کد خبر: ۴۴۱۷۴
۵۹۳۸۷۳ بازدید
۱۱۷۷ دیدگاه

معرفی 150 گیاه به زبان ترکی آذربایجانی همراه با معادل فارسی

۱۳۹۴/۴/۳۰
۱۲:۲۴

توجه:

استفاده از مطالب این نوشته برای عموم آزاد است. لطفا در صورت استفاده در سایت های دیگر منبع آن را ذکر کنید. 

متاسفانه سایت های زیادی بدون ذکر منبع از مطالب این مقاله استفاده نموده اند. 

 

آشنایی عمومی با گیاهان به تخصص خاصی نیاز ندارد. مردم عادی بومی واژه ­هایی را برای نام­گذاری گیاهان استفاده می­ کنند که در بسیاری موارد بسیار دقیق بوده و با نامگذاری های علمی همخوانی دارد.

با این وجود، حتی بسیاری از متخصصین حتی آذری زبان که به نوعی با گیاهان سروکار دارند با واژه­ های بومی ترکی آذربایجانی آشنایی کافی ندارند. در این نوشته، مجموعه ­ای از اسامی گیاهان بومی شهرستان میانه به زبان ترکی آذربایجانی با زبان محاوره ای عامه مردم میانه جهت آشنایی همشهریان محترم و آذری­ زبانان عزیز و متخصصین رشته­ های مختلف مرتبط با گیاهان تهیه و تدوین شده و معادل فارسی هر کدام از آنها نیز آورده شده است، باشد که به سوالات مکرری که در این زمینه از سوی مردم عادی و دانشجویان و حتی متخصصین می­ شود، به طور قابل قبول پاسخ داده شود.

در این مطلب، از درج اسامی علمی به دلیل تخصصی کردن مبحث خودداری شده است. با این وجود علاقمندان می تواند با مکاتبه با نگارنده از طریق آدرس ایمیل s.jamshidy@gmail.com علاوه بر دریافت این مطالب، نظرات و پیشنهادات خود را ارایه فرمایند. باشد که در صیانت و حفظ واژه های اصیل گیاهان و انتقال آن به نسل های جدید قدمی برداشته شود.

 

شماره   ترکی آذربایجانی (محاوره میانه ­ای)   معادل فارسی

1         آت قویروغو                                دم اسب - بهمن (شال دم)

