کد خبر: ۱۰۰۳۹۵
۱۶۸۵ بازدید
۳۴ دیدگاه (۳۳ تایید شده)

تقسیمات کشوری نامناسب عامل اصلی عقب ماندگی میانه

۱۳۹۹/۷/۲۴
۱۰:۵۷

 

 

تحقیق زیر را یک بار در سال 1387 و یکبار هم در سال 1391 انجام و در سایت صدای میانه منتشر نمودم. نظر به اینکه مشکلات و معضلات منطقه میانه هر روز بیشتر از دیروز گریبان شهروندان میانه ای را می گیرد با اصلاحات و به روز رسانی آمار شهرستان ها، این تحقیق را مجددا ارسال می کنم باشد که با یاری خداوند متعال و اهتمام و تلاش مسولان شاهد شهرها و روستاهایی آباد در منطقه مان باشیم.

  شهرستان میانه با وسعتی معادل 5/5595 کیلومتر مربع دارای چهار بخش و هفده دهستان و چهارصدو سه آبادی و پنج شهر می باشد علیرغم اینکه میانه وسیعترین شهرستان آذربایجان شرقی است ولی طبق سرشماری سال 95 از نظر جمعیت در رتبه چهارم استان قرار دارد.

میانه در اولین سرشماری سال 1335 – 139000 نفر، در سال 1345 – 175000 نفر، در سال 1355 – 218000 نفر، در سال 1365 – 231000 نفر، در سال 1375 – 208000 نفر، در سال 1385 – 187000 نفر، در سال 1390 – 185806 نفر ، در سال 1395 -182848  نفر جمعیت داشته است. اعداد و ارقام فوق نشان از رشد منفی جمعیت در شهرستان میانه بعد از سال 1365 دارد. با توجه به اینکه در سالهای اخیر  استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از استانهای مهاجر فرست  ایران معرفی شده است بررسی جمعیت شهرستانهای مختلف این استان نشان می دهد که بیشترین رشد منفی جمعیت آذربایجان شرقی مربوط به مناطق جنوبشرقی آن یعنی شهرستانهای میانه،هشترود و چاراویماق و پس از آن مناطق شرقی و شمالشرقی استان یعنی شهرستانهای سراب،بستان آباد و هریس می باشد ولی مناطق جنوبی استان یعنی مراغه، بناب ،ملکان و مناطق غربی و شمالغربی استان یعنی شبستر و مرند نسبت به سایر مناطق از رشد جمعیت مطلوبی برخوردار بوده اند و سایر مناطق استان یعنی اهر،ورزقان،جلفا و غیره تقریبا جمعیت سالهای گذشته خود را حفظ کرده اند.

بررسی وضعیت طرحهای عمرانی شهرستان میانه نشان می دهد علیرغم اینکه طرحهای صنعتی، کشاورزی و راهسازی و راه آهن ، مثل کارخانه فولاد آذربایجان، سدهای کوچک و بزرگ متعدد ، جاده های میاندوآب میانه و میانه فیروز آباد، راه آهن میانه تبریز و میانه اردبیل اجرا شده و یا در حال اجرا می باشد همچنین با وجود اینکه شهرستان میانه چندین سال است که در میان شهرستانهای استان بعد از تبریز بیشترین اعتبارات را به خود اختصاص می دهد ولی باز هم سیر نزولی جمعیت این شهرستان با شدت بیشتری ادامه دارد بطوریکه طبق سرشماری سال 1395 از مجموع 403 آبادی شهرستان میانه 331 روستا دارای سکنه و بقیه خالی از سکنه می باشد.

با این اوصاف به نظر می رسد که بیشتر مشکلات منطقه ریشه در تقسیمات کشوری نامناسب شهرستان داشته باشد.

 

 تا سال  1368 در کل کشور ، تغییرات چندانی در تقسیمات کشوری انجام نشده است. ولی پس از آن  تغییرات گسترده ای در تقسیمات کشوری شروع شد که در نتیجه آن تعداد شهرستانها و بخشها و شهرها چندین برابر شد به طوریکه استان آذربایجان شرقی در سال 1367 دارای هفت شهرستان (به غیر از شهرستانهایی که اکنون تابع استان اردبیل هستند) بشرح ذیل بود.اهر- تبریز- سراب- مراغه- مرند- میانه- هشترود.

که امروز تعداد شهرستانها به 21 رسیده است تعداد بخشها 23 بود که به 46 و تعداد شهرها نیز از 32 به 68 افزایش یافته است.

