد :"اوا!حيف شد!عجب شخصيتي بود يه مرد واقعي بود!!!شهردار جديد هم هي بدك نيست !حالا تا ببينيم!"
۹۰/۲/۸ ۲۲:۴۵
آقای مهندس نائبی زشته این کارهاتون. شما شخصیت برجسته و محترمی هستید. این کارها در شأن و مقام شما نیست. بعد از این باید منتظر باشیم تا تمام کارهای سایت رو رها کنید و بچسبید به افشای دیگران؟! توی یه شهر و یه سازمان بزرگ مثل شهرداری هر روز یکی یه خوابی می بینه فرداش میاد طرح میده انتظار هم داره میانه بشه توکیو. هرکی ندونه شما می دونید که واقعیت با رویاپروری فرق می کنه. شما دارید با کلام سحری خود مردم رو فریب می دید. این انصاف نیست. شما بیان دارید مردم نمی دونم برای چی سحر شده اند با حرفای شما؟ آیا شما دوست دارید یکی با پولش شما رو تخریب کنه و شما نتونید جواب بدید؟ خب یکی دیگه الان با حرفای شما که نوعی اغفال کردنه داره تخریب میشه و نمتونه جواب بده. فقط وجدان هست که میتونه مانع شما بشه. آیا دارید؟ ********************** محمدصادق نائبی: خانم محترم نمی دونم چه چیزی شما را برآشفته؟ میشه تعریفی از این اصطلاحات بکنید چون با دانسته های من تضاد و تناقض دارد: شخصیت، مقام، محترم، افشا، تخریب، اغفال، وجدان، رویاپروری و چند تا واژه دیگر!
۹۰/۲/۸ ۲۱:۵۸
اسفنديار سليمي(esfandiar ) 1390/2/8 - 20:22:32 آقای سینا میانه سلام. ممنون که به نوشته من عنایت کردید ولی نوشتید: (جناب آقای سلیمی با سلام احتراما، ممنون از حضورتان آقای مهندس نائبی به اندازه کافی در این مورد مطلب نوشته اند منتظر باشید من و شما و سایرین نیز مطالب خودشان را روی آنتن بفرستند.) من سالهاست که با سایت میانه سپس وبلاگ آقای نائبی و این سایت در ارتباط روزانه یا هفتگی هستم ولی می دانید که آدم راحتتر است که مثل خیلی ها بدون نام و نشان وارد شود. ما که خودمان را بکشیم هم به اندازه همین مهندس نائبی نه محبوبیت داریم نه نام و شهرت. می بینید که چقدر بعضی ها علیه ش تخریب می کنند. حالا مگر افرادی مثل من توانایی آقای نائبی را داریم که با قلمش همه را سرجاشو بنشونه؟ در مورد اینکه گفته اید منتظر نظرات ما هستید نه چنین نیست. اونی که باید بشنونه و بدونه شنیده و مطلبو گرفته. من ده سال هم برم داخل شهرداری نمی تونم یه سر سوزن از این رازها رو بدونم ولی مهندس با اون بی سیم از راه دور اطلاعاتو می گیره. من مطمئنم برداشت مهندس نائبی از همان نوشته من خیلی عمیقتر از شما بوده. شاید شما خیال می کنید من سئوال کردم ولی مهندس نائبی مطلبو گرفته و فهمیده چی میگم. تو مو می بینی و او پیچش مو. چیزهایی که باید گفته بشه اگه من بنویسم نه کسی می خونه نه کسی متوجه میشه نه کسی باور میکنه و اصلاً نه من می تونم بنویسم. خودش می تونه و بس! ______________________ جناب آقای سلیمی با سلام و احترام مجدد ضمن تشکر از پیگیری تان به استحضار جنابعالی و سایر دوستان عزیزمان می رسانیم: ا-اگرچه در توانایی جناب آقای مهندس نائبی هیچ شکی نیست ولی از من قبول کنید ایشان راضی نیست جنابعالی دیدگاه تان اینگونه باشد. شما عزیز نیز با ارائه نظری از دیدگاه خودتان این نوشته را تکمیل تکمیل فرمائید. مهم این است که این در کشور باب شود همه در مقابل مردم مسئولند و نه در مقابل عده ای خاص . بایستی به کوچکترین مشکل تا بزرگترین مشکل رسیدگی گردد. 2- اینکه عده ای ار دوستان با نام و بدون نام فعالیت می کنند به این معنی اصلا نمی باشد که نویسنده مطلب به صورت ناشناس راحت است بلکه این راحتی مخاطب اصلی مطالب می باشد که نوشته ها را با خیال راحت مطالعه و نسبت به اجرا یا عدم اجرا آن تصمیم گیری نماید. اگر قرار باشد مطالب با ذکر عنوان مقام و به صورت دستوری ابلاغ و مقرر گردد قبول بفرمائید از این طریق نبایستی اقدام گردد.نه تنها مخاطب اصلی موضوع بلکه کلیه سلسله مراتب بایستی یاد بگیریم که حرف اولمون یعنی ضرورت انجام آنچه که مردم می خواهند مهم است. در غیر اینصورت مخاطب اصلی این موضوع شاید در اقدام به طریق اولی تا این لحظه، دیگر مخاطب محسوب نمی شود. 3- من با جمله جنابعالی در مورد اینکه ایشان با قلمشان همه را سر جایشان می نشانند موافق نیستم و به عبارت دیگر بایستی بگویم من ظرفیت ایشان را بالاتر از آنچه که به تصویر کشیده اید می دانم و اعتقاد دارم نوشته های به حق ایشان زمانی جنبه عملی به خود می گیرد که ما به عنوان خواننده به انداره نویسنده به مطلب نزدیک شده و آن را با گوشت و جان خود حس نمائیم با تبعات آن آشنا شویم و بدانیم برای رسیدن به آنچه می خواهیم بایستی جان خود را فدا نمائیم. دفاع هشت سال مقدس را به یاد بیاورید همه با هم جنگیدیم همه با با هم شهید شدیم و همه با هم ماندیم شرایط فعلی میانه هم همین است انقلاب کرده ایم که دفاع کنیم پس لازم است پیشاپیش حتی قبل از آقای مهندس به اجرایی شدن خواسته هایمان پافشاری کنیم. نباید بگذاریم با بی لیاقتی بعضی از مسئولان نسل آینده ساز کشور نسبت به انقلاب نسبت به حکومت جمهوری اسلامی ابران نا امید شود هرگونه بی لیاقتی بایستی تصحیح، ترمیم و در رصورت مقاومت بایستی به طور کامل حذف گردد. با استقرار حکومت مشروع و قانونی جمهوری اسلامی ایران بایستی میانه شهری متناسب با عنوان حکومت مرکزی گردد. در غیر اینصورت تصحیحات شروع خواهد گشت.
۹۰/۲/۸ ۲۰:۲۲
آقای سینا میانه سلام. ممنون که به نوشته من عنایت کردید ولی نوشتید: (جناب آقای سلیمی با سلام احتراما، ممنون از حضورتان آقای مهندس نائبی به اندازه کافی در این مورد مطلب نوشته اند منتظر باشید من و شما و سایرین نیز مطالب خودشان را روی آنتن بفرستند.) من سالهاست که با سایت میانه سپس وبلاگ آقای نائبی و این سایت در ارتباط روزانه یا هفتگی هستم ولی می دانید که آدم راحتتر است که مثل خیلی ها بدون نام و نشان وارد شود. ما که خودمان را بکشیم هم به اندازه همین مهندس نائبی نه محبوبیت داریم نه نام و شهرت. می بینید که چقدر بعضی ها علیه ش تخریب می کنند. حالا مگر افرادی مثل من توانایی آقای نائبی را داریم که با قلمش همه را سرجاشو بنشونه؟ در مورد اینکه گفته اید منتظر نظرات ما هستید نه چنین نیست. اونی که باید بشنونه و بدونه شنیده و مطلبو گرفته. من ده سال هم برم داخل شهرداری نمی تونم یه سر سوزن از این رازها رو بدونم ولی مهندس با اون بی سیم از راه دور اطلاعاتو می گیره. من مطمئنم برداشت مهندس نائبی از همان نوشته من خیلی عمیقتر از شما بوده. شاید شما خیال می کنید من سئوال کردم ولی مهندس نائبی مطلبو گرفته و فهمیده چی میگم. تو مو می بینی و او پیچش مو. چیزهایی که باید گفته بشه اگه من بنویسم نه کسی می خونه نه کسی متوجه میشه نه کسی باور میکنه و اصلاً نه من می تونم بنویسم. خودش می تونه و بس!
۹۰/۲/۸ ۱۹:۲۳
مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/5 - 12:29:44 ببینیم چند مرده حلاجین واقعاً. حداقل این جسارت رو داریم که با اسم و فامیل واقعی میاییم اینجا حرف میزنیم شما این جسارت رو ندارید ترسو هستین... ----------------------------------------------------------------- محمدصادق نائبی : آقای م.چ (که محفوظ!! نگه می دارم)! اولاً با نامهای متعدد بیر میانالی، بصیرت و آگاهی و ... نیا. ...------------------------------------------------------------ سعدي (عليه الرحمه): گرچه داني كه نشنوند بگوي هرچه داني ز نيك خواهي وپند زود باشدكه خيره سر بيني بدو پاي اوفتاده اندر بند دست بر دست مي زند كه دريغ نشنيدم حديث دانشمند! كه البته اين ابيات خطابش به (م.چ) نيست بلكه مخاطب اقاي شهردار است.
۹۰/۲/۸ ۱۹:۰۸
اعطای جایزه بزرگ ادبی درحد جایزه نوبل ادبی به هر کسی که در آخرین نظریه "پروفسور مهدی چهره" که در زیر آمده ، یک جمله سالم و بدون تناقض و بدون فحش و ناسزا و به دور از نگرانی (بخاطر لغو قرارداد تلویزیون شهری) کشف کند، جایزه بزرگ ادبی در حد جایزه نوبل ادبی اعطا خواهد شد. آخرین نظریه "پروفسور مهدی چهره" که تمامی چهره های بزرگ ادبی جهان مانند ماریو بارگاس یوسا ، هرتا مولر ، ژان ماری گوستاولو و اورهان پاموک را به خود معطوف کرده است چنین است: آقای نائبی بزرگوار حرف آخرم طبق اعتقادی که بنده نسبت به شما پیدا کردم ، شما با تفکراتتون قدرت تخیل بالایی دارید شک نمیکنم اما به دلیل امکانات محدودی که دارید و دستتون کوتاه است، نمی توانید با این یکسری محدودیت ها کنار بیایید. چیزی که امروز میتونه برای شما سخت باشه این است که قدرت تفکیک کردن خیلی چیزها را از یکدیگر ندارید و بایستی بگم در واقع نمی توانید بین چیزهایی که هستند و چیزهایی که می توانستند باشند را باهمدیگر تفکیک کنید. آقای نائبی همین نعمت و استعدادی که خدا بر قلمتون داده بر این نیست که به دیگران امر و نهی کنی به شهردار بگویید چه کاری انجام دهید و چه کار انجام ندهید اینجا این اعتماد به نفس و نشاطی که در شما ایجاد شده تاثیر مثبتی برروی اعضا گذاشته خدا این شور و شوق را از دوستاتون نگیره مسلما شخصیتی که داره پیشرفت میکنه دشمنان زیادی پیدا میکنه یکی مثل شما. یک سوال داشتم فرض بر این باشد که جناب میعاد استفا دهند و شما جانشین وی شوید مثلاً چه کاری میتونید انجام بدید؟ آیا کسی که اهل قلم هست و داره شهردار محبوب میانه رو تخریب میکنه مطلب مینویسه خودش در عمل فرض بر این باشه شما شهردار شدید بگویید چه دسته گلی میخواهید به آب بدید واقعا؟ بفرمایین ما گوش میکنیم
۹۰/۲/۸ ۱۸:۴۷
یرمیانالی : 1390/2/8 - 16:39:37 مهندس نایبی چرا از شهردار اینقدر انتقاد می کنی؟ نکنه سهم تو رو نداده باج می خوای؟ مگه این همه هاشمی بهت باج میده کافی نیست؟مدرک تحصیلیت چیه؟ ارشد یا دکتری از کدوم دانشگاه؟ واقعا سواد داری؟ چی می فهمی بدبخت؟ به تو هم میگن مرد؟ پس نامرد کیه؟ به خاطر این که به نفع شخصی برسی حاضری همه رو زیرپات له بکنی ............................... محمدصادق نائبی : آقای م.چ (که محفوظ!! نگه می دارم)! اولاً با نامهای متعدد بیر میانالی، بصیرت و آگاهی و ... نیا. ثانیاً مدرک تحصیلی ارائه دهم یا ندهم نافی کدامیک از مذکورات است؟ ________________________________ سینا میانه جناب محترمی که خودت هم احترام خودت را فراموش کرده ای گاه به اسم دختر وارد می شوی گاه به اسم پسر رنگ عوض می کنی تا در این سایت معظم صدای میانه جایی برای خود دست و پا کنی؟؟؟؟ مگر شهردار یا هر مقام دولتی دیگر قرار تو این کشور باج بده، معنی حرفی که می نویسی را کاملا متوجه هستی به ابتدای مطلب مراجعه کن دوباره این نوشته راخودت نه اربابت با دقت تجزیه و تحلیل کن یقینا اگر آدم با انصافی باشی متوجه خواهی شد شهردار محترم در فصل پایانی بطور کامل از نظرات یک مشاور قدر بهره مند شده است این که استفاده نماید یا ننماید به خود ایشان ارتباط دارد ولی بعد از گدشت زمان محدود دستان قدر تمند پرسشگر به نوع دیگری عمل خواهد نمود. از اینکه فرد ضعیفی هستی که هیچ شکی در آن نمی باشد و متوجه نمیشوی با چه کسی در چه شرایطی چگونه با چه روشی در چه مکانی صحبت کنی از حضور خوانندگان محترم این مطلب عذر خواهی می نماییم ولی جهت اطلاع شما و اربابان ضعیفتان یک نکته کوچکی را اشاره می کنم یقین دارم معنی درآمد واقعی را نمی دانید که چشمتان به دست ضعیف شهردار یا نمایندگان مجلس یا هر مقام دیگری می باشد و کارتان به جایی رسیده است که آن را اعلام عمومی می کنید. سفره کوچک بی مقدارتان را جمع کنید میهمانان این سفره سراسر فاسد را از خودتان دور کنید و از ما نخواهید بیشتر ... باز هم توصیه برادرانه داریم: اگر چه در این شرایط چشمان شما بسته است ولی باز هم احتیاط کنید
۹۰/۲/۸ ۱۷:۳۳
هرچند نه از میزان انطباق گفته های مهندس نائبی بر واقعیت خبر دارم نه از ریخت و پاش یا بده بستان های احتمالی اما آنچه مسلم و هویداست این است که شهردار دارای ضعف مدیریتی است و توانائی مدیریت بر یک سازمان گسترده و تخصصی را ندارد. کسی که شهردار می شود باید تحصیل کرده (به معنای داشتن مدرک نیست) باشد آنهم در این زمینه. من عید امسال میانه آمدم. اگر نگویم بدتر شده بهتر نشده. شورای شهر میانه باید با اعتماد به ادعاها و گفته های این محقق عزیز کمی دقیقتر شود. ده میلیارد تومن پول کمی نیست. این پول کجا می رود؟ آیا کار شهردار فقط حقوق دادن هست؟ آیا بعضی از اعضای شورا با شهردار تبانی دارند؟
۹۰/۲/۸ ۱۶:۳۹
مهندس نایبی چرا از شهردار اینقدر انتقاد می کنی؟ نکنه سهم تو رو نداده باج می خوای؟ مگه این همه هاشمی بهت باج میده کافی نیست؟مدرک تحصیلیت چیه؟ ارشد یا دکتری از کدوم دانشگاه؟ واقعا سواد داری؟ چی می فهمی بدبخت؟ به تو هم میگن مرد؟ پس نامرد کیه؟ به خاطر این که به نفع شخصی برسی حاضری همه رو زیرپات له بکنی ............................... محمدصادق نائبی : آقای م.چ (که محفوظ!! نگه می دارم)! اولاً با نامهای متعدد بیر میانالی، بصیرت و آگاهی و ... نیا. ثانیاً مدرک تحصیلی ارائه دهم یا ندهم نافی کدامیک از مذکورات است؟
۹۰/۲/۸ ۱۱:۴۴
اسفنديار سليمي(esfandiar ) 1390/2/7 - 23:11:40 آقای نائبی بنویس. تو هم شهامتش را داری هم قلمش را. تو ننویسی کی بنویسد؟ فریادمان را کجا بزنیم؟ بنویس تا بدانیم این شهر نمرده است. بدانیم این شهر زنده است. از برخوردهای بد و سرد در شهرداری بنویس. از پروژه های بدون قرارداد بنویس. از تبانی اعضای شورا با شهرداری بنویس. بخدا تو همه چیزو می دونی ولی رعایت می کنی. چرا؟ مگر تو با شهر خودت عهد نبستی؟ بخاطر کی رعایت می کنی؟ آیا حاضری شاهد باشی زادگاهت به این روز می افتد؟ آیا واقعاً نمی دانی بعضی از اعضای شورا چه بده بستانی با شهرداری دارند؟ بنویس استاد دوست داشتنی. ______________ جناب آقای سلیمی با سلام احتراما، ممنون از حضورتان آقای مهندس نائبی به اندازه کافی در این مورد مطلب نوشته اند منتظر باشید من و شما و سایرین نیز مطالب خودشان را روی آنتن بفرستند
۹۰/۲/۸ ۱۱:۳۰
مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/7 - 18:02:56 سینا میانه سعی میکنم دشنام ندم اما ای فلک زده مثل اینکه تو کار و زندگی نداری، مثل جن پیدا میشی فوراً... میزنی. آقا همینی که میبینی هستیم به تو چه؟ مگر من با شما بودم؟ مگر گفتم شما جواب بدین؟ من با آقای نائبی بودم عزیزم لطفا دخالت نکن آفرین پسر خوب. نائبی با جنبه تر از این حرف ها هستند که بخواهند مثل تو مفت و الکی حرف بزنن مگه تو کی هستی؟ تو برو هویت خودتو بساز سینا میانه. حیفه این میانه که چسبوندی به اسمت. ------------------------------------------------------ جناب آقای سينا ميانه! باسلام اول اينكه از اين همه حوصله وبردباري شما وجناب آقای مهندس نايبي در قبال حرفها واهانتهاي اين فرد وتلاش بيهوده تان دراصلاح طبع وي متعجبم ومتحير زيراكه دم گرم شما در آهن سردش اثر نخواهد كرد. حكايت اين فرد ودوستان معدودش مانند اين حكايت كوتاه سعدي است لطفا" اندكي تأمل فرماييد. يكي را از وزراء پسري كودن بود پيش يكي از از دانشمندان فرستاد كه مرين را تربيتي مي كن مگركه عاقل شود.روزگاري تعليم كردش ومؤثر نبود پيش پدرش كس فرستاد كه اين عاقل نمي شود ومرا ديوانه كرد! چون بود اصل گوهري قابل تربيت را درو اثر باشد هيچ صيقل نكو نداند كرد آهني را كه بدگوهر باشد سگ به درياي هفتگانه بشوي كه چو تر شد پليدتر باشد خر عيسي گرش به مكه برند چون بيايد هنوز خر باشد!
۹۰/۲/۷ ۲۳:۱۱
آقای نائبی بنویس. تو هم شهامتش را داری هم قلمش را. تو ننویسی کی بنویسد؟ فریادمان را کجا بزنیم؟ بنویس تا بدانیم این شهر نمرده است. بدانیم این شهر زنده است. از برخوردهای بد و سرد در شهرداری بنویس. از پروژه های بدون قرارداد بنویس. از تبانی اعضای شورا با شهرداری بنویس. بخدا تو همه چیزو می دونی ولی رعایت می کنی. چرا؟ مگر تو با شهر خودت عهد نبستی؟ بخاطر کی رعایت می کنی؟ آیا حاضری شاهد باشی زادگاهت به این روز می افتد؟ آیا واقعاً نمی دانی بعضی از اعضای شورا چه بده بستانی با شهرداری دارند؟ بنویس استاد دوست داشتنی.