2         آجی بی­آن                                 تلخه بیان

3         آغ اُت، وَلَه میر                           یولاف وحشی

4         آلا قانقال (آلا قالقان)                    کنگر صحرایی

5         اَستوقودوس                             اسطوخودوس

6         اِشَّک خشخاشی                         ورث

7         اِشّک/سَبَرگه یونجاسی، ساری یونجا   یونجه زرد

8         اَمَن کُومَنجی (دوگمَچَه)                پنیرک

9         اوزَرّلیک                                اسپند

10        اوش قولاخ، سَبَرگَه                    شبدر

11        اوشقون                               ریواس

12        اَوَلیک                                 ترشک مواج

13        ایپلیکجًه                              تمشکین

14        ایت اوتو، آغ باش، قوخاغان          ازمک

15        ایت سوآلاغی                         کلاغک

16        ایلیشیم، بوستان پوزان، سرطان، ساریلیخ، لیف       سس

17        ایسپناخ                                    اسفناج

18        ایلان یاستیغی                             نی لویی

19        اینَک امجَه یی                             مگس ­گیر، سیلن

20        بابانِح                                      بابونه

21        بادامچا                                    بادام کوهی

22        بالاغ اُتو                                   کاهوی وحشی

23        بالِح دنی                                  تخم بالنگو

24        بالدیرقان                                   گلپر

25        بَنوشَه                                      بنفشه

26        بورانی                                      کدو تنبل

27        بَزَرَک                                       بزرک، بذر کتان

28        بورک آغاجی                               دارواش

29        بوی                                        شنبلیله

30        بوییک تیکان                             تمشک

31        بویاق                                      روناس

32        بویمادَرَن                                  بومادران

33        بیزوشا                                     بارهنگ کبیر

34        بیسم اله گولو                            درخت اقاقیا

35        بولاغ اوتو                                علف چشمه

36        پازی تره سی                            برگ چغندر

37        پَرپینَه                                     خرفه

38        پُؤلیک، سَنگَنَح                            ماشک

39        پیتیراخ (دُووز پیتراغی)                  توق

40        پیرپیز                                     آتشین

41        پیش­ پیشی                               بیدمشک

42        پیشیک اوتو                          علف گربه، سنبل­ الطیب

43        پیشیک جیرناغی، جوجَه گوزو، چنته چوبان  کیسه کشیش

44        تَرَه توندَ، آجی تَرَه                       شاهی، تره تیزک

45        تل                                       کمبوزه

46        توپّیز (قوش قونماز)                     شکرتیغال، قندورک

47        توکلوجَه                                  چای کوهی

48        تورپَح (تورپک)                          خردل وحشی

49        تورشَک                                  ترشک

50        تولکو قویروغی                            دم روباهی، جو وحشی

51         جین جیلن (جین جیلم)                علف جوجه

52        جَیَن                                     جگن

53        جین قارپیزی                            کَوَر، هندوانه ابوجهل

54        چاتلانقوش، آغ ساقیزی، پیرآغاجی      بنه

55        چاقّیرتیکانی                             گل گندم چمنزار

56        چالی                                     سنجد تلخ

57        چای آلاغی                               مرزنگوش

58        چای دوویسی (آش دووسی)           برنج گرده، برنج چلیپا

59        چاییر                                    مرغ

60        چوبان یاستیغی                         کلاه میرحسن

61        چیتدیخ (چیرتدیق)                      کاسنی

62        خانم سالّاندی، قیرمیزی پاچا، قاراگُز     تاج خروس

63        ختمی گولی                             گل ختمی

64        خَشَ                                     اسپرس

65        داری                                     ارزن

66        داش جاباغی                            گلسنگ

67        داغ سوغانی                            پیاز کوهی

68        داغ مَرزَسی                              مرزه کوهی

69        دامارّیجا (بوی یارپاغی)                 بارهنگ صغیر

70        دَلَ بنگ                                 رازیانه

71        دلی بات بات                            بنگدانه

72        دمیرتیکانی                              خارخاسک

73        دَوَ تیکانی یانداخ (یانداق)              خار شتر

74        دَوَدابانی                                 گوش خرگوش

75        دوشان آلماسی، چالقی                  شیرخشت، چالگو

76        دوه دابانی                               زیره هرز زراعی

77        دیل قانادان                              شیرپنیر

78        زیریش (زیریشک)                       زرشک

79        ساباح­ گُرَسَن                            اویارسلام، آبیارسلام

80        سارماشیخ، پوشَنَ                       پیچک صحرایی

81        ساری تیکان                              گلرنگ وحشی

82        ساری گول                              نسترن مطعر (زرد)

83        سرچَه اُتو                               گندمک، گندم دانه تسبیحی

84        سوپورگَه                                سورگوم جارویی

85        سوتتوجَ، سوتّی یَن                     فرفیون

86        سووآلاخ                                موسیر

87        سُوید/سوگود                            بید

88        سُوید اُتو                               هفت بند ایرانی

89        سهلاب                                  ثعلب باتلاقی

90        سیغیر/سیری قویروغو                  گل ماهور، خرگوشک

91        سیلیف                                  سوروف

92        شادَنَه، چَتَنه                            شاهدانه

93        شاماما                                  دستنبو

94        شَتَره (شاتَرَه سی)                     شاه تره

95        شقّنَه (اِشّک لالَه سی)                شقایق وحشی

96        شلقم                                سیب زمینی ترشی

97        شومو (شومون)                     اسفناج چهار دانه ای

98        شووَرَن                              خاکشیر

99        شیرین بی­آن                          شیرین بیان

100      صابون                                 سیلن، قلیونک

101      قاپاخلی­جا (خُروز داشّاغی)             قدومه

102      قارا بَزَرَح، زَی رَح                      بالنگو

103      قارا یمیشان                           زالزالک وحشی

104      قاراغاش (قَرَغاش)                    نارون

105      قارامیخ                                شبیه چالی

106      قارایارپاخ، قاراقولاخ                    مریم گلی

107      قارچیچه­یی (دانا داشّاغی)            گل حسرت

108      قارقا تاباغی، هویارپاغی               باباآدم

109      قاطیر قویریغی                         پنجهک، علف باغ

110      قان قورودان                            قیاق

111      قیرخ بوروم، گِچی اوتو، آت قویروغو    دم اسب

112      قَزاَیاغی (قازاَیاغی)                     پای غازی، غازپا

113      قزیل گول                              گل محمدی، گل گلاب

114      قلمه                                     تبریزی

115      قَمیش                                   نی

116      قوزی قولاغی                           گاوزبان بدل (ایتالیایی)

117      قوش اَبَّیی، خرمن اوتو                علف هفت بند

118      قی نَنَه دیلی                           کاکتوس راکتی

119      قیندیرقا                                 سازو

120      قیزلار اوشقونو                         گیاهی شبیه اسپند

121      قیلپین                                 جومیش (علف پشمکی)

122      کاوار (سوزی)                          تره

123      کروشنه                                 گاودانه

124      کروویز                                 کرفس وحشی

125      کّکیرَه (قاراباش، گوباش)             گل گندم

126      کلوخا                                گل جالیز

127      کورا                                   سپیدار

128      کهلیک اوتو                            آویشن

129      گچی بوینوزو                         خرنوب، جولدوزک

130      گلین بارماغی                        انگشت عروس

131      گوزبان، گوزابان، سیغیر دیلی، دیل اوتو    گاوزبان

132      گوش اوزومو                        تاج ریزی

133      گوش دیلی                         درخت زبان گنجشک، ون

134      گیزی تیکانی، اَل یاندیران          گزنه

135      گیلدیک (ایت بورنو)                نسترن کوهی، نسترن شرقی

136      میخنگ (قرنفیل)                   میخک

137      مین چیچک                        شاهپسند

138      نوروز گولو                           زنبق وحشی

139      وَرَک                                 رز ایرانی، علف خرس

140      هنقیلیش/خنقیلیش، داغ ­تَرَسی    شیر مرغ، علف تگرگی

141      یارا اوتو، قان قورودان               بومادران هزاربرگ

142      یارپز                                  پونه

143      یارما                                 بلغور

144      یاغلوجا، شوران                      سلمه­ تره

145      یربادامی                             بادام زمینی

146      یِل آپاران، یل قووان، شوشَه قلیان  گل قاصد

147      یِملیک                              شنگ

148      یمیشان                             زالزالک

149      یورقون/یولقون (آغاجی)             درخت گز

150      یوشان                               درمنه

چند نکته مهم:

           §      کاکوتی همان کهلیک اوتی نیست.