از میان شهرستانهای هفتگانه فوق بغیر از میانه و سراب بقیه شهرستانها به دو یا چند شهرستان تقسیم شده اند که به تبع آن بخشها و شهرهای جدیدی نیز در آنها تشکیل شده است.جدول شماره 1 وضعیت تقسیمات کشوری آذربایجان شرقی قبل از سال 1367 و جدول شماره 2 این وضعیت را در حال حاضر نشان می دهد:

 

جدول شماره 1 : وضعیت تقسیمات کشوری آذربایجان شرقی قبل از سال 1367

نام شهرستان

تعداد شهر

نام بخش ها

تعداد بخش

نام شهرها

اهر

3

مرکزی

ورزقان

کلیبر

هوراند

خداآفرین

5

اهر

خاروانا

کلیبر

تبریز

16

مرکزی

بستان آباد

هریس

اسکو

آذرشهر

شبستر

6

تبریز

سردرود

باسمنج

خسروشهر

بستان آباد

هریس

اسکو

ایلخچی

آذرشهر

ممقان

گوگان

شبستر

خامنه

شرفخانه

تسوج

صوفیان

سراب

2

مرکزی

1

سراب

مهربان

مراغه

4

مرکزی

بناب

ملکان

عجب شیر

4

مراغه

بناب

ملکان

عجب شیر

مرند

4

مرکزی

جلفا

2

مرند

زنوز

جلفا

هادیشهر

میانه

1

مرکزی

ترکمان چای

کاغذکنان

3

میانه

هشترود

1

مرکزی

چاراویماق

2

هشترود

 

جدول شماره 2 : وضعیت تقسیمات کشوری آذربایجان شرقی در سال 1399

 

نام شهرستان

تعداد شهر

نام بخش و تعداد روستا

تعداد بخش

تعداد کل روستا

جمعیت شهرستان

نام شهر و جمعیت

اهر

1

مرکزی      136

1

136

133829

اهر 100641

تبریز

4

مرکزی       57

خسروشهر    14

2

71

1773033

تبریز 1593373

باسمنج     12692

خسروشهر21972

سردرود29739

سراب

4

مرکزی      131

مهربان        33

2

164

125341

سراب45031

دوزدوزان3627

شربیان     4877

مهربان     5772

مراغه

2

مرکزی       75

سراجو        92

2

167

262604

مراغه 175255

خراجو      1824

 

 

 

مرند

5

مرکزی        79

یامچی          25

2

104

244971

مرند     130825

بناب جدید  4311

زنوز        2465

کشکسرای   8060

یامچی       10392

میانه

5

مرکزی      125

ترکمانچای    52

کندوان         85

کاغذکنان      69

4

331

182848

میانه     98973

ترکمانچای 7443

آچاچی 3647

ترک        2031

آغکند       2902

هشترود

2

مرکزی        95

نظرکهریزی95

2

190

57199

هشترود   20572

نظرکهریزی1215

بستان آباد

2

مرکزی        81

تیکمه داش    98

2

179

94769

بستان آباد 21734

تیکمه داش  2974

شبستر

11

مرکزی20

صوفیان     39

انزاب         15

3

74

135421

شبستر     22181

تسوج       7522

خامنه       2974

سیس        6106

شرفخانه    4244

شندآباد      8489

صوفیان    9963

کوزه کنان  4730

وایقان       4678

داریان 4138

علیشاه 3010

 

کلیبر

2

مرکزی    133

آبش احمد    87

2

220

46125

کلیبر       9324

آبش احمد  2715

هریس

6

مرکزی      30

خواجه       62

2

92

69093

هریس      10515

بخشایش    6102

خواجه      4011

زرنق        5343

کلوانق       7465

اربطان 3233

جلفا

3

مرکزی     23

سیه رود    24

2

47

61358

جلفا          8810

هادیشهر   34346

سیه رود     1548

ملکان

3

مرکزی      55

لیلان          25

2

80

111319

ملکان      27431

لیلان         6356

مبارک شهر 4456

آذرشهر

4

حومه         27

گوگان         8

ممقان          1

3

36

110311

آذرشهر    44887

ممقان      11892

گوگان     11742

تیمورلو 5375

اسکو

3

مرکزی      20

ایلخچی       22

2

42

158270

اسکو       18459

ایلخچی    16574

سهند       82494

چاراویماق

1

مرکزی     129

شادیان       83

2

212

31071

قره آغاج   6102

ورزقان

2

مرکزی      100

خاروانا      47

2

147

52650

ورزقان     5348

خاروانا     3353

عجب شیر

2

مرکزی      19

قلعه چای     21

2

40

70852

عجب شیر33606

جوان قلعه 700

بناب

2

مرکزی      28

1

28

134892

بناب       85274

خوشه مهر 3528

خدا آفرین

3

مرکزی 58

گرمادوز  37

منجوان  78

3

173

32995

خمارلو  1902

لاریجان  1094

عاشقلو  534

هوراند

1

مرکزی  64

1

64

20701

هوراند 4658

با دقت نظر به دو جدول فوق و مقایسه شهرستانها مشخص می شود که از نظر تقسیمات کشوری کمترین ارتقا متعلق به شهرستان میانه می باشد. چرا که مهمترین تغییر و تحول تقسیماتی در میانه تاسیس بخش کندوان می باشد که با استناد به لغت نامه دهخدا و فرهنگ جغرافیایی ارتش کندوان در زمانهای گذشته بخش بوده است که بعدها به دلایل نامعلوم از بخش بودن ساقط و درسال 1368 مجددا احیا شد.

