کد خبر: ۴۴۱۷۴
۸۲۶۷۲۹ بازدید
۱۴۵۸ دیدگاه (۱۳۹۷ تایید شده)

معرفی 150 گیاه به زبان ترکی آذربایجانی همراه با معادل فارسی

۱۳۹۴/۴/۳۰
۱۲:۲۴

توجه:

استفاده از مطالب این نوشته برای عموم آزاد است. لطفا در صورت استفاده در سایت های دیگر منبع آن را ذکر کنید. 

متاسفانه سایت های زیادی بدون ذکر منبع از مطالب این مقاله استفاده نموده اند. 

 

آشنایی عمومی با گیاهان به تخصص خاصی نیاز ندارد. مردم عادی بومی واژه ­هایی را برای نام­گذاری گیاهان استفاده می­ کنند که در بسیاری موارد بسیار دقیق بوده و با نامگذاری های علمی همخوانی دارد.

با این وجود، حتی بسیاری از متخصصین حتی آذری زبان که به نوعی با گیاهان سروکار دارند با واژه­ های بومی ترکی آذربایجانی آشنایی کافی ندارند. در این نوشته، مجموعه ­ای از اسامی گیاهان بومی شهرستان میانه به زبان ترکی آذربایجانی با زبان محاوره ای عامه مردم میانه جهت آشنایی همشهریان محترم و آذری­ زبانان عزیز و متخصصین رشته­ های مختلف مرتبط با گیاهان تهیه و تدوین شده و معادل فارسی هر کدام از آنها نیز آورده شده است، باشد که به سوالات مکرری که در این زمینه از سوی مردم عادی و دانشجویان و حتی متخصصین می­ شود، به طور قابل قبول پاسخ داده شود.

در این مطلب، از درج اسامی علمی به دلیل تخصصی کردن مبحث خودداری شده است. با این وجود علاقمندان می تواند با مکاتبه با نگارنده از طریق آدرس ایمیل s.jamshidy@gmail.com علاوه بر دریافت این مطالب، نظرات و پیشنهادات خود را ارایه فرمایند. باشد که در صیانت و حفظ واژه های اصیل گیاهان و انتقال آن به نسل های جدید قدمی برداشته شود.

 

شماره   ترکی آذربایجانی (محاوره میانه ­ای)   معادل فارسی

1         آت قویروغو                                دم اسب - بهمن (شال دم)

2         آجی بی­آن                                 تلخه بیان

3         آغ اُت، وَلَه میر                           یولاف وحشی

4         آلا قانقال (آلا قالقان)                    کنگر صحرایی

5         اَستوقودوس                             اسطوخودوس

6         اِشَّک خشخاشی                         ورث

7         اِشّک/سَبَرگه یونجاسی، ساری یونجا   یونجه زرد

8         اَمَن کُومَنجی (دوگمَچَه)                پنیرک

9         اوزَرّلیک                                اسپند

10        اوش قولاخ، سَبَرگَه                    شبدر

11        اوشقون                               ریواس

12        اَوَلیک                                 ترشک مواج

13        ایپلیکجًه                              تمشکین

14        ایت اوتو، آغ باش، قوخاغان          ازمک

15        ایت سوآلاغی                         کلاغک

16        ایلیشیم، بوستان پوزان، سرطان، ساریلیخ، لیف       سس

17        ایسپناخ                                    اسفناج

18        ایلان یاستیغی                             نی لویی

19        اینَک امجَه یی                             مگس ­گیر، سیلن

20        بابانِح                                      بابونه

21        بادامچا                                    بادام کوهی

22        بالاغ اُتو                                   کاهوی وحشی

23        بالِح دنی                                  تخم بالنگو

24        بالدیرقان                                   گلپر

25        بَنوشَه                                      بنفشه

26        بورانی                                      کدو تنبل

27        بَزَرَک                                       بزرک، بذر کتان

28        بورک آغاجی                               دارواش

29        بوی                                        شنبلیله

30        بوییک تیکان                             تمشک

31        بویاق                                      روناس

32        بویمادَرَن                                  بومادران

33        بیزوشا                                     بارهنگ کبیر

34        بیسم اله گولو                            درخت اقاقیا

35        بولاغ اوتو                                علف چشمه

36        پازی تره سی                            برگ چغندر

37        پَرپینَه                                     خرفه

38        پُؤلیک، سَنگَنَح                            ماشک

39        پیتیراخ (دُووز پیتراغی)                  توق

40        پیرپیز                                     آتشین

41        پیش­ پیشی                               بیدمشک

42        پیشیک اوتو                          علف گربه، سنبل­ الطیب

43        پیشیک جیرناغی، جوجَه گوزو، چنته چوبان  کیسه کشیش

44        تَرَه توندَ، آجی تَرَه                       شاهی، تره تیزک

45        تل                                       کمبوزه

46        توپّیز (قوش قونماز)                     شکرتیغال، قندورک

47        توکلوجَه                                  چای کوهی

48        تورپَح (تورپک)                          خردل وحشی

49        تورشَک                                  ترشک

50        تولکو قویروغی                            دم روباهی، جو وحشی

51         جین جیلن (جین جیلم)                علف جوجه

52        جَیَن                                     جگن

53        جین قارپیزی                            کَوَر، هندوانه ابوجهل

54        چاتلانقوش، آغ ساقیزی، پیرآغاجی      بنه

55        چاقّیرتیکانی                             گل گندم چمنزار

56        چالی                                     سنجد تلخ

57        چای آلاغی                               مرزنگوش

58        چای دوویسی (آش دووسی)           برنج گرده، برنج چلیپا

59        چاییر                                    مرغ

60        چوبان یاستیغی                         کلاه میرحسن

61        چیتدیخ (چیرتدیق)                      کاسنی

62        خانم سالّاندی، قیرمیزی پاچا، قاراگُز     تاج خروس

63        ختمی گولی                             گل ختمی

64        خَشَ                                     اسپرس

65        داری                                     ارزن

66        داش جاباغی                            گلسنگ

67        داغ سوغانی                            پیاز کوهی

68        داغ مَرزَسی                              مرزه کوهی

69        دامارّیجا (بوی یارپاغی)                 بارهنگ صغیر

70        دَلَ بنگ                                 رازیانه

71        دلی بات بات                            بنگدانه

72        دمیرتیکانی                              خارخاسک

73        دَوَ تیکانی یانداخ (یانداق)              خار شتر

74        دَوَدابانی                                 گوش خرگوش

75        دوشان آلماسی، چالقی                  شیرخشت، چالگو

76        دوه دابانی                               زیره هرز زراعی

77        دیل قانادان                              شیرپنیر

78        زیریش (زیریشک)                       زرشک

79        ساباح­ گُرَسَن                            اویارسلام، آبیارسلام

80        سارماشیخ، پوشَنَ                       پیچک صحرایی

81        ساری تیکان                              گلرنگ وحشی

82        ساری گول                              نسترن مطعر (زرد)