۹۰/۲/۷ ۲۱:۵۱
مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/7 - 18:02:56 سینا میانه سعی میکنم دشنام ندم اما ای فلک زده مثل اینکه تو کار و زندگی نداری، مثل جن پیدا میشی فوراً... میزنی. آقا همینی که میبینی هستیم به تو چه؟ مگر من با شما بودم؟ مگر گفتم شما جواب بدین؟ من با آقای نائبی بودم عزیزم لطفا دخالت نکن آفرین پسر خوب. نائبی با جنبه تر از این حرف ها هستند که بخواهند مثل تو مفت و الکی حرف بزنن مگه تو کی هستی؟ تو برو هویت خودتو بساز سینا میانه. حیفه این میانه که چسبوندی به اسمت. +++++++++++++++++++++++ سلام مهدی جان بارک ا... به این سعی و تلاشت ادامه بده موفق می شی بالاخره به خودتون هم ثابت شد که همنشینی با دوستان خوب چه فوایدی خواهد داشت جدیدترین جملات آقای چهره "سعی می کنم از جملات مخالف شئونات اجتماعی استفاده ننمایم" " من به شما اعتقاد دارم" " دوست عزیزم" جملاتی که همه نشان دهنده رشد عقلی جنابعالی و بالا رفتن شعور اجتماعی می باشد این را به فال نیک می گیریم اگرچه حضور شما اندکی فرصت به مخاطبان پنهان این نوشته حاضر را می دهد ولی این ما را از راه اصلی جدا نخواهد کرد گزارش اجرای برنامه های مصوب به کجا رسیده است جلسات آتی شورای شهر بسیار سرنوشت ساز خواهد بود
۹۰/۲/۷ ۲۱:۴۱
بصیرت و آگاهی(zahra ) 1390/2/7 - 18:57:28 آقای مهندس ... شما دیگه چرا جانمازتو آب میکشی شما که عضو شورای شهری اگه شهردار مشکلی داره بهشون رسیدگی بکنید من کار به شهردار و شهرداری ندارم ولی خود شما رو چون از نزدیک میشناسم باید بگم شما نمونه بارز یک انسان بی مسئولیت هستید و در همه موارد منافع شخصیتون رو در نظر می گیرید و در حق دانشجوهاتون هم خیلی ظلم کردید و تبعیض قائل شدید من وقتی شنیدم که حسابی کتک خوردید دلم خنک شد. _________________________ سرکار خانم آگاهی من شما را نه تحسین و نه شماتت می کنم ولی انتظار از شما به عنوان یک دانشجو بسیار بالاتر از سایر افراد است. اینکه ایشان نیز مسائل شهری را دنبال نموده و نظرات شما خواننده محترم سایت را خوانده و سپس نظر خویش را اعلام می نماید حکایت از ادب و احترام ایشان حداقل به شما دوست عزیز است قدر این نمایندگان را بدانید حداقل در جامعه حضور دارند با شما هستند و مانند سایر افراد جامعه زندگی می کنند
۹۰/۲/۷ ۲۱:۳۴
معصومه زندي(mzandi ) 1390/2/7 - 20:53:40 آقای نائبی! من میانه نیستم و نمی تونم روی صحت و سقم مطالب قضاوت کنم ولی می دونم شما در ادبیات و سیاست و مکانیک یک کارشناس خوب و شناخته شده هستید ولی هرچه فکر می کنم تناسبی بین اینها و مسائل شهرداری نمی بینم. شما چه اطلاعاتی از امور شهرداری دارید که در اون اظهار نظر می کنید؟ می دونید آقای میعاد چند سال خاک خورده تا به اینجا رسیده؟ _______________________ سرکار خانم زندی با سلام و احترام من کامنت شما را چندین ده بار مطالعه کردم و متاسفانه بایستی بگویم و بپرسم سرکار چگونه می توانید تشخیص بدهید این برادر گرامی ما یک سیاستمدار خوب یک مهندس عالی یک نویسنده شناخته شده است ولی نمی تواند با آنچه شما به عنوان یک خصوصیت عالی برای ایشان قائل هستید با ارائه مدرک و بهره مندی بیش از 20 نفر در تهیه مستندات نتایج کار خویش را به مردم عزیز میانه ارائه کند اگر ایشان این اقدام را انجام ندهد پس چه کسی این کار را انجام دهد. من و شما که خارج از میانه هستیم بیائید با تشویق این زحمت کشان روزهای خوبی برای مردم رقم بزنیم این مردم شایسته بالاترین احترامات هستند.
۹۰/۲/۷ ۲۰:۵۳
آقای نائبی! من میانه نیستم و نمی تونم روی صحت و سقم مطالب قضاوت کنم ولی می دونم شما در ادبیات و سیاست و مکانیک یک کارشناس خوب و شناخته شده هستید ولی هرچه فکر می کنم تناسبی بین اینها و مسائل شهرداری نمی بینم. شما چه اطلاعاتی از امور شهرداری دارید که در اون اظهار نظر می کنید؟ می دونید آقای میعاد چند سال خاک خورده تا به اینجا رسیده؟ ******************* محمدصادق نائبی: "من" کارشناس پایه یک سازمان نظام مهندسی ساختمان هستم و در مجموعه شهرداری و شورای شهر تنها مهندس واعظی همتراز "من" هست. آنوقت شما می فرمایید تخصص من چه ربطی به شهرداری دارد؟ واقعاً در دهر یکی و آنهم کافر! خواهر بزرگوار! یادتان باشد دانش و تجربه مهم است نه خاک خوردن!
۹۰/۲/۷ ۱۸:۵۷
آقای مهندس واعظی شما دیگه چرا جانمازتو آب میکشی شما که عضو شورای شهری اگه شهردار مشکلی داره بهشون رسیدگی بکنید من کار به شهردار و شهرداری ندارم ولی خود شما رو چون از نزدیک میشناسم باید بگم شما نمونه بارز یک انسان بی مسئولیت هستید و در همه موارد منافع شخصیتون رو در نظر می گیرید و در حق دانشجوهاتون هم خیلی ظلم کردید و تبعیض قائل شدید من وقتی شنیدم که حسابی کتک خوردید دلم خنک شد.
۹۰/۲/۷ ۱۸:۰۲
سینا میانه سعی میکنم دشنام ندم اما ای فلک زده مثل اینکه تو کار و زندگی نداری، مثل جن پیدا میشی فوراً... میزنی. آقا همینی که میبینی هستیم به تو چه؟ مگر من با شما بودم؟ مگر گفتم شما جواب بدین؟ من با آقای نائبی بودم عزیزم لطفا دخالت نکن آفرین پسر خوب. نائبی با جنبه تر از این حرف ها هستند که بخواهند مثل تو مفت و الکی حرف بزنن مگه تو کی هستی؟ تو برو هویت خودتو بساز سینا میانه. حیفه این میانه که چسبوندی به اسمت.
۹۰/۲/۷ ۱۷:۲۲
مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/7 - 15:58:16 آقای نائبی بزرگوار حرف آخرم طبق اعتقادی که بنده نسبت به شما پیدا کردم ، شما با تفکراتتون قدرت تخیل بالایی دارید شک نمیکنم _________________________ مهدی چهره آرام آرام بزرگ می شود ولی حقایق را با اعتقادات خود در هم می آمیزد. مجید جان این نوشته را اول از اولین حرف تا به آخرین حرف بخوان چرا تخیلات خود را به عنوان نظر ثبت می کنی. جناب آقای مهندس نائبی با ارائه یکسری مدارک و مستندات مطلبی را ارائه نموده اند مهدی جان برگرد از اول مطلب را بخوان _++++++++++++++++++++++++ مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/7 - 15:58:16 اما به دلیل امکانات محدودی که دارید و دستتون کوتاه است، نمی توانید با این یکسری محدودیت ها کنار بیایید. _______________________ شهر میانه را فراموش نکن شهردار موظف به اجرای برنامه های مصوب شورای شهر است مطالبه همه ما اجرای این مصوبات بدون چون و چرا و انجام وظایف ذاتی یک شهردار است و این متوجه شهردار است نه ما. شهردار اگر بها محدودیت مواجه است بهتر است به شورای شهر مراجعه نماید +++++++++++++++++++++++++++ مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/7 - 15:58:16 چیزی که امروز میتونه برای شما سخت باشه این است که قدرت تفکیک کردن خیلی چیزها را از یکدیگر ندارید و بایستی بگم در واقع نمی توانید بین چیزهایی که هستند و چیزهایی که می توانستند باشند را باهمدیگر تفکیک کنید. ________________________________ خوانندگان محترم سایت امکان تفکیک تمامی مسائل را در حد بضاعت خویش دارند ولی آنچه که آزار می دهد عدم توجه جنابعالی به خودتان است قطعا شما می توانستید شخص بسیار تاثیرگذارتری در فضای سایبری باشید این که شما نمی خواهید و یا نمی گذارند جای بحث دارد +++++++++++++++++++++++++++ مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/7 - 15:58:16 آقای نائبی همین نعمت و استعدادی که خدا بر قلمتون داده بر این نیست که به دیگران امر و نهی کنی به شهردار بگویید چه کاری انجام دهید و چه کار انجام ندهید _______________________ این حرف جنابعالی بطور کامل مردود است به ابتدای مطلب مراجعه فرمائید صرفا تمامی مطال پیشنهاد به شهردار محترم میانه بوده و با اتکا به برنامه شخصی شهردار محترم تهیه شده است. +++++++++++++++++++++ مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/7 - 15:58:16 اینجا این اعتماد به نفس و نشاطی که در شما ایجاد شده تاثیر مثبتی برروی اعضا گذاشته خدا این شور و شوق را از دوستاتون نگیره ______________________________ پس لازم است شما هم دوستان خوبی برای خود پیدا نمائید تا بتوانید کمی تحول و رو به روش بودن را تجربه نمائید. +++++++++++++++++++++++++++++++++++ مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/7 - 15:58:16 مسلما شخصیتی که داره پیشرفت میکنه دشمنان زیادی پیدا میکنه یکی مثل شما. ______________________ همه افرادی که تمام امکانات خویش را با فکر و ذهن خوب در راه خدمت به مردم صرف می کنند محبوبیتشان هر روز بیشتر می شود . این شما هستید که متاسفانه در سراشیبی سقوط قرار گرفته اید +++++++++++++++++++++++ مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/7 - 15:58:16 یک سوال داشتم فرض بر این باشد که جناب میعاد استفا دهند و شما جانشین وی شوید مثلاً چه کاری میتونید انجام بدید؟ __________________ بر مبنای فرضیات جنابعالی کسی تصمیمی نمی گیرد این واقعیات است که منجر به تهیه چنین مطلبی شده است و فعلا در شرایط فعلی شهردار محترم میانه مسئول انجام این کارها هست. و تعیین شهردار در شورای شهر میانه صورت می گیرد. ++++++++++++++++++++++ مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/7 - 15:58:16 آیا کسی که اهل قلم هست و داره شهردار محبوب میانه رو تخریب میکنه ____________________ من به نمایندگی از شهردار میانه از جنابعالی می خواهم از ایشان حمایت نفرمائید که تا ابد الدهر ایشان را نیز به ناکجا آباد خواهید فرستادید. بگذارید حداقل ایشان با بهره مندی از تیم فنی همراهشان تا فرصت باقیست اقدامات عاجلی انجام دهند. +++++++++++++++++++++++++++++++++ مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/7 - 15:58:16 مطلب مینویسه خودش در عمل فرض بر این باشه شما شهردار شدید بگویید چه دسته گلی میخواهید به آب بدید واقعا؟ بفرمایین ما گوش میکنیم _______________ تفکری که مبنای آن بر اساس دسته گل شکل گیرد متاسفانه شاگردی مثل شما نیز به دنبال آن همچنان بوجود خواهد آمد. ایراد بزرگی بر تفکر شما وارد است در چنین جایگاهی خرد جمعی پیوسته بر تصمیم فردی اولویت خواهد داشت. شهرهای بزرگ را در نظر بگیر فردی مجری طرح ها است و جمعی تعیین می کنند چه طرحی با چه اولویتی توسط چه کسی در کدام نقطه صورت پذیرد ان شاء ا... نفرات جدید با این تفکر شورایی به صحنه خواهند آمد.
۹۰/۲/۷ ۱۵:۵۸
آقای نائبی بزرگوار حرف آخرم طبق اعتقادی که بنده نسبت به شما پیدا کردم ، شما با تفکراتتون قدرت تخیل بالایی دارید شک نمیکنم اما به دلیل امکانات محدودی که دارید و دستتون کوتاه است، نمی توانید با این یکسری محدودیت ها کنار بیایید. چیزی که امروز میتونه برای شما سخت باشه این است که قدرت تفکیک کردن خیلی چیزها را از یکدیگر ندارید و بایستی بگم در واقع نمی توانید بین چیزهایی که هستند و چیزهایی که می توانستند باشند را باهمدیگر تفکیک کنید. آقای نائبی همین نعمت و استعدادی که خدا بر قلمتون داده بر این نیست که به دیگران امر و نهی کنی به شهردار بگویید چه کاری انجام دهید و چه کار انجام ندهید اینجا این اعتماد به نفس و نشاطی که در شما ایجاد شده تاثیر مثبتی برروی اعضا گذاشته خدا این شور و شوق را از دوستاتون نگیره
۹۰/۲/۷ ۱۵:۴۱
قابل توجه شورای شهر ، فرماندار و آقای نائبی عزیز و سایر همشهریان چند نمونه از شهکارهای شهرداری آقای مهندس اصغری (شهردار سابق) با هزاران مکافات بازار روز را راه انداز کرد و کلیه دست فروشها را به آنجا انتقال داد ولی الان وضعیت آنجا شده خرابه ، پارکینگ چند خودرو و گاری عکسهای آن در آدرس ذیل مشخص است http://www.vom.ir/all/158 در ثانی با مدیریت عالی شهردار محترم ، کلیه معابر پر است از سد معبر ک قضیه جالبتر اینکه طبق اطلاعات واصله آقای شهردار جایگاه سی ان جی را بدون قرارداد واگذار کرده و بیش از یک سال است که پولی از آن دریافت نمی کند. وضعیت شرکت بهروشکاران نیز بدتر از همه
۹۰/۲/۷ ۱۳:۵۲
آقای نایبی قیامت را بیاد آورید و ........ **************** محمدصادق نائبي: قيامت را همينجا مي بينيم نيازي به يادآوري نيست.
۹۰/۲/۷ ۱۰:۲۵
دیل آجی: کچلین آدین قویاللار زلف علی ، کال بیین آدامین دا آدی اولار بصیرت و آگاهی بصیرت جان! بهت برنخوره ولی این پروفسور چهره را با سنگ هم یکجا بندازی داشی دیلندیرر (نتوانستم فارسیشو بگم!) -------------------------------------------------------------- ياقين بيل ديلاجي قاداش بيرگون سني تانيسايديم بي سوزيوه خاطير او آجي ديليوون اوجون اوپرديم امما بونودا دييم كي بير ذره بو قويونين ديبين آختارسان بصيرتيده اورادا گوررسن!بولار رنگعوض اليلر ولكن بير مايادا ديلار.بو يازي كي بير خانيم آديلان گوندريلوب آغا سوزلريدير ...
۹۰/۲/۷ ۰۷:۲۸
علي . پ : 1390/2/7 - 04:03:01 هميشه يك رابطه مستقيم و معناداري ميان شهر و شهروندان ان وجود دارد.نميتوان صحبت از شهري منظم و قانونمند نمود ولي از عنصري بنام شهروند منظم و قانونمند غافل بود. ايندو چنان در هم ممزوج و طنيده اند كه نميشود بين انها افتراق و مرزي قائل شد. بطوريكه همواره يك رابطه علت و معلولي بين انها وجود دارد يعني از ديدن يك شهر زيبا,تمييز و مرتب ميتوان به وجود شهرونداني با اين اوصاف پي برد,عكس قضيه نيز صادق است يعني شهروندان منظم,قانونمند و منطقي شايسته شهري با چنين اوصاف هستند. اين مقدمه را گفتم تا دوستان را به تامل در نكته ايي و پاسخ به پرسشي دعوت كنم.ترديدي نيست كه دوستان و همشهرياني كه در اين قسمت نظر داده اند برايندي از شهروندان ميانه ايي با گرايشات مختلف فكري هستندكه رفتارشان ميتواند ترجمان رفتار حاكم بر غالب شهروندان شهر باشد. انچه كه من از نحوه تعامل و گفتمان دوستان در قسمت نظرات استنباط كردم اين است كه ما شهرونداني هستيم كه گستاخي و بي ادبي را شجاعت,پذيرش سخن منطقي ديگري را كسر شان و تحمل عقايد مخالف را بي غيرتي تصور ميكنيم.حال سئوال كليدي اينجاست كه چنين شهرونداني, شايسته چه شهردار,شوراي شهر و نهايتا شهري ميتوانند باشند? در هر حال از دوست خوب و انديشمندم جناب اقاي نائبي كه فضاي گفتمان و تمرين دموكراسي را با ارائه اين مقاله مستدل فراهم ساخته اند تشكر مي نمايم. اگر چه معتقدم خطاب اين انتقادات و پرسشگريها بايستي اعضاي محترم شوراي شهر ميشد نه شهردار محترم.زيرا منطقي است كه هر كس در مقابل انتخاب كننده خويش پاسخگو باشد بنابراين شهردار در مقابل شوراي شهر و اين شورا در برابر مردم بايد جوابگو و مسئول باشند. ______________________________________ جناب آقا ی علی پ با سلام و احترام حضور جنابعالی را در سایت صدای میانه خوشامد می گوییم ان شاء ا... این حضور پیوسته بوده و توام با به اشتراک گذاری نظراتتان باشد. من یک سوالی از جنابعالی دارم فیلم های تاثیرگذار خیلی کمی در مورد مسئله انتهای جهان خلقت و آفرینش در جهان غرب به نمایش درآمده فیلم 2012 بنا به مصاحبه کارگردان آن با مطالعه و تحقیقات بسیار زیاد با بهره مندی از تکنولوژی منحصر بفرد دنیای غرب به دنیای امروزی ارائه شد به نظرتان آیا این فیلم می تواند بیان نماید شهروندان متعلق به آن دنیا به آخر تکنولوژی روز رسیده اند بلی در همان روزها تا این اواخر این تصور در آنها وجود داشت ایمنی بسیار بالا رسیدن به مرزهای ایمنی ذاتی و قرار گرفتن در مرزهای قدرت بیکران ولی حرکت کوچک زمین در نقطه به نام ژاپن در کشوری که مهد تکنولوژی روز بود تمام تصورات بزرگ آنها را به باد داد امروز اصلا نمی توان رابطه ای بین چشم های کوچک ما و دنیای پیرامون قائل شد. اینکه جنابعالی بخواهید رسالت صدای میانه و خوانندگان آن را محدود به حرف های زیبا نمائید هدف قشنگی نخواهد بود . این که این کار از ما انرژی زیادی را می برد در آن هیچ شکی نکنید . اینکه با این بحث ها آقایان کمی نفس راحتی می کشند اصلا شکی نکنید این هزینه ای است که من و شما بایستی برای یک حرکت پیوسته پرداخت نمائیم. انتظار نداشته باشید فرزندان کوچک ما ( از نظر سنی) به خودی خود راه بیفتند این وظیفه ما است که فرصت بزرگ شدن را به آنها بدهیم فردا مجبور هستیم جامعه را دو دستی به همین جوانان تقدیم کنیم اگر آنها فرصت اظهار نظر نداشته باشند اگر آنها تجربه بزرگان را نداشته باشند یقین بدانید در بازی متصور آیندگان در صفحه بازی مات خواهند شد. این گفتگوها اول بازی است مخاطب اصلی این موضوع مجری محترم است که آرام آرام بایستی وارد بازی شود. برای بررسی نتایج اقدامات ما هیچ وقت شهروندان به دادگاه کشیده نمی شوند. من مسئول دولتی بایستی نسبت به مرکز پاسخگو باشم اینکه مردم میانه کوچکند (زهی خیال باطل) تصور کاملا غلطی است پس باید شهردارمان کوچک باشد . آرزوی بزرگ ما موفقیت این شهردار بومی است اگر ایشان حرکت کنند
۹۰/۲/۷ ۰۴:۰۳
هميشه يك رابطه مستقيم و معناداري ميان شهر و شهروندان ان وجود دارد.نميتوان صحبت از شهري منظم و قانونمند نمود ولي از عنصري بنام شهروند منظم و قانونمند غافل بود. ايندو چنان در هم ممزوج و طنيده اند كه نميشود بين انها افتراق و مرزي قائل شد. بطوريكه همواره يك رابطه علت و معلولي بين انها وجود دارد يعني از ديدن يك شهر زيبا,تمييز و مرتب ميتوان به وجود شهرونداني با اين اوصاف پي برد,عكس قضيه نيز صادق است يعني شهروندان منظم,قانونمند و منطقي شايسته شهري با چنين اوصاف هستند. اين مقدمه را گفتم تا دوستان را به تامل در نكته ايي و پاسخ به پرسشي دعوت كنم.ترديدي نيست كه دوستان و همشهرياني كه در اين قسمت نظر داده اند برايندي از شهروندان ميانه ايي با گرايشات مختلف فكري هستندكه رفتارشان ميتواند ترجمان رفتار حاكم بر غالب شهروندان شهر باشد. انچه كه من از نحوه تعامل و گفتمان دوستان در قسمت نظرات استنباط كردم اين است كه ما شهرونداني هستيم كه گستاخي و بي ادبي را شجاعت,پذيرش سخن منطقي ديگري را كسر شان و تحمل عقايد مخالف را بي غيرتي تصور ميكنيم.حال سئوال كليدي اينجاست كه چنين شهرونداني, شايسته چه شهردار,شوراي شهر و نهايتا شهري ميتوانند باشند? در هر حال از دوست خوب و انديشمندم جناب اقاي نائبي كه فضاي گفتمان و تمرين دموكراسي را با ارائه اين مقاله مستدل فراهم ساخته اند تشكر مي نمايم. اگر چه معتقدم خطاب اين انتقادات و پرسشگريها بايستي اعضاي محترم شوراي شهر ميشد نه شهردار محترم.زيرا منطقي است كه هر كس در مقابل انتخاب كننده خويش پاسخگو باشد بنابراين شهردار در مقابل شوراي شهر و اين شورا در برابر مردم بايد جوابگو و مسئول باشند.