جدول شماره 3 تغییرات تقسیماتی هر شهرستان را به تفکیک نشان می دهد.

نام شهرستان

تعداد شهرهای بوجود آمده از آن پس از 1367

تعداد بخشهای بوجود آمده از آن پس از 1367

تعداد شهرستانهای بوجود آمده از آن پس از 1367

 

اهر

6

4

4

تبریز

14

9

5

سراب

2

1

0

مراغه

5

3

3

مرند

4

2

1

میانه

4

1

0

هشترود

2

2

1

 

 

با عنایت به جداول و مطالب فوق پس از سال 1367 چهارده شهرستان جدید در استان تاسیس شده است که سهم میانه صفر می باشد

از میان بیست و سه بخش تاسیس شده پس از سال 1367 سهم میانه یک مورد می باشد

از میان سی و هفت شهر تاسیس شده پس از سال 1367 سهم میانه چهار شهر می باشد.

حال باید ببینیم شرایط و ضوابط ارتقاء سطح عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری چیست.

 

با استناد به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری برای ایجاد شهرستان جدید در کم تراکم ترین منطقه ،حداقل 50000 نفر جمعیت لازم است ولی در سالهای اخیر بخشهای  هوراند با20701 نفر و خدا آفرین با 32995 نفر جمعیت به شهرستان ارتقا یافتند . ولی بخش ترکمانچای شهرستان میانه که یکی از بخشهای قدیمی استان با سابقه 80 ساله بخشداری و در فاصله 55 کیلومتری مرکز شهرستان (میانه) و140 کیلومتری مرکز استان(تبریز)با وجود درخواستهای مکرر اهالی آن به شهرستان ارتقاء نیافته است. این بخش در گذشته از جمعیت و وسعت زیادی برخوردار بود بطوریکه 123 روستای دارای سکنه داشت به لحاظ اینکه مدیریت 123 روستا  با بیش از 80000 نفر جمعیت توسط یک بخشداری و تعدادی اداره در سطح بخش کار دشواری بود بجای اینکه مسؤلان و نمایندگان میانه ، شهرستان شدن این بخش را پیگیری کنند قسمت وسیعی از این بخش را در قالب دو دهستان اوچ تپه شرقی(پورسوخلو)و تیرچایی(ایشلق)از ترکمانچای منتزع و به بخش مرکزی میانه و بخش کندوان الحاق نمودند شاید با این کار رفت و آمد ساکنان این روستاها اندکی سهولت یافت ولی به لحاظ اینکه همه بخشهای میانه دارای تعداد زیادی روستا هستند هر قدر هم انتزاع و الحاق انجام شود با تعدادی نمایندگی ادارات و یا اداراتی که سطح مدیریتی پایینی ( سطح بخش) دارند و از بودجه و امکانات و نیروی انسانی کمتری برخوردار هستند نمی توان خدمات مطلوبی به روستاهای تابعه ارایه داد. عدم تقسیم میانه به دو یا چند شهرستان و به تبع آن عدم تاسیس بخشهای جدید در آن باعث شده است که این شهرستان وسیع ترین شهرستان استان بشود .از طرف دیگر تعداد بسیار زیاد روستاهای تابعه آن ، امر خدمات دهی را برای ادارات مختلف شهرستان دشوار نموده است.

 

 