83        سرچَه اُتو                               گندمک، گندم دانه تسبیحی

84        سوپورگَه                                سورگوم جارویی

85        سوتتوجَ، سوتّی یَن                     فرفیون

86        سووآلاخ                                موسیر

87        سُوید/سوگود                            بید

88        سُوید اُتو                               هفت بند ایرانی

89        سهلاب                                  ثعلب باتلاقی

90        سیغیر/سیری قویروغو                  گل ماهور، خرگوشک

91        سیلیف                                  سوروف

92        شادَنَه، چَتَنه                            شاهدانه

93        شاماما                                  دستنبو

94        شَتَره (شاتَرَه سی)                     شاه تره

95        شقّنَه (اِشّک لالَه سی)                شقایق وحشی

96        شلقم                                سیب زمینی ترشی

97        شومو (شومون)                     اسفناج چهار دانه ای

98        شووَرَن                              خاکشیر

99        شیرین بی­آن                          شیرین بیان

100      صابون                                 سیلن، قلیونک

101      قاپاخلی­جا (خُروز داشّاغی)             قدومه

102      قارا بَزَرَح، زَی رَح                      بالنگو

103      قارا یمیشان                           زالزالک وحشی

104      قاراغاش (قَرَغاش)                    نارون

105      قارامیخ                                شبیه چالی

106      قارایارپاخ، قاراقولاخ                    مریم گلی

107      قارچیچه­یی (دانا داشّاغی)            گل حسرت

108      قارقا تاباغی، هویارپاغی               باباآدم

109      قاطیر قویریغی                         پنجهک، علف باغ

110      قان قورودان                            قیاق

111      قیرخ بوروم، گِچی اوتو، آت قویروغو    دم اسب

112      قَزاَیاغی (قازاَیاغی)                     پای غازی، غازپا

113      قزیل گول                              گل محمدی، گل گلاب

114      قلمه                                     تبریزی

115      قَمیش                                   نی

116      قوزی قولاغی                           گاوزبان بدل (ایتالیایی)

117      قوش اَبَّیی، خرمن اوتو                علف هفت بند

118      قی نَنَه دیلی                           کاکتوس راکتی

119      قیندیرقا                                 سازو

120      قیزلار اوشقونو                         گیاهی شبیه اسپند

121      قیلپین                                 جومیش (علف پشمکی)

122      کاوار (سوزی)                          تره

123      کروشنه                                 گاودانه

124      کروویز                                 کرفس وحشی

125      کّکیرَه (قاراباش، گوباش)             گل گندم

126      کلوخا                                گل جالیز

127      کورا                                   سپیدار

128      کهلیک اوتو                            آویشن

129      گچی بوینوزو                         خرنوب، جولدوزک

130      گلین بارماغی                        انگشت عروس

131      گوزبان، گوزابان، سیغیر دیلی، دیل اوتو    گاوزبان

132      گوش اوزومو                        تاج ریزی

133      گوش دیلی                         درخت زبان گنجشک، ون

134      گیزی تیکانی، اَل یاندیران          گزنه

135      گیلدیک (ایت بورنو)                نسترن کوهی، نسترن شرقی

136      میخنگ (قرنفیل)                   میخک

137      مین چیچک                        شاهپسند

138      نوروز گولو                           زنبق وحشی

139      وَرَک                                 رز ایرانی، علف خرس

140      هنقیلیش/خنقیلیش، داغ ­تَرَسی    شیر مرغ، علف تگرگی

141      یارا اوتو، قان قورودان               بومادران هزاربرگ

142      یارپز                                  پونه

143      یارما                                 بلغور

144      یاغلوجا، شوران                      سلمه­ تره

145      یربادامی                             بادام زمینی

146      یِل آپاران، یل قووان، شوشَه قلیان  گل قاصد

147      یِملیک                              شنگ

148      یمیشان                             زالزالک

149      یورقون/یولقون (آغاجی)             درخت گز

150      یوشان                               درمنه

چند نکته مهم:

           §      کاکوتی همان کهلیک اوتی نیست.

§      قارچیچگی گل یخ نیست.

           §      گلسنگ نوعی گیاه نیست بلکه موجودی است که از همکاری قارچ و جلبک ایجاد شده است

§      مرحله کال میوه‌هایی مثل طالبی، گرمگ و خربزه را "کمبوزه" می‌گویند که در ترکی آذری با آن تل و یا کالک یا خیرچا گفته می شود.

§      یارما (بلغور) خرده ­های دانه غلات مثل گندم، جو و یولاف است.

در جمع آوری این مطالب آقایان عادل رمضانی، محمدرضا مختاری، سعید صادقی، طهماسب کاوسی و محمدباقر مشایخی کمک های ارزنده ای نمودند که بدین وسیله از ایشان قدردانی می نمایم. 

 

مطالب مرتبط:

کتاب "اسامی محلی گیاهان آذربایجان" منتشر شد.

معرفی 70 گیاه بومی میانه (با گویش میانه ای)

          کتاب "اسامی محلی گیاهان آذربایجان" به زیر چاپ رفت.

 

نویسنده: سلیمان جمشیدی     

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۰۲/۱۱/۱۲ ۲۲:۴۳

زبیا به ترکی قشنگ گوجگ

۰۲/۱۱/۱۲ ۱۴:۴۴

ما بهش میگیم قره چراوتی

۰۲/۱۱/۹ ۲۱:۴۵

باغ یارپاغی

۰۲/۱۰/۲۳ ۱۳:۳۸

فلفل سیاه میشه ایستی اوت معنی لغویش یعنی علف گرم

۰۲/۱۰/۲۳ ۰۱:۱۶

گزنه یاگیجی تیکان

۰۲/۱۰/۲۳ ۰۱:۱۲

قارادنه میشه سیاهدانه

۰۲/۱۰/۲۰ ۲۰:۳۸

ترکی بارهنگ

۰۲/۱۰/۱۸ ۲۱:۱۲

دانه چیا به ترکی چی میشه؟

۰۲/۱۰/۱۸ ۱۲:۲۷

مریم گولو که در فارسی شده مریم گلی

۰۲/۱۰/۱۶ ۱۹:۱۷

شلغم به اذری شلقم است

۰۲/۱۰/۹ ۱۷:۱۲

گیاه بابا باشی به فارسی چی میشه

۰۲/۱۰/۸ ۱۲:۱۳

عالی گیاهان دیگر هم اضافه شود فرهنگ گیاهان آذری شکل میگیرد موفق باشید

۰۲/۱۰/۴ ۱۶:۱۳

سلام فارسی قارقا صابینی،چی میشه؟

۰۲/۱۰/۳ ۱۵:۱۱

شلقم همان سیب زمینی ترشی هست

۰۲/۱۰/۳ ۰۴:۱۵

کاکوتی دقیقاً همان ک

۰۲/۹/۱۸ ۱۸:۰۵

نام‌ترکی‌گیاه‌زنیان‌راپرسیدم

۰۲/۹/۱۸ ۰۰:۴۶

کلیک اوتی به فارسی می شود آویشن

۰۲/۹/۱۲ ۲۳:۴۳

بسیارعالی بود چندتاازگیاهان درطب سنتی آذربایجان بسیاراستفاده میشد برای من سوال بودکه به فارسی چی میشه کا اگراحیانن خواستم ازعطاری تهیه کنم باچه نام بیان کنم سپاس ازکسانی که زحمت کشیدن