۹۰/۲/۶ ۲۳:۵۴
بصیرت و آگاهی(zahra ) 1390/2/6 - 18:03:33 به نظر من دونفر باید از سایت صدای میانه و فضای سایبری میانه کنار برند چون از ادب و تربیت هیچ بویی نبردند یکی ... و دیگری ... ........................................ دیل آجی: کچلین آدین قویاللار زلف علی ، کال بیین آدامین دا آدی اولار بصیرت و آگاهی بصیرت جان! بهت برنخوره ولی این پروفسور چهره را با سنگ هم یکجا بندازی داشی دیلندیرر (نتوانستم فارسیشو بگم!)
۹۰/۲/۶ ۲۳:۵۰
جناب آقای مهندس نائبی،مقاله وزین و تحقیق گسترده شما و نظرات شهروندان عزیز را خواندم و موارد زیر را به استحضار جنابعالی و سایر دوستان عزیز عرض می نمایم: 1- سراسر مطالب تان آمال آرزوی شهروندان و مسئولان ذیربط بوده و مورد تایید و تاکید می باشد. اینجانب به عنوان خادم کوچک از دقت نظر، باریک بینی، دلسوزی و نیز زحمت فراوانتان تشکر و قدردانی می نمایم. 2-تک تک موارد ذکر شده تان جزو مسائل روز و مورد درخواست و تصویب اعضای محترم شورا به عنوان متولیان مستقیم و سایر مسئولین بصورت غیرمستقیم می باشد ولی برای اجرای مصوبات مطابق رویّه مدیریت(!) حاکم بر شهرداری، ... می خواهد و مرد کهن!!؟ یعنی تلاش سنگین همراه با تدبیر باید داشته باشیم تا انشاالله که بشود و بتوانیم!!؟ 3- و اما سخنی با دوستان فضای سایبری، انتظار این بود در بخش نظرات بیشتر در راستای نقد و ذکر ضعف و قوت مدیریت شهری (شورا و شهرداری) باشد تا زحمت استاد تاثیر عمیق تری در مسوولان داشته و موجب تصمیم سازی مناسبتر گردد. 4- انشاالله در آینده نزدیک و در راستای تایید ایده های مهندس نائبی و تنویر افکار شهروندان عزیز در خصوص مدیریت شهری مواردی چند به عرض خواهم رساند.
۹۰/۲/۶ ۲۳:۱۷
بصیرت و آگاهی(zahra ) 1390/2/6 - 18:03:33 به نظر من دونفر باید از سایت صدای میانه و فضای سایبری میانه کنار برند چون از ادب و تربیت هیچ بویی نبردند یکی ... و دیگری ... ===================================== خانم با مؤدب ومربا! اگر احساس مي كني ما جاي شما را در اين عرصه ي نامحدود تنگ كرده ايم و ظرفيتش را نداري مي تواني حس كنجكاوي ات را تقليل داده و ازخواندن مباحث ما خودداري و به مطالب جالب تر مؤدبانه و با تربيت در خور خودتون مراجعه كني.
۹۰/۲/۶ ۲۳:۱۷
آقای ... به قصد تخریب و گل آلود کردن سایت صدای میانه در اینجا حضور یافته است.
۹۰/۲/۶ ۲۱:۳۳
بصیرت و آگاهی(zahra ) 1390/2/6 - 18:03:33 ...باز خدا پدر مادر این سینا میانه رو بیامرزه که ادب رو رعایت می کنه و با پنبه سر میبره ________________________ سرکار خانم با سلام و احترام یقین بدانید این صرفا فقط اشتراک نظرات است و اینکه نسبت به آقای ... حساسیت ایجاد شده است صرفا و صرفا دلسوزی نسبت به ایشان است. مطمئنا روش ایشان در آینده حتی برای زندگی شخصیشان نیز مشکل بوجود خواهد آورد و این قطعا خواسته ما نمی باشد ضمنا نظر سرکار در مورد شهردار و نوشته حاضر مفیدتر خواهد بود عرت عالی زیاد
۹۰/۲/۶ ۱۸:۰۳
به نظر من دونفر باید از سایت صدای میانه و فضای سایبری میانه کنار برند چون از ادب و تربیت هیچ بویی نبردند یکی ... و دیگری ... آدم از ترس این دو نفر نمی تونه در مورد چیزی اظهار نظر بکنه چون بعد از چند دقیقه این دو شروع می کنند به فحاشی واقعا نباید این چنین کامنت هایی تایید بشه عفت کلام کجا رفته که يكي برمی گرده میگه ....قویوسی!؟ این چه طرز صحبت کردنه بابا یکم رعایت حال کاربران رو بکنید ما چه گناهی کردیم باید شاهد این دعواهای خاله زنکی باشیم من موندم چرا مهندس نایبی این دو نفر رو نصیحت نمی کنه شما که بزرگ سایتی از شما انتظار هست تا رسیدگی کنید من به جای بررسی مشکلات شهر فقط شاهد دعوای این دو کاربر یعنی مهدی چهره و در راه مانده هستیم. باز خدا پدر مادر این سینا میانه رو بیامرزه که ادب رو رعایت می کنه و با پنبه سر میبره ............................ صداي ميانه: ما نيز از شما تقاضا داريم يك كامنت را بصورت تكراري در دهها مطلب متفاوت ارسال نكنيد. مي ترسيم بگوييم مديريت سايت در بررسي كامنتها دچار اذيت مي شود تا بعد از اين يك عده شروع كنند به ارسال كامنتهاي تكراري!
۹۰/۲/۶ ۱۷:۱۹
در راه مانده : 1390/2/6 - 13:37:12 در راه مانده : 1390/2/6 - 11:50:26 مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/5 - 12:29:44 چه انتظاری از یک شهردار دارین در حالی که شما ها در باغ نیستید. باز هم حرف میزنم اگه جواب تند بدید. صدای میانه جرأت تأیید داشته باش. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ما دسته جمعي در پيشگاه شهردار محترم و توي مليجك دربارش اعتراف مي كنيم :بله در باغ نبوديم ونيستيم ودلمان هم نمي خواهد باشيم!شما برويد كافيه تا باغ مجازي را به قدوم تان بياراييد ورايحه ي نامطبوع سخنان تان را به مشام شهردار ميعاد برسانيدوبر ناخالصي خود بيافزاييد. همنشين تو از تو به بايد تا تورا عقل ودين بيافزايد .سعدي ____________________ با این حرف سعدی حجت تمام می شود: همنشين تو از تو به بايد تا تورا عقل ودين بيافزايد .سعدي ........................... سينا : عالیجنابان احتیاط کنند
۹۰/۲/۶ ۱۴:۱۶
نوشين سادات حسيني(noshin ) 1390/2/5 - 20:49:10...برای استاد عزیز آقای نائبی در هرجایی هستند آرزوی موفقیت دارم ولی دوست دارم این شخصیت را در شاخه علمی و ادبی ببینم نه سیاست. ============================= خانم سادات حسيني! در وادي سياسيت و مسائل اجتماعي نيز نيازمند چنين افرادي هستيم. ايشان در اين دهه ي اخير خصوصا" در باب ترويج استفاده ومراجعه به سايت هاي اختصاصي شهرمان بوده و هستند و در اين راه مرارتها و مشقات و دل مشغولي هاي تابع اين اقدامات بزرگ بر ارباب فرهنگ و انديشه وسياست پوشيده نيست.
۹۰/۲/۶ ۱۳:۳۷
در راه مانده : 1390/2/6 - 11:50:26 مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/5 - 12:29:44 چه انتظاری از یک شهردار دارین در حالی که شما ها در باغ نیستید. باز هم حرف میزنم اگه جواب تند بدید. صدای میانه جرأت تأیید داشته باش. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ما دسته جمعي در پيشگاه شهردار محترم و توي مليجك دربارش اعتراف مي كنيم :بله در باغ نبوديم ونيستيم ودلمان هم نمي خواهد باشيم!شما برويد كافيه تا باغ مجازي را به قدوم تان بياراييد ورايحه ي نامطبوع سخنان تان را به مشام شهردار ميعاد برسانيدوبر ناخالصي خود بيافزاييد. همنشين تو از تو به بايد تا تورا عقل ودين بيافزايد .سعدي
۹۰/۲/۶ ۱۱:۵۰
مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/5 - 12:29:44 چه انتظاری از یک شهردار دارین در حالی که شما ها در باغ نیستید. باز هم حرف میزنم اگه جواب تند بدید. صدای میانه جرأت تأیید داشته باش -------------------------------------------------- اين مهدي ظاهرا"در كلاس الگو برداري و كپي كردن رفتارهاي شهردار محبوبش و دراسلوب سخن گفتن وتعامل باهمشهريان شاگردي كرده و با نمره ي خوب قبولش كرده اند با اين همه بي ادبي و دريدگی امتياز تلويزيون شهري را هم بهش بدهند بايد منتظر تصاوير جالبي باشيم!از ما گفتن بودحال از شما نشنيدن.
۹۰/۲/۵ ۲۳:۰۳
طرفدار شهردار: راستي آقاي نائبي شما اين يک ماهي که براي نوشتن مقاله نقد شهرداري وقت گذاشتيد سر کار نرفتيد ؟ ********************* محمدصادق نائبي: "مزدور" يعني كسي كه در قبال انجام كار مزد مي گيرد. "قلم به دست مزدور" يعني كسي كه مي نويسد و در قبالش پول مي گيرد. خب! آيا نيازي بود سر كار بروم!؟ .............................................. دیل آجی : دیل آجی منم یا نائبی؟!
۹۰/۲/۵ ۲۲:۵۴
آخرین حرفهای گهربار پروفسور چهره حامی شهردار و برنده مزایده تلویزیون شهری : شماها مال این حرفها نیستین .................................. دیل آجی : دئدیم ایاخلامیون!
۹۰/۲/۵ ۲۱:۰۰
مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/5 - 12:29:44 جواب در راه مانده و ط... {محفوظ} و امثالشان: ببینید عزیزان همشهری ما این کارا رو نمیکنیم که شما ها از رو برید ما این کار ها رو صرفاً بخاطر این انجام میدیم که تا شما ها و امثال شماها خودتون رو در شهرتون بیشتر نشون بدید ___________________________________ توضیح: جناب آقاید چهره یک لطفی کن خودت چهره شدی بسه ما نمی خواهیم چهره بشیم ضمنا کمی دقت کن تمام کارها را برای و بخاطر خدا انجام بده. *********************** مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/5 - 12:29:44 حالا چند نفری هستین که اسم نمیبرم شماها مال این حرفها نیستین _______________________ توضیح: چهره جان بیا پایین با هم صحبت کنیم مذاکره کنیم جوان آن بالا بالا هیچ خبری نیست روزی خواهد رسید آرزو خواهی کرد خودت باشی فرصت هایت یکی یکی از دست می رود و ..... *********************** مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/5 - 12:29:44 .....که حرفی برای گفتن داشته باشید این تلویزیون هم مایه افتخار شما و میانه است نه اینکه نبودنش بیاد اسباب خنده جاهای دیگه باشه و بخواد میانه با وجود شما ها و اظهار نظراتتون آواره بماند. ______________________________ توضیح: چهره جان میانه به میانه ایها می نازد به سردارانش به امیرانش به مهندسانش به دکترانش به نویسندگانش به شاعرانش به مداحانش به صنعتگرانش کمی بیشتر فکر کن ما برای ناز کردن خیلی ها را داریم مردم چشمانشان باز است ************************** مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/5 - 12:29:44 ... سعی کنید دل و نیتتون و صاف و ناخالص کنید این حرفها چیه می زنید __________________ توضیح: خودسازی را از خودمان آغار کنیم اگر نیت این براردران خیر نبود اگر نیتشان صاف نبود اینجا چه کار می کردند کار رایگان... این همه بدبینی شما از کجا سرچشمه می گیرد دلیلی داری بگذار شهردار کمی بیندیشد و بداند همشهریانش به فکرش هستند و کمکش می کنند انتظار هم ندارند بد است کمی آرام باش و کلمات را منظم پشت سر هم بنویس ******************** مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/5 - 12:29:44 ... تک تک فرض نکنید خیلی آدم حسابی هستید نخیر اینجا محیط مجازیه و همه میتونن حرف نا مربوط بزنن و ترسیم نداشته باشن چون دوروبرتون کسی نیست که جواب بلبل ربونیتون رو بده _________________________ توضیح: کسی اینجا جوابی از آقای شهردار نخواسته است صرفا این نوشته به منظور راهنمایی ایشان و ارائه یک کارنامه مثبت در سال جاری نوشته شده است و دیگر هیچ ************************* مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/5 - 12:29:44 بیایین حرفتون رو تو دنیای حقیقی بزنید جلسه تشکیل بدید حرفتون رو شخصی با شهردار محترم بیان کنید ______________________________ توضیح: شورای شهر محل خوبی برای حضور طرفین است و اعضا شورا این را یقینا پیگیری نموده و خواهند نمود ********************************* مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/5 - 12:29:44 ببینیم چند مرده حلاجین واقعاً. حداقل این جسارت رو داریم که با اسم و فامیل واقعی میاییم اینجا حرف میزنیم شما این جسارت رو ندارید ترسو هستین آقای در راه مانده و آقای سینا میانه و دیل آجی و کسایی که این اسم هارو گذاشتید با شما ها هستم به جای مسخره بازی و شکلک در آوردن و الکی از بزرگتون دفاع میکنید که آره شاید با این حرفامون مایه خوشحالیه اربابتون بشه ____________________________ توضیح: کمی قران را بخوان تفاسیرش را هم بخوان بنده خدایی از پرودگار درخواست نمود که شرایط به گونه ای فراهم شود که او خدا را درک نماید .... متن کامل قران را بخوان قطعا به صورت روشن توضیح داده ما روشن شدیم و هیچ وقت به ذهنمان خطور نکرد دوباره غافل شویم *************************** مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/5 - 12:29:44 نه بابا این وضع رو کسی نمیتونه به حرفاتون اهمیت بده اگه مال این حرف ها هستید ___________________________ توضیح: اگر می توانید اهمیت ندهید مردم سره را از ناسره به خوبی تشخیص می دهند و آنهایی که قلبشان سیاه است یقین داشته باش هر روز سیاه و سیاه تر خواهند شد ما تقصیری نداریم *************************** مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/5 - 12:29:44 .....بیایین واقعا مثل مرد جسارت داشته باشین اسم و فامیلتون رو بدونیم __________________________ توضیح: ما حضور داریم ما سرکشی می کنیم ما بررسی می کنیم ما تذکر می دهیم ولی دوست نداریم کسی را شرمنده کنیم ما هیچ هستیم ولی شما احتیاط کن **************************** مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/5 - 12:29:44 اونوقت فرض می کنیم حرفی دارید و اهمیت میدیم به شما ها اینجوری که نمیشه فداتون بشم. __________________________ توضیح: چهره جان باز هم تکرار می کنم شناخت نفس خیلی اهمیت دارد خودشناسی مقدمه ای بزرگ برای یک انسان جستجو گر است شما لطف کن منتی بر ما بگذار به خودت احترام بگدار به خودت اهمیت بده. ما نیاری به تایید شما نداریم صرفا به خدا اهمیت بده تایید او بالاترین تایید است *************************** مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/5 - 12:29:44 چه انتظاری از یک شهردار دارین در حالی که شما ها در باغ نیستید. باز هم حرف میزنم اگه جواب تند بدید. صدای میانه جرأت تأیید داشته باش ______________________ توضیح: کارنامه خوب از یک شهردار بومی مایه افتخار ما خواهد بود ان شا ا... کارنامه ایشان پر باشد از خدمت به مردم میانه. ما هیچ انتظاری از شهردار نداریم ایشان شهردار میانه هستند و بایستی جوابگوی مسئولیت سنگین خویش باشد.
از دیدن این سایت زیبا خیلی خوشحال شدم. دنبال یافتن کتاب واژگان زبان ترکی در فارسی آقای نائبی بودم که بصورت اتفاقی به این سایت رسیدم. برای استاد عزیز آقای نائبی در هرجایی هستند آرزوی موفقیت دارم ولی دوست دارم این شخصیت را در شاخه علمی و ادبی ببینم نه سیاست.