§      قارچیچگی گل یخ نیست.

           §      گلسنگ نوعی گیاه نیست بلکه موجودی است که از همکاری قارچ و جلبک ایجاد شده است

§      مرحله کال میوه‌هایی مثل طالبی، گرمگ و خربزه را "کمبوزه" می‌گویند که در ترکی آذری با آن تل و یا کالک یا خیرچا گفته می شود.

§      یارما (بلغور) خرده ­های دانه غلات مثل گندم، جو و یولاف است.

در جمع آوری این مطالب آقایان عادل رمضانی، محمدرضا مختاری، سعید صادقی، طهماسب کاوسی و محمدباقر مشایخی کمک های ارزنده ای نمودند که بدین وسیله از ایشان قدردانی می نمایم. 

 

مطالب مرتبط:

کتاب "اسامی محلی گیاهان آذربایجان" منتشر شد.

معرفی 70 گیاه بومی میانه (با گویش میانه ای)

          کتاب "اسامی محلی گیاهان آذربایجان" به زیر چاپ رفت.

 

نویسنده: سلیمان جمشیدی     

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۰۰/۷/۲۸ ۲۱:۲۸

فارسی آت آلماسی چییه؟
و همچنین قنبر اوتی؟

۰۰/۷/۲۳ ۱۶:۳۳

آقطی سیاه تۆرکۆسۆ نمه اولار؟

۰۰/۷/۲۳ ۱۶:۳۱

قارا چؤره ک اوْتو

۰۰/۷/۲۳ ۱۰:۱۲

سلام برگ بو به ترکی چی میشه

۰۰/۷/۲۱ ۲۰:۳۰

کنگرفرنگی به ترکی چی میشه؟

۰۰/۷/۱۹ ۱۹:۵۷

سلام
بورغا تیکان
ب فارسی اسمس چیه؟

۰۰/۷/۱۹ ۱۶:۳۲

تاپسان منه ده دنن.

۰۰/۷/۱۶ ۱۳:۱۹

مایانا/رازیانه

۰۰/۷/۱۶ ۱۱:۲۰

سلام ،چوبان چانتاسی به چی گفته میشود ؟؟؟

۰۰/۷/۱۵ ۱۰:۱۵

ماندا یعنی گاومیش
در تورکی به بادرنجبویه ایلان باشی میگن.

۰۰/۷/۱۱ ۲۲:۵۰

معنی فارسی کلمه زیرح که تقریبا مثل کنجد هست چیه فارسیش چیه

۰۰/۷/۹ ۱۶:۰۷

چندنه همان شاهدانه است که درمحاوره شادونه گفته میشه

۰۰/۷/۸ ۱۶:۰۴

سیاه دانه یعنی قره چورح اوتی

۰۰/۷/۳ ۱۷:۰۱

زوفا به ترکی چوردوق میشه

۰۰/۷/۲ ۱۸:۱۳

بی ژوشه نام ترکی بارهنگ است

۰۰/۶/۲۷ ۱۳:۵۳

بذرک...... میشه

۰۰/۶/۲۶ ۲۱:۳۱

قاراچرک اوتو

۰۰/۶/۲۶ ۲۱:۳۰

دادوبویانا

۰۰/۶/۲۶ ۰۹:۳۸

نسترن کوهی

۰۰/۶/۲۶ ۰۸:۰۳

بزرک سیاه میشود.

۰۰/۶/۲۵ ۰۰:۳۶

اسم ترکی کاکوتی چیه ؟ چون کهلیک اوتی میشه آویشن طبق لیست بالا

۰۰/۶/۲۴ ۲۳:۲۲

نام ترکی اکلاپتوس چیست،؟ ممنون

۰۰/۶/۲۴ ۱۷:۰۲

در زبان تورکی به اسفرزه قارنی یاریق می گویند.

۰۰/۶/۲۳ ۱۶:۱۹

بیروشا همون که باغایارپاقی هست تخم داره بارهنگ میشه

۰۰/۶/۲۲ ۱۶:۳۸

باسلام زوفابه زبان ترکی چیه¿

۰۰/۶/۱۹ ۰۹:۵۶

بَزَرَک یعنی تخم کتان

۰۰/۶/۱۹ ۰۹:۲۷

بیزووشه به تخم بارهنگ می گویند. گیاه بارهنگ در تورکی باغا یارپاغی است.

۰۰/۶/۱۹ ۰۹:۲۰

اسم این گیاه هووه جووه است که به فارسی گل ماهور یا خرگوشک می گویند.

۰۰/۶/۱۹ ۰۹:۱۳

باغا یارپاغی به معنی بارهنگ است.