۰۲/۹/۴ ۱۸:۰۲

چندتاش و اشتباه گفتید مثلاً شلقم یعنی سیب زمینی این کاملا اشتباه هست شلقم همون شلغم
یرآلما سیب زمینی

۰۲/۹/۳ ۰۲:۲۶

یوخوموزمیشه فارسی چیزی نداریم

۰۲/۸/۲۷ ۱۶:۰۷

سلام «برگ بو» در ترکی آذربایجانی چی میشه؟ممنون

۰۲/۸/۱۴ ۱۹:۱۹

ممنون.عالی بود

۰۲/۸/۱۳ ۲۳:۱۲

مومورگان چیست ،چیزیه شبیه کندر

۰۲/۸/۱۳ ۰۵:۳۲

گل حسرت یا همون سورنجان میشه

۰۲/۸/۱۱ ۱۶:۵۸

سلام روغن کندش به ترکی چی میشه

۰۲/۸/۹ ۲۱:۰۷

اسم فارسی قیشنگی چی میشه

۰۲/۷/۱۸ ۰۴:۴۷

کالیش روهم بنویس (Kaloş)، که به فارسی میشه پیازچه.

۰۲/۷/۱۶ ۰۲:۱۸

قارا دنه اولار جوابون

۰۲/۶/۳۰ ۰۸:۱۵

یوخوموز چیه

۰۲/۶/۲۸ ۱۱:۳۶

دانه چیا چی میشه ترکیش

۰۲/۶/۲۵ ۰۷:۱۹

مریم گلی تورکی هست که به فارسی وارد شده دنبال فارسیش نباش البته نامهای تورکی دیگری هم دارد

۰۲/۶/۲۵ ۰۷:۰۸

استاد عزیز
نواقص زیادی هست تکمیل کنید. والبته اشتباه
مثلا کهلیک اوتی کاکاتوتی هست وصدالبته اسم کاکاتوتی برگرفته از همان کهلیک اوتی هست.
آویشن به تورکی اوشان نام دارد. اوشان یا آووشان. و صدالبته آویشن و کاکاتوتی تلفظ فارسی شده اوشان و کهلیک اوتی میباشد. باتوجه به معنا دار بودن وریشه کلمات قابل فهم هست

۰۲/۶/۲۵ ۰۷:۰۲

سلام الله قورماسین
گزنه به ترکی میشه جیریکان.
و اگه گفتید ایت بورنو یا گیلدیک یا شیل لان نمندی
اوچوده بیر شی دی.

۰۲/۶/۷ ۲۱:۰۱

سلام...‌ببخشید گیاه قوپارقا چیست؟.. .به نوع خار هست...برای سنگ کلیه به فارسی چی میشه....ممنون

۰۲/۵/۲۶ ۲۰:۳۹

سلام میشه بیشتر در مورد این گیاه توضیح بدید؟ من ته تهران خیلی دنبالش گشتم ولی چون اسم فارسیشو نمیدونم نتونستم پیداش کنم ، قبلا از تکاب برام خریده بودن...

۰۲/۵/۲۳ ۰۱:۱۹

یاستی پارپاق رو هم بفرمایید چی هست!؟
متشکرم

۰۲/۵/۱۵ ۱۴:۳۴

سلام قیزم اشتباه دیرسن ها مواظب گوگل هنگ المسین انابدی ها

۰۲/۵/۱۴ ۲۰:۲۵

خواص گل گندم رو میشه لطف کنین اطلاع رسانی کنین؟

۰۲/۵/۱۳ ۱۶:۴۳

بذرک تبش گرمه

۰۲/۵/۱۳ ۱۶:۴۱

بزر کتان همون بذرک هست تبش گرمه

۰۲/۴/۳۱ ۲۳:۰۸

دمیر‌تکانی

۰۲/۴/۱۵ ۰۱:۰۰

سلام تلگرامتون بلا نمی آره چه
بلیدکرد؟؟؟؟؟؟

۰۲/۴/۹ ۱۵:۱۲

قارقابورکی چیست

۰۲/۳/۲۸ ۱۴:۲۲

لطفا معنی گوش گونماز به فارس روبگید

۰۲/۳/۲۴ ۱۳:۴۸

فارسی گیاه.ورک دانه چی میشه؟

۰۲/۳/۲۱ ۰۱:۴۲

سلام
ما در کوه های منطقه مون گیاهی داریم بنام داغ ایده سی . ایده جه هم بهش میگن
برا عفونت خیلی خوبه و مردم جمع میکنند برا دمنوش
هر چی تو نت زدم نیاورد
ظاهرا جایی ثبت نشده
لازم باشه عکسشو میتونم بفرستم
اطلاعاتی از این گیاه دارید؟

۰۲/۳/۲۰ ۱۸:۳۰

کاهی تخمی

۰۲/۳/۱۵ ۲۲:۴۵

مریم گلی همان فارسی یارپوز است

۰۲/۳/۱۳ ۲۲:۳۹

قویون گوُزی چی میشه به فارسی

۰۲/۲/۲۳ ۱۴:۱۲

گونی یعنی گون دوشَن( گون چالان) یِئر، یعنی رو به آفتاب که شمال میشه.
قوزئ برعکسشه.

۰۲/۲/۲۳ ۱۴:۰۸

قاراقاش در اصل قارا آغاج دو. قاش به فارسی ابرو میشه که...

۰۲/۲/۲۳ ۱۴:۰۱

بویما دَرَن

۰۲/۲/۲۳ ۱۳:۵۸

چوخ چوخ گوزل، اَللر وار اولسون، چوخ عالی 👏👏👏🙏⚘️

۰۲/۲/۲۱ ۱۸:۵۵

قازان قولپی قارچی شبیه دنبلان است.

۰۲/۲/۱۹ ۱۸:۲۱

طبش گرمه بذر کتان

۰۲/۲/۱۸ ۱۱:۳۶

لینک کانال تلگرامتون خرابه

۰۲/۲/۱۶ ۱۴:۵۰

نام فارسی گرمداری چی میشه ؟

۰۲/۲/۱۰ ۰۹:۰۴

نام فارسی علف هرز بنام ککیه که بسیار تلخ است چیه

۰۲/۲/۹ ۱۹:۵۹

نام ترکی خارخاسک

۰۲/۲/۴ ۱۴:۵۵

عالی نوشتن

۰۲/۲/۳ ۱۴:۵۱

من شنیدم بادراش میگن

۰۲/۲/۲ ۰۰:۱۱

ممنون مطالب آموزنده بود لطفا با عکس بزارید ممنون

۰۲/۱/۲۳ ۲۰:۱۳

سلام شیطان ترسی به فارسی چه نام داره این گیاهه

۰۲/۱/۲۳ ۱۲:۲۷

البته کوزی نیست گوزی است یعنی طرف سایه گیر در کوه و دامنه اش و گونی یعنی آفتابگیر جایی که آفتاب زیادتر میتابد

۰۲/۱/۹ ۱۴:۵۴

داداش سلام
کندله قالدی به

۰۱/۱۲/۲۷ ۲۰:۲۵

بادام زمینی، یربادامی نیست، ترکی بهش میگن پیسدیخ.