جدول راههای موجود شهرستانهای استان بر حسب کیلومتر

352

ملکان

281

اسکو

628

هریس

811

مرند

1863

میانه

215

عجب شیر

234

آذرشهر

480

شیستر

885

بستان آباد

982

کلیبر

169

بناب

811

سراب

909

چار اویماق

845

ورزقان

551

جلفا

714

خدا آفرین

644

مراغه

849

هشترود

1262

اهر+هوراند

552

تبریز

 با توجه به جدول فوق شهرستان میانه با دارا بودن 1863 کیلومتر از 14047 کیلومتر جاده موجود در استان 27/13 درصد کل جاده های استان را در خود جای داده است در صورتیکه اگر میانه نیز مانند مراغه و اهر به چند شهرستان تقسیم می شد و قسمتهایی از 1863 کیلومتر جاده موجود در حوزه شهرستانهای جدید واقع می شد هر شهرستان به راحتی می توانست نسبت به ترمیم و نگهداری جاده های حوزه خود اقدام نماید و اکنون شاهد کیفیت نامطلوب اسفالت جاده های حوزه استحفاظی اداره راه میانه (جاده میانه-هشترود ،حوزه میانه نامطلوب ولی حوزه هشترود مطلوب)(جاده میانه خلخال ،حوزه میانه نامطلوب ولی حوزه خلخال و کوثر مطلوب)نبودیم. مجموع جاده های 6 شهرستان (ملکان، عجب شیر ، بناب ،اسکو ،آذرشهر و شبستر) 1731 کیلومتر می باشد یعنی 132 کیلومتر کمتر از میانه، حال مسولان محترم شهرستانی و استانی ذیربط پاسخ دهند آیا امکانات و ماشین آلات و بودجه و نیروی انسانی راهداری میانه از مجموع 6 شهرستان فوق بیشتر است؟ اگر نیست نباید انتظار داشته باشیم نگهداری و ترمیم جاده های شهرستان میانه مانند سایر شهرستانهای استان باشد.

سایر ادارات میانه هم وضعیت مشابهی دارند مدیریت برق، شبکه بهداشت،بنیاد مسکن ، مخابرات و غیره ، موظف به ارایه خدمات به 331 روستای دارای سکنه هستند این درحالی است که شهرستانی مانند مراغه که در طول بیست سال گذشته به چهار شهرستان تقسیم شده است و در هر شهرستان جدید ادارات مختلف تاسیس و یا  سطح ادارات موجود به سطح شهرستان ارتقاء یافته است به لحاظ وسعت کم و تعداد روستاهای اندک خدمات رسانی مطلوب تر و راحت تری را انجام می دهند مثلا شهرستان بناب دارای 28 روستای دارای سکنه می باشد پر واضح است که خدمات دهی به 28 روستا بسیار راحتتر و با کیفیت مطلوبتری نسبت به 331 روستا انجام می شود که به همین جهت روستاهای شهرستان بناب هر روز آباد تر و بزرگتر ولی روستا های میانه هر روز بیشتر از دیروز کوچکتر و خراب تر و در نهایت خالی از سکنه می شود

النهایه نظر به موارد فوق از جناب آقای اسماعیلی نماینده محترم مردم میانه تقاضا دارم ضمن دعوت از کارشناسان حوزه تقسیمات کشوری وزارت کشور و استانداری آذربایجان شرقی برای حضور در میانه و بررسی وضعیت تقسیمات کشوری میانه، زمینه ارتقا عناصر و واحدهای تقسیمات کشوری منطقه را فراهم نمایند.

 

                                     سعید صادقیان کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

 

منابع:

1-     نائبی، محمد صادق، کتاب شهرستان میانه،انتشارات جهان جام جم، تهران،1384

2-     طاهری، سید رحیم، جغرافیای شهرستان میانه، ناشر چاپ سپید، میانه،1364

3-     مهداد،قاسم،شهرستان میانه دروازه آذربایجان، چاپخانه خورشید،تبریز،1359

4-     درگاه ملی آمار ایران http://amar.org.ir/

5- وبسایت اینترنتی استانداری آذربایجان شرقی https://www.ostan-as.ir/

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۹/۸/۲۲ ۰۸:۴۷

درود بر شما عالی بود.
بزرگترین عامل پیروزی، وجود راه بلد است. میانه از نبود رهبری دانا و حکیم سالهاست رنج می برد.سالها فرصت پیشرفت میانه توسط امثال هاشمی و قنبری ها سوخت و بر باد هوا رفت. خیانت دور شدن شاهراه ارتباطی ایران(اتوبان) از میانه توسط هاشمی و قنبری تا ابد گریبان این دو به اصطلاح مهندس خواهد بود. نبود ارتباط مساوی با مرداب و مرگ یک اجتماع هست.

۹۹/۸/۲۲ ۰۸:۴۴

باسلام
بزرگترین عامل پیروزی، وجود راه بلد است. میانه از نبود رهبری دانا و حکیم سالهاست رنج می برد.سالها فرصت پیشرفت میانه توسط امثال هاشمی و قنبری ها سوخت و بر باد هوا رفت. خیانت دور شدن شاهراه ارتباطی ایران(اتوبان) از میانه توسط هاشمی و قنبری تا ابد گریبان این دو به اصطلاح مهندس خواهد بود. نبود ارتباط مساوی با مرداب و مرگ یک اجتماع هست.