۰۰/۶/۱۹ ۰۹:۰۷

گل نسترن کوهی

۰۰/۶/۱۵ ۲۳:۵۰

خیلی عالی .دست مریزاد

۰۰/۶/۱۵ ۱۲:۲۲

گل راعی یا هوفاریقون شربتشم هس به اسم هایپیران تو داروخانه

۰۰/۶/۱۵ ۱۲:۱۶

چوبا کبریتی به فارسی پولک میشه

۰۰/۶/۱۵ ۱۲:۱۴

گیاه تربوت به فارسی چی میشه ممنون

۰۰/۶/۱۱ ۱۹:۵۸

ایت بورنی یا بینی سگ چی میشود

۰۰/۶/۸ ۰۷:۵۴

بیزوشا ترکی بارهنگ هست

۰۰/۶/۷ ۱۱:۵۲

سلام زیرح که شبیه کنجد است به فارسی چی میشه

۰۰/۶/۷ ۰۱:۲۷

به گیاه پیچک در ترکی سارماشیق گفته میشه

۰۰/۶/۶ ۱۳:۰۹

سلام خداقوت کندور نام اذریش چی میشه

۰۰/۶/۶ ۱۱:۰۸

سلام ببخشید مقل در ترکی چی میشه؟از هر عطاری میپرسیم نمیدونن

۰۰/۶/۲ ۱۲:۴۳

سلام
نام فارسی چالا گوز چی میشه؟تشکر

۰۰/۵/۳۰ ۱۱:۵۷

ببخشید بارهنگ به زبان اذری چی میشه؟؟ باتشکر

۰۰/۵/۲۷ ۰۰:۱۰

کاکوتی از خانواده آویشن هستش فرقی ندارن

۰۰/۵/۲۷ ۰۰:۰۸

لطفا تفاوت کاکوتی با کهلیک اوتی رو بفرمایید
سپاسگزارم

۰۰/۵/۲۴ ۱۷:۳۷

ممنون از شما که خوب توضیح دادین

۰۰/۵/۲۲ ۲۰:۰۱

سلام یاستی یاپراق به فارسی چی میشه؟

۰۰/۵/۱۴ ۲۳:۰۲

نه گوزوان همان گل گاوزبانه همنک امنجی بهش می گن پنیرک

۰۰/۵/۱۳ ۱۰:۳۸

انگ امجگی همان گل گاوزبون

۰۰/۵/۸ ۲۰:۱۲

اسم فارسی خرپ کسن این دارو برای اسهالی استفاده میشه

۰۰/۵/۸ ۱۸:۰۴

اسم فارسی الوانا جولو چی میشه؟

۰۰/۴/۲۷ ۲۳:۳۹

ساری که همون زردچوبه اس

۰۰/۴/۲۶ ۲۲:۱۳

سلام ببخشید بوجن به فارسی چه گیاهی میشه میدونید

۰۰/۴/۲۱ ۲۳:۲۱

برا نفخ معده است

۰۰/۴/۱۹ ۱۹:۵۱

نام گیاه قوجا بری به زبان ترکی چیست؟

۰۰/۴/۱۴ ۲۳:۴۴

شادنه. ترکی شاهدانه است

۰۰/۴/۱۴ ۰۹:۵۱

شاهدانه به زبان ترکی

۰۰/۴/۱۲ ۲۲:۰۰

نانه. میشه

۰۰/۴/۱۱ ۲۰:۵۱

ایت اوزریک کسی میشناسه چیه ،،به چه شکلیه؟

۰۰/۴/۸ ۲۲:۳۷

کهلیک اوتی

۰۰/۴/۵ ۱۲:۴۹

گزنه به زبون ترکی آذربایجان شرقی میشه جیریکان

۰۰/۴/۲ ۰۹:۵۴

با سلام وخسته نباشید می خواستم بدونم گیاه دارویی هو جوا به فارسی چیه

۰۰/۴/۱ ۱۸:۲۵

فراسیون به ترکی چی میشه؟

۰۰/۳/۲۷ ۰۴:۴۲

سلام
همون کاسنی است

۰۰/۳/۲۴ ۱۶:۵۲

کندر به ترکی چی میشه

۰۰/۳/۲۴ ۱۳:۳۸

ساری ک٫ه میشه

۰۰/۳/۱۸ ۲۱:۰۷

سلام نعنا به ترکی چی میشه

۰۰/۳/۱۶ ۱۹:۲۶

آسگیلی در فارسی چی میشع

۰۰/۳/۱۲ ۱۰:۵۱

سلام با تشکر از زحماتی که برای جمع آوری این مطالب کشیدید موفق باشید

۰۰/۳/۱۱ ۰۳:۲۷

امجد گاو🤣

۰۰/۳/۹ ۱۹:۲۲

:)) :))

۰۰/۳/۹ ۱۶:۵۸

واقعا هم چه اطلاعات غلطی کهلیک اوتی کجا آویشن میشه ؟کاکوتی میشه

۰۰/۳/۷ ۲۰:۰۱

سلام به بذر ارزن در ترکی چی میگن؟
یه چیزی کهپودرشو داخل نان گرده توهمدان میریزن اسمشو نمیدونم
سیاه دانه و کنجد ورازیانه منظورم نیستا

۰۰/۳/۷ ۱۶:۲۲

با سلام. عزیزان، کاکوتی در زبان ترکی به قوچ اوتی معروفه، کهلیک اوتی هم آویشن هست، که با آویشن شیرازی متفادته، توکلوجه هم بهش چایی کوهی یا چایی پشمی میگن