۰۱/۱۲/۲۲ ۰۰:۱۰

‌به‌فارسی‌زعفران‌وحشی‌میگن

۰۱/۱۲/۱۳ ۲۲:۴۴

ببخشید علف گینه فارسیش چیه

۰۱/۱۲/۵ ۱۰:۱۸

مرند دع داناداشاغی به مارچوبه میگن شما برای قارچیچیی نوشتین.

۰۱/۱۱/۳۰ ۲۱:۰۸

بادرنجبویه میشه بادیرشبی

۰۱/۱۱/۳۰ ۲۱:۰۸

بادرنجبویه میشه بادیرشبی

۰۱/۱۱/۳۰ ۲۱:۰۷

نه زرح یا چیز دیگه است

۰۱/۱۱/۲۹ ۲۰:۳۷

زرح همان معادل فارسی بزرک است

۰۱/۱۱/۲۲ ۱۵:۲۱

بادرنجبویه به زبان ترکی چی میشه

۰۱/۱۱/۲۱ ۱۳:۴۰

بادرنجبویه به ترکی چی میشه

۰۱/۱۱/۲۱ ۰۸:۱۲

عالی بود،خیلی استفاده کردیم،ممنووووون

۰۱/۱۱/۱۷ ۱۷:۰۷

گل‌گاو.زبان‌به‌زبان‌ترکی‌میشه‌گوی‌زبان

۰۱/۱۱/۱۳ ۰۱:۵۱

زرح اسم فارسی؟

۰۱/۱۱/۱۲ ۲۱:۴۳

همان آویشن هست

۰۱/۱۱/۱۲ ۲۰:۱۵

سلام پودر آویشن میشه

۰۱/۱۱/۶ ۱۴:۱۵

تخم کتان میشه

۰۱/۱۱/۶ ۱۴:۱۲

سلام ،شهروندگرامی خیلی خیلی جالب بود اززحمات بی دریغ شما که زحمت متحمل شده مطالب فوق ترجمه کردید واقعاً جالب بود

۰۱/۱۱/۴ ۲۲:۵۸

یاستی یاپراق

۰۱/۱۱/۴ ۲۱:۳۲

قره شنگی چه گیاهی هست که خود رو هست ودر جاهای پرت رشد میکند براز زنان نابارور میگن خوبه ممنون میشم راانماییم کنید

۰۱/۱۱/۴ ۰۹:۲۵

زجره به فارسی چی میشه

۰۱/۱۱/۳ ۲۲:۱۶

زی زی به فارسی چی میشه

۰۱/۱۰/۲۹ ۲۰:۲۱

کوزی یعنی شمال و گونش جنوب

۰۱/۱۰/۲۸ ۲۱:۲۳

بزرک دو نوع هست بزرک سیاه و بزرک طلایی که همان تخم کتان هست

۰۱/۱۰/۲۶ ۱۱:۴۰

سلام من ترک قشقایی هستم وتسلط کامل به زبان اذری وغیره دارم تعدادی از داروها ونام گلها را اشتباه به فارسی ترجمه شده

۰۱/۱۰/۲۴ ۱۵:۵۷

اسم ترکیش زیرح هس طبعش گرمه زنان قاعدگی کاچیشو درست میکنن خیلی عالیه برا رحمم خوبه

۰۱/۱۰/۲۴ ۱۰:۵۰

اسطوخودوس میشه رزماری

۰۱/۱۰/۲۳ ۰۷:۲۵

نام کندر به ترکی چی هست ممنون

۰۱/۱۰/۲۲ ۱۵:۴۴

چای گولو میشه

۰۱/۱۰/۲۰ ۰۹:۴۴

دانه چیا به ترکی چه میشه ممنون

۰۱/۱۰/۱۵ ۱۹:۵۱

نام فارسی حاجی جح

۰۱/۱۰/۱۱ ۱۸:۳۲

داروی ازوای فارسیش چی میشه؟

۰۱/۱۰/۱۱ ۱۶:۴۸

گل گاو زبان به آذری چیه؟

۰۱/۱۰/۱۱ ۱۵:۲۶

سیمز اوتی به فارسی چی میشه

۰۱/۱۰/۸ ۲۰:۲۸

بذرک طبعش گرمه یا سرد؟

۰۱/۱۰/۸ ۲۰:۲۷

با سلام دوستان اذرلایجانی لطفا بگید دانه ی بزرح یا بزرکبه فارسی چی میشه و طبعش گرمه یا سرده ؟

۰۱/۱۰/۸ ۲۰:۲۶

منظورتون سیه دانه هست که طبعشم گرمیه ؟

۰۱/۱۰/۸ ۲۰:۲۱

لطفا بگید اسم فارسی دونه ی بزرح یا بزرک چی میشه

۰۱/۱۰/۸ ۲۰:۲۰

با سلام ببخشید یکی لطف کنه به من بگه بزرک یا بزرح طبیعیتش گرمه یا سرد همون دونه که شبیه تخم سیاه دونه است

۰۱/۱۰/۳ ۱۶:۲۱

تخم کتان یا بذر کتان

۰۱/۹/۳۰ ۱۷:۲۲

🤣🤣🤣🤣
دمت گرم اصلا نمی دونستیم

۰۱/۹/۲۲ ۱۵:۳۶

هاواجوار اسمش هست

۰۱/۹/۱۸ ۱۸:۰۹

کوزی میشه شمال گونی میشه جنوب
دوغو میشه شرق باتی میشه غرب

۰۱/۹/۱۷ ۲۲:۴۴

گلدوزیان به ترکی درگزی

۰۱/۹/۱۷ ۲۲:۴۲

کاکوتی به زبان درگز ی ککلی اوتی است کاکوتی کرمانجی ککلی اوتی ترکی درگزی

۰۱/۹/۱۷ ۲۲:۳۹

بهش پنیر یا حمام چوریه می‌گویند در گویش درگزی

۰۱/۹/۱۴ ۱۷:۲۲

سلام مرسی از سایت خوبتون یه سوالی داشتم ممنون میشم اگه جواب بدید
گل گاو زبان به ترکی چی میشه؟؟؟؟؟

۰۱/۹/۱۲ ۱۹:۵۶

دانه چیا به ترکی چی میشه

۰۱/۹/۴ ۲۳:۱۰

سلام ببخشید اقا دودیشی چیست

۰۱/۸/۲۷ ۱۲:۳۷

ابّک داریم شبیه زالزالک هستش فارسیش چیه

۰۱/۸/۲۲ ۱۴:۰۹

شورون خاکشیر میشه

۰۱/۸/۲۱ ۲۰:۱۶

کوزی یعتی صبح آفتاب ميفته کونی غروب

۰۱/۸/۲۰ ۱۳:۱۳

سلام گیاه ممسیر به فارسی چی میشه؟

۰۱/۸/۱۸ ۰۹:۰۵

نام گیاه خر زهره آغو ‌یا زغوم میباشد

۰۱/۸/۱۶ ۱۴:۱۷

فکر کنم منظورتون افتیمون باشه

۰۱/۸/۱۶ ۱۳:۲۰

سلام نام ترکی گیاه خرزهره

۰۱/۸/۱۰ ۱۸:۳۰

🤣🤣🤣🤣🤣

۰۱/۸/۹ ۱۰:۱۱

سلام وخداقوت
این کهلیک اوتی پس چیه میشه یه تصویری واضح وازنزدیک بزارین؟

۰۱/۸/۸ ۱۷:۱۱

با سلام
ی نوع گیاه هست که مثل شاخه درخت می مونه با روکش قرمز رنگ ،برای عفونت واژن میگن عالیه
کسی میشناسه یا اسم فارسیشو میدونه
میگن اسمش هاواجووا هس؟؟