۹۰/۲/۵ ۱۴:۰۴
پس با این حساب ما رو دوست خودتون نمی دونید
۹۰/۲/۵ ۱۱:۲۹
در راه مانده : به منظور ايضاح موضوع (اخذ مجوز نصب تلويزيون شهري)وارتباطش با اين دوست وحامي سينه چاك شهردار محترم ازاقاي طاهر نايبي ياساير مطلعين تقاضاي ارائه ي مطلب مي شود. ===================== مختاری : سلام همشهری محترم ، دو مطلب زیر در مورد درخواست شماست. ============== مقدمات نصب تلویزیون شهری برای اوّلین بار در میانه - فــراز احـمـدی http://www.vom.ir/eskafild/10 ======================== جابجایی مکان انتخابی نصب تلویزیون شهری در میدان معلم - مهدی چهره http://mita.miyanali.com/232
۹۰/۲/۵ ۱۰:۳۷
جواب در راه مانده و طاهر نائبی و امثالشان: ببینید عزیزان همشهری ما این کارا رو نمیکنیم که شما ها از رو برید ما این کار ها رو صرفاً بخاطر این انجام میدیم که تا شما ها و امثال شماها خودتون رو در شهرتون بیشتر نشون بدید حالا چند نفری هستین که اسم نمیبرم شماها مال این حرفها نیستین که حرفی برای گفتن داشته باشید این تلویزیون هم مایه افتخار شما و میانه است نه اینکه نبودنش بیاد اسباب خنده جاهای دیگه باشه و بخواد میانه با وجود شما ها و اظهار نظراتتون آواره بماند. سعی کنید دل و نیتتون و صاف و ناخالص کنید این حرفها چیه می زنید تک تک فرض نکنید خیلی آدم حسابی هستید نخیر اینجا محیط مجازیه و همه میتونن حرف نا مربوط بزنن و ترسیم نداشته باشن چون دوروبرتون کسی نیست که جواب بلبل ربونیتون رو بده بیایین حرفتون رو تو دنیای حقیقی بزنید جلسه تشکیل بدید حرفتون رو شخصی با شهردار محترم بیان کنید ببینیم چند مرده حلاجین واقعاً. حداقل این جسارت رو داریم که با اسم و فامیل واقعی میاییم اینجا حرف میزنیم شما این جسارت رو ندارید ترسو هستین آقای در راه مانده و آقای سینا میانه و دیل آجی و کسایی که این اسم هارو گذاشتید با شما ها هستم به جای مسخره بازی و شکلک در آوردن و الکی از بزرگتون دفاع میکنید که آره شاید با این حرفامون مایه خوشحالیه اربابتون بشه نه بابا این وضع رو کسی نمیتونه به حرفاتون اهمیت بده اگه مال این حرف ها هستید بیایین واقعا مثل مرد جسارت داشته باشین اسم و فامیلتون رو بدونیم اونوقت فرض می کنیم حرفی دارید و اهمیت میدیم به شما ها اینجوری که نمیشه فداتون بشم. چه انتظاری از یک شهردار دارین در حالی که شما ها در باغ نیستید. باز هم حرف میزنم اگه جواب تند بدید.
۹۰/۲/۵ ۰۸:۴۱
طاهر نائبی : چهره جان از بابت مجوز تلویزیون شهری نگران نباش. بخاطر یک مجوز نه اینقدر حمایت کن و نه اینهمه تخریب!!! /////////////////////////////// به منظور ايضاح موضوع (اخذ مجوز نصب تلويزيون شهري)وارتباطش با اين دوست وحامي سينه چاك شهردار محترم ازاقاي طاهر نايبي ياساير مطلعين تقاضاي ارائه ي مطلب مي شود.
۹۰/۲/۵ ۰۸:۰۳
صداي ميانه: گزارش ها حاكي از اين است كه اين مقاله قبل از درج در سايت در اختيار شهردار محترم قرار گرفته و هم اكنون تمامي كامنتها را دنبال مي كنند. --------------------------------------------- جناب صدای میانه با عرض پوزش گزارش ها خلاف به عرضتون رسیده ؛ تا روزی که این مطلب در سایت قرار نگرفته بود شهردار هیچ اطلاعی از چنین نوشته ای نداشتند و دقیقاً پس از درج مطلب در سایت «پرینت نهایی» به دستشان رسید و لاغیر. یک کمی این گزارش ها را بررسی بفرمائید خالی از حسن نیست. .......................... صداي ميانه : وقتي شما مي گوييد قطعاً درست است دوست آقاي شهردار
۹۰/۲/۵ ۰۷:۱۴
فرق است بين شكر مازندران و شكر هندوستان: بنا به تبليغات اقايان شوراي شهر در اوايل دوران شهردار شدن اقاي تيزپاز: اقاي تيز پاز در سن 24سالگي فوق ليسانس معماري از دانشگاه علم و صنعت تهران گرفته بودند. اقاي ميعاد بعد چند سال كارمند شدن ليسانس بازرگاني از دانشگاه ميانه اون هم با تحمل زحمات بسيار فراوان.
۹۰/۲/۴ ۲۰:۱۷
مهدی چهره : مطمئنا این عمل شما یک گناه محسوب میشه و باید در پیشگاه شخص شهردار حاضر باشین و پاسخگو باشید. ................................. قریشی : چو می بینی می بینی که نابینا و چاه است اگر خاموووش بنشینی گنااااه است آقای چهره جان!
۹۰/۲/۴ ۱۲:۲۲
قبل از عید روز دوشنبه همگی جمع شدیم به اتفاق دیگر دوستان رفتیم شهرداری درست24 اسفند بود یادش بخیر!مسول هماهنگی آقای شهردار گفتند که ایشان در جلسه هستند اله یعلم(لازم به ذکر است که در تابلویی که جلوی اتاق آقای شهردار نوشته شده روزهای دوشنبه و پنج شنبه دیدار مردمی) بعد یک ساعت معطلی مشرف شدنداول قبول نمی کردند فرمودند که فقط یک نفریا دونفر به نمایندگی بیاید حرف بزنه !گفتیم چشم رفتیم توی اتاق بعد کمی گفتگو از شهردار خواهش کردیم که این حرفهایی که برای ما فرموده اید به دیگر اهالی هم بگو اول قبول نمی کردند بعد خواهش تمنا قبول کردند حدود 11نفر از اهالی کوی شهرداری در اتاق گوش به حرف های همیشگی و البته تکراری حاج آقا بودیم. ایشان فرموداند که بدبختانه شما در جای سکونت دارید که مانعی بزرگی به نام مشایخی وجود دارد!!آخه رئیس جناب آقا شما که نمی تونی این مسله شهری را با یک نفر حل کنید فردا که ایشان (حاج محمود) مرحوم شدند چطور میتونی با بچه هاش کنار بیای گفتیم ای بابا ولی دراون لحضه باخود گفتم مرد آخه چرا حرف زنت گوش دادی این خونه را خریدی تو حتما باید قبل از خرید با شهرداری یا با ایشان مشورت میکردی!!یا بهتر پیشنهادی به شهرداری محترم بدم با پول ازطریق بنر نویسها که با شهرداری قرارداد دارندچون هر هفته از یک محله البته درون شهری برای تشکر از ایشان در میادین میزنند تو کشور کره سریال های خوبی میسازند مثل جومونگ جنجویان کوهستان و غیره هزینه کنند سریالی به نام مشایخی افسانه ای بسازند نقش اولش هم ایشان باشند،بعد بفرستیم برای دیگر کشورهای آسیای شرقی تا با مشورت خونه بخرندیا با حاج آقا در مورد نقش هماهنگی کنند!!!بگذریم آقای شهردار دراین جلسه 1ساعته قول دادند که چند سطل آشغال زیرسازی موقت خیابان اصلی و غیره برای محله مرحمت فرمایید. متاسفانه بعد گذاشت یک ماه دریغ از یک حرکت این جاست که باید قدر آقای تیزپا را محترم دانست آقای تیزپا آمد محله مثل ایشان یعنی آقای میعاد ولی عمل کرد اون کجا و این کجا!! حاج آقا میعاد الان محله ما شده اوردک لی می دونی یعنی چی زن و مردو بچه همه باید در این گرما چکمه بپوشند. نمی دونی که چون جناب در محله ات مشایخی افسانه ای نداری!!!!!!!!!!! آقا اگه ما سطل آشغال بخوام کی باید ببینیم فرمانداری را یا دیگر مسولین شهر!!یه مثل است که میگه ائولسون او پسی کی یرینا یاخچی گلاجاخ
۹۰/۲/۴ ۱۱:۲۳
محمدصادق نائبي: باسلام و احترام متقابل، بنده ... در تكميل اين تحقيق از دو نفر فرار كردم: ـ از كسي كه با شهردار محترم عناد و غرض ورزي شخصي دارد ـ از كسي كه با تعريف و تمجيد ناصحيح و ناصواب خود شهردار عزيز را منحرف مي كند. ..................................................... در راه مانده: كاش شهردارميعاد ما به اندازه ي همين دوستان با فراستش! كه در خلال نظريات فوق ابراز جانبداري كرده اند دسترسي به وسايط وامكانات بروز شده ي اينترنتي مي داشت وبه اين مباحث ومقولات ارزشمند مهندس نايبي وتعدادي از اعضاي كارشناس ومحقق ودلسوز سايت نظر مي افكند وسخن حق را مي ربود.ليكن همشهريان عزيز واقعيت اينست كه به قول باريتعالي "انسان هميشه در زيان و خسران است"واز طرفي هم اين مگسان دور شيريني نقطه ضعفهاي مديران را پيدا كرده ودر عقل وديده اش ناجوانمردانه وصرفا"براي رسيدن به مطامح وخواسته هاي نا حق شان رسوخ كرده وسوارش مي شوند وبدبختش مي كنند.يك نگاه گذرا كافي است تا تفاوت حرفها ومواضع حق وناحق را در بين اين متن ويكصدواندي نظريات درج شده را احساس كند .وا اسفا به حال شهرداري كه نتواند اينرا درك كند و در اين حال بخواهد شهري را هم اداره نمايد. ............................... صداي ميانه: گزارش ها حاكي از اين است كه اين مقاله قبل از درج در سايت در اختيار شهردار محترم قرار گرفته و هم اكنون تمامي كامنتها را دنبال مي كنند.
۹۰/۲/۴ ۰۹:۵۰
جناب اقاي محمد صادق نائبي : باسلام و احترام بهتر نبود قبل نوشتن مطالبتان از بعضي از اقايان محترم از جمله اقاي مهدي قره داغي كسب اجازه ميكرديد در مقام مخالفت شانس اورديد كه اقاي قره داغي و امثالهم دست به قلم نشدند خاطرتون هست كه ايشان چه تعريف و تمجيد و به دنبال انها تشكرهاي از اقاي شهرداري براه انداخته بودند؟ ************************** محمدصادق نائبي: باسلام و احترام متقابل، بنده هيچ يك از اين عددها و رقم ها را از خودم نيآوردم و از مشاوره و همكاري تعداد زيادي از عزيزانم در شهرداري بهره بردم. در تكميل اين تحقيق از دو نفر فرار كردم: ـ از كسي كه با شهردار محترم عناد و غرض ورزي شخصي دارد ـ از كسي كه با تعريف و تمجيد ناصحيح و ناصواب خود شهردار عزيز را منحرف مي كند.
۹۰/۲/۴ ۰۷:۴۰
شهردار میانه ؛ از شعار تا عمل احمدرضا سلیمانپور : آقای نائبی عزیز ...... خوب پس گره کار کجاست که این شهردار مظلوم مورد خشم شما قرار گرفته؟ ____________________ جناب آقای سلیمانپور با سلام و احترام این یکی از شهردارانی است که به آسانی از مشاوران رایگان میانه ای استفاده می کند کاش این توفیق نصیب ما هم می شد که عملکردمان به این صورت توسط کارشناسان زبده مورد بررسی قرار گرفته و راهکار برای سال آتی ارائه می شد.
آقای نائبی عزیز نکیر و منکر هم در مقابل سفسطه های شما هنگ میکند چه برسد به من. ترا خدا به این کامنت من به دور از سفسطه و مفلطه پاسخ دهید : مگر شهردار کنونی منتخب چهار عضو حامی مهندس هاشمی (آریامنش - خداوردیلو- شیویاری و آن خانم) نیست؟ مگر مهندس هاشمی مورد حمایت شما نیست که دل و قلوه به هم پاس می دهید؟ خوب پس گره کار کجاست که این شهردار مظلوم مورد خشم شما قرار گرفته؟ ******************** محمدصادق نائبی: آیا مطمئنید شهردار کنونی همچنان مورد حمایت این چهارتن هست؟ آیا اطمینان دارید این چهار مورد حمایت مهندس هاشمی است و آن سه نه؟ آیا یقین دارید که نوشته من خشم علیه شهردار است یا دلسوزی و محبت نسبت به ایشان و شهرم؟ اگر اطمینان و ایقان شما درست است ، از آن صغری و کبری می توان این استنتاج را کرد.
۹۰/۲/۳ ۲۳:۰۲
حسين : 1390/2/3 - 16:11:10 راستي آقاي نائبي شما اين يک ماهي که براي نوشتن مقاله نقد شهرداري وقت گذاشتيد سر کار نرفتيد ؟ ********************* محمدصادق نائبي: "مزدور" يعني كسي كه در قبال انجام كار مزد مي گيرد. "قلم به دست مزدور" يعني كسي كه مي نويسد و در قبالش پول مي گيرد. خب! آيا نيازي بود سر كار بروم!؟ ************************************ حسين جان.بير توركي مثل وار ديير كي:قاباخ دانيشان بيلسه كي سونرا دانيشان نه دييجاخ آغزيني آش ماز!ايندي آلدون پايووي؟
۹۰/۲/۳ ۲۱:۳۹
حسين : 1390/2/3 - 16:11:10 راستي آقاي نائبي شما اين يک ماهي که براي نوشتن مقاله نقد شهرداري وقت گذاشتيد سر کار نرفتيد ؟ ********************* جناب آقای حسین با سلام و احترام اندکی تامل بیشتری می نمودی حتما اینگونه با همشهریانت صحبت نمی نمودی. در محضر خدا گناه نکنید. این نوشته صرفا به منظور حمایت از مدیران بومی شهر میانه تنطیم شده است تادر اندک روزهای باقیمانده خدمتشان با راهکارهای ارائه شده سابقه خوبی از خود بر جا بگذارند
۹۰/۲/۳ ۲۱:۳۳
مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/2 - 11:26:53 .... شاید ما منظور شما را خوب درک نکرده باشیم. توضیح دهید. ..._____________ مهدی جان جمله آخرت را واقعا راست گفتی الحق که موضوع را درک نکردی کل مطلب در ارتباط با عملکرد شهردار محترم میانه بوده است که جنابعالی به اشتباه یا به عمد با مسائل شخصی ارتباط داده ای. حداقل یک پاراگراف اول را می خواندی متوجه می شدی که تمام آمار و ارقام به منظور جلوگیری از ایجاد تنش حذف گردیده است. بیشتر بخوان با دقت حتما می توانی بازیگر نقش جدیدی باشی.
۹۰/۲/۳ ۲۱:۰۶
فرق یک مقاله محقق با یک داستان نویسی عامیانه اینجور جاها معلوم میشه. هرچند من اطلاعی از این اعداد و ارقام ندارم اما ظاهر شهر نشان می دهد که دلسوزی های آقای نائبی بجاست و کارنامه ضعیف شهردار باید به مردم ارائه شود. من هرچه آقای نائبی بنویسند با ذوق و شوق می خوانم و همیشه نگرانم که متن تمام شود. وقتی نوشته های ایشان را می خوانم واقعاً لذت می برم. این تحقیق شما خیلی کارشناسی و عالی بود آقای نائبی.
۹۰/۲/۳ ۱۹:۴۵
مهدی چهرهء(mitaa ) 1390/2/1 - 16:51:53 ...ما با مواضع شما اختلاف جدی داریم گویا مشکلات فراوانی بین شهردار و شما وجود دارد که ناراحتین ولی ورود به حریم شخصی و عملکرد شهردار هر چقدر هم در موضع مقابل و مخالف و موافق ما باشند کار پسندیده ای ... والی ماشالله ************** طاهر نائبی : چهره جان از بابت مجوز تلویزیون شهری نگران نباش. بخاطر یک مجوز نه اینقدر حمایت کن و نه اینهمه تخریب!!!
۹۰/۲/۳ ۱۶:۱۱
راستي آقاي نائبي شما اين يک ماهي که براي نوشتن مقاله نقد شهرداري وقت گذاشتيد سر کار نرفتيد ؟ ********************* محمدصادق نائبي: "مزدور" يعني كسي كه در قبال انجام كار مزد مي گيرد. "قلم به دست مزدور" يعني كسي كه مي نويسد و در قبالش پول مي گيرد. خب! آيا نيازي بود سر كار بروم!؟
۹۰/۲/۳ ۱۰:۰۶
پروفسور مهدی چهره : ...اما این در راه مانده ، سینا میانه ، دیل آخی و امثال اینها بهتره بگم معضل سایتتون هستن دارن آبروی سایتتون رو میبرن از شما انتظار داریم... ---------------------------------------------------------- جوابت را با خاموشي مي دهم تا بداني در نظرم كه هستي!تورا به خدا سايت را هك نكن التماس مي كنيم.
۹۰/۲/۲ ۲۰:۳۹
بفرما آقای نائبی اینم از حرف های نوچه هاتون از جمله دیل آجی چه شور و اشتیاق شدیدی دارن ماشالا
۹۰/۲/۲ ۲۰:۰۰
پروفسور مهدی چهره : شما هر از گاهی وارد مرحله تازه ای از فکر و خیالات خود می شین و شبهاتی ایجاد میکنین که درست نیست و این توانایی را دارید که با استفاده از توهماتتون، راه های جدیدی را کشف کنید ................................................ مهندس دیل آجی: پروفسور جان من یادم رفته قرار بود 24 ساعته سایت را هک کنی یا 24 روزه؟!
۹۰/۲/۲ ۱۹:۵۸
اقبال عبادی عضو شورای شهر میانه : امیدوارم نقد و بررسی مطالب فوق در صحن علنی شورا با حضور دلسوزان و شهروندان بررسی گردد و شهردار محترم نیز جواب قانع کننده ای در این خصوص داشته باشند. .................................. مهندس دیل آجی: امیدواریم؟!!! تو باید دستور بدهی تا شهردار در سریعترین زمان جلوی تو حاضر شود و پاسخ دهد نه اینکه نامه بفرستی و امیدوار باشی تا بیاد که نمیاد. اقبال جان تو نماینده ما هستی. به تو رای دادیم که شهردار و شهرداری را کنترل کنی نه اینکه رودرواسی کنی یا خجالت بکشی یا بترسی. ************************* محمدصادق نائبی: دیل آجی جان! برخلاف تمام مطالبت که طنز هست این یکی حرفت واقعاً جدی هست.
۹۰/۲/۲ ۱۹:۵۳
من حمید : روزی کلاغی برخواست و گفت در جمع پرندگان اگر به من رای دهید من دستور میدهم فضولات حیوانی را از سطح شهر جمع نکنن تا شما از آن میل کنین, ناگهان پرنده ای زیبا دیدن دارد گریه میکند . گفتند چه شده است؟ پاسخ داد:حق ما این است که فضولات حیوانی بخوریم! .............................. مهندس دیل آجی : نه ربطی وار قولونجا؟!
۹۰/۲/۲ ۱۹:۴۹
مییانالی : اگر زماني آقاي نايبي تصميم به اين كار (انتخابات) داشتند ايراد موضع بفرمايند كه تا انتخابات زمان زيادي باقي است. .................................. مهندس دیل آجی: بیزیم پیشیک ده بویون آسقیردی. آیا بونوندا ربطی اولا بیلر انتخاباتا؟!
۹۰/۲/۲ ۱۹:۳۴
محمدرضا سرابی(sarabi ) 1390/1/30 - 20:22:26 ......... سوم اینکه آیا این سلسله مقالات شما با عنوان "فلانی از شعار تا عمل" برای حذف رقبای انتخاباتی نیست؟ _______________________ جناب آقای سرابی با سلام و احترام سه سوال از جنابعالی دارم جنابعالی عملکرد شهردار محترم میانه در سال گذشته چرا چگونه ارزیابی می فرمائید؟؟؟ چرا جنابعالی همیشه تمام نوشته ها را با انتخابات ارتباط می دهید؟ آیا انتظار خدمت به مردم جرم محسوب می شود ؟
۹۰/۲/۲ ۱۹:۲۹
شهاب(4334 ) 1390/2/2 - 15:06:53 به نظر من قبل از اینکه شهردار پاسخو باشد این تک تک اعضای شورای شهر هستند که در انجام وظایف محوله کوتاهی کرده اند و باید پاسخگو باشند از مدتی که شورا سر کار آمده یک عملکرد مثبت ازشون ندیدیم پیشنهاد من اینه که مردم به جای اینکه بخواهند 7 نفر رو به عنوان شورا انتخاب کنند و اونها هم همیشه با هم درگیر باشند یک دفعه با یک انتخابات خود شهردار رو انتخاب بکنند خیلی بهتره شما چی فکر می کنید؟ ________________________________ شهاب جان با سلام و احترام اگر حرفمان را تصحیح کنیم بهتر است. در یک مجلس تصمیم می گیرند مثل شورا و مجری آن شهردار محترم است بدون چون و چرا. یا شاید گروه فکری شما گونه ای دیگری از مجلس ... ضمنا این مورد عدم شرکت شهردار یا عدم اجرای برنامه های مصوب سال گذشته در شهر میانه از طریق مجاری قانونی پیگیری می شود و سال جاری برخورد به گونه ای دیگری خواهد بود.
