کد خبر: ۱۱۸۵۹
۱۰۱۱ بازدید
۰ دیدگاه (۰ تایید شده)

پشت و روی پرده انتخابات میانه؟؟؟؟؟؟

۱۳۹۲/۳/۲۷
۰۱:۱۳

بسمه تعالی

حضرت علی (ع) فرمود: هرکه با حق پنجه در افکند؛حق اورا بر زمین زند

(حکمت 400)

باز تلالو صلابت قافلانکوه در افق غیرت قلعه دختر میانه طلوع زیبایش را به رخ می کشد و برگی دیگر از صفحه پر

افتخار میانه رقم می خورد صفحه ای بنام انتخابات صحنه ای که اینبار 54 سرباز جان برکف داشت که همه شان

سلاح غیرت در دست؛خود را سپر بلای میانه می دانستند و تلاش برای رسیدن به سیمرغ میانه در اوج قله هایش

را داشتند چون حکایت شیرین این پرنده را از دیرینیان به خوشی شنیده بودند و در این راه هرکس خود را به صلاحی

آراسته بود.

یکی علمش یکی ایلش یکی پولش و یکی گذشته درخشانش؛ و هر کسی در این گود داشته هایش را به

رخ می کشید ؛شیپور حرکت و جدال و جنگ برای رسیدن به سیمرغ آرزوها که زده شد شناختن مرد از نامرد آسان

گردید و هر کس هر چه در دست داشت از صداقت و پاکی تا دروغ و نیرنگ و فریب عیان کرد و این گود پر فراز و نشیب

تماشاگرانی داشت که هم قاضی بودند و هم نظاره گر که چه سخت جایگاهی بود؛ برای این مردم.

مردمی که همیشه برتری شان و بینش عمیق شان را به رخ کشیده اند گرچه گه گاهی کوتاهی می گردد ولی در

مجموع قاضیان و نظاره گرانی عادلند مردم میانه اینباربا رای شان یک پیام و درس فراموش ناشدنی برای مسئولین

و شوراها قبل و آینده دادند که هر کس در امور محوله کوتاهی کند و در تحقق اهداف میانه غرض ورزی و خود رای و

منفعت طلبی را میزان کارش کند در مقابلش خواهیم ایستاد و یک نه بزرگ به آنها خواهیم گفت و از اوج به زیرشان

خواهیم کشید((شورای دوره سوم))  و شورای جدید نیز باید این سناریوی تلخ را ؛بر نامه ای شیرین برای

عملکردشان قرار دهند و آگاه و به روایت دینی(( کیظ)) باشند.

ریشه فتنه کجاست؟

در این میان همیشه ما هیگیرانی  قَدر؛چشم به آب گل آلود دار میانه در کمین بودند ؛ تا رهگذری به دلیل نشناختن

راه پای در مسیر برکه گذاشته و آب صاف برکه را آلوده کند و اینان تور سیّاسی شان را بی رحمانه پهن کنند.

روباهانی به امید تکه پنیر زاغ ملتمس؛و حلقه به گوشان دربار اربابان باب النجات و باب المراد دنیای شان.

به اینصورت که اینبار طلایه داران مشکلات میانه را به بردگی افکار خویش دعوت کرده و تّبری از این باب النجات

را مایه رانده شدن از باب کرامت انسانی و الهی نامیدند

سر نخ:   رد پای میانه امروز....

آقای ((میانه امروز)) 10 نفر از این 54 نفر کاندید را مشروعیت حضور داده بود و پس از کسب تملق و اجازه از این

بارگاه فیض؛ قرار بر ائتلاف شان داده بود که با این افکار والا به سر منزل مقصود هدایتشان کند و قول 18هزار رای

مدرک گرایانه را به این فلج مغزان راه گم کرده داده بود و این ملیجکان دربار برای نوشیدن قطره ای از آب جاری نیز

فیض اجازه میداد ودر صورت عدول از دستور ولی امر مرتد و رانده شده و محکوم به زوال بودند.

وعلت توانای حضور این 10 عزیز از زبان خودشان مشروعیت از باب بزرگ قاعده یعنی ((روزنامه امروز)) می دیدند و

به امید نعمات این عزیز والا چشم تمسک گذارده بودند ولی همانا که چه زیبا فرمودند :که سست ترین خانه ها؛

خانه عنکبوت است و آرام آرام این آقایان که با کمال شرم مناسب دکتر و مهندس و... یدک میکشیدند به سستی

این بیت پی برده و یکی پس از دیگری تّبری جستند که متاسفانه این سراب زیبا به این راحتی باب النجات را نمایان

نمی کند و وقت آگاهی شان زمانی شده بود که خود را تک و تنها در امید سیمرغ پیروزی دیدند و چون نگون بختان

در منجلاب افتاده دست و پا زدند . که سودی جز تاسف عمر از دست رفته نداشت و فهمیدند که ((میانه امروز))

گاه نامه ایست که در ویترین روزنامه فروشی سر محل رنگ سفیدش در گذر زمان به رنگین کمان تمایل دارد و اوراق

سعادت بشر نیست و او خود باخته عرصه انتخاب است و نیاز به تبلور دارد.