۰۱/۸/۵ ۱۴:۱۷

سلام بادرنجبویه با بادرشبی فرق داره یکی نیست

۰۱/۷/۳۰ ۲۰:۲۴

اقای جمشیدی اگر امکان داره یاسدی یاپراق معنی فارسیش بهم بگی تشکر

۰۱/۷/۱۳ ۱۰:۰۹

همون بزرک

۰۱/۷/۸ ۰۷:۵۰

باسلام لطفا فارسی گیاه یل آپارات، دانه هایی که کمی از شاه دونه ریزتر هست و برای سرفه خوبه دم کردش لعابداره

۰۱/۷/۳ ۱۸:۴۶

چایئر یا نی

۰۱/۶/۲۷ ۲۳:۱۳

فارسی زیح که زبان ترکی است چیست؟

۰۱/۶/۲۷ ۲۳:۰۹

زیح به فارسی چیست؟

۰۱/۶/۲۷ ۱۸:۲۹

قنبر اوتی یعنی قنبر رفته علف ناشناس چیده گفتن قنبر اوتی ، هر اسم انسانی اگر در گیاهان اومده باشه سرکاری و نشانه ناشناس بودنش هست که به اون اسم دراومده.

۰۱/۶/۲۴ ۱۶:۳۸

سلام معنی خرمن اوتی فارسیش چی میشه

۰۱/۶/۱۶ ۲۲:۱۵

نام ترکی چیتا را نگفتید

۰۱/۶/۱۵ ۰۵:۰۶

خار مریم هم به انگلیسی میشه سیستر مریم ، sister maryam
با تشکر

۰۱/۶/۱۴ ۱۷:۰۱

سلام .یاستی یارپاغ فارسی شو می دونید کنار رود می روید وبرگ های پهنی دارد.

۰۱/۶/۱ ۱۳:۰۴

زوحه به فارسی چی میشه

۰۱/۵/۳۰ ۱۰:۰۲

گموش اوتی به فارسی چی میشه ؟

۰۱/۵/۲۶ ۱۰:۱۷

سلام.خواستم نام وایانا بفارسی رو بدونم باتشکر

۰۱/۵/۲۶ ۰۰:۳۰

ای دهن سرویس میشه تخم گوساله

۰۱/۵/۲۱ ۲۳:۱۲

کاکوتی‌اگه‌‌کهلیکوتی‌نیست‌پس‌چه‌نوع‌گیاهی‌هست

۰۱/۵/۱۹ ۱۳:۰۶

درج تصویر گیاهان در کنار نام آنها به غنی سازی و ملموس نمودن مطالب منتشره کمک خواهد نمود

۰۱/۵/۱۵ ۱۷:۵۶

سیاه دانه بهترکی میشه قره چورک اوتی،
و بزره هم به فارسی میشه بذرک.

۰۱/۵/۱۵ ۱۴:۲۹

درود بهتون عالی بود🌻🌻🌻

۰۱/۵/۹ ۰۹:۵۱

ولدان قوچ به فارسی چه می شود

۰۱/۵/۲ ۱۶:۱۳

سلام خسته نباشید بابت این همه زحمت میخواستم بدونم برگ بو چی میشه تو تورکیه دفنه یاپراقی میگن ما تورکهای آذربایجان چی میگیم یکی هم تلفظ درست بو مادران که فارسی از تورکی گرفته درستش تو تورکی بورما دَرَن است ممنون

۰۱/۵/۱ ۱۰:۳۴

بادرنجبویه به آذری میشه بادرشبی
عرق بوکن(بویوک تیکان)همان عرق تمشک است

۰۱/۵/۱ ۱۰:۲۵

بادرنجبویه به آذری میشه بادرشبی

۰۱/۴/۳۱ ۲۳:۱۹

همون بذرک میشه که در بعضی لحجه‌ها زَرح گفته میشه

۰۱/۴/۲۶ ۱۲:۳۲

تخم گاو میشه

۰۱/۴/۲۳ ۱۱:۳۸

ترکی زیزفون چیست لطفا

۰۱/۴/۱۸ ۱۴:۳۳

آیت بورنی تولار نسترن

۰۱/۴/۶ ۲۲:۱۹

سلام قویروق در ترکی به معنی دنبه است نه دم،-ت قویروق یعنی دنبه اسب ،دنبه همان دم کلفت و پهن ،یونجه به ترکی ارینچه orinchahمیشه،گوش خرگوشی به ترکی میشه دووشان قولاقی

۰۱/۳/۳۱ ۰۱:۲۸

خار مریم ب تورکی خوجا باشی یا چاخیر تیکانی میگن نام علمی خار مریم لیور گل که فواید زیادی ب چربی زدایی کبد داره

۰۱/۳/۲۹ ۱۴:۱۴

گیاهی است پهن برگ و در ارتفاعات کوه بلقیس می روید، ما به ترکی در بخش انگوران پشمک و در تخت سلیمان به کردی کشمک می گویند. و کمران شبیه سیر است.

۰۱/۳/۲۹ ۱۴:۰۸

سلام، از زحمات جنابعالی در تدوین گیاهان دارویی ( مصرف انسانی) به زبان ترکی آذری کمال تشکر را دارم، لطفا نام فارسی و خواص گیاه زولا و یا زلا را بنویسید ممنون می شوم، بنده هم علاقه مند به جمع آوری گیاهان دارویی را دارم و نام ترکی، فارسی، خواص، نحوه کاربرد و طریقه مصرف آنها را می خواهم بدانم.

۰۱/۳/۲۹ ۰۰:۰۴

سلام ، البته نام ترکی ، آذری نداریم بزرگوار

۰۱/۳/۲۸ ۱۶:۱۰

کوزی به سمت سایه میگن .گونی به سمتی که آفتاب افتاده

۰۱/۳/۲۰ ۱۴:۴۳

معنی کلمه کوزی به فارسی چیه

۰۱/۳/۱۸ ۱۶:۲۶

گویش میانه ای زبان جدیده؟ شما ثبتش کردین؟ یا سختتونه بگید ترکی؟

۰۱/۳/۱۸ ۱۲:۰۲

سلام تربچه یاشلغم کوهی بزبان آزری چه میشود

۰۱/۳/۱۸ ۱۰:۴۲

نام فارسی گیاه قوچ اوتی چیست؟

۰۱/۳/۱۶ ۱۲:۱۴

کاکوتی همان کهلیک اوتی هست ولی آویشن از خانواده کاکوتی است ولی نسبت به کاکوتی کشیده تر است و بوی کاکوتی کمی متفاوت تر از آویشن است