۰۰/۳/۵ ۰۰:۳۳

بارهنگ همان بیزوشا هست

۰۰/۳/۴ ۱۰:۳۳

سلام
كهليوته فرق داره با آويشن به فارسي ميشه كاكوتي

۰۰/۲/۳۱ ۱۵:۱۹

سلام نعنا به ترکی چی میشه

۰۰/۲/۲۹ ۱۶:۳۵

توکلوجه میشه

۰۰/۲/۲۸ ۱۲:۴۰

چای کوهی چی هست به ترکی

۰۰/۲/۲۶ ۱۵:۴۱

پنجه گربه

۰۰/۲/۲۳ ۰۸:۴۳

سلام الگز به فارسی چی میشه

۰۰/۲/۲۲ ۱۶:۲۳

ممنون عالی بود

۰۰/۲/۲۱ ۱۹:۱۶

مادرزبان ترکی به رازیانه میگیم مایانا

۰۰/۲/۲۱ ۰۶:۳۸

به زبان محلی خئخوت یا گئخود میگج منطقه ما بهش گیه بلند و پهن هست چتری

۰۰/۲/۲۱ ۰۱:۳۰

‌کسی میدونه به اینگ امجکی که توکندم رشد میکنه به زبان فارسی اسمش چیه

۰۰/۲/۲۰ ۰۹:۳۳

کلمه کشی یا کلمه کشیر گولی فارسجا نه اولور

۰۰/۲/۱۹ ۱۷:۳۱

گیاهی هست به نام گرمه داری خیلی خوش بو هست برا کوفته و دلمه هم بیشتر استفاده میشه اسم فارسیش چی میشه

۰۰/۲/۱۷ ۲۲:۰۱

سلام
پیشیک جیرناغی فارسیش چی میشه
شماره 43
لطفا جواب بدید.

۰۰/۲/۱۷ ۱۰:۴۵

فارسی(گندله.چوبان کبریتی )روبرام بگین چی میشه

۰۰/۲/۱۷ ۰۱:۴۱

سلام.خاخاسک .چاقر تیکانی دیر.

۰۰/۲/۱۲ ۲۰:۴۴

سلام بستان ترسی یا تَرتَر به فارسی میشه خَرفه

۰۰/۲/۱۱ ۱۸:۰۲

سلام، کانتارون به فارسی چی میشه؟

۰۰/۲/۹ ۲۱:۴۶

اکیل کوکی ترکی رزماری

۰۰/۲/۷ ۱۷:۳۳

ساغول ،عالی بود

۰۰/۲/۷ ۱۱:۴۵

فارسیش میشه گزنه

۰۰/۲/۶ ۱۵:۰۹

سونون کورلادن. آزری آدندا تورکی یوخوموز دی بلک ده کی اوشاخ دا آنلاییر بونو. آزری کوکی التحافی دیل دن دی توکی دیلین کوکی التصاقی دیل دن دی نجور بولارن ایکی سینده قاترسز بیربیرینه😂

۰۰/۲/۴ ۱۰:۰۵

برگ بو به نظرم

۰۰/۲/۲ ۱۴:۱۷

😄😄😄کبریت چوپان دا

۰۰/۲/۲ ۱۴:۰۴

تا جایی که من میدونم ایستی اوت معادل فلفل تند هست که به دلیل طبع به شدت گرم این گیاه بهش اطلاق میشه

۰۰/۲/۱ ۲۰:۱۴

اللر وار چوخ گوزل ودئیرلی بیر اثر، یاشیاسیز👋👋💐💐

۰۰/۱/۳۰ ۰۰:۴۳

درود برشما.
نام فارسی گیاه علیسا (خیلی شبیه سیر هستش یخورده ظریف تر با گل های سفید. معمولا تو ارتفاعات در خاک مرطوب تو جنگل رشد میکنه. ممنون میشم

۰۰/۱/۲۹ ۰۰:۰۱

نام ترکی آرتیشیو چیست

۰۰/۱/۲۸ ۱۰:۴۰

فلفل سیاه

۰۰/۱/۲۷ ۲۲:۲۷

اتفاقا برعکس بوده. به تاریخ درج مقاله ها توجه کنید. متوجه می شوید.

۰۰/۱/۲۷ ۱۶:۱۵

در قسمت ذیل مقاله " معرفی 150 گیاه به زبان ترکی آذربایجانی همراه با معادل فارسی " مطلبی با این عنوان " که در جمع آوری این مطالب آقایان عادل رمضانی، محمدرضا مختاری، سعید صادقی، طهماسب کاوسی و محمدباقر مشایخی کمک های ارزنده ای نمودند " درج گردیده که لازم به توضیح است که این مطلب کپی برداری از سایتهای دیگر بوده و در تعداد زیادی از سایتها به دفعات درج گردیده است . و کپی برداری از آنها را با این جملات سنگین نمی شود اسمش را تهیه و جمع آوری گذاشت .   

۰۰/۱/۲۷ ۱۳:۴۰

ماندا فارسیش چی میشه بادرنجبویه ترکیش چیه

۰۰/۱/۲۷ ۰۰:۱۰

سلام فارسی ایستی اوتی رو میخواستم

۰۰/۱/۲۷ ۰۰:۰۹

استی اوت فارسیش چی میشه

۰۰/۱/۲۶ ۱۳:۱۴

شماره 128 معنیش کاکوتی میشه.