۹۹/۷/۲۶ ۱۳:۲۰

سلام ضمن تشکر از آقای شیری باید این نکته را هم مد نظر داشته باشیم که تعداد زیادی از این ساختمانهای مدرن و شیک که در بیشتر روستاها ساخته شده متعلق به اهالی تهران نشین روستاها می باشد که به علت امکانات کم روستا و حتی شهر میانه، این منطقه را برای اسکان دایم قابل نمی دانند 

۹۹/۷/۲۶ ۱۰:۱۳

مدیریت خوب درسطح کلان برتوسعه همه استانهاتاثیرداره.ولی اینکه شمامیگیداردبیل بااستان شدن هیچ پیشرفتی نکرده ابداقبول ندارم.فکرکنم هیچ اطلاعاتی ندارید.بیست وپنج سال پیش اردبیل شهری تقریبادرسطح میانه بود.
همین جاده سرچم اردبیل هشت سال پیش افتتاح شددرحالی که جاده ترانزیت میانه هشتادساله همونطوری مونده باورکن اوناصدوهفتادکیلومترروزودترازپنجاه کیلومترسرچم میانه بزرگراه خواهندکرد.
فکرنکنم شمامیانه ای باشیدوگرنه میدانستیدهمین راه اهن میانه_اردبیل راتبریزمیخواست ازسمت سراب بکشدامااردبیل گفت خودم بودجه شومیگیرم مسیرشوانتخاب میکنم.
همین نیرسرعین زمانی که میانه شهرستان پررونقی بودروستای بزرگ بودندالان گردشگری مشگین سرعین راببین نیرکه کمترازشش هزارجمعیت داره بیش ازده کارخانه اب معدنی درشهرک تخصصی اب داره اتوبان نیر_اردبیل هست به سمت سراب هم درحال چهاربانده ست.
پارس اباداوایل دهه هفتادشهرستان شداونزمان میانه یکی ازپررونق ترین شهرهای اذربایجان بودالان کشت وصنعت فرودگاه شهرک گلخانه ای هزاروپانصدهکتاری داره،درحالی که مانمیتوانیم پایاب سدایدوغموش وسداستورروراه اندازی کنیم.
تابیست سال پیش ماهروقت شهرتوسعه نیافته ای رومثال میزدیم خلخال رومیگفتیم،توسعه راههای اوناروباوجودکوهستانی بودن باراههای میانه قیاس کن که مال پنجاه سال پیش هست،خلخال سرچم،جاده های منجیل ماسوله و..همگی چندسال پیش ساخته شده یادرحال ساخته.خلخال دانشکده پزشکی داره ولی میانه!!!سرعت ابرسانی سدبفراجردبه خلخال روباابرسانی گرمی چای به میانه قیاس کن.
بااین روندمدیریتی درمیانه این شهربه روستای بزرگ تغییرخواهدیافت چون بجای پیشرفت ،پسرفت میکنیم.

۹۹/۷/۲۵ ۲۳:۵۴

اینجالاردان اونجالارا اونجالاردان اینجالارا

۹۹/۷/۲۵ ۲۳:۵۲

دوست عزیز راه حل پیشرفت شهر یاکشور علاوه بر زیر ساختها مدیریت مدیریت ومددیریت است در شرایطی که مدیران وزیر مجموعه ها همه اختلاسگر هستند هیج پیشرفتی نخواهد بود در ثانی اردبیل هیچ پیشرفتی نکرده معلوم است اطلاعات مورد نیاز خود را از تلویزیون نت برداری میکنی

۹۹/۷/۲۵ ۲۱:۲۲

انتزاع میانه به 4 شهرستان و تبدیل به استان جدید تنها راه چاره میانه است.

۹۹/۷/۲۵ ۱۴:۲۲

نظرتون کاملا غلطه مگه خراسان ها که مستقل شدند کم پیشرفت کردند؟
مگه اردبیل که سال 72 از تبریز جدا شد پیشرفت نکرده؟ جمعیت شهر اردبیل موقع استقلال از تبریز 280 هزار بود الان شده 3 برابر در حالیکه میانه از اون سال به بعد جمعیتش کاهشی بود
شما حتما میانه ای نیستید که چنین نظری دارید یا اگر هم هستید مخالف پیشرفتید
ترکیه پیشرفت کرده یا ایران؟
یکی از،ابزار پیشرفت،تقسیمات کشوری است الان ترکیه با جمعیت 80 میلیونی،80 استان دارد .متوسط هر یه میلیون نفر،یک استان. درحالیکه ایران با 80 میلیون نفر 31 استان دارد. این تفکرات سنتی تان را بگذارید کنار. افرادی مثل شما باعث عقب ماندگی شهرستان شده اند.