۰۱/۳/۱۶ ۱۲:۰۸

سلام ترکی شیر خشت شووَرَن میشه

۰۱/۳/۱۶ ۱۲:۰۳

سلام گل پیچک به ترکی سارماشیخ میشه

۰۱/۳/۱۱ ۱۸:۲۸

سلام چردیق هنان کاسنی نیست چردیق ریشه اش شیره قهوه ای دارد بعنوان سقز میجویم گلش زرد رنگه اما کاسنی گلش آبی است اون شیره یقز مانند ندارد لطفا اصلاح شود
خواهشا اسم فارسی قویوون قولاغی گیاه کته ای ترکی چیشت؟؟
ممنون پاسخ بدین

۰۱/۳/۷ ۲۱:۰۰

شکم پاره همان اسفرزه فارسی است

۰۱/۳/۷ ۱۵:۰۱

برگ بو به زبان ترکی چی میشه؟

۰۱/۲/۲۵ ۱۵:۲۷

نام گیاه بادی بویانا چیست

۰۱/۲/۲۲ ۱۰:۵۰

این نوع درمان ها با یه نوع گیاه تاثیر کاملی نمیتونه داشته باشه. شما از اینترنت چند نوع گیاه با همون خاصیت درمانی پیدا کنید، بطوریکه نصفش سردی باشه و نصفش گرمی، اونها رو با همدیگه پنج دقیقه بجوشونید و ۱۵ دقیقه کنار بزارید، بعدش صاف کرده و آبش رو بخوره، که هر روز دو سه بار باید تکرار بشه.

۰۱/۲/۲۲ ۱۰:۴۲

من دنبال اسم ترکی آقطی میگشتم اینجا نبود!!

۰۱/۲/۲۱ ۲۰:۲۷

ایستی اوت یعنی فلفل سیاه

۰۱/۲/۲۰ ۱۴:۲۹

ترکی بهش میگن دولاشگان

۰۱/۲/۱۸ ۰۱:۱۶

چوغانا فارس جک دیلر چوبک

۰۱/۲/۱۸ ۰۱:۱۰

قاصنی یادیزدان چیخب دیسزز اولور باریج چوخ بتر بیر دارو دی.

۰۱/۲/۱۸ ۰۰:۴۰

با سلام.گیاه پهن برگی در مناطق کوهستانی زنجان وحود دارد که خشک شده آن بسیار معطر و خوش خوراک است.ما به آن پشمک و بعضی هم کشمک می گویند.فارسی آن چه نام دارد؟

۰۱/۲/۱۸ ۰۰:۱۸

چوخ ممنون.چوخلو فایدا آلدیم

۰۱/۲/۱۳ ۱۵:۰۲

شاهندانه به ترکی میشه چتنه

۰۱/۲/۱۱ ۱۶:۲۷

قارچ ها گیاه نیستند عزیز. از قلم نیافتاده بلکه در مجموعه دیگری گرد آوری شده است. 

۰۱/۲/۱۰ ۱۶:۰۲

سلام ببخشید نام ترکیه دانه ی چیا چی هست قدیمیا به چه نامی میشناختن درزبان ترکی

۰۱/۲/۹ ۲۰:۲۴

سلام و ممنون از زحماتتون خیلی عالی بود چند نوع هم قارچ وجود دارد که از یادتان افتاده بود جسارتا مثل چیمن گوبلکی و آغاج گوبلکی و داغ گوبلکی

۰۱/۲/۸ ۱۳:۱۱

سلام روزتون خوش،،، خار مریم چی میشه به ترکی استانبولی

۰۱/۲/۸ ۰۶:۰۲

اتفاقا من هم در مورد چیدم سوال داشتم و اون اینکه طبع چیدم چیست ؟ آیا طبع سرد دارد یا گرم و دنبال اسم فارسی آن بودم . که پیدا نکردم

۰۱/۲/۲ ۲۲:۲۶

بزرک به فارسی تخم کتان است

۰۱/۲/۲ ۲۲:۱۸

چیدم میوه ای شبیه فندق هست که در کوه های زنجان و از زیر خاک در فصل بهار به دست میاد ، ممکنه واژه فارسی چیدم را بفرمایید؟

۰۱/۱/۳۱ ۲۲:۳۰

آویشن و کهلیک آوتی کلا باهم فرق دارن ظاهراً شبیه هستن طعم و خاصیتشون هم فرق داره

۰۱/۱/۳۰ ۱۹:۴۰

سلام، گیاه مندی به فارسی چی میشه؟

۰۱/۱/۲۹ ۲۲:۲۹

شماره ۲۲ دراصل پونه محلیه

۰۱/۱/۲۷ ۱۶:۴۳

سلام معادل فارسی اش میشه سنگ کوب

۰۱/۱/۲۷ ۱۵:۳۱

عالی، خسته نباشید!! فقط بعضیاش با ترکی ما که ترک مرکزی هستیم فرق میکنه! اگه بشه به همه لهجه های ترکی باشه عالی تر میشه!! دمتون گرم، ایول

۰۱/۱/۲۷ ۰۹:۴۴

زنجان هم به گزنه میگن جش جش(josh josh).

۰۱/۱/۲۵ ۲۰:۴۳

ممنون از زحمات شما بابت گردآوری ین گیاهان. ولی کاش عکس هرکدام از این گیاهان بود خیلی عالی میشد .

۰۱/۱/۲۲ ۱۳:۰۷

کوتوح اسم گیاه نیست کوتوح یعنی ریشه که پیشوندش هم باید بخونی مثل ریشه شیرین بیان که شیرین بیان کوتویی

۰۱/۱/۲۲ ۱۳:۰۷

کوتوح اسم گیاه نیست کوتوح یعنی ریشه که پیشوندش هم باید بخونی مثل ریشه شیرین بیان که شیرین بیان کوتویی

۰۱/۱/۲۲ ۰۱:۳۰

برگ بیدی نام فارسی آشارداشار

۰۱/۱/۲۲ ۰۱:۲۵

ممنون از شما بابت گرداوری این اسامی

۰۱/۱/۲۰ ۱۵:۰۹

دَوَ گولی یادوزدان چیخیب

۰۱/۱/۱۴ ۱۴:۲۸

با سلام معادل فارسی گیاه توراق اوتی چیست

۰۱/۱/۹ ۲۲:۱۵

چیدم به فارسی چی میشه

۰۱/۱/۵ ۲۳:۱۱

ستلجم همان ذات الرجم است که بیماری شدیدتر از ذات الریه می باشد.

۰۱/۱/۴ ۱۵:۰۱

خیلی خوب بود، ای کاش عکس هر کدام هم مقابل اسمشان باشه.
معادل آذری انیسون را اگر لطف بفرمائید ممنون
میشوم.
سلامت و پایدار باشید.