۰۰/۱/۲۵ ۰۰:۳۱

شوورن shuvaran

۰۰/۱/۲۵ ۰۰:۳۰

سلام آیا نام فارسی گیاه" چوبان کیبریتی " رو میدونید؟

۰۰/۱/۲۴ ۱۸:۱۸

بارهنگ میشه (باق یارپاقع)

۰۰/۱/۲۲ ۲۰:۴۲

سلام ممنون زحمت زیادی کشیدین لطفا اسم فارسی گیاه استی اوتجا که یک گیاه کوهی می باشد را برام بگین

۰۰/۱/۲۲ ۱۹:۲۵

جیجیلی تیکان بهش میگن

۰۰/۱/۲۱ ۲۳:۲۳

گیزیرتیکان یاجوش جوش

۰۰/۱/۲۰ ۱۷:۱۶

در قشقایی این کمکی میگویند

۰۰/۱/۱۹ ۱۲:۱۱

رازیانه ( یا Fennel نام علمی: Foeniculum vulgare) و زیره ( یا Caraway در دو نوع زیره سبز (با نام علمی: Cuminum cyminum) و زیره سیاه (با نام علمی: Carum carvi)) دو گیاه متفاوتن

مایانا همون رازیانه س

۰۰/۱/۱۲ ۰۹:۵۱

سلام
پیچک دولاشقان

۰۰/۱/۱۰ ۲۰:۵۱

به لیمو به زبان ترکی استانبولی چیه؟

۰۰/۱/۱۰ ۱۷:۳۴

سلام اسم ترکی رزماری چیست

۰۰/۱/۱۰ ۱۳:۳۰

سلام بادام کوهی بهش میگن اطرف کوه های ماهست مرز بازرگان شبیه بادامه

۰۰/۱/۸ ۱۳:۳۰

بادام وحشی نوعی بادامچه در محل های سخره ای کوهستان میروید

۰۰/۱/۸ ۱۳:۱۶

گیاه کشمک به زبان ترکی چی هست

۰۰/۱/۶ ۱۲:۰۸

سلام ترکی علف پیچک چیست

۰۰/۱/۲ ۱۱:۳۹

Ake kasi midone etla bdoe ke nam kogargarga ba zban korgi

۰۰/۱/۲ ۰۳:۳۱

مرسی از فهرست زیباتون بسیار مفیدبود ولی نزدیک به 10مورد اشتباه نوشته شده

۹۹/۱۲/۲۳ ۱۲:۴۹

نام‌ترکی‌بذر‌شاهی

۹۹/۱۲/۱۴ ۱۹:۱۹

سیاهدانه هست اون نه رازیانه

۹۹/۱۲/۱۳ ۱۷:۰۲

سلام فارسی کلمه کوتوح چی میشه گلم گاشی هم میکیم ولی هر چی میزنم نمیاره فارسیش رو

۹۹/۱۲/۱۳ ۱۷:۰۰

سلام یه گیاهی است که اسمش کلمه کتوح است(ترکی) است بعد من هر چی میزنم اسم فارسی اون گیاه رو نمیاره

۹۹/۱۲/۱۰ ۰۷:۲۵

عالی و پربار
ممنون از مطلب مفیدتون

۹۹/۱۲/۹ ۱۵:۳۷

سلام دمتون گرم. الگز فارسیش چی میشه؟ بومی شهر خوی هست. نام علمی هم نتونستم براش پیدا کنم فک کنم تو فلور ایرانیکا هم نیست😂

۹۹/۱۲/۷ ۲۱:۳۶

داق بادامی چیه کسی میدونه؟؟

۹۹/۱۲/۵ ۱۲:۱۵

گوش گاو میگویند عزیزم

۹۹/۱۲/۴ ۲۳:۵۹

سلام لطفا اسم فارسی گیاه ایپک بگین ممنون

۹۹/۱۲/۴ ۱۷:۳۹

پریش در زبان فارسی چی میشه

۹۹/۱۲/۴ ۰۱:۱۶

نه خیر رزماری هست

۹۹/۱۲/۳ ۱۷:۳۸

گیریگان به فارسی چی میشه؟؟

۹۹/۱۱/۳۰ ۲۲:۳۱

سلام
خیلی ممنون مطلبتون عالی بود.

۹۹/۱۱/۲۹ ۲۱:۵۷

سلام واقعا دست شما درد نکند اگه ممکنه یه گیاهی هست من اسمشو نمی دانم اما مثل گیاه خشخاش با تیغه می بردند و با شیره ای که از آن در میاد با کره حیوانی ترکیب میکنند و یک روغن درمانی درست میشه به اسم ( لاله بند یاغی )منطقه ما فره داغ آذر دلیجان شرقی * در موردش اطلاعاتی بنویسید

۹۹/۱۱/۲۹ ۱۳:۵۷

ماست خیار ما

۹۹/۱۱/۲۷ ۲۳:۰۵

درود و خسته نباشید 🌹
از ادمین سایت درخواست دارم اسم این گیاه رو به لیست اضافه کنه:

کوموزا توروشه یا کوموزا تورشی
به فارسی میشه خوشاریزه یا خوشاروزه

گیاهی تیغی و معطر که دمنوش اون ضد قارچ و ضد باکتری هست و خود گیاه رو برای معطر کردن پنیر و ترشی استفاده میکنن 😋👌🏻

