کد خبر: ۱۶۹۵
۲۷۹ بازدید
۰ دیدگاه (۰ تایید شده)

كارگاه آموزش و ارتقاي سواد سلامت آموزشياران نهضت سوادآموزي شهرستان ميانه برگزار شد.

۱۳۸۹/۳/۲۳
۱۴:۲۱

توسعه پايدار اجتماعي زماني محقق مي شود كه مشاركت عمومي و همياري تك تك افراد جامعه در وراي آن تبلور داشته باشد و سلامت نيز به عنوان شاهراه توسعه پايدار فرايندي همگاني و عمومي است. بدين معني كه اگر همگان در سلامت خانواده و جامعه، صاحب نقش و وظيفه نشوند واحساس مسئوليتي نداشته باشندسلامت جامعه به واقعيت نخواهد پيوست.
در اين ميان منابع انساني به عنوان مهمترين سرمايه و عامل اصلي توسعه پايدار در پيشرفت جامعه نقش اساسي را ايفا نموده و سرمايه گذاري براي ارتقاي سطح دانش و آگاهي جامعه يكي از ضروريات اجتماعي محسوب شده كه در اين راستا آموزش خانواده هاي محروم با سطح سواد پايين از اولويت ويژه اي برخوردار مي باشد.
به همين منظور كارگاه آموزش و ارتقاي سواد سلامت آموزشياران نهضت سوادآموزي شهرستان ميانه با مشاركت شبكه بهداشت و درمان  با اهداف ذيل در محل مركز آموزش بهورزان ميانه  برگزار شد.
اهداف برگزاري اين برنامه آموزشي:
1- ارتقاي ميزان آگاهي و دانش سلامت كادر ، راهنمايان تعليماتي و آموزشياران نهضت سوادآموزي شهرستان و گروههاي هدف ( سوادآموزان و فراگيران)براي مراقبت از سلامت خود ، خانواده و جامعه.
2- ترويج و تقويت رفتارهاي سالم در گروههاي هدف.
3- بهبود و اصلاح باورها و نگرشهاي گروههاي هدف در خصوص توسعه رفتارهاي سالم و محدود نمودن رفتارهاي مخاطره آميز سلامت.
4- توسعه و تقويت انگيزه يادگيري و فرهنگ مطالعه و كتابخواني
5- آموزش سواد با رويكرد مهارتهاي زندگي به مخاطبان
در اين كارگاه كه بمدت دو روز و هر روز چهار ساعت  بطول انجاميد موضوعات آموزشي از قبيل نيازسنجي مشكلات سلامت منطقه ، اهميت مراقبت پيش از بارداري در پيشگيري از مرگ مادران باردار ، پيشگيري از مرگ كودكان 59-1 ماهه ، مهارتهاي فرزند پروري و نقش تغذيه در پيشگيري از بيماريهاي قلبي و عروقي با حضور كارشناسان بهداشتي شبكه بهداشت ودرمان ميانه آموزش داده شد.

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

امکان درج دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.

اخبار روز