شورای سیاست گذاری بیت الدجال؟؟؟؟

و بعضی هم که در حد قلاب های سست بر سر چوبی خشک روی بلمی ؛روی برکه جا خوش کرده بودند و همچون

لاش خور قلاب می انداختند گروهی را طلایه داران خدمت معرفی و منشور حقوق بشر شان را به امضاء مبارک این

بزرگان رساندند به امید گوشه چشمی برای تحقق آمال زمینی شان و لیک تاریک مانند از قلب روشن مردم میانه.

تفکیک اشخاصی که نام آنها در اذهان ملت روی میز بود و نیازی به تحقیق نداشت .

ورق پارهاشان را به درهم و دینار به این بزرگان فروختند ؛چون ماهیت شان ؛و اسباب تبلیغ کردند این چند ورق

کاغذشان را و خود را آگاهان نماینده سازمان حقوق بشر نامیدند و شورای سیاست گذاری بیت الدجال.

ائتلاف جویان را دعوت ؛ولی با وجود یکی بودن اهداف و برنامه هاشان و سخنانشان به سبب ماهیت ائتلاف؛

مقربان بارگاه اذهان را تفکیک و یکی ازجنگجویان کوه سیمرغ معرفی کردند و بقیه را ترد نمودند.

مجمع سوم شورا را سناریو کرده حکم برائت صادر کردند ولی بانوی حقیقت جوی ملک شورا را به نکاح

پادشاه آرزوشان در آوردند.

خلاصه جیبهای سوراخ شان ؛منشور حقوق بشر تازه از زیر خاک در آوردشان به مدد قادر مننان و بت های که از

عنفوان جوانی به عبادت کردنشان عادت دارند به رخ کشیدند مبادا نان شب شان تخته گردد.

الک دولک آفتاب....

و بچه های محله آفتاب هم که الک دولک بازی می کنند اینبار بازی شان رنگ لباس نمایندگان شهر بود از قضا

عکس رنگ های برتر را برای بازی فردا به پیشانی آفتاب زدند غافل از اینکه شاید فردا بازی دیگری آغاز کنند.

حضور پای صندوق رای.....

همه این بازی ها را دیدم پای صندوق رای با غرور برای زدن مشت محکم بر دهن استکبار و لبیک به بیان مرادم رهبر

عزیزم رفتم ولیکن در سر صندوق مادرانی را دیدم که به شیر فرزندانشان قسمم می دادند و همچنین جوانانی سرو

قامت که باب الحوائج را شفیع برای ستاندن رای از حقیر میکردند و میگفتند کاندید باغ رویا فراموش نشود ؛باقر

العلوم مشکلات میانه بخاطر باشد که اگر یادش نکنی روی کاغذ از ضالین خواهی بود .

آنقدر قسمم دادند که یادم رفت پای صندوق رای آمده ام یا صندوق کمک به مستضعفان و ایتام و بعضی عزیزان هم

که اهل معامله بودند به انسانیتم به شرفمم  و به اقتدار ملیم به رای ام  قیمت میگذاشتند برادرم رای ات چند.

عده ای که رای گم شدشان را در خانه های مردم میجستند با تضرع و ناله کوچه به کوچه و خانه به خانه با ماشین

های مدل بالاشان از در خانه تا صندوق رای مشایعت تان می کردند چون وسیله فیض الهی اند که مبادا شما از

فیض و فریضه الهی غافل شوید چون بهشت هم مامورانی دارد که بزور به جنت روانه می کنند شاید راه را بلد

نیستید.

در آخر... چند خواهش از شوراهای جدید....؟؟؟؟

ولی خلاصه 9همای بخت بر دوش عده ای نشت (جنگجویان در آرزوی سیمرغ به مقصد رسیدند) که شعارشان

تسلی قلب میانه و تصاحب مدال خدمت است چند خواهش داریم:

نخست ای 9 هما دار خوش سیما ریشه درخت نفاق و تفرقه میانه که باعث بد بختی شهر است را بخشکانید

و اتحاد و اتفاق را پیشه کنید.

ثانیا بازی زیبای شهردار من کجاست ؟که شورا های میانه خیلی دوستش دارند و جایزه اش قندانهای طلای بر

پیشانی و سر و صورت نفر بازنده است را کنار بگذارید که صدماتش بنا به گفته بیمارستان خاتم زیاد است و با

انتخاب درست ختم اش کنید.

ثالثا شفاعت باری تعالی و اهل البیت (ع) را به سبب خدمت به خلق الله بدست آورید.

 

((کور سوی امید میانه افق والای افکار شماست))

من الله توفیق

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

اخبار روز