۹۹/۷/۲۵ ۱۳:۲۶

عالیه. استان کندوان به مرکزیت شهر تاریخی ترک. میانه هم میتونه یکی از شهرستان های این استان باشه

۹۹/۷/۲۵ ۱۲:۲۱

ضمن تشکر از کار تحقیقی خوب آقای صادقیان، لازم به توضیح میباشد که موضوع ذکر شده در متن :

"روستا های میانه هر روز بیشتر از دیروز کوچکتر و خراب تر و در نهایت خالی از سکنه می شود" 

حداقل در سالیان اخیر خیلی مسأله جدی تری نمیباشد چراکه درحال حاضر بویژه در کلیت بخشهای مرکزی و کندوان عینیت ندارد.

امروزه شاهدیم حتی در پایین دست بخش ترکمانچای نیز با پیشبرد طرحهای هادی ، رشد "نوسازی و بهسازی" خانه های روستایی اتفاق میفتد.

و همچنین تغییر الگوی کشت و نیز اجرای طرح پایاب سدهای منطقه و امثالهم در اراضی دیم شهرستان ((که همچنان و بیش از پیش کارهای جدی تر  ادارات آب منطقه ای و جهاد کشاورزی  را میطلبد)) و نیز بهره برداری برنامه ریزی شده تر از مسیر راههایی همچون سرچم - اردبیل در ورودی آقکند و امثالهم به غنای هرچه بیشتر روستاهای مان افزوده و سبب مهاجرت معکوس نیز شده است که البته در آمارهای دقیق تر بعدی ملموس تر خواهد بود . 

شیری

کارشناس ارشد معماری و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

۹۹/۷/۲۵ ۱۱:۴۰

تشکرازاقای صادقیان.به نکته اساسی وریشه ای اشاره کردید.هربخشی باشهرستان شدن توانایی این راخواهدداشت که سایرمشکلات ازقبیل راههای ارتباطی وامکانات درمانی رابهترحل کند.یکی ازبزرگترین علل عدم توسعه یافتگی شهرستان درهمه زمینه هاوسعت زیادان هست.

۹۹/۷/۲۵ ۱۱:۲۸

جالبه نیروسرعین همزمان باترکمنچای وکندوان بخش بودنداونهاشهرستان شدندبزرگراه امکانات توریستی دارند ولی بیست ساله قراره ترکمنچای شهرستان بشه ولی همچنان این حکایت ادامه داره

۹۹/۷/۲۵ ۱۱:۲۲

میانه چون باهرسه مرکزاستان(تبریزاردبیل زنجان)فاصله تقریبایکسانی دارد.باالحاق به استان دیگریاماندن دراذربایجانشرقی فرق چندانی نمیکندچون منتی الیه هرسه استان میشود.پس بهترین کارتشکیل استان جدیدهست

۹۹/۷/۲۵ ۱۰:۳۱

فکرکنم جمعیت ترک وکندوان بیشترازترکمنچای هست واولویت داردکه شهرستان بشود.

۹۹/۷/۲۵ ۱۰:۲۱

این یکی از عوام گرایی های شدید هست که با تقسیمات اوضاع بهتر میشه ! اما هیچ اتفاق خاصی نمی افتد بیشتر بازی با کلمات برای دل خوشی هست


مطالعه کنیم مناطق مشابه ، گاهی اوقات نتیجه عکس شده ، مثلا در خراسان ها این تقسیم بخاطر مساحت وسیع لازم بود اما نتایجی که پیش اومد بعکس امکانات مورد نظر مردم رشد چندانی نکرد بعکس قیمت زمین رشد بسیار صعودی گرفت این باعث شد عده ای مهاجر زمین ها را بخرند بومی ها خود بیشتر مهاجرت کردند اتفاق مشابه توی منطقه ازاد شدن ابادان هم طبق شایعات افتاد اشخاصی با رانت اطلاعاتی زمین های بومی ها ارزان خریدند بعد ان با قیمت گزاف به خودشان میفروختندمیخوام بگم با تقسیمات کشوری هیچ چیز درست نمیشه ، همینطور برای ما اسونه ، اما دولت با این بحران دوست نداره بودجه بیشتر تحمیل به خودش بکند .بله هر نقطه ای از ایران میخواد استان بشه.اما ایا شرایطش داره؟ اصلا ایا اینهمه پول برای تحقق این رویا ها هست؟

پوپولیسم همینجاست.

مشکل بیشتر در سیستم اداری متمرکز هست . که مثل اتم مدل رادرفورد ، یک نقطه ثقل مرکزی میسازد با نواحی کم جمعیت وسیع در اطراف ،
هر چقدر مراغه ، بناب و... جمعیتش خوب بدانیم واقعیت اینه تبریز به تنهایی بالای ۵۰ درصد جمعیت استان دارد مگه مراغه چقدر جمعیت اضافه میانه دارد ۱۰۰ هزار نفر ، اما تبریز به تنهایی ۶۰ درصد جمعیت استان داره .


