کد خبر: ۹۸۹۶۳
۷۵۷ بازدید
۱۵ دیدگاه

رَجِعین روستای هندوانه ایران ، درگیرِ چالش بزرگ +تصاویر

۹۹/۶/۲۵
۱۵:۰۹

 

«روستای رجعین» در ۹۰ کیلومتری شهر زنجان و آخرین نقطه استحفاظی استان به سمت شهرستان میانه است، ۷۰۰ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۲ هزار ۵۰۰ نفر در این روستا زندگی می‌کنند و اهالی روستا برای تامین زندگی از کشت محصولات پربازده از قبیل هندوانه، خربزه و برنج استفاده می‌کنند.
یکی از محصولات معروف، هندوانه رجعین است که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بودن هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کنند که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شود.

عکس: بهرام بیات 

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

هندوانه رجعین زنجان که کشاورزان پس از برداشت اولیه ، به دلیل بالا بوده هزینه برداشت و فروش به قیمت پایین، ترجیح می‌دهند هندوانه را بر روی زمین رها کرده که اغلب آنها بر سر زمین خراب شده و یا غذای پرندگان می‌شوند.

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۹/۶/۲۹ ۱۲:۵۱

...یه سر بزن به سموم فروشی ها بگو یه ماده بده بزنم به سیب رنگش جیگری بشه یه نه بگو بزنم به هندونه رنگش قرمزتر بشه اگرندادن بیا بگو .... اصل امریکاییشو میدن قشنگ بزن به محصولت کیف کن .

الان به سیب قرمز میزنن هم زودتر چیده میشه تا نوبارالیخ اولا قیمتش بالا باشه هم رنگش جیگری میشه برو کیفشو ببر وجدان هم تعطیله حالا میوه و سبزیجات که چیزی نیست یه ماده میزنن به غذای ماهی رنگ گوشتش میشه زعفرانی بعد به اسم دیگه میفروشن و هستند در میانه بقول مهران مدیری دیدم که میگم

۹۹/۶/۲۹ ۰۸:۱۷

یک نفر فقط به من جواب بده لب جاده خودشان هر چقدر خواستند و به هر قیمتی فروختند عمده هم فروختند الان هم بدترن هندوانه در بازار گیلویی هزار تومنه پس چطوری میگند اینجوریه انجوریه اون عکس های گرفته شده هم اواخر برداشت هندوانه از رو زمین هست در مورد قرمز بودن هندوانه ها هم بگم یا از رسیدن خوب هندوانه سر زمین هست یا اینکه از مبدا ابیاری با اضافه کردن رنگ به اب و ابیاری با ان بیشتر هندوانه ها ابیاری میشوند و در نتیجه هندوانه ها غیر طبیعی قرمز رنگ میشند و بی طعم و عدم شیرینی ولی من به چشم خودم ندیدم اینور ها

۹۹/۶/۲۸ ۱۳:۲۱

نکار از سال بعد نخواستی ...

۹۹/۶/۲۷ ۰۹:۰۸

احسنت منم تجربه کردم پس الان نباید زاری کنن.

۹۹/۶/۲۷ ۰۹:۰۶

کیلویی فلان قدر میدن دست مردم و هستند بسیار کسانی که قدرت خرید را ندارند من یادمه برا خرید یک هندوانه متوسط 30 هزار تومان پرداخت کردم .

۹۹/۶/۲۷ ۰۷:۳۵

خدا شاهده خودم دیدم زنگ تزریق میکنن بهش چرا باور نمیکنی مرد حسابی

۹۹/۶/۲۶ ۱۰:۱۸

اونوقت سبزی کارها هم یه چیز سبز میزنن سبزیهاشون سبزتر باشه!
چرا هر چیزی رو میبینیم و میشنویم باور میکنیم
سبزی رنگش سبزه نیازی نیست سبزترش کنیم
هندوانه هم توش قرمزه نیازی نیست قرمزترش کنیم
خودم هندونه کار بودم یه زمانی هندونه قوتی میرسه باید قرمز بشه نمیشه قرمز نشه
فقط هندونه کارها یکم زودتر میچینن تا هندونه ها از روزیکه چیده میشه و حمل میشه و تو فروشگاه میمونه و من و شما میخریم و میبریم خونه چند روز بعدش که میخواهیم بخوریم خراب نشن!! برای همین شاید یکم قرمزی اش کمتر باشه که اونم تو این مدت میرسه و قرمز میشه ولی جای هندونه ریسیده سر مزرعه رو هیچ وقت نمیده
ما ملت یه چیزهایی رو سرهم میکنیم و پخش میکنیم و همون خبر دور میزنه میره و یه سال دیگه برمیگرده به خودمون از یه منبع دیگه و خودمون هم دروغ خودمون رو باور میکنیم
ار رامبد جوان خوشم نمیاد یه تکه کلامی داره که از اونم خوشم نمیاد
میگه:
ما خییییلی باهالییییم
شما خییییلی باهالین

۹۹/۶/۲۶ ۰۸:۲۳

مرد مومن اخه اینا هندونن .خب برداش کردن تموم شده دیگه.بوستانن یر دی بیسی اولار دای اله

۹۹/۶/۲۶ ۰۶:۳۰

کاشت هندوانه اشتباه محض است، هموطن عزیز لطفا به جای هندوانه محصولی بکار که مصرف آب کمتری داشته باشد.

۹۹/۶/۲۶ ۰۱:۱۷

نمخرن میدونی چرا چون توش قبل اینکه برسه رنگ تزریق میکنن خدا شاهده خودم دیدم با چشم خودم.صاحب هندوانه گفت اگه این هندوانه را خانم باردار بخوره بچه اش سقط میشه.

۹۹/۶/۲۶ ۰۰:۵۴

حیف اگر مسئولی پیدا می‌شد که احساس مسئولیت می‌کرد، این هندوانه ها بجای له ‌شدن، به کشورهای اطراف صادر میشد

۹۹/۶/۲۶ ۰۰:۰۳

پسته و بادام و بهترین میوه های گرانقیمت برای اصفهان و شیراز و یزد....هندوانه مالی آذربایجان بیچاره

۹۹/۶/۲۵ ۲۰:۴۸

حیف که ...زیاد سم میزنن رنگ میزنن .ی سم هست میزنن هندوانه و خربزه چاق میشه وزنش دوبرابر میشه الله اکبر

۹۹/۶/۲۵ ۱۹:۱۲

همون سر راه میخای‌از اونها خرید کنی گرانتر از میانه ودیگر جاها قیمت میگن تاماحلارین ازالدسینلار اللرینده قالماسین

۹۹/۶/۲۵ ۱۶:۱۰

خب وقتی صرف نمیکنه نکارند . این همه هم آب هدر میره

پیشگیری از کرونا

از برخورد نزدیک با افراد دارای علایم بیماری خودداری نمایید.

اخبار روز