۹۰/۲/۲ ۱۹:۲۴
مهدی ****(mitaa ) 1390/2/2 - 11:26:53 *** نویسنده محترم ****** پیشگاه *****صادقانه کار میکنند ایشان حق دارند به شما شکایت کنند. مخالف حرفتون هستیم. ****** _________________________ خوانندگان محترم با سلام و احترام بدین ترتیب و پس از سعی فراوان دایره لغات این برادر نیز افزایش یافت و متوجه شدند احترام متقابل باعث تایید کامنت ها می گردد و بجای هک سایت می توان اندیشید هر چند راه درازی باقی است این تغییرات ادامه خواهد یافت.
۹۰/۲/۲ ۱۷:۲۰
شهاب رفيق مهدي :...یک دفعه با یک انتخابات خود شهردار رو انتخاب بکنند خیلی بهتره شما چی فکر می کنید؟ -------------------------------------------------------- يعني منظور جنابعالي اينست كه از مسير قانون خارج شده دأب وشيوه ي جديدي بنا نهيم؟ميشه فرمايش خود را توضيح داده بفرماييداز كي اين قانون تصويب شده؟ويا در كدام كشور بوده؟يا اينكه سرخود اين فكر را كرده ايد كه به صلاح ملك ومملكت است؟
۹۰/۲/۲ ۱۵:۰۶
به نظر من قبل از اینکه شهردار پاسخو باشد این تک تک اعضای شورای شهر هستند که در انجام وظایف محوله کوتاهی کرده اند و باید پاسخگو باشند از مدتی که شورا سر کار آمده یک عملکرد مثبت ازشون ندیدیم پیشنهاد من اینه که مردم به جای اینکه بخواهند 7 نفر رو به عنوان شورا انتخاب کنند و اونها هم همیشه با هم درگیر باشند یک دفعه با یک انتخابات خود شهردار رو انتخاب بکنند خیلی بهتره شما چی فکر می کنید؟ لطف کنید در مورد پیشنهاد من نظر دهید مخصوصا آقای نایبی شما نظرتون چیه؟ ************************ محمدصادق نائبی: انتخاب شورای شهر (یا روستا) توسط مردم و انتخاب شهردار (یا دهدار) توسط شورای شهر(یا روستا) جزو اصول اجرا نشده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که اواخر دهه هفتاد اجرایی شد. چند اصل قانون اساسی خصوصاً 7 و 100 مربوط به همین شوراهای اسلامی روستا، شهر، استان و کشوری است. پیش از آن شهردار بصورت انتصابی بود و مشکلات به مراتب کمتری نسبت به الآن داشتیم. بدیهی بود که اجرا شدن این سیستم مدیریتی (شورائی) با مشکلات زیادی همراه خواهد بود و تنش های سیاسی و کاری متعددی خواهیم دید ولی به هرحال بایستی اجرا می شد و این مشکلات را از پیش رو برمی داشتیم تا به روند سالم و صحیح برسیم. عنایت داشته باشید که سیستم شورای شهر در کشور انگلستان دارای پانصد سال سابقه است. معلوم است که آنها پس از گذر از بحرانهای احساساتی، سیاسی، فرهنگی، تلاقی کاری، تشابه کاری و ... به یک سیستم واحد رسیده باشند و ما نباید در یک راه ده یا دوازده ساله انتظار داشته باشیم یک شورای مختلف الفکر و متحد الفعل داشته باشیم. اگر نیاز به یک شورای شهر با هفت عضو متخصص در زمینه های مختلف، به دور از کج خلقی های شخصی، به دور از سلایق و علایق فردی و کاملاً متعهد به شهر و کار خود داشته باشیم باید چندین بار تلفات داشته باشیم تا بدآن مرحله برسیم. این، پروسه ای هست که عنداللزوم باید سپری کنیم تا به شورای شهر زلال و عاری از اختلاف برسیم. این ناملایماتی که مشاهده می کنید دلیل بر این نمی شود که شورای شهر را ببندیم و شهردار را انتصابی بکنیم. اگر چنین باشد باید برای همیشه این اصل قانون اساسی را حذف کنیم و به صدها سال تجربه اروپا در "شهر"داری و مدیریت شهر پشت پا بزنیم. مشکلی که شما ذکر می کنید تنها محدود و مسدود به میانه نیست. بعد از اجرای این بند از قانون اساسی، بسیاری از شهرهای کشور دچار بحران مدیریت شده اند. اگر حوصله دارید تلفن یا وبسایت صد شهر کشور را پیدا کنید و روی این مسئله تحقیق کنید. عمر شهرداران اندکتر و تعداد و عمر سرپرستان بیشتر شده است. پاسخ بنده این است که سیستم مدیریت شهری همچنان باید با شورا ـ شهردار ادامه یابد و در این مسیر آنقدر اشتباه بکنیم و خطا ببینیم تا به حالت پایدار برسیم. انتخاب های ما صحیح و صحیح تر شوند و اعضای شورا آگاه و آگاهتر گردند و مقررات و ضوابط محکمتر و دقیقتر باشند. در تمام دنیا انتخاب (از طرف مردم) ارزش بیشتری نسبت به انتصاب(از طرف مقام بالاتر) دارد. شخصی که حتی در یک شهر ده هزار نفری با سه هزار رای به مجلس شورای اسلامی راه می یابد، دارای ارزش خیلی بالاتری نسبت به وزیری است که تلفنش به صدا درآمده و گفته اند: بیا وزیر شدی!
۹۰/۲/۲ ۱۴:۲۵
نقد منحصر به فردی است. مهندس نائبی ضمن اینکه انتقادات درستی کرده اند و تمام حرف خود را زده اند ولی منتظر پاسخ نیستند و به شهردار محترم توصیه کرده اند که در سال جدید اشتباهات گذشته را اصلاح کنند و راه درست در پیش گیرند. برای همین بعضی از دوستان که انتظار دارند شهردار پاسخ گوید، صحیح نیست. نه آقای مهندس نائبی سئوالی کرده که دنبال رفع ابهام باشد نه شهردار محترم توانائی شانه خالی کردن از انتقاداتی است که یک نویسنده قهار و توانا از وی کرده است. شهردار عزیز باید سرش را بیاندازد پائین و کار بکند و اینقدر سستی و تنبلی نکند و به جنگ و جدل با اعضای شورا نپردازد.
۹۰/۲/۲ ۱۲:۰۵
مهدي:...کار پسندیده ای نیست، مطمئنا این عمل شما یک گناه محسوب میشه و باید در پیشگاه شخص شهردار حاضر باشین و پاسخگو باشید.... ------------------------------------------------------------ كلمه ي پیشگاه در تمام تاريخ پیدايشش سه جا در ادبيات سياسي واجتماعيزبان فارسي به كار رفته :كه عبارتند از 1- پیشگاه خداوند 2- پیشگاه شاهنشاه عاري از مهر!و3- پیشگاه ملت ايران!اما اين بار مهدي جان در جاي ديگری هم بكار برده كه بايد در بند جداگانه ی ذكر شود!4-پیشگاه شخص شهردار محترم شهر ميانه.
۹۰/۲/۲ ۱۱:۲۶
محمد صادق نائبی نویسنده محترم این کارت اصلا کار مناسبی نبود که انجام دادید هر چی خواستید نوشتید حالا از کجا؟ نمیدانیم. کتابی که از تو گرفتیم دستمون و میخونیم مغایرت داره با این افکار دوليستيون
۹۰/۲/۲ ۱۱:۲۲
استاد عزیز! بسیار "دقیق" حرف زده اید و اگر شورای شهر و شهردار سکوت کنند نتیجه می گیریم "صحیح" هم بوده است.
۹۰/۲/۲ ۱۱:۱۹
مهدی چهره : ... باز دهنمو باز کردی ... -------------------------------------------------- در راه مانده: نگو دهن كه توهين مي شه! بگو ...قويوسي! ...قوروسي! به قول مهندس ديلاجي: اياخلاميرام داها سني. .......................................................... سلیمی: در راه مانده جان! این کار شما صحیح نیست که فردی که ... (محفوظ)، را مسخره کنید. این آقای چهره با قصد و نیت خاصی این حرفها را نمی زند بلکه ذاتش همین است. نیش عقرب نه از ره کین است اقتضای طبیعتش این است
۹۰/۲/۲ ۱۱:۱۵
از افاضات مهدی چهره: محمد صادق نائبی نویسنده محترم این کارت اصلا کار مناسبی نبود که انجام دادید هر چی خواستید نوشتید حالا از کجا؟ نمیدانیم. کتابی که از تو گرفتیم دستمون و میخونیم مغایرت داره با این افکار دوليستيون
۹۰/۲/۲ ۰۹:۵۶
باز جای شکرش باقی است آقایان به نصب بنری بسنده می کنند یادمان نرفته اسفند 87 (اولین سالروز پیروزی شان در انتخابات )را که از طرف اشخاص و روستاها و ... سراسر خیابان معلم شمالی را پلاکارد زده بودند. اولین حسی که با مشاهده آن صحنه وجود آدمی را فرامی گرفت حس دلسوزی و همدردی با کاتب این پلاکاردها بود که شبانه روز وقت و انرژی خویش را صرف نوشتن آنها کرده بود.
۹۰/۲/۱ ۱۹:۱۶
مهدی چهره : 1390/2/1 - 16:02:36 آخه ... (محفوظ) ... باز دهنمو باز کردی ... -------------------------------------------------- نگو دهن كه توهين مي شه!بگو ...قويوسي!...قوروسي!به قول مهندس ديلاجي: اياخلاميرام داها سني.
۹۰/۲/۱ ۱۹:۰۷
مهدی چهره : ...انتقاد شما دلیل نمیشه سبب خشم و عصبانيت عموم باشه دلیل واضحه با شخص شهردار طرف بشین حرفتون رو به خودشون بزنین در این محفل خصوصی خوبیت نداره... -------------------------------------- به احتمال بسيار زياد نصب بنر و...كار خودش و دوستاي مثل خودشه!كه اين قدر زور مي زنه!وعصبانيه.اين بدبخت هنوز فرق محفل خصوصي رو با سايت صداي ميانه نفهميده .خوب ازش انتظاري هم نيست اينها اهل محافل خصوصي هستن كه روزها ميان بيرون وسياسي ميشن يه هويي!
۹۰/۲/۱ ۱۸:۵۳
احد اصغري : 1390/2/1 - 12:13:33 با سلام جناب آقاي نائبي عزيز اول سپاس از انتقاد بجاوعلمي ومنصفانه شما واميد كه ادامه دار وزلالتر شود الان كار از اميدواري گذشته و رفاه مردم توسط شورا فداي مصلحت شده و شهردار اصولا بي نياز ازپاسخگويي به شوراست وبه نظر من از طرف كارشناسان و مردم ميانه انتقاد و پاسخگويي از طرف شهردار بايد مطالبه شود . _________________________- جناب آقای اصغری با سلام واحترام شهردار بایستی در جلسات شورای شهر شرکت نماید هیچگونه توجیهی پذیرفته نمی باشد و این دهن کجی به حضور مردم در انتخابات شورای شهر که بی شک یکی از نمادهای دموکراسی نشات گرفته از اسلام مبین می باشد تلقی می شود. شورای شهر بلافاصله نسبت به این امر واکنش منطقی نشان دهد. از امام جمعه محبوب میانه انتظار می رود این مسئله را حل نماید. دوران خدمت به سرعت نور و بالاتر از آن برای شهردار میانه سپری می شود این فرصت را از دست نده این جایگاهی که بر آن تکیه زدی حاصل خون این شهیدان می باشد برای خود توشه آخرت بساز که این دنیا برای همه تمام شدنی است و آنچه باقی است خدای متعال می باشد (هوالباقی)
۹۰/۲/۱ ۱۸:۴۷
مهدی چهره : 1390/2/1 - 16:02:36 آخه ... (محفوظ) بی‌قانون باز دهنمو باز کردی چه مباحثه ی منطقی چه صاحب نظری نشستین اینجا دوستانه از هم طرفداری میکنین که صاحب نظر باشی. این توهمات و شبهات نوشته شده بر علیه شهردار زحمتکش از شخصیتی بزرگ کاملا بعید بود **************** محمدصادق نائبي: خداوند شافي به شما شفا دهاد! --------------------------------------------------------- در راه مانده : 1390/1/30 - 18:45:10 شهردارميانه ازشعار تا عمل... هرزمان مهندس نايبي خواسته اند به استناد براهين عقلي ونقلي وبه اتكاي اعداد وارقام وذكر ميزان بودجه واعتبار تصويب شده وهزينه طرحهاي انجام يافته در شهرداري بحث وفحصي علمي ومتقن برپا كرده و استفساري مشفقانه از متوليان امور داشته و ايشان را به ارتقاي تلاش ودوري از تعارفات وتشريفات معمول اداري فراخوانده وبه اصطلاح مباحث كلي را كاناليزه و تخصصي تر نمايند متأسفانه با ورود افرادی معلوم الحال و واضح النیّه با معلوماتي قليل و تجربه ای اندك مايه و بياني كاملا"سوفسطايي وفاقد ادب واحترام مخاطب و لحني قهوه خانه اي! ونيتي سو ءرشته ي كلام را مي ربايند تا از شركت ديگر عزيزان علاقه مندي كه دستي در اين مباحث تخصصي و يا حرف حسابي براي گفتن وانتاج مطلبي مفيد از مباحثه دارند ممانعت كنند بنا بر اين فعلا"از جناب مهندس نايبي براي اين همت عالي وتلاش بي دريغ شان براي سوق دادن شهرمان به جهشي سياسي. اجتماعي.اداري .اقتصادي .صنعتي وفرهنگي تشكر واز بابت سخنان سخيف وبي اساس اين عده دوستان كم دانش و هم احساساتي عذرخواهي مي كنم. مثالش را هم در بالا خوانديد.
۹۰/۲/۱ ۱۸:۴۲
مهدی چهره : 1390/2/1 - 16:02:36 آخه ... (محفوظ) بی‌قانون باز دهنمو باز کردی چه مباحثه ی منطقی چه صاحب نظری نشستین اینجا دوستانه از هم طرفداری میکنین که صاحب نظر باشی. این توهمات و شبهات نوشته شده بر علیه شهردار زحمتکش از شخصیتی بزرگ کاملا بعید بود __________________________-
۹۰/۲/۱ ۱۸:۳۹
علی صادقی : 1390/2/1 - 15:03:09 از شهردار محترم و دلسوز میانه جناب آقای میعاد و همچنین آقای مهدیخانی و کلیه پرسنل زحمتکش شهرداری که در آسفالت نمودن خیابانها وکوچه ها بخصوص ................ _____________________________________ جناب آقای صادقی با سلام و احترم به نظر جنابعالی وظایف شهردار صرفا آسفالت نمودن است؟؟؟ من یک پیشنهاد دارم جنابعالی به دفتر شهردار محترم میانه مراجعه فرمائید و شرح وظایف ایشان را از رئیس دفترشان مطالبه نمائید. این حق شما است که با وظایف و مسئولیت های ایشان آشنا شوید.
۹۰/۲/۱ ۱۸:۳۵
سلام دوستان عزیز امروز فرصتی دست داده باز هم در میانه این شهر دوست داشتنی حاضر شده و کمی در مورد این شهردار تحقیقاتی انجام دهیم. حاصل 8 ساعت مذاکره چهره به چهره با همشهریان عزیز این نکته را اثبات کرده مسائل بسیار زیادی در مورد شهرداری و مسئولان محترم آن وجود دارد که نوسینده محترم این مجموعه در بسیاری موارد از آنها چشم پوشی کرده است. علت این چشم پوشی هر چه باشد بر ما پوشیده می باشد. من ترجیح می دهم این مسائل را ارام و به دور از هرگونه تنشی مطرح کنیم تا امکان حل مسائل و مشکلات موجود فراهم گردد.
۹۰/۲/۱ ۱۸:۳۰
مهدی چهره : 1390/2/1 - 16:02:36 آخه ... (محفوظ) بی‌قانون باز دهنمو باز کردی چه مباحثه ی منطقی چه صاحب نظری نشستین اینجا دوستانه از هم طرفداری میکنین که صاحب نظر باشی. ... --------------------------------------------------- اينكه نمي فهمي يا نميخواهي بفهمي و يا نمي گذارند بفهمي يك اشكال بديهي در وجود شما ست كه بايد فكري برايش كرد اما بددهني ودهن چاكي وچهره ي دريده حاكي از تربيت نا جور وكوچه بازاري توست!
۹۰/۲/۱ ۱۸:۲۳
این آقا بجای اینکه دو میلیارد تومن پول بی زبان را پس انداز کند آیا نمی توانست یک کوچه را اصلاح کند؟ یا زمین بی صاحب را پارک کند؟ یک خیابان را آسفالت کند؟ واقعاً پول خرج کردن اینقدر سخت است یا این آقا انگیزه کار ندارد؟
۹۰/۲/۱ ۱۶:۵۱
محمد صادق نائبی نویسنده محترم این کارت اصلا کار مناسبی نبود که انجام دادید هر چی خواستید نوشتید حالا از کجا؟ نمیدانیم. کتابی که از تو گرفتیم دستمون و میخونیم مغایرت داره با این افکار دوليستيون
۹۰/۲/۱ ۱۶:۰۲
آخه ... (محفوظ) بی‌قانون باز دهنمو باز کردی چه مباحثه ی منطقی چه صاحب نظری نشستین اینجا دوستانه از هم طرفداری میکنین که صاحب نظر باشی. این توهمات و شبهات نوشته شده بر علیه شهردار زحمتکش از شخصیتی بزرگ کاملا بعید بود
۹۰/۲/۱ ۱۵:۰۳
از شهردار محترم و دلسوز میانه جناب آقای میعاد و همچنین آقای مهدیخانی و کلیه پرسنل زحمتکش شهرداری که در آسفالت نمودن خیابانها وکوچه ها بخصوص خیابان شهید عبدالهی که در حاشیه شهر قرار دارد تلاش نموده اند تقدیر و تشکر میکنم و آرزوی موفقیعت برای آقای میعاد و همکارانشان از خداوند متعال خواستارم. ******************* محمدصادق نائبي: ما نيز بخاطر انجام بعضي از وظايف و تكاليف ذاتي و ابتدائي محوّل شده به شهرداري تشكر مي كنيم.
۹۰/۲/۱ ۱۴:۵۰
براي بهبود نسبي اين فرد ميانه اي جوان مبتلا به مرض روحي وشخصيتي (مهدي...) كه دوست دارد با ابراز نظر هاي بيمارش مباحثه ي منطقي صاحبنظران شهرمان را به مجادله اي قهوه خانه اي وشرورانه تبديل كرده و نزد اربابش دم تكان دهد التماس دعاي عاجل يا آجل داريم.
۹۰/۲/۱ ۱۳:۲۵
سلام بر نائبی بزرگ متأسفانه در این مطلبت اشبتاهاتی موجب شدید. شما هر از گاهی وارد مرحله تازه ای از فکر و خیالات خود می شین و شبهاتی ایجاد میکنین که درست نیست و این توانایی را دارید که با استفاده از توهماتتون، راه های جدیدی را کشف کنید ، مطرح کنید و از خودتون حرف بزنید چون نویسنده هستین ناچارین از خود درآوردنی حرفی داشته باشین. انتقاد شما دلیل نمیشه سبب خشم و عصبانيت عموم باشه دلیل واضحه با شخص شهردار طرف بشین حرفتون رو به خودشون بزنین در این محفل خصوصی خوبیت نداره. ***************** محمدصادق نائبي: جناب چهره! باسلام و احترام تمام، خوب است حداقل يكي از اين اشتباهات و توهمات بنده را مطرح كنيد. شهردار محترم وقتي حاضر نيست در جلسه شورا به ابهامات پاسخ دهد به طريق اولي من نمي توانم.