۰۱/۱/۳ ۲۰:۳۵

روزماری چیست .مرزه یا تلخون

۰۰/۱۲/۲۲ ۱۵:۳۵

فارسی سیاه دانه میگن به قره چوره اوتی

۰۰/۱۲/۲۱ ۲۱:۴۰

سلام خسته نباشید بابا آدم برای لاغری خوبه اسم ترکی. اون هو یار پاغی است با تشکر

۰۰/۱۲/۳ ۱۶:۵۱

ممنون از زحمات شما در گردآوری نام ترکی گیاهان و من جویای معنای ترکی ریحان کوهی (بادرنجبویه)بودم که متاسفانه در جدول شما نبود

۰۰/۱۲/۲ ۰۸:۱۹

سلام اسم ترکی خوارمریم چی میشه ممنون

۰۰/۱۲/۱ ۱۵:۴۴

سلام وقت بخیر تخم کتان قهوه ای همون قیزیل زرح هست که برای عفونت خوبه؟

۰۰/۱۱/۲۸ ۱۲:۴۱

با سلام، توی عطاری ها به اسم چهار تخمه معروف است

۰۰/۱۱/۲۷ ۱۶:۲۲

یه سوال فارسی چای توخوم چیه؟

۰۰/۱۱/۲۷ ۱۶:۲۰

قارنی یاریخ به زبان فارسی میشود شکم پاره.

۰۰/۱۱/۲۶ ۱۱:۳۹

ما به زالزالک،الج میگیم،alec

۰۰/۱۱/۲۰ ۱۳:۵۸

تباشیر یعنی چی معنی چه اسم چیه یه چی میگن تباشیر

۰۰/۱۱/۱۹ ۱۹:۵۰

سلام..ممنون مطالب خوبی بود...منطقه بین ایران و ترکیه وییلاق بزرگ سمیرم دو قطب مهم گیاهان دارویی کوهستانی هستن...امیدوارم علما یروزی ارزش این منابع غنی ک بطور طبیعی دردسترس هست رو بفهمن چ بسا گیاهانی هنوز بصورت ناشناخته هرساله می‌رویند و احتمال دوای بسیاری از مریضیهاس ولی کسی خبر ندارد ...

۰۰/۱۱/۱۹ ۱۲:۱۲

قارنی یاریخ به زبان فارسی چی میشه

۰۰/۱۱/۱۶ ۱۱:۵۰

بله کاملا درسته ولی کم سواد و نادان در ایران زیاده اینها اگر انگلیس بیاد میگن ما اینگزری هستیم اوز دیلیمیزده پوزوخ سووی

۰۰/۱۱/۱۶ ۱۱:۴۹

بله کاملا درسته ولی کم سواد و نادان در ایران زیاده اینها اگر انگلیس بیاد میگن ما اینگزری هستیم اوز دیلیمیزده پوزوخ سووی

۰۰/۱۱/۱۲ ۱۰:۵۸

دست مریزاد. عالیست.

۰۰/۱۱/۱۱ ۱۶:۳۰

نه فقط هم خانواده هستن وباهم فرق دارن

۰۰/۱۱/۱۰ ۱۵:۱۲

نوعی پماد دست ساز نرم کننده پوست با روغن حیوانی و موم زنبور عسل و حرارت ملایم درست میشه خیلی هم التیام بخش است

۰۰/۱۱/۵ ۲۳:۱۸

عزیز قارداش بیز تورکوخ نه آذری. اگر تهرانیا تهرانی ده سن بیزده آذرییوخ ولی اونلارا فارس دیرسن بیزده تورک دیرلر. لطفا یازووی دیشدیر ☝ یاشا چوخ یاشا

۰۰/۱۱/۵ ۲۳:۱۷

عزیز قارداش بیز تورکوخ نه آذری. اگر تهرانیا تهرانی ده سن بیزده آذرییوخ ولی اونلارا فارس دیرسن بیزده تورک دیرلر. لطفا یازووی دیشدیر ☝ یاشا چوخ یاشا

۰۰/۱۱/۴ ۲۳:۰۷

گیاه (به لیمو )چی میشه ترکی

۰۰/۱۰/۳۰ ۰۸:۴۶

علی بود علفی بهداسم مرجی گوری داریم که فارسی اش را نمی دانم می شود راهنمایی کنید

۰۰/۱۰/۲۶ ۰۱:۰۶

باسلام
بوغور تیکان فارسی اولار تمشک

۰۰/۱۰/۲۴ ۲۱:۰۰

مومورگان فارسیش جیه وکجا یافت میشه ممنونم

۰۰/۱۰/۲۴ ۲۰:۴۶

مومورقان جیست

۰۰/۱۰/۲۰ ۱۴:۳۱

خیلی عالی بود دم شما گرم

۰۰/۱۰/۱۹ ۲۲:۳۸

چوخ عالییدی اللروز آغریماسین.چوخ گللر و اوتتاری یازیپسوز.

۰۰/۱۰/۱۸ ۲۱:۱۹

سلام ...
زاراح فارسدا نمنادی

۰۰/۱۰/۱۵ ۰۹:۰۸

قره چؤرح اوتی

۰۰/۱۰/۱۴ ۱۵:۵۸

زیره=به فارسی بزرک

۰۰/۱۰/۱۳ ۰۱:۳۲

خیلی بدردهم ترک وهم فارس زبان هامیخورد ازتمامی دست اندرکاران نهایت متشکروقدردانیم دستتون وپنجه‌تون دردنکند

۰۰/۱۰/۸ ۰۰:۴۵

سلام اقا اسم ترکی گیاه بونسر یا همون بن سرخ رو میخواستم بدونم ممنون

۰۰/۱۰/۷ ۱۵:۳۵

خیلی خوب بود چون به منم اسا داد

۰۰/۱۰/۷ ۱۵:۳۳

بدک نیست چون که خیلی روی من خوب بود وخیلی ممنون

۰۰/۱۰/۱ ۲۲:۵۱

اسم یارپز پونه هست

۰۰/۹/۲۸ ۲۰:۴۲

شینال به فارسی چه میشود؟

۰۰/۹/۲۷ ۱۶:۲۳

معادل فارسی علف هرز چاری نمنه اولار؟

۰۰/۹/۲۵ ۰۸:۲۵

با سلام مطالب خیلی مفید و اموزنده هست.
معادل فارسی عرق بوکن رو اگه میدونید بفرمایید

۰۰/۹/۲۳ ۲۳:۴۳

پوروغ به فارسی چی میشه؟؟

۰۰/۹/۲۱ ۱۰:۵۴

به کیسه ای که وسایلشو از جمله خوراکی وسایل چای درست کردن و می‌زاره
همون کوله پشتی

۰۰/۹/۲۰ ۲۰:۱۷

فارسی میشه مخلصه

۰۰/۹/۱۸ ۱۰:۰۶

عالیه فقط یه سری علف گیاهیدارویی هست که در مبانه نیست بعصی هم در شمال هستند و در طارم که اگه همه اسمهای گیاهان ترکی بود خیلی عالی میشد من خیلی ازین کارتون لذت بردم

۰۰/۹/۱۲ ۱۵:۱۶

برگ بو چی میشه ترکیش

۰۰/۹/۹ ۲۰:۱۱

سلام ادا چایی نوعی گل مریم زرد رنگه فلومیس به انگلیسی گوش بره و حکیم اورشلیم به فارسی بعضی جاها ترکی زولفح هم میگن برای عفونت سرده و.....