نکته مهم دیگر عدم توسعه اجتماعی و گذار اجتماعی هست ، اولا مهاجرت قشر تحصیلکرده در شهرستان بسیار بالاست ، این خودش توی توسعه تاثیر گذاشته ، معمولا این قشر ترقی خواه هستند ، نکته دوم سیالیت هویت هاست ، ما هنوز هویت شهرنشین به معنای ثابت در شهر میانه نداریم توی مرحله گذار هستیم ، از اون ور همون اشخاص هویت روستایی هم ندارد این به توسعه شهرستان ضربه زده است . چرا که همین باعث یک انفعال رفتاری شده که بحران هویت ناشی از اون باعث فلجی در مشارکت اجتماعی و ابادانی موجب شده است

این به مثال میگم شهر میانه باید نقش اصلی در انتخاب نماینده ها و فرایند سیاسی شهرستان داشته باشد اما نگاهی به ارای نماینده ها در این ۲۰ سال بکنیم اغلب ناپلئونی بوده و در روستاها تعیین شده است ، این خودش ضربه زده است .حتی در روستاها هم ،مبحث باز نمیکنم اما انجا هم ما مشکل هویت ها داریم که باید حل بشه


سومین بدبختی میانه ، وابستگی قشر نخبگان ساکن ان به دولت و ارگانها هست، واقعیت بگیم اینها بیشتر به بازیچه ان ها برای سیاست های اونها تبدیل شده اند . اگر قشر مستقل نخبگان در شهرستان وجود داشت توسعه شهرستان شکل میگرفت ، اما این افراد وابسته ،که اگاهانه و اندک نااگاهانه بیشتر عامل دست سیاست های مخرب دولت و ... تبدیل شده اند .
واقعیت اینه گاهی توسعه به ضرر خود دولتهاست . چیزی که تلخه اما واقعیت گاهی منافع دولت ها در عدم توسعه هست چرا؟ این را خودتان باید تحقیق کنید ، در سخنان افراد مشهور سیاسی جناح ها هست .
باید ببینیم منظور انها از توسعه چیه؟ مثلا ایا شهرستان شدن ترکمنچای و شهر شدن روستاهاش یا کندوان و.... این باعث تفاوت فرهنگی نمیشه ، مثلا قشرهای سنتی به مدرن تبدیل بشند این خودش برای دولت با ایدئولوژی متفاوت ،سم هست . خب همین به نظر خود قشر حاکم به تضعیف جمعیت حمایت کننده خود می انجامد ، چرا که انها با شعار بازگشت به سنت امدند خب این همه قشر شهرنشین ایا تضاد ایجاد نمیکند پس یک دلایل سیاسی هم پشت ان هست که علنا هم گفته اند ، مثلا ایت اله مصباح میگه توسعه اقتصادی در ایدئولوژی ما نیست ما برای ابادانی اخرت مردم انقلاب کردیم!
یعنی بخشی از مشکل متاسفانه سیاسی هست
ترمز توسعه میگیرد .
حال بنظرتان رفع موانع توسعه اسان هست .
ما مراغه بناب نبینیم ، کل استان ببینیم هشترود چاراویماق ، سراب ، کلیبر و.... .

۹۹/۷/۲۵ ۰۸:۳۲

اصلا انتظار نداشتیم نظر مهم ما درج بشه ممنون

۹۹/۷/۲۴ ۲۳:۴۶

بهترین کار این هست که از قره چمن تا رجیین محدوده میانه باشه و استان تشکیل بشه با مرکزیت شهر قدیمی وتاریخی ترک و استانداری در ترک تشکیل بشه و البته این بهترین گزینه هست ممنون که عزیزان نظر مثبت میدند

۹۹/۷/۲۴ ۲۳:۱۷

با سلام به همشهریان و دوستان عزیز

با تشکر از متن تحقیق بسیار پر محتوا و دقیق که نشان از ضعف مدیریت بودجه ریزی در استان را می رساند که بر اساس رویه های قرون وسطایی نه بر اساس امارهای دقیق علمی انجام می پذیرد.

امروزه در تمام کشورهای توسعه یافته و همچنین در حال توسعه بودجه ریزی بر اساس آمار های سخت افزاری و نرم افزاری موجود مناطق و نیاز های منطقه ای بصورت کاملا علمی و منطقی انجام می پذیرد.


حال با توجه به اینکه شهرستانهای دیگر استان با این روش به نتیجه مطلوب رسیده است ما نیز چاره ای جز این نداریم.
ولی کافی نیست در کنار این کار ما نیاز به مدیران با سواد و کاردان و با نبوغ اجرایی و اقتصادی و سیاسی بالا داریم نه مدیرانی که بخاطر از دست دادن جایگاهشان فقط بله قربان گو باشند.