۹۰/۲/۱ ۱۲:۱۳
با سلام جناب آقاي نائبي عزيز اول سپاس از انتقاد بجاوعلمي ومنصفانه شما واميد كه ادامه دار وزلالتر شود الان كار از اميدواري گذشته و رفاه مردم توسط شورا فداي مصلحت شده و شهردار اصولا بي نياز ازپاسخگويي به شوراست وبه نظر من از طرف كارشناسان و مردم ميانه انتقاد و پاسخگويي از طرف شهردار بايد مطالبه شود .
۹۰/۲/۱ ۱۰:۴۸
من سالي سه يا چهار بار به ميانه مسافرت ميكنم متاسفانه وضعيت ظاهري شهر و مشكلات ان در چندين سال اخير مرتفع نگرديده وباعث ثبت خاطره بد براي مسافريني دارد كه از اين شهر عبور ميكنند لذا نقد جناب نائبي كاملا بجا بوده و لازم است فكري اساسي بحال شهر و شهرداري و نحوه انتخاب فردي اصلح شود. ************** محمدصادق نائبي: ممنونم جناب مهندس سويني.
۹۰/۲/۱ ۱۰:۴۸
جناب آقاي اقبال عبادي! با سلام و تشكر از ابراز نظرتان. اميدواريم اعضاي شوراي شهر مصلحتي جز رفاه و آسايش مردم نيانديشند و برنگزينند.
۹۰/۲/۱ ۰۹:۱۵
سلام :جناب آقاي عبادي از اول نبايد با عملكردتان شورا رابه ضعف ميكشانديد يا حقا زمينگير ميكرديد كه شهردار چخا باشوزا .و همه اعضا ي شورا مقصرند چون مردم 7نفر انتخاب كردند نه 3 يا 4نفر .
۹۰/۲/۱ ۰۰:۵۹
بله کاملا صحیح میفرمائید شهروند عزیز مشکل هینجاست که ما در انتخاب شوراها از متخصصین به امور انتخاب نکرده ایم وافرادی انتخاب شده اند که واقعا جای تعجب داره! انشاالله در انتخابات دیگر هم مجلس و هم شورای شهر افراد کاردان و متخصص به امور انتخاب شن .
۹۰/۲/۱ ۰۰:۱۷
تو ای حمید عزیز شما باید از کسانی انتقاد کنید که به این شهردار رای داده اند نه همه اعضاء شورا من روز رای گیری شهردار وقت در شورا بودم چند تن از اعضاء شورا همان موقع گفتند که در انتخاب دقت کنیم؟ولی کو گوش شنوا......
۹۰/۲/۱ ۰۰:۰۷
من از همه عزیزان که از روی دلسوزی در خصوص مشکلات شهری انتقاد یا پیشنهاد کرده اند تشکر و قدردانی میکنم. جهت اطلاع شهروندان، قریب به اتفاق انتقادات و مطالب جناب آقای نائبی در خصوص مسائل مربوط به شهر و شهرداری میانه قابل بحث و پیگیری خصوصاً از سوی شورای اسلامی شهر می باشد. ما به نوبه خود و به موقع تذکرات لازم را در اکثر مسائل و موارد فوق الاشاره به اطلاع شهرداری محترم رسانده ایم اما متأسفانه اقدام موثری صورت نگرفته و نمی گیرد. امیدوارم نقد و بررسی مطالب فوق در صحن علنی شورا با حضور دلسوزان و شهروندان بررسی گردد و شهردار محترم نیز جواب قانع کننده ای در این خصوص داشته باشند.
۹۰/۱/۳۱ ۲۲:۳۸
شما که تا هفت پشت مسئولین شهر را می شناسید و مثل خواجه حافظ شیرازی دهن به دهن می چرخید چرا خودتان شهردار نمی شوید؟ آیا حاضرید به زادگاه خودتان خدمت کنید؟ اینجا معلوم میشه به زادگاهتان تعصب دارید یا نه!!!! ماشالله شورای شهر هم که همشون باهاتون رفیقند. پاسخ بدید آقای نائبی: آره یا نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ****************** محمدصادق نائبی: نه! نمی شوم ولی حاضرم به شهردار کنونی یا آتی کمک کنم تا از این بحران خارج شویم یا فردی معرفی کنم که لایق این کار باشد.
۹۰/۱/۳۱ ۱۸:۲۷
من حمید: ای در راه مانده عزیز اگر مفهوم مثل بالائی را خوب متوجه بشوید خواهید فهمید که منظور اشخاص دیگری هستند نه فرد مورد نظر شما. ---------------------------------------------- اي تو حميد عزيز اگر مفهوم مثل بالايي را خوب توجيه مي كردي مي توانستيم بفهميم كه منظور اشخاص ديگري هستند نه فرد مورد نظر ما!
۹۰/۱/۳۱ ۱۲:۳۰
در راه مانده : 1390/1/30 - 19:07:06 من حميد:روزی کلاغی برخواست و گفت در جمع پرندگان اگر به من رای دهید من دستور میدهم فضولات حیوانی را از سطح شهر جمع نکنن تا شما از آن میل کنین, ناگهان پرنده ای زیبا دیدن دارد ...!!!! ---------------------------------------------- در راه مانده:معمولا" ذكر امثله وحكايات هر چند من در آوردي وغير اصيل باشد براي ايضاح مطلب نويسنده است نه اينكه بيشتر موضوع را غامض تر كند! خواننده نمي داند بالاخره منظور از آن كلاغ برخاسته !نويسنده ي كامنت است يا فضولات حيواني وياپرنده ي زيبايي كه ديده شده مشبه به وي است ويا... واقعا" متن كامنت اين فرد با اين شاهد مثال ساختگی اش در شا’ن تحقيق شخصي مانند مهندس نيست. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& من حمید: ای در راه مانده عزیز اگر مفهوم مثل بالائی را خوب متوجه بشوید خواهید فهمید که منظور اشخاص دیگری هستند نه فرد مورد نظر شما. =============================== جعفر جلالی(1390 ) 1390/1/31 - 10:34:57 از نظرات آقایان من حمید و محمدرضا سرابی تعجب می کنم که چرا در مقابل انتقادات به حق و دلسوزانه آقای نایبی اینگونه موضع می گیرند بگزارید خود شهردار جواب سوالات را بدهد شما کاسه داغتر از آش نشوید در ضمن از نظرات خوب و منطقی و منصفانه آقای شهاب نونهال در مورد این مقاله آقای نایبی تشکر می کنم &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& من حمید: جناب آقای جعفر جلالی بنده مخالف کلی این مطلب نیستم . من عرض کرده ام که مهندس نائبی شما که قلم به این خوبی دارین بهتر بود این انتقادی که کردین از ریشه شهرداری از کسانی میکردین که شهردار را انتخاب کرده اند و باعث شده اند شما امروز از ایشون انتقاد کنین اگر اعضای محترم شورای شهر انتخاب درستی میکردن امروز شاهد انتقاد از طرف نویسنده محبوب نمیشدیم. این نکته را هم عرض کنم بنده یکی از طرفداران مهند نائبی هستم و مخصوص طرفدار مطالب ایشان مخصوصا از زمانی که در نمایشگاهد چهره و رفتار ایشان را از نزدیک دیدم. اگر در مطالب گذشته مخصوصا انتقاد از حاجی اصغری اگر تند برخورد کرده ام آقای نائبی من سراپا تقصیر را حلال کن.
۹۰/۱/۳۱ ۱۰:۳۴
از نظرات آقایان من حمید و محمدرضا سرابی تعجب می کنم که چرا در مقابل انتقادات به حق و دلسوزانه آقای نایبی اینگونه موضع می گیرند بگزارید خود شهردار جواب سوالات را بدهد شما کاسه داغتر از آش نشوید در ضمن از نظرات خوب و منطقی و منصفانه آقای شهاب نونهال در مورد این مقاله آقای نایبی تشکر می کنم
۹۰/۱/۳۱ ۱۰:۲۸
احد اصغري : 1390/1/31 - 09:04:15 اهل كمال ومعرفت غصه ني چوخ يسين گره ك ... ------------------------------------------------- احدخان ! قارقا وكيل اولان قوشون حقي دي ...!
۹۰/۱/۳۱ ۱۰:۱۱
اسماعيل :گینه نه های کویدو توشوب بو میانانین فارسجا سسینه!!! هله باشسیزلارین... -------------------------------------------------- به هر صورت ما به زبان فارسي منظور خود را رسانده ايم اما شما با اين كاربرد بيش از حد سين وشين وقاف هايتان خواننده ي هموطن را از زبان مادري اش بيزار مي كنيد يك فاكتوري از حروف مذكور بگیر تا متوجه بشوي و اين شيوه را اصلاح كني ! نوشتن آناديلي مانند فارسي ولاتين نويسي روش واسلوب خاص دارد وطن داش قارداش!
۹۰/۱/۳۱ ۰۹:۰۴
ياد بگيريم روش هاي انتقاد را: 1- انتقاد كننده خودش مشكل نداشته باشد 2- انتقاد كننده بر موضوع نقد احاطه و اشراف داشته باشند 3 - انتقاد بايد واضح و دقيق بيان شود و كلي گويي نشود. 4- بيان انتقاد ضمن بيان محاسن باشد. 5 - نبايد مسائل شخصي مانند قيافه يا اخلاق بيان شود 6 - نبايد برداشتهاي شخصي و روابط دو نفري مانند نفرت، دعوا، سابقه قبلي و ... تأثيري در نقد داشته باشد ... من هرچي مي خونم و مقايسه مي كنم در اين نقد زيبا به نحو كمال وجود دارد. آفرين بر قلمت استاد!
۹۰/۱/۳۱ ۰۷:۴۱
رراه مانده : 1390/1/30 - 20:03:49 سینا میانه(sinamiyaneh ) 1390/1/29 - 07:37:48 برادر گرامی جناب آقای مهندس نائبی با سلام و احترام با یکبار خواندن نمی شود در مورد مقاله شما اظهار نظر کرد مجبور هستیم آخر این هفته برای بررسی بیشتر بطور کامل در میانه حضور داشته و تمام سوالات شما را با بزرگان شهر بررسی نمائیم. امیدوارم بتوانیم مطالب شما را در حد توان درک و در اجرائی نمودن آن سهمی داشته باشیم. ------------------------------------------------ با كوچكان بزرگ نماي رسمي يا با بزرگان كوچك نماي غير رسمي ؟! ++++++++++++++++++++++++++++++++ جناب آقای در راه مانده عزیز کمی صبر کن سحر نزدیک است
۹۰/۱/۳۱ ۰۲:۵۲
آقای مختاری نمیتونم باور کنم که شما از نامه ای که بر علیه چند نفر از سران شهر توسط اداره پست پخش شده خبر ندارین یا از سندی که 60 ملیونی بوده و به 30 تقلیل پیدا کرده بعد گزارش شده و........... ==================== مختاری : جهت اطلاعتان درج کردم. یکی از اعضای سایت برایم پیام داده بود. نمی دانم موضوع چیست خواستم اگر نمونه ای دارد تصویرش را برایم ارسال کند. موفق باشید.
۹۰/۱/۳۰ ۲۳:۱۷
آقای نائبی باسلام. اول از همه خوشحالم که بالاخره اولین بار شما رو در نمایشگاه دیدم. آخه من شنیده بودم تهدیدتون کرده اند که میانه نیایین. دوم اینکه شما با انصاف و درستی شهردار را از شهرداری جدا کرده اید. پرسنل شهرداری زحمت می کشند ولی یک شهردار لازم است که بتواند از این پتانسیل قوی استفاده کند. شهردار خوب آن نیست که هنگام آسفالت ریختن بیاید سر خیابان بایستد و زل بزند به چشم مردم و لبخند بزند و منتی بر سر مردم بنهد. شهردار موفق باید از اندیشه و درایت خود استفاده کند و مدیریت کند. حتما اطلاعات شما از من بیشتر است ولی برادرم از قول یکی از کارمندان شهرداری می گفت: این شهردار هیچ کاری با شورای شهر ندارد. میگفت: پروژه هایی الآن به پیمانکار سپرده شده که قرارداد ندارد. شهردار با چند نفر خاص کار می کند و بقیه را رها کرده. امیدواریم شورای شهر روی این اشتباه خود اصرار نکند که مصلحت شهر از همه چیز مهمتر است. *************** محمدصادق نائبی: متاسفانه خیلی از شنیده های شما درست است ولی بنا بر مصلحت آنها را نیآوردم. دوست نداریم مردم نسبت به شهردار و شهرداری و شورای شهر بدبین باشند.
۹۰/۱/۳۰ ۲۳:۱۲
گینه نه های کویدو توشوب بو میانانین فارسجا سسینه!!! هله باشسیزلارین باشا گیرمه ییندن بیر سؤز یازیلماییب کی... بؤیله کی گئدیریک باشیمیزا هرنه گلسه حاققیمیزدی، هامی (اؤزومده) گؤزله ییر بیری بیر سؤز دئسین یا یازسین سونرا باشلاسینلار پیسله سینلر یا به به چه چه دئسینلر!! بیری بیر کز اوخوماغینان باشا توشمور کیمسه آکادئمیک بیر یازی سانیر باشقاسی توطئه قاورامیلا یازینی دیرلندیریر و هابئله... آنجاق ممد صادق جینابلارینین تنقیدلری چوخراق دوز اولارکن آرتیرمالیام آرتیقراق سیستم دوشونجه سیله و اونون چئشیدلی ایقتیصادیات توپلومسال کولتورل و... دئییشنلریله و اونلارین اوینایان روللاریلا بو تنقیده گیریشمک داها ائتکیلی اولابیلر آنجاق بیلیرم ظولم آباد (شهرک امام خمینی) خیاوانینن پلانی و باشقا بؤیوک پلانلارین ایستر رفاه یا کولتور بؤلمونده اولسون ایجراسینا ایراده یارانمایاجاق نیه کی بونلار داها کیچیکدیلر و منیم اوشاقلیق چاغلاریمین شهرداریسی کیمیدیلر نیه کی اوشاقلیقدا خیاوانلاری سوپورنلری شهردار ساناردیم!!!!! ********************** محمدصادق نائبی: اسماعیل بی! دئدیگین سؤزلر هامینین اورک سؤزو دور آمما اونوتمایاق کی باشیمیزا گلن قادالار و بلالار اؤزوموزدن دیر. آی نه یاخشیجا دئییر ملاّمحمدباقر خلخالی بیزیم بو حالیمیزی: بلی دونیا ائوینده هرنه آفات گله گر باشیوا اولموش مکافات نه گلسه باشیوا گؤر اؤز گؤزوندن مشخص بیل اؤزوندن، دوز اؤزوندن ایندیسه گل گئری قاییدیب ائتدیگیمیز ایشلره و سئچدیگیمیز کیمسه لره درینله شک گؤرک هارادا یانلیش ایشلر یاپمیشیق.
۹۰/۱/۳۰ ۲۲:۲۷
آقای سرابی راستی هنوز جواب من رو ندادی!
۹۰/۱/۳۰ ۲۰:۲۲
جناب آقای مهندس نائبی! با تمام اختلاف فکری که در زمینه مسائل سیاسی با شما دارم اولا" به عنوان یک شخصیت برجسته علمی و فرهنگی به شما احترام ویژه قائلم و در این مدت دیده اید که اگر از مهندس هاشمی انتقاداتی داشته ام در مورد شما همواره به بزرگی یاد کرده ام. دوما" اگر ممکن است به سه سوالم پاسخ دهید: اول اینکه چرا در صفحه اصلی روی این مقاله 33 نظر نوشته شده ولی در قسمت پرنظرها 34 تا؟ این یک نظر چه بوده که تأیید نکرده اید؟ دوم اینکه این شهردار منصوب به مهندس هاشمی است. آیا با نوشتن این مقاله بین شما اختلافی به وجود نمی آید؟ سوم اینکه آیا این سلسله مقالات شما با عنوان "فلانی از شعار تا عمل" برای حذف رقبای انتخاباتی نیست؟ ********************* محمدصادق نائبی: اول: کامنت برادرم طاهر را تأیید نکردم و شما به عنوان عضو می توانید کامنتشان را ببینید. دوم: این شهردار نه منصوب مهندس هاشمی است نه منسوب به هاشمی. اگر هم باشند برای ادای وظیفه شرعی و اجتماعی خود نیازی به کسب رضایت از کسی ندارم. سوم: یعنی شما این شهردار را آنقدر ساده می انگارید که تصور حضور در انتخابات را هم بکند؟!
۹۰/۱/۳۰ ۲۰:۱۳
بسیار ممنون از آقای مهندس نائبی از تلاشی که در جهت تهیه و تنظیم گزارش فوق متحمل شدند دوستان توجه داشته باشند که هر کس که در پست اجرائی قرار دارد مشمول نقد و انتقاد است مسلم است شهردار محترم زحمات زیادی برای اداره شهر کشیده اند که گاهی عیان است و گاهی نهان. مسئله اصلی این است که آیا برنامه جامع و مناسبی تدوین و اجرا کرده است یا در این باره عملکرد مناسبی نداشته اند که این نقد و بررسی فرصت مغتنمی در جهت آگاهی دادن و شفاف سازی می باشد. ههشهریان محترم با مطالعه موارد فوق انتظار دارند بخشی از مشکلات حل شود. بجای حمله به همدیگر کمک کنید شهری آباد و مدرن برای خود وآیندگان داشته باشیم.
۹۰/۱/۳۰ ۲۰:۰۳
سینا میانه(sinamiyaneh ) 1390/1/29 - 07:37:48 برادر گرامی جناب آقای مهندس نائبی با سلام و احترام با یکبار خواندن نمی شود در مورد مقاله شما اظهار نظر کرد مجبور هستیم آخر این هفته برای بررسی بیشتر بطور کامل در میانه حضور داشته و تمام سوالات شما را با بزرگان شهر بررسی نمائیم. امیدوارم بتوانیم مطالب شما را در حد توان درک و در اجرائی نمودن آن سهمی داشته باشیم. ------------------------------------------------ با كوچكان بزرگ نماي رسمي يا با بزرگان كوچك نماي غير رسمي ؟!
۹۰/۱/۳۰ ۱۹:۲۸
زهرا ع. : 1390/1/30 - 10:07:06 آقاي نائبي قربان آن قلمت قربان آن علمت شما كه جزو اهل قلم ايران هستيد و دهها كتاب نوشته ايد و در انواع هنرها وارد هستيد مگر در چند سال گذشته كارنامه ضعيف مديريت ارشاد ميانه را به عينه نمي بينيد؟ پس چرا در اين مورد حرفي نمي زنيد؟ ----------------------------------------------- بهتر است قبل از اينكه قرباني قلم وعلم كسي بشويد وخوانندگان اين مطلب را عزادار كنيد بفرماييد شما كه بالعينه همه ي عيوب اين شخص را مي بينيد وسفارش به عدم ملاحظه كاري هم داريد واز آدمهاي منسوب به ...هم دل خوشي نداريد چه كاري كرده ايد؟يا حالا كه تنور را داغ ديده ايد خمير رامي چسبانيد؟
۹۰/۱/۳۰ ۱۹:۰۷
من حميد:روزی کلاغی برخواست و گفت در جمع پرندگان اگر به من رای دهید من دستور میدهم فضولات حیوانی را از سطح شهر جمع نکنن تا شما از آن میل کنین, ناگهان پرنده ای زیبا دیدن دارد ...!!!! ---------------------------------------------- معمولا" ذكر امثله وحكايات هر چند من در آوردي وغير اصيل باشد براي ايضاح مطلب نويسنده است نه اينكه بيشتر موضوع را غامض تر كند! خواننده نمي داند بالاخره منظور از آن كلاغ برخاسته !نويسنده ي كامنت است يا فضولات حيواني وياپرنده ي زيبايي كه ديده شده مشبه به وي است ويا... واقعا" متن كامنت اين فرد با اين شاهد مثال ساختگی اش در شا’ن تحقيق شخصي مانند مهندس نيست.