۰۰/۹/۹ ۲۰:۰۱

سلام کلمه باد باد صحیح نبست پات پات درسته گیاه بذرالبنج گیاه سمی از دودش استاده میشه بی حس کننده و ضد پر مویی و ضد اسم و مخدره گیاهی است میدونم دید جواب دادم شاید به دردت بخوره تازه وارد سایت شدم ا .غ

۰۰/۹/۹ ۱۰:۱۴

لیزک به ترکی چی میشه

۰۰/۹/۶ ۰۲:۱۰

مطلب بسیار کاربردی و زیبایی بود. من صفحه رو سیو کردم تا بارها و بارها مطالعه کنم

۰۰/۹/۲ ۲۳:۵۵

چادان گوش فارسیش میشه کاسنی

۰۰/۸/۲۴ ۱۰:۴۸

قیزیل زره فارسیش چیه

۰۰/۸/۹ ۱۴:۲۴

اره همونه ک یکی از بهترین و موثر تربن دواهاست و برای انفولانزا گلو و ریه خیلی خوبه من الان چن سالیه ک استفاده میکنم
چون ما خودمون ترکیم همت گیاهانو میشناسیم و خودمون ب دستش می یاریم از دهاتمون و گیاهان دیگ ای مثل یارپیز امن کومنجی

۰۰/۸/۹ ۰۱:۱۱

دانا د... به فارسی چی میشه؟

۰۰/۸/۸ ۰۰:۳۲

زبان آذری نداریم این زبان ، زبان اصیل ترکی است

۰۰/۸/۱ ۲۳:۵۷

خارشتر میشه

۰۰/۷/۲۸ ۲۱:۲۸

فارسی آت آلماسی چییه؟
و همچنین قنبر اوتی؟

۰۰/۷/۲۳ ۱۶:۳۳

آقطی سیاه تۆرکۆسۆ نمه اولار؟

۰۰/۷/۲۳ ۱۶:۳۱

قارا چؤره ک اوْتو

۰۰/۷/۲۳ ۱۰:۱۲

سلام برگ بو به ترکی چی میشه

۰۰/۷/۲۱ ۲۰:۳۰

کنگرفرنگی به ترکی چی میشه؟

۰۰/۷/۱۹ ۱۹:۵۷

سلام
بورغا تیکان
ب فارسی اسمس چیه؟

۰۰/۷/۱۹ ۱۶:۳۲

تاپسان منه ده دنن.

۰۰/۷/۱۶ ۱۳:۱۹

مایانا/رازیانه

۰۰/۷/۱۶ ۱۱:۲۰

سلام ،چوبان چانتاسی به چی گفته میشود ؟؟؟

۰۰/۷/۱۵ ۱۰:۱۵

ماندا یعنی گاومیش
در تورکی به بادرنجبویه ایلان باشی میگن.

۰۰/۷/۱۱ ۲۲:۵۰

معنی فارسی کلمه زیرح که تقریبا مثل کنجد هست چیه فارسیش چیه

۰۰/۷/۹ ۱۶:۰۷

چندنه همان شاهدانه است که درمحاوره شادونه گفته میشه

۰۰/۷/۸ ۱۶:۰۴

سیاه دانه یعنی قره چورح اوتی

۰۰/۷/۳ ۱۷:۰۱

زوفا به ترکی چوردوق میشه

۰۰/۷/۲ ۱۸:۱۳

بی ژوشه نام ترکی بارهنگ است

۰۰/۶/۲۷ ۱۳:۵۳

بذرک...... میشه

۰۰/۶/۲۶ ۲۱:۳۱

قاراچرک اوتو

۰۰/۶/۲۶ ۲۱:۳۰

دادوبویانا

۰۰/۶/۲۶ ۰۹:۳۸

نسترن کوهی

۰۰/۶/۲۶ ۰۸:۰۳

بزرک سیاه میشود.

۰۰/۶/۲۵ ۰۰:۳۶

اسم ترکی کاکوتی چیه ؟ چون کهلیک اوتی میشه آویشن طبق لیست بالا

۰۰/۶/۲۴ ۲۳:۲۲

نام ترکی اکلاپتوس چیست،؟ ممنون

۰۰/۶/۲۴ ۱۷:۰۲

در زبان تورکی به اسفرزه قارنی یاریق می گویند.

۰۰/۶/۲۳ ۱۶:۱۹

بیروشا همون که باغایارپاقی هست تخم داره بارهنگ میشه

۰۰/۶/۲۲ ۱۶:۳۸

باسلام زوفابه زبان ترکی چیه¿

۰۰/۶/۱۹ ۰۹:۵۶

بَزَرَک یعنی تخم کتان

۰۰/۶/۱۹ ۰۹:۲۷

بیزووشه به تخم بارهنگ می گویند. گیاه بارهنگ در تورکی باغا یارپاغی است.

۰۰/۶/۱۹ ۰۹:۲۰

اسم این گیاه هووه جووه است که به فارسی گل ماهور یا خرگوشک می گویند.

۰۰/۶/۱۹ ۰۹:۱۳

باغا یارپاغی به معنی بارهنگ است.

۰۰/۶/۱۹ ۰۹:۰۷

گل نسترن کوهی

۰۰/۶/۱۵ ۲۳:۵۰

خیلی عالی .دست مریزاد

۰۰/۶/۱۵ ۱۲:۲۲

گل راعی یا هوفاریقون شربتشم هس به اسم هایپیران تو داروخانه

۰۰/۶/۱۵ ۱۲:۱۶

چوبا کبریتی به فارسی پولک میشه

۰۰/۶/۱۵ ۱۲:۱۴

گیاه تربوت به فارسی چی میشه ممنون

۰۰/۶/۱۱ ۱۹:۵۸

ایت بورنی یا بینی سگ چی میشود

۰۰/۶/۸ ۰۷:۵۴

بیزوشا ترکی بارهنگ هست

۰۰/۶/۷ ۱۱:۵۲

سلام زیرح که شبیه کنجد است به فارسی چی میشه

۰۰/۶/۷ ۰۱:۲۷

به گیاه پیچک در ترکی سارماشیق گفته میشه

۰۰/۶/۶ ۱۳:۰۹

سلام خداقوت کندور نام اذریش چی میشه

۰۰/۶/۶ ۱۱:۰۸

سلام ببخشید مقل در ترکی چی میشه؟از هر عطاری میپرسیم نمیدونن

۰۰/۶/۲ ۱۲:۴۳

سلام
نام فارسی چالا گوز چی میشه؟تشکر

۰۰/۵/۳۰ ۱۱:۵۷

ببخشید بارهنگ به زبان اذری چی میشه؟؟ باتشکر

۰۰/۵/۲۷ ۰۰:۱۰

کاکوتی از خانواده آویشن هستش فرقی ندارن

۰۰/۵/۲۷ ۰۰:۰۸

لطفا تفاوت کاکوتی با کهلیک اوتی رو بفرمایید
سپاسگزارم

۰۰/۵/۲۴ ۱۷:۳۷

ممنون از شما که خوب توضیح دادین

۰۰/۵/۲۲ ۲۰:۰۱

سلام یاستی یاپراق به فارسی چی میشه؟

۰۰/۵/۱۴ ۲۳:۰۲

نه گوزوان همان گل گاوزبانه همنک امنجی بهش می گن پنیرک

اخبار روز