با ارزوی ارتقاجایگاه شهرمان در تمام زمینه ها

۹۹/۷/۲۴ ۲۰:۵۰

هیچ چی مقصر نیس مقصر فقط مردم بی‌تفاوت و مسولین بی‌هاصیت و قانع می‌باشند

۹۹/۷/۲۴ ۱۸:۵۱

گیوی همچون کاغذکنان یکی ازبخش های خلخال بودشهرستان شد،درحالی که کاغذکنان بااین کاهش جمعیتش ونزدیکی به میانه امکان شهرستان شدن راندارد.
اگرکاغذکنان جزخلخال باقی می ماندبعلت بعدمسافت بجای گیوی بیش ازدودهه میشدکه شهرستان بود.
اگردراینده نزدیک شنیدیدهشتجین هم شهرستان شدنبایدتعجب کرد.
بالاخره تقدیرکاغذکنان هم اینطورشده واقعیت روبپذیریم نمیتواندشهرستان شود لااقل امکانات این بخش راافزایش دهید(ازطلاگشستن پشیمان گشته ایم،مرحمت فرموده مارامس کنید.)

۹۹/۷/۲۴ ۱۷:۴۰

تقریبا یه سال پیش بود که یکی از معاونین وزارت کشور اخبار ساعت 14 گفت عامل اصلی جمعیت در
تعیین تقسیمات کشوری کم تاثیر خواهد بود اگر چنین گفته ای درست باشد می توان میانه فعلی را به سه شهرستان، مثلا میانه،ترکمنچای،کاغذکنان تبدیل کرد و با احتساب هشترود و چاراویماق در آینده به استان شدن این مناطق پهناور استان امیدوار بود.

۹۹/۷/۲۴ ۱۷:۱۸

داداش مشکل عقب ماندگی همه میدونن چیه سرتو از برف در بیار

۹۹/۷/۲۴ ۱۶:۴۳

بهترین کار اینه شهرستان ترکمنچای تاسیس جزو استان اذربایجان شرقی بمونه. شهرستان کاغذکنان و شهرستان میانه هم جزو استان زنجان بشه.

۹۹/۷/۲۴ ۱۶:۱۵

ازقدیم گفتندهرکه بامش بیشتربرفش هم بیشتر.

۹۹/۷/۲۴ ۱۵:۲۸

درجدول بالافقط جمعیت شهرهارواوردید،جمعیت بخش ها(شهر+روستاهای ان)روهم ذکرمیشدبهترنتیجه گیری میشد

۹۹/۷/۲۴ ۱۵:۲۰

جمعیت بخش ترکمانچای 21387 نفر می باشد

۹۹/۷/۲۴ ۱۵:۱۲

آفرین آقای صادقیان
دقیقا دست گذاشتید روی مشکل اصلی عقب ماندگی میانه
الان اگر ترکمنچای مستقل بود جاده میانه به هشترود تبدیل می شد به جاده میانه،ترکمنچای،هشترود و هر سه فرمانداری می توانستند جاده بهتر از این بسازند و مسیر میانه کندوان هم همینطدور وقتی کندوان مستقل می شد می توانست بودجه جداگانه‌ای برای مسیر ترک تا نیر به دست آورد و سایر موارد هم هکذا.

۹۹/۷/۲۴ ۱۵:۰۴

میانه ایهابه شهرستان گشایی علاقه خاصی دارندمیگی وسعیترین شهرستان استان کیف میکننددرحالی که همین وسعت زیادشهرستان باعث محرومیت روستاهاوبخش هاشده ورسیدگی به تمام مناطق ودشوارمیکنه

۹۹/۷/۲۴ ۱۴:۰۹

جمعیت ترکمنچای باروستاهای تابعه این بخش چقدرهست؟جمعیت شهری ان7443نفره؟!

۹۹/۷/۲۴ ۱۴:۰۴

مطلب بسیارجامع ومفیدی که نیازبه تامل دارد،شهرستان میانه درهمان تقسیمات ابتدایی مانده است.

۹۹/۷/۲۴ ۱۳:۲۱

تحقیق بسیار جامع و مستند بود. باشد که مسئولان شهرمان بتوانند این تحقیقات جناب عالی را به بالادستی ها انتقال داده و اخذ تصمیم نمایند. احسنت

۹۹/۷/۲۴ ۱۲:۴۰

کندوان یکی از بخشهای تابعه شهرستان میانه می باشد که در شمال شهرستان میانه و در دامنه رشته کوه بزگوش واقع شده مرکز این بخش شهر ترک است.

۹۹/۷/۲۴ ۱۲:۳۷

کندوان میانه کجاست

اخبار روز