۹۰/۱/۳۰ ۱۸:۴۵
شهردارميانه ازشعار تا عمل... هرزمان مهندس نايبي خواسته اند به استناد براهين عقلي ونقلي وبه اتكاي اعداد وارقام وذكر ميزان بودجه واعتبار تصويب شده وهزينه طرحهاي انجام يافته در شهرداري بحث وفحصي علمي ومتقن برپا كرده و استفساري مشفقانه از متوليان امور داشته و ايشان را به ارتقاي تلاش ودوري از تعارفات وتشريفات معمول اداري فراخوانده وبه اصطلاح مباحث كلي را كاناليزه و تخصصي تر نمايند متأسفانه با ورود افرادی معلوم الحال و واضح النیّه با معلوماتي قليل و تجربه ای اندك مايه و بياني كاملا"سوفسطايي وفاقد ادب واحترام مخاطب و لحني قهوه خانه اي! ونيتي سو ءرشته ي كلام را مي ربايند تا از شركت ديگر عزيزان علاقه مندي كه دستي در اين مباحث تخصصي و يا حرف حسابي براي گفتن وانتاج مطلبي مفيد از مباحثه دارند ممانعت كنند بنا بر اين فعلا"از جناب مهندس نايبي براي اين همت عالي وتلاش بي دريغ شان براي سوق دادن شهرمان به جهشي سياسي. اجتماعي.اداري .اقتصادي .صنعتي وفرهنگي تشكر واز بابت سخنان سخيف وبي اساس اين عده دوستان كم دانش و هم احساساتي عذرخواهي مي كنم.
۹۰/۱/۳۰ ۱۷:۴۲
در پاسخ به سوال آقای نایبی و آقای سینا مبنی بر این که نظر من در مورد عملکرد شهرداری و شهردار محترم چیست عرض می کنم عملکرد آقای میعاد هم مثل سایر مدیران دارای محاسن و معایبی می باشد که برای مردمی که در میانه زندگی می کنند کاملا ملموس است.البته نسبت به نکاتی که شما در مقاله تان در مورد بودجه های عمرانی شهرداری و در مورد کشتارگاه و طرح های دیگر ذکر کردید هیچ اطلاع دقیقی ندارم و به همین جهت اظهار نظری هم نمی کنم ولی در نهایت نظر من به این مقاله برادر گرامی محمد صادق نایبی این است که برای این که بخواهیم شهری آباد و پیشرفته با معیارهای استاندارد داشته باشیم باید فرهنگ انتقاد و اعتراض(به حق و دلسوزانه) در جامعه را گسترش دهیم و مسئولین را وادار به خدمت کردن به مردم بکنیم و این یکی از اصول اولیه رسیدن به جامعه مدنی می باشد. و مقاله فوق هم به نکات خوبی درباره مشکلات کنونی شهر اشاره کرده است. انتظار من وهمه مردم و افکار عمومی میانه از جناب آقای میعاد هم این است که به سوالات مطرح شده در مقاله این شهروند عزیز پاسخگو باشد. من در آخر چند نمونه از عملکرد آقای میعاد که شامل معایب و محاسنی است بیان می کنم. محاسن 1-نصب تابلوها و علایم شهری برای نام خیابانها و مکانهای مختلف 2-اقدام سریع و مناسب در جهت باز کردن خیابانهای شهری در هنگام بارش برف که الحمدالله امسال هیچ خیابانی بر اثر برفگرفتگی مسدود نشد برخلاف سالهای اخیر 3-قرار دادن سطل های زباله جدید در معابر و خیابانها که سابقا در میانه وجود نداشت 4-حضور شخص شهردار در جهت نظارت بر اجرای آسفالت و تعمیر برخی خیابانها که بنده شاهد بودم که ایشان پیگیر بودند. 5-رسیدگی به وضعیت فضای سبز در نقاط مختلف شهر و قرار دادن وسایل ورزشی در آنها و همچنین شهربازی پارک انقلاب که در چند سال اخیر کاملا متروکه شده بود در این چند ماهه مسولیت ایشان دوباره بازسازی شده و به همشهریان عزیز خدمات می دهد. 6-حمل و نقل مسافران درون شهری توسط تاکسی ها در تمام ساعات روز و به نحو مناسب به خاطر نظارت خوب تاکسیرانی مطلوب است. و............... نکات مثبت دیگری که خود ایشان باید ذکر کنند. اما معایب 1-من در میانه حقیقتا خیابانی ندیدم که فاقد دست انداز که چه عرض بکنم چاله باشد و وضعیت آسفالت برخی خیابانها مانند خیابان ارتش و میدان بسیج و خیابان فجرو.... بسیار افتضاح است. 2-نکته بعدی برخی ادارات مانند آب و فاضلاب و اداره برق و مخابرات در برخی نقاط شهر عملیات حفاری انجام می دهند که بعد از اتمام کارشان بدون آن که قسمتهای حفاری شده را آسفالت کنند رها می کند و در صورت اعتراض هم می گویند که مبلغ این ترمیم آسفالت ها به شهرداری پرداخت شده است که در این مورد هم اطلاع رسانی شود. 3-مساله سد معبر برخی از کسبه مابین چهارراه آزادی تا چهاراه پایین هم مشکل مهمی برای افراد پیاده به وجود آورده که مجبور هستند از خیابان تردد کنند. 4-با افزایش شمار خودروها در میانه مساله ترافیک شهری و پارکینگ شهری از اهمیت بسزایی برخوردار است که شهرداری و اعضای شورای شهر برای حل این مشکل چه کارهایی انجام داده اند؟ و..... در آخر هم از خدمات ارزشمند جناب آقای میعاد و هم از توجه ویژه مهندس صادق نایبی در جهت رفع مشکلات شهر میانه تشکر می کنم و امیدوارم با دوستی و محبت و تلاش مضاعف شاهد پیشرفت وسازندگی شهرمان در تمامی عرصه ها باشیم. *********************** محمدصادق نائبی: شهاب جان واقعاً خوشحالم که وارد بحث شدید. نسبت به بعضی از محاسنی که به ایشان نسبت داده اید (مانند نسب تابلوهای شهری که مربوط به پروژه های سابق است و در زمان ایشان و توسط سازمان حمل و نقل نصب شد) حرفی برای گفتن دارم ولی ترجیح می دهم من و تو همصدا شویم برای آبادانی شهرمان میانا .......................................... شهاب:آقای نایبی من هم با شما موافقم به جای اینکه هر کس مردم را به سمت خود بکشد و بگوید با من باشید بیاییم با هم باشیم حال افسوس می خورم که چرا من هم در نمایشگاه کتاب آقای حسین نقیلو حاضر نشدم تا شما را از نزدیک ملاقات کنم امیدوارم شما هم اختلافات گذشته را کنار بگذارید و اجازه ندهید تا عده ای فرصت طلب بین ما تفرقه افکنی کنند.
۹۰/۱/۳۰ ۱۶:۱۲
اهل كمال ومعرفت غصه ني چوخ يسين گره ك ...
۹۰/۱/۳۰ ۱۵:۱۶
نمیدانم چرا ماها عادت کردیم فقط مشکلاتو میگیو ولی راهکارو فراموش کردیم. ************************ محمدصادق نائبی: یحتمل حوصله نکرده اید تا انتها بخوانید وگرنه پاراگراف آخر مربوط به راهکارهای نجات از این بحران است.
۹۰/۱/۳۰ ۱۵:۰۱
آیا دندان فاسد را شما از ریشه نمیکشید ؟؟ **************** محمدصادق نائبی: نه من مثل شما نیستم. ابتدا پیش متخصص می روم تا ترمیم کند و پر کند. درصورتیکه اهل فن و متخصصین قادر به ترمیم نشدند آنوقت باید دندان فاسد را کشید. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& من حمید: خوب منم همین میگم باید ابتدا به اهل فن گفت اعضا شورای محترم اگر جواب نداد شروع به کار بر روی هدف انجام گیرد.نه اینکه ابتدای کار رفت سراغ شاخه اول ببین تو ریشه چه خبره بعد برو سراغ شاخه. مانند مثال که گفتین اول متخصص بعد اگر جواب نداد کشیدن. اول اعضا شورا اگر جواب نداد شهردار. ************************ محمدصادق نائبی: حمیدآقا بنده قادر به بحث با شما نیستم. این عجز بنده را به بزرگواری ببخشید. خدانگهدار &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& من حمید: مهندس جان شما باید مطلبی که نوشتین خواننده را توجیح کنین. شما باید ابتدا به اشخاصی انتقاد میکردین که شهردار را انتخاب کرده اند چون جایگاه شهرداری یک جایگاه ساده ای نیست که از افرادی که باعث انتخاب شدن شهردار میشود حرفی نزنید و برین سراغ شهردار اگر در ابتدا یک فرد کاملا آگاه و مسلط به امور اعضا شورا انتخاب میکردن امروز نه شما اینگونه مطلبی مینوشتین و نه به من میگفتین با شما نمیتوانم بحث کنم. جنای آقای نائبی که در نمایشگاه چهره شما را دیدم و بسیار علاقه مند شدم نسبت به شما خواهش در مورد این مطلبتون یک فکری کنین اینگونه نمیشود که مقصر اصلی را رها کردین رفتین سراغ یک فردی که هیچ ربطی نداشته. مطلب شما شباهت این را دارد : روزی دزدی برای سرقت رفت به منزلی و صاحب خانه برای مقابله از جان و ثروت خود با دزد درگیر شد و دزد را گرفت و محکم زد سپس پلیس آمد و به صاحب خانه عصابنی شد که چرا این بلا را بر سر این دزد آورده ای ! مقصر اصلی که دزد بوده را بیخیال شده و مقصر را صاحب خانه که مظلوم واقع شده گرفته! حالا شما مهندس جان مقصر اصلی مطالب که شما نوشته اید شهردار نیست بلکه اعضا محترم شورای شهر هستن که : 1.انتخاب صحیح نداشته اند 2.نظارت کامل و درست بر عملکرد انتخاب شده ندارن. اگر این 2 مورد رعایت میشد باز هم تکرار میکنم امروز شاهد چنین مطلب علیه شهردار درج نمیشد.
۹۰/۱/۳۰ ۱۳:۵۳
روزی کلاغی برخواست و گفت در جمع پرندگان اگر به من رای دهید من دستور میدهم فضولات حیوانی را از سطح شهر جمع نکنن تا شما از آن میل کنین, ناگهان پرنده ای زیبا دیدن دارد گریه میکند . گفتند چه شده است؟ پاسخ داد:حق ما این است که فضولات حیوانی بخوریم! و حالا یک مورد هم در مورد مهندس عزیز آقای نائبی
۹۰/۱/۳۰ ۱۳:۴۹
شهردار میانه ؛ از شعار تا عمل شهاب : آقای سینا همانطور که قبلا شرط کردم گفتم فقط میخواهم از جناب نایبی پاسخ خود را بگیرم و تا حدودی هم گرفتم دیگر نیاز نیست که شما خودتان را درگیر سوال من بکنید .... ________________________________ سینا میانه: جناب آقای شهاب نونهال با سلام و احترام جهت اطلاع حضرتعالی و سایر دوستان محترمتون نه این حقیر و نه این گردانندگان سایت تا آنجا ئیکه من اطلاع دارم و در این مقاله نیز ذکر شده است عضو هیچ یک از نهادهای مورد اشاره جنابعالی نیستیم ولی واقعیت این است دوستان شما به جای زمینه فکری مثبت خود را درگیر یک بازی نموده اید که هیچ نتیجه ای برای آن متصور نمی باشد. حضور شما دوستان برای ما خوانندگان این سایت مایه افتخار بوده و خوشحالی ما مضاعف خواهد شد زمانیکه شما و همفکرانتان در راستای مقاله تنظیم شده اظهار نظر فرمائید. (حتی به عنوان یک خواننده با گرایش فکری متفاوت). راستی نظر شما در مورد عملکرد شهرداری و شهردار محترم آن چیست؟ ******************** محمدصادق نائبي: ممنونم آقا سينا. من هم همين سئوال را دارم. همين كساني كه مانع از بحث روي اين موضوع خاص هستند نظرشان در مورد عملكرد شهرداري چيست؟
۹۰/۱/۳۰ ۱۲:۲۵
آقای سینا همانطور که قبلا شرط کردم گفتم فقط میخواهم از جناب نایبی پاسخ خود را بگیرم و تا حدودی هم گرفتم دیگر نیاز نیست که شما خودتان را درگیر سوال من بکنید در ضمن من هم می دانم که مملکت جمهوری اسلامی هست و برای همین موضوع است که از هیچ ارگان و نهاد دولتی و حکومتی انتظار کج روی و خطا نداریم و این نگرانی شما این فکر را در بیننده به وجود می آورد که خود شما نیز که نامتان مستعار است در مورد مطروحه ذینفع هستید که این گونه دفاع می کنید در هر حال امیدوارم در سال جدید شما را منصفانه تر از گذشته ببینیم باور کنید به اصرار برخی دوستان مجبور شدم بار دیگر وارد سایت شما و دوستان گرامی شما شوم که قبلا در این مورد عذرخواهی کرده ام.خدانگهدار
۹۰/۱/۳۰ ۱۰:۰۷
آقاي نائبي قربان آن قلمت قربان آن علمت شما كه جزو اهل قلم ايران هستيد و دهها كتاب نوشته ايد و در انواع هنرها وارد هستيد مگر در چند سال گذشته كارنامه ضعيف مديريت ارشاد ميانه را به عينه نمي بينيد؟ پس چرا در اين مورد حرفي نمي زنيد؟ ما ناله مان را پيش كي ببريم؟ شما هم حرف ما را درك نكنيد حرفمان را به چاه بگوييم؟ چون رئيس ارشاد و رئيس فولاد آدم ... (محفوظ) هستند بايد مدارا كنيد؟ بخدا محبوبيت و احترام شما خيلي بيشتر از ديگران هست. اين ملاحظه كاري ها را بايد كنار بگذاريد. شما هميشه براي ما عزيز هستيد. عزيز هم بمانيد. ******************* محمدصادق نائبي: آسياب به نوبت! شايد نوبت بعدي به ايشان برسد. شايد!
۹۰/۱/۳۰ ۱۰:۰۷
آقاي نائبي قربان آن قلمت قربان آن علمت شما كه جزو اهل قلم ايران هستيد و دهها كتاب نوشته ايد و در انواع هنرها وارد هستيد مگر در چند سال گذشته كارنامه ضعيف مديريت ارشاد ميانه را به عينه نمي بينيد؟ پس چرا در اين مورد حرفي نمي زنيد؟ ما ناله مان را پيش كي ببريم؟ شما هم حرف ما را درك نكنيد حرفمان را به چاه بگوييم؟ چون رئيس ارشاد و رئيس فولاد آدم ... (محفوظ) هستند بايد مدارا كنيد؟ بخدا محبوبيت و احترام شما خيلي بيشتر از ديگران هست. اين ملاحظه كاري ها را بايد كنار بگذاريد. شما هميشه براي ما عزيز هستيد. عزيز هم بمانيد. ******************* محمدصادق نائبي: آسياب به نوبت! شايد نوبت بعدي به ايشان برسد. شايد!
۹۰/۱/۳۰ ۰۹:۲۳
سلام نایبی جان سوالات دوستان و جواب شما رو هم به سایت میانالی انتقال میدم تا عدالت رعایت شود ************* محمدصادق نائبي: الاختيارُ عليكم
۹۰/۱/۳۰ ۰۹:۰۷
با اینکه هنوز چند روز از مهلت ما برای مطالعه نوشته حاضر جناب آقای مهندس نائبی باقی است مطالعه نظرات سایر دوستان در این زمینه برای اینجانب بسیار مفید بوده است. اما ما هر چقدر سعی می کنیم این جناب آقای شهاب به نوعی در زمره خوانندگان خوب این سایت صدای میانه بشناسیم ولی ایشان از طرف مقابل نهایت تلاش را انجام می دهد تمام مباحث موجود در سایت را به سمت و سویی که مطابق با منظور اصلی نوسنده و متن اصلی موضوع نمی باشد هدایت نماید. آقای شهاب نونهال اینجا مملکت جمهوری اسلامی با نظام معتبر زیر نظر ولی فقیه و انبوه وفاداران آن می باشد. چه لزومی دارد شما هر روز از این و آن سند جمع کنید این اسناد را یکبار برای همیشه به دادگاه صالحه ارائه نمایید و خیال خود و خوانندگان و همشهریان عزیز را راحت نمائید. اینکه هر روز با نیات خوب خودتان وارد این سایت شوید تنها عایدی که برای جنابعالی خواهد برخلاف نیات پاکتان فقط و فقط بی اعتباری اسناد و حرفهایتان خواهد بود. بگذارید اول خودمان را نقد نموده در ادامه شهر خودمان را با راه حل های منطقی اصلاح و به سوی پیشرفت نهایی حرکت کنیم. این سایت و خوانندگان آن هیچ تلاشی برای محکوم کردن اشخاص نداشته تنها و تنها به فکر ارائه نقطه نظرات کارشناسی به مسئولان محترم می باشد. با درود بر شما
۹۰/۱/۳۰ ۰۲:۳۴
سلام اقای نائبی چرا از مدیران دیگر انتقاد نمی شود؟ *************** محمدصادق نائبي: آيا همزمان مي توان از چند مدير انتقاد كرد؟ خب! اگر هم مدير به مدير بايد انتقاد شود نبايد چنين سئوالي طرح شود چون به هرحال يكي ابتداست يكي انتها.
۹۰/۱/۲۹ ۲۳:۴۱
منظور من استخدامهای کارخانه فولاد بود که در این مورد اسناد محکمی دارم بله من هم دیدم کارخانه گیربکس سازی اطلاعیه داده بود پاسخ شما در این مورد نسبت به درخواست من در این زمینه شفاف نبود واضح تر موضع خود را اعلام بفرمایید. ***************** محمدصادق نائبی: جناب شهاب جان! می ترسم بگویم دارید بحث اصلی را منحرف می کنید و اجازه نمی دهید بحث را روی شهرسازی و شهرداری متمرکز کنیم چون که برعکس شما بنده را متهم به طفره رفتن از پاسخ می کنید. شما به متن مقاله و موقعيت من (كه نه مدير فولادم نه مسئول اداره كار) مجدداً عنايت كنيد. چرا اين سئوال را از من مي كنيد؟ راضی نباشید این زحمتی که بیش از یک ماه تلاش کرده ام با اين انحرافات كه به نوعي حمايت از عملكرد ضعيف شهرداري است بر باد رود. سئوال شما از کسی دیگر و در جایی دیگر باید باشد. مرجع شما نیز وزارت کار هست. بنده تنها در زمینه مقاله خود و تنها از جانب خود پاسخ خواهم گفت هرچند شما باز هم ادعا کنید مطالب سانسور می شوند یا تأیید نمی شوند.