۹۹/۱۱/۲۵ ۱۴:۱۷

بایقوش(بای+قوش=پرنده ی بزرگ.پرندهی بیگ)بای=بیگ و هر کلمه ایی بای دارد.تورکی است.مثل حسینی بای(بیگ).بایراق(بیرق.علم.پرچم)بایداق(لیوان)بایرام(بیرام.بیرامی).بایران(بیران.بیرانوند).بیلان(بی+لان.و هر کلمه ایی آخرش لان باشد.تورکی است.مثل ساوآلان.سهلان.ایلان.اسلان)بای بوردی.بای بورا.بایکال.بایقرا(بای+قارا).بیگلربیگی(بیلر بیی.آقای آقاها)++قوش.و هر کلمه ایی قوش داشته باشد.تورکی است.مثل قوقوش(پرنده ی قو.گوگوش غلط است).بایقوش.جانقوش.خرقوش(پرنده ی بزرگ.غلط مصطلح خرگوش(حیوانی که گوشهای بزرگی دارد)).بزقوش(پرنده ی خاکستری).دوه قوشی(شترمرغ).چاتلانقوش.سوقوشی(کسی که زیاد به استخر.و حمام می رود.سوقوشی گفته می شود).قوش اوزومی(نوعی میوه است)

۹۹/۱۱/۹ ۱۹:۳۹

غضنفر یا غزن فر؟؟حروف (ح.ع.ث.ص.ض.ذ.ط.ظ)مخصوص زبان عربی است.گاها عمدا .ویا سهوا کلمات تورکی را با اینحروف می نویسند.تا به کلمات تورکی هویت عربی بدهند.غزن فر (شیری که دندانهای قلاب مانند دارد)هر کلمه ایی فرداشته باشد.تورکی است.مثل فرلی.به فر(بی لیلاقت)رادفر.هیرادفر.فرهمند.فرمند.فردین....اسلان(اصلان=شیر جنگل)عنکبوت(انکه+بوت=حیوانی که رانهای بزرگی دارد).عقاب(اوقاپ=قارتال)عقرب(آق+راب)اطاق(اتاق).قاطر(قاتیر).طوفان(توفان).طالقان(تالقان)طالبی(تالیبی)طارم(تاریم).صابون(سابین)حوله(هوله).عتیق(اتیق.مرند).عقدایی(آق دایی)عقدا(آق دا.مرند)..غزنویان شاید از غزن .و غزن فر باشد

۹۹/۱۱/۹ ۱۹:۳۸

سلام در زبان فارسی برای اسم گیاهان واسم حیوانات کلمه ایی وجود ندارد.هم طرف چپ وهمطرف راست کلمات تورکی هستند.

۹۹/۱۱/۹ ۱۷:۳۶

آیا چاددان گوش همون کاسنیه؟

۹۹/۱۱/۸ ۲۲:۴۱

تو منطقه قره داغ به گزنه جیریگان میگن

۹۹/۱۱/۸ ۱۹:۲۸

چوبک نام فارسی چوغان

۹۹/۱۱/۷ ۱۰:۵۱

سلام زنیان به ترکی چی میشه؟

۹۹/۱۱/۵ ۲۱:۰۴

من دارو گیاهی مصرف میکنم برا من تجویز کرده بودن رفتم خریدم همون هلیله گفتم

۹۹/۱۱/۲ ۰۰:۴۶

سلام وقت بخیرگیاهی هست به اوتع ممنون میشم اسم ترکی گیاه رابهم بگید ممنون

۹۹/۱۱/۲ ۰۰:۳۸

(اوتع)چه نوع گیاهی است ممنون میشم جواب بدید

۹۹/۱۰/۲۹ ۰۱:۵۹

عزوای‌میشه‌صبرزرد

۹۹/۱۰/۲۹ ۰۱:۱۷

سلام نام ترکی رازیانه میشه قره چرگ اوتی

۹۹/۱۰/۲۵ ۱۵:۴۰

ترک زبان های مهربان، "هلیله" به فارسی چی میشه؟

۹۹/۱۰/۲۳ ۱۱:۰۰

سلام گیاه سیم کش به فارسی چی میشه

۹۹/۱۰/۲۳ ۰۰:۳۵

معنی تباشیر به زبان ترکی

۹۹/۱۰/۱۷ ۱۹:۳۹

سلام کالیش به فارسی چی میشه

۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳:۵۷

قره چورگ اوتو

۹۹/۱۰/۹ ۲۰:۴۰

بسیار عالی بود ممنون از شما

۹۹/۱۰/۸ ۰۱:۵۱

چورگ اوتی چیست

۹۹/۱۰/۷ ۱۷:۴۲

اسفرزه=قارنی یا یخ

۹۹/۱۰/۶ ۱۱:۴۰

سلام خار گل مریم به زبان ترکی یعنی خوجه باشی هست

۹۹/۱۰/۵ ۱۶:۴۰

گیاه ختمی در ترکی یعنی چه؟

۹۹/۱۰/۴ ۲۳:۳۹

سلام درفارسی به گیاه چینداغ چه می گویند نوعی ریشه گیاه است

۹۹/۱۰/۳ ۲۳:۳۸

سلام نام پیچک به زبان ترکی آذری چی میشه ؟!

۹۹/۱۰/۲ ۰۰:۳۲

مایانا همان رازیانه است

۹۹/۹/۲۶ ۰۱:۴۰

نام پات پات تاتوره است که خیلی سمی هست حتی حیوانات هم نمیخورن داخل میوه پات پات دانه های سیاه رنگی مثل تسبیح کنار هم ردیف شدن که سمی و خطرناکن
@farasoyedanesh اینیستا

۹۹/۹/۲۴ ۰۲:۰۷

باسلام نام ترکی گیاه گلپوره چی هستش ؟؟

۹۹/۹/۲۳ ۱۰:۴۴

با سلام. نام ترکی سیاهدانه هست« چورک اوتی» درزمانینه چندان دور در ایران هم بجای گنجد و خشخاش روی نان سیاهدانه زده میشده.
کریم محمدی زنجانی پژوهشگر طب بدون دارو
09122425235

۹۹/۹/۲۱ ۲۲:۳۲

قره کورک اوتو

۹۹/۹/۱۸ ۲۰:۳۴

سلام @
اصل اسم آویشن به زبان ترکی آزری ( اردبیلی )
کهلیک اُتی می باشد #

۹۹/۹/۱۴ ۰۶:۲۱

زیره=مایانا

۹۹/۹/۱۴ ۰۶:۱۸

بزرک تورکی,نوعی کنجد است که سیاه,استوانه ای و درازتر از کنجد است.کنجد در تورکی سوسام نام دارد.بادرنجبویه همان گلین بارماغی است که اتفاقا در کنار چمنزارها می روید.آن را می جوشانند و عصاره اش غلیظ می شود.عصاره را خشک کرده و در بازار می فروشند.اکنون کیلویی 150هزار تومان می باشد.قیمت رو گفتم تا دوستان در صورت تهیه بدونند که سودش عالیه.هر روز میشه 20کیلو چید و 4کیلو عصاره به دست آورد.

۹۹/۹/۱۴ ۰۶:۱۰

مایانا نام تورکی زیره می باشد.
بوی,مایانا(بوی=شنبلیله و مایانا=زیره)
البته عده ای می گویند مایانا تورکی تخم گشنیز می باشد لیکن فکر نمی کنم این نظر درست باشد همان اولی صحیح تر است.

۹۹/۹/۱۲ ۱۱:۳۷

ممنون.نام فارسی بویاخ باشی چیه؟

۹۹/۹/۱۲ ۰۱:۵۹

سلام متاسفانه تعدادی از این معادل ها درست نیست مثل آلا قانقال ترکی کنگر نیست

۹۹/۹/۱۱ ۱۴:۵۹

هولیله فارسیش چیه؟

۹۹/۹/۱۰ ۱۸:۳۴

بهش میگن کهلی اوتی ما هم همینو میگیم و اتفاقا مصرفمون بالاس و تو ماست و آب دوغ میریزیم

۹۹/۹/۹ ۱۱:۴۸

سلام
گیاه زریح به فارسی چی میشه ( ز ر ی فتحه داره ح ساکن تلفظ میشه )
با سپاس

۹۹/۹/۸ ۱۵:۰۱

با سلام . وقت بخیر

لطفا نام ترکی ؛ رزماری را بفرمایید
ممنون

۹۹/۹/۷ ۲۱:۰۲

معادل فارسی زهر تولوقی چیست

۹۹/۹/۶ ۱۳:۴۴

دلی دامارجا فارسی چه می گویندتشکر

۹۹/۹/۵ ۱۴:۰۳

نام ترکی سیاه دانه چیست

۹۹/۹/۵ ۱۴:۰۱

نام ترکی سیاه دانه چیست

۹۹/۹/۵ ۰۲:۴۲

سلام ممنون. مطالب مفید بود.

۹۹/۹/۲ ۱۸:۱۹

نام فارسی بورق چی کاربردش هم قدیما بااین علف استفاده می کردند تا از پوست گاو وگوسفند مشک درست میکردند

۹۹/۹/۲ ۱۸:۱۱

آویشن بظربنده همان کاکائو اتو نیست چیز دیگری است ولی منم نمیدانم چی.

۹۹/۸/۳۰ ۱۷:۲۷

سلام نام ترکی گیاه زوفا ومریم گلی؟

۹۹/۸/۲۹ ۱۷:۳۷

درود کُندر به ترکی استانبولی چی میشه من میخوام بگیرم

۹۹/۸/۲۹ ۱۶:۳۴

سلام. اسم صحیح گیاه کروز یا کرویز در فارسی چیست؟ بعضی می گویند جعفری فرنگی... شما هم به نظرم کرفس وحشی گفتید... درستش چیست؟

۹۹/۸/۲۸ ۱۰:۳۱

باسلام واحترام:از زحمات استادان گرام نهایت سپاس وامتنان را دارم
برای بنده بسیار مفید بود

۹۹/۸/۲۶ ۲۲:۳۵

کوندر به ترکی ازربایجانی

۹۹/۸/۲۶ ۱۶:۳۰

یارما همون بلغور

۹۹/۸/۲۶ ۱۶:۲۶

نام فارسی گیاه قارنم ساچی به زبان ترکی چیست

۹۹/۸/۲۵ ۲۲:۴۸

سلام ببخشید برگ دعفنه اسم فارسی چه درختی هس

۹۹/۸/۲۴ ۱۷:۳۸

اسم ترکی شیرخشت رو لطفاً بگید.

۹۹/۸/۲۳ ۱۵:۴۷

سلام نام ترکی گیاه ماریان چیست

۹۹/۸/۲۳ ۱۰:۲۶

سلام اوغلان اوتو به فارسی و خواص اون رو کی میدونه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

۹۹/۸/۲۲ ۱۲:۵۲

سپاس فراوان به خاطر دادن اطلاعات مفید به دیگران 🙏🏻🙏🏻

۹۹/۸/۲۰ ۲۱:۵۲

اویشن همون کحلیح اوتودو؟

پیشگیری از کرونا

اسامی مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در میانه

اخبار روز