۹۰/۱/۲۹ ۲۳:۰۴
پاسخ شما در مورد دو سوال قبلی قانع کننده به نظر می رسد ولی در مورد استخدامهای غیر قانونی و پنهانی در فولاد همانطور که انتظارش را داشتم از پاسخ دادن به سوال اصلی طفره رفتید درخواست من از شما این بود که برای این که حسن نیت خود را به جوانان منتقد خود ثابت بکنید مقاله ای همچون مقاله فوق در این زمینه تهیه و منتشر کنید در هر صورت از پاسخگویی شما در این حد هم متشکر هستم من از مسولین صدای میانه عذرخواهی می کنم که مجبور شدم تا در این سایت دوباره اظهار نظر کنم و دلیلش این بود که آقای نایبی درخواست ما را مبنی بر پاسخگویی در سایت میانالی نپذیرفتند. ****************** محمدصادق نائبی: عرض کردم هر نوع استخدامی در ادارت و شرکتهای بزرگ از مسیر آگهی استخدام ـ آزمون ـ مصاحبه ـ انتخاب بر اساس ادله و مدارک و ردّ براساس ادله و مدارک باید صورت پذیرد. اگر چنین نیست ضعف وزارتخانه بزرگ کار و اموراجتماعی است. ##################### منظور من کارخانه فولاد بود نه کارخانه گیربکس سازی و اسنادی که در دست ما است نشان دهنده دخالت مستقیم آقای مهندس هاشمی در این استخدام های غیرقانونی است پاسخی روشن تر بدهید فقط در مورد فولاد چون بسیاری از استخدام شدگان بصورت کاملا غیرقانونی و پنهانی استخدام شده اند
۹۰/۱/۲۹ ۲۱:۰۴
تعدادی سوال به شرح زیر است که من به نمایندگی از شهاب آنها را درج می کنم و خواهشمندم به غیر شما کسی پاسخگو نباشد این خواسته دوستمان بود. *********************** محمدصادق نائبی: باتشکر از زحمتی که کشیدید، صورت مسئله ها را از پیام اصلی تان جدا کرده و ذیلاً می آورم: 1-آقای نایبی چطور شد که شما وقتی میانه ماهها شهردار نداشت به اعضای شورای شهر در این مورد انتقاد نکردید؟ پاسخ 1: تمامی دوستانی که در چند سال گذشته در دنیای خبری و سایبری میانه تشریف داشته اند حضور ذهن دارند که انتقادهای زیادی به شورای شهر داشته ام که در سایت میانه.کام و اندکی در همین سایت درج کردم. کمکهای زیادی هم به آنها کردم از جمله معرفی آقای اصغری (6 رای)، مهندس عربگری (3 رای) به عنوان شهردار، طرح پارکبان و ... که شاید در قالب بیش از ده مقاله و دهها رایزنی با اعضای شورا گنجانده شده باشند. حتی کسانی که سابقه یک سال حضور در دنیای خبری میانه را دارند، شاهد هستند که بنده قبل از حضور مهندس تیزپاز گفتم: ایشان دو روز در زادگاهش، دو روز به اسم مأموریت باز در زادگاهش، یک روز در دانشگاه، یک روز جمعه در شهرداری نخواهد بود و فقط ظهر یکشنبه تا صبح دوشنبه یعنی نیم روز در میانه خواهد بود که چنین هم شد و اعضای شورا از عدم حضور این شهردار در محل مأموریت خود خسته شدند. حجم انتقادها از انتقادهای بنده آنچنان زیاد شد که عده ای گفتند: اینهمه ادعا می کنید چرا خودتان شهردار نمی شوید؟! برای اینکه اثبات کنم شورای شهر میانه دنبال شهرداری مثل بنده نیست اعلام آمادگی کردم با اینکه کارشناس پایه یک سازمان نظام مهندسی بودم و شهردار شدنم معادل با ممنوعیت فعالیت کارشناسی و قطع درآمد بالای یک کارشناس پایه یک بود ولی واقعاً در آن مقطع اگر هم رأی هفت نفری می دادند حاضر بودم بخاطر شهرم درآمد نظام مهندسی ام را کنار بگذارم و به یک چهارم آن رضایت دهم. ولی باز همگان شاهدند که اعضای شورا آقای تیزپاز را آوردند. 2-چرا شما و سایت صدای میانه در مورد عملکرد شهرداران سابق نقدی انجام نمی دادید و چه شده که این گونه با دستپاچگی مکرر در صدد نقد شهردار فعلی هستید؟ واقعا باور کنیم که از سر دلسوزی برای میانه است یا هدف خاصی را دنبال می کنید؟ پاسخ 2 : این سئوال را هم در قالب پاسخ قبلی ارائه کردم. آیا یک تحقیق یک ماه و اندی روی عملکرد یک مسئول دستپاچگی است؟ آیا نیّت بنده هرچه باشد تأثیری در این نقاط ضعف دارد؟ 3-آقای نایبی آیا این نظر منتقدان نسبت به خودتان را قبول دارید که رفتار شما در مورد مشکلات شهر رفتاری دوگانه است؟ برای مثال:شما چرا در مورد وضعیت پل راه آهن که نزدیک 10 سال است بلاتکلیف بود و یا در مورد وضعیت اتوبان که خسارات زیادی به میانه وارد کرده است و یا از همه مهمتر در مورد استخدام های پنهانی و غیر قانونی در کارخانه فولاد میانه هیچ واکنشی انجام ندادید؟ برای این که صداقت خود را به مردم و جوانان میانه ثابت کنید مقاله ای نظیر مقاله فوق در مورد استخدام های پنهانی و غیرقانونی ... (محفوظ) اتفاق افتاده تهیه کنید تا همه ما باور کنیم در پس این انتقاد و اعتراض به شهردار فعلی هیچ غرض سیاسی وجود ندارد. پاسخ 3: معلم کلاس سوم وظیفه ندارد دروس کلاس اول و دوم را نیز تکرار کند. همین دو ماه پیش در مورد فاصله گرفتن آزادراه از میانه مقاله مفصلی داشتم. کارنامه پل راه آهن چهارساله است نه ده ساله که مانند هزاران طرح ملی و استانی با مشکلات مدیریتی و اعتباری مواجه است و به تأخیر می افتد. مانند آزادراه تهران ـ شمال که با مدیریت و نظارت مستقیم شش رئیس جمهور (سه رئیس جمهور دو دوره ای!) با تأخیر 20 ساله هم به اتمام نمی رسد. استخدامهای تمامی شرکتها و ادارات نیز با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی انجام می گیرد ولی عده ای همواره یا درصدد تخریب عملکرد دیگری هستند یا می خواهند آب آنرا گل آلود کنند. برای نمونه مقاله ای داشتم در مورد کارخانه تولید قطعات گیربکس ایران خودرو در میانه. این کارخانه برای طرح فورجینگ خود نیاز به 30 نفر فوق دیپلم مکانیک ساخت و تولید داشت که همه از طریق جراید دیدند که آگهی استخدام و آزمون داد. در حدود 50 نفر ثبت نام کرده و طبق مقررات با نظارت وزارت کار در آزمون شرکت کردند و با نظارت همین وزارتخانه 30 نفر اول انتخاب خواهند شد. حال چرا یک نفر! در مورد نحوه استخدام و عملکرد این کارخانه ابهام ایجاد می کند نمی دانم. امیدوارم از پاسخ های ارائه شده مجاب شده باشید و یا مجدداً سئوال را بازتر کنید. بنده و جنابعالی هر دو در یک طرف زمین قرار داریم. آنکه باید پاسخگو باشد نه منم نه شما. بنده و شما هم هر نیتی داریم (خیر یا شر) آن مسئول باید پاسخگوی من و شما مردم میانه باشد.
۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۳۴
شهردار میانه جناب آقای میعاد زحمت می کشند. شب و روز برای رفاه ما زحمت می کشند. دور از انصاف است اینگونه ناجوانمردانه زحمات ایشان را ندیده بگیریم و این شخصیت بزرگوار را تخریب کنیم. آقای نائبی من نمی توانم با شما صحبت کنم. هیچکس نمی تواند با شما صحبت کند. به قول یکی از همین مسئولین بزرگوار شهر شما می توانید به راحتی سیاه را سفید و سفید را سیاه نشان دهید. از قلمی که خدا به شما داده و بعد از عمری مطالعه و تلاش به دست آورده اید به درستی استفاده کنید. این قلم به مصابه شمشیری در دست شماست. باید با انصاف باشید. حداقل از کارهای مثبت این شهردار مردمی و محبوب هم بنویسید. بخدا ثواب دارد. آن دنیا باید بابت این قلم پاسخگو باشید. بخدا شمشیر غلط می کند اینچنین مخرب باشد. شما شخصیت محبوب و محترمی هستید که واقعاً خیلی ها دوستتان دارد. از این محبت و احترام سواستفاده نکنید. من نه شاغل شهرداری هستم نه جای دیگر. یک کارمند بازنشسته هستم. من هم مثل خیلیها دوستتان دارم بخاطر این شخصیت تکی که دارید ولی در مواجحه با بعضی از مسئولین جانب انصاف را رعایت کنید. *************************** محمدصادق نائبی: کارمند بازنشسته عزیز! دوست آن آنست که عیب دوست را تذکر دهد و راه و چاه را بر او بنمایاند. خداوند بخاطر این قلمی که می گویید در آخرت از من و امثال من سئوال خواهد کرد. من و شما نباید بگذاریم شهرمان ویران شود. نباید با تعریف و تمجید نابجا، مسئول ناکارآمد را تشویق به ادامه ناکارآمدی بکنیم. اگر دوست شما مسیری را اشتباه می رود صراط صواب را به دوستتان نشان دهید تا بیش از این از هدف اصلی دور نیافتد.
۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۳۴
آقای محمد صادق نایبی منتظر پاسخ شما در سایت بدون سانسور و آنلاین میانالی هستیم البته اگر پاسخی داشته باشید! ************************ محمدصادق نائبی: جناب شهاب خان! باسلام. از نوع سئوالتان معلوم است دنبال پاسخ نمی گردید. با اینهمه اگر سئوالی دارید همینجا مطرح کنید. مطمئن باشید اگر کسی غیر از بنده تخریب نشود پاسخ خواهم داد. بنده فقط در این سایت می توان فرصت مدیریت مطلب خود را داشته باشم. ................................................................... البته از شما تقاضا دارم فقط خودتان به سوال های من پاسخ دهید و کس دیگری با اسمی مجعول اظهار نظر و توهین نکند در ضمن از شما می خواهم به تک تک سوالات پاسخ دهید قبلا از حسن توجه و عنایت شما متشکرم ****************************** محمدصادق نائبی: جناب شهاب خان! من از شما خواستم تا سئوالاتتان را بپرسید تا اگر پاسخی داشتم ارائه دهم. فقط مدیریت صدای میانه و صاحب مطلب می تواند در کنار کامنت دیگران توضیحات تکمیلی ارائه دهد.
۹۰/۱/۲۹ ۲۰:۰۴
نایبی جان کاربرانی در سایتی که این مقاله را آوردم منتظر پاسخ شما هستند و چون صدای میانه را قبول ندارد ترجیح می دهند در انجا به سوالاتشان پاسخ دهید. ******************** محمدصادق نائبی: متأسفانه فرصت کنترل چند سایت را ندارم. اگر کسی واقعاً دنبال پاسخ است اینجا مطرح کند. مطمئن باشد اگر تخریب دیگران نباشد بنده پاسخ خواهم داد.
۹۰/۱/۲۹ ۱۹:۳۵
من كاري به انتخابات ندارم اما از دوستان همشهري مي خواهم هر حركتي و نوشته اي را مرتبط با انتخابات ندانند.اصولا شركت در انتخابات در مرحله اولش مربوط به حريم شخصي افراد براي تصميم به ورود به اين عرصه است.اكر زماني آقاي نايبي تصميم به اين كار داشتند ايراد موضع بفرمايند كه تا انتخابات زمان زيادي باقي است. فقط يك سوال دارم: ميانه ما اين همه انسان با تحصيلات سطح بالا و توانمند در حوزه مديريت شهري دارد,جناب شهردار ما ليسانسي دارد كه همين اواخر گرفته اند. ايشان اكر درسخوان بودند همان جواني مي توانستند درس بخوانند. هركسي را بهر كاري ساخته اند. ما تعهد را با تخصص مي خواهيم. والسلام
۹۰/۱/۲۹ ۱۷:۵۰
البته من هیچ گونه ارتباطی به اشخاصی ندارم که دوستان در میانالی هم ازم انتقاد کرده بودند فقط جنبه اطلاع رسانی داشت و خواستم همشهریان درباره کارهایی که در شهرداری صورت می گیرد باخبر باشند. ********************** محمدصادق نائبی: از ما گفتن!
۹۰/۱/۲۹ ۱۷:۴۵
ممنونم آقای نائبی من خودم اطلاعات زیادی کسب کردم. مثل تمام حرفهایتان کاملاً مستدل و آکادمیک هست. امیدوارم شهردار بتواند پاسخگو باشند ولی از شما سئوالی دارم: آیا نباید بجای معلول دنبال علت می گشتید؟ منظورم این است که شهردار را باید انتقاد می کردید یا شورای شهر را؟ اولویت کدام بود؟ اشتباه از کیست؟ ************************* محمدصادق نائبی: در شرایطی که دندان درد گرفته ایم نباید دنبال این باشیم که این درد ناشی از شیرینیجات است یا جنس نامرغوب دندان یا شیر ندادن مادر در دو سال اول نوزادی. دندان فاسد را یا باید ترمیم کرد یا کشید!
۹۰/۱/۲۹ ۱۷:۴۱
چرا مطلبم تأیید نمیشود؟ امروز رژه يگان‌هاي ارتش و نیروی انتظامی میانه در روز 29 فروردين ***************** محمدصادق نائبی: این کامنت را در قسمت "ارسال نظرات در مورد سایت" بفرستید نه اینجا!
۹۰/۱/۲۹ ۱۷:۱۶
با اجازه شما یه کپی از مقالتون به سایت میانالی انتقال داده شد که متاسفانه آقای مختاری اجازه درج در انجمن مینه رو ندادن برا همین مجبور شدم به انجمن مستقل چهره انتقال بدم شماهم می توانید بدون ثبت نام به شبهات دوستان و پرسشهایشان پاسخ دهید ممنون ******************* محمدصادق نائبي: من متوجه نوشتار شما نشدم ولي آقاي مختاري مي دانند كه بنده در اين سايت مطالبم را مي نويسم و روي تك تك كامنتها و سئوالات پاسخ مي دهم. بنده توانائي پاسخ دادن به سئوالاتي كه در سايتهاي ديگر درج شوند را ندارم و ممكن است اين كار ابهامات ديگري را نيز اضافه كند. از جنابعالي تقاضا دارم يا مقاله بنده را از سايت مورد نظرتان برداريد يا اگر سئوالي از بنده شد در اينجا بيآوريد تا پاسخ دهم.
۹۰/۱/۲۹ ۱۵:۱۱
"ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم"
۹۰/۱/۲۹ ۱۳:۵۳
جناب نائبي خود شما تا کنون کجا بوديد که اکنون نزديک انتخابات کاسه داغ تر از آش و دايه مهربان تر از مادر شده ايد ؟ !!!! ****************** محمدصادق نائبي: آيا براي پيشنهاد (نه انتقاد) بايد اجازه مي گرفتم يا حضور مي داشتم؟ كشور ما ماشاالله هزارماشاالله بطور متوسط سالانه يك انتخابات دارد. اگر اينگونه باشد كه هرگز نبايد حرف زد. مضافاً آيا حضور/عدم حضور من يا نزديكي/دوري به انتخابات، نافي اين معايب شهردار است؟
۹۰/۱/۲۹ ۱۳:۳۲
اول مردم ميانه دوم شوراي منتخب مردم ميانه و سوم شهردار منتخب شورا اولي نزد شعور وآگاهي ووجدان خود دومي نزد مسئوليت ووجدان خود وسومي نزد بشكن زدنش مورد سوالند .
۹۰/۱/۲۹ ۰۹:۱۶
آقای نائبی ضمن تشکر از محتوای مقاله فوق شهرداری محترم چه برنامه هایی در مورد شهرک امام خمینی که در مقابل دید رهگذران از طرف ورودی تهران هستند دارند وقت آن نرسیده که در مورد این شهرک فکر اساسی کرد .
۹۰/۱/۲۹ ۰۷:۳۷
برادر گرامی جناب آقای مهندس نائبی با سلام و احترام با یکبار خواندن نمی شود در مورد مقاله شما اظهار نظر کرد مجبور هستیم آخر این هفته برای بررسی بیشتر بطور کامل در میانه حضور داشته و تمام سوالات شما را با بزرگان شهر بررسی نمائیم. امیدوارم بتوانیم مطالب شما را در حد توان درک و در اجرائی نمودن آن سهمی داشته باشیم.
۹۰/۱/۲۹ ۰۴:۱۰
سلام ((شهروندان ميانه نه از شهردار محترم بلکه از منتخبين خود، اعضاي شوراي شهر، خواستار پيگيري و پاسخگوئي در اين زمينه خواهند بود. )) موضوع همین هست. همشهریها یک اشتباهی کردند در انتخاب اعضای شورا که سالها باید کتکش را بخورند. با این توصیفات فقط باید منتظر اتمام زمان ایشان و شهرداربومی منتخبشان که امیدوار بودیم کاری کند باشیم. امروز سری به شهرداری زدم و مثل دفعه اول نا امید از این ساختار عریض و طویل و نه چندان کار آمد برگشتم. (( راه اندازي شهرداري الكترونيكي (در بودجه سال 89 بالغ بر 2 ميليارد ريال بودجه مفروض شده بود))) متاسفانه شهرداری محترم توان راه اندازی و فعال کردن سایت اینترنتی اش را هم ندارد آنوقت قرار هست الکترونیکی شود؟!!! اگر تلفن گویا یا پیامگیر یا شماره ای برای ارسال پیامک یا وب سایتی از این نهاد شهری داشتید اعلام کنید بقیه هم بدانند. کارهای خوبی هم در شهرداری انجام شده و می شود ولی متاسفانه حاضر به اطلاع رسانی کارهای انجام شده و در دست انجام نیستند. شاید این کار را ریاکاری و دور از شان انسان مومن مسلمان میدانند ولی تنها فایده ی سکوت و این نوع دهان کجی به افکار عمومی و بی پاسخ گذاشتن انواع و اقسام سوالات مطرح شده در نشریات و سایتها از طرف همشهریان در نبود کمترین و دم دستی ترین امکانات ارتباط مردمی در شهرداری ، ظلم به افراد دلسوز و خدومی هست که در این مجموعه مشغول خدمت رسانی به همشهریان هستند. ((اعضاي شوراي شهر دو شهردار را جابجا کرده و ديگر حق ندارند(!)شهردار سوم را برکنار کنند. شهردار منتخب مي دانست جو عمومي در مورد دو برکناري پيشين رضايتبخش نيست لذا مي توانست بدون تعامل و همکاري با اعضاي شوراي شهر در سه سال باقي مانده تا آخر عمر شوراي شهر دوره سوم بطور مستقل به رياست خود ادامه دهد.)) با توصیف بالا، نه سواره را می شود پیاده کرد و نه کسی می تواند انتظار پاسخگویی داشته باشد، مختصر اختیارشان را هم که اعضای محترم شورا تفویض کرده اند و ما با دکوری از شورای شهر مواجهیم. فقط شهردای می تواند باقی بماند که کار نکند و یا قول دهد مزاحم آقایان نماینده نباشد. الفاتحه مع الصلوات.
۹۰/۱/۲۹ ۰۱:۱۱
1:ما دوست داريم سايت شهرداري بروز شود. 2:ما دوست داريم شهردار به فكر كارهاي مهمتر باشد.و به جاي افتتاح يك ساعته نمايشگاه نقاشي در دانشگاه ازاد و عكس انداختن كمي به اين فكر كنند كه ايا اسفالت ريزي در زمان بارندگي و استفاده از مخلوط اسفالت بي كيفيت نوعي خيانت به مردم نيست؟ اصلا چطوره به توافق برسيم كه هر چند وقت يكبار گزارشي از فعاليت خود را به صورت اينترنتي و نشريه قافلان به اطلاع مردم برساند
۹۰/۱/۲۸ ۲۳:۵۶
آقای نائبی بدون اینکه به محتوای مقاله کاری داشته باشیم (که داریم) مقاله شما از نظر تحقیقی و محکم بودن خیلی عالی است. خیلی لذت بردم وقتی به قول مهندس هاشمی با کد حرف زدید. برای هرچی عدد و رقم گفته اید. ممنونم استاد

